• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • DÒNG SÔNG LINH CHÚA  -  THANH-HỮU DÒNG SÔNG LINH CHÚA - THANH-HỮU

  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (Giăng 7:38) xem thêm Ê-xê-chi-ên 47: 1-12 -----. Nơi khô hạn, ta nguyện thầm ao ước, Một dòng sông, mát ngọt chảy từ nguồn. Tưới ngập đồng, đem sức sống tràn tuôn, Đem hy vọng, đem bình an mãn nguyện. Chúa chuẩn bị, dòng sông Linh huyền nhiệm, Từ ngôi trời đang chảy đến trần gian, Đầy quyền năng, đầy sức sống thiên đàng. Muốn tràn ngập Cơ-đốc nhân trung tín.

 • PHÚC ÂM KHÔNG ĐẦY ĐỦ  -  JOHN BEVERE PHÚC ÂM KHÔNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE

  Không phải hễ ai nói với Ta : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu.” (Ma-thi-ơ 7:21a). Như đã nói, không phải ai gọi Giê-su Christ là Chúa sẽ được ở thiên đàng. Vì thế chính là việc xưng nhận Chúa Giê-su và làm theo ý muốn của Chúa mới khiến chúng ta được lên thiên đàng. Và cách duy nhất chúng ta có thể làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là bởi ân sủng Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta hạ mình bằng cách từ bỏ đời sống riêng của mình và đón nhận Ngài làm Chúa.

 • HÃY THA THỨ NGƯỜI KHÁC VÌ BẠN CŨNG CẦN THA THỨ - RICK WARREN HÃY THA THỨ NGƯỜI KHÁC VÌ BẠN CŨNG CẦN THA THỨ - RICK WARREN

  Tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể mong đợi người khác tha thứ cho mình nếu chúng ta không muốn tha thứ cho họ. Chúa Giê-xu phán : “Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. (Ma-thi-ơ 6:14-15). Đó là một lẽ thật cơ bản của Kinh Thánh. Chúng ta gặt hái những gì mình gieo ra. Đã đến lúc cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Sau nẩy, bạn sẽ cần sự tha thứ từ người khác cho mình

 • ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG  -  THANH-HỮU ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG - THANH-HỮU

  Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. (Gia-cơ 2: 22 BHĐ) -----. Đức tin quan trọng cho người, Đức tin biết chắc Ngôi Lời phán ra. Đức tin “hành động” giúp ta, Hoàn thành mục đích Chúa Cha ban truyền . Cầu xin Chúa giúp chúng ta, Can đảm hành động “bước ra khỏi thuyền”. Can đảm “tắm nước năng quyền”, Can đảm “rửa mắt” sông thiên rạng ngời.Để thấy phép lạ Chúa ơi, Để thấy vinh hiển rạng ngời xung quanh. Để Giê-xu được sáng danh, Để đem cứu rỗi phước lành Việt Nam.

 • DÂNG PHẦN MƯỜI THỜI GIAN VÀ KHẢ NĂNG CỦA BẠN - BILL BRIGHT DÂNG PHẦN MƯỜI THỜI GIAN VÀ KHẢ NĂNG CỦA BẠN - BILL BRIGHT

  Dâng phần mười thời gian và khả năng của bạn trong sáu tháng để xem cách Đức Chúa Trời sẽ nhân lên và mở rộng những giờ Ngài đã ban cho bạn. Khi trung tín làm như vậy, bạn sẽ khám phá rằng những ân tứ tự nhiên và thiêng liêng của bạn sẽ tăng tính hiệu quả. Chúa thật rộng rãi đối với mọi đầy tớ thành thật đặt Ngài lên trên hết. Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều lần hơn mọi điều chúng ta dâng cho Ngài vì lòng biết ơn và tình yêu. Chúng ta hãy dâng hiến thời gian và khả năng, cũng như tài sản, để giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh, cho đến khi Chúa chúng ta trở lại.

 • CHÚA CẢI TIẾN CHÚNG TA TỪNG BƯỚC MỘT  -  RICK WARREN CHÚA CẢI TIẾN CHÚNG TA TỪNG BƯỚC MỘT - RICK WARREN

  “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”(Ê-phê-sô 4: 22-24). Cách duy nhất để phát huy tánh tình là giống như đức tính của Đấng Christ:Chúng ta phải thực hành chúng - và cần thời gian! Không có thói quen tức thời. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê:“Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.”(I Tim 4:15).

 • CON NGƯƠI CỦA MẮT NGÀI   -  THANH-HỮU CON NGƯƠI CỦA MẮT NGÀI - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. (Xa-cha-ri 2: 8) ------. Con ngươi” trông thật đáng yêu, Long lanh tươi sáng mỹ miều trong xanh. Em trân quí mắt tinh anh, Bảo vệ đôi mắt mong manh của mình. Xem lời Chúa chép Thánh kinh, Em, tôi là những nhân sinh tuyệt vời. Là “con ngươi” của Chúa Trời, Cơ phận nhạy cảm sáng ngời trong thân.

 • NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ (Phần 2)  -  RALPH MAHONEY và T.L. OSBORN NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ (Phần 2) - RALPH MAHONEY và T.L. OSBORN

  Khắp thế giới này rất cần Đấng Christ. Họ tìm kiếm thực tế và tin khi có bằng chứng rằng Chúa Jesus đang sống và rất thực tế. Đức Chúa Trời dựng nên toàn thể nhân loại giống như nhau. Con người được tạo nên để bước đi với Đức Chúa Trời. Theo bản năng, họ đang tìm kiếm Ngài. Đây là lý do tại sao mọi chi tộc chưa được nghe truyền giáo đều làm theo một nghi thức tôn giáo nào đó để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người đang cần phúc âm. Và nhiệm vụ của chúng ta là rao giảng làm chứng và công bố phúc âm ở mọi nơi, cho những đám đông hoặc cho cá nhân.

 • ĐIỀU GÌ CẦN ĐỂ GIỮ SỰ NGAY THẬT  -  RICK WARREN ĐIỀU GÌ CẦN ĐỂ GIỮ SỰ NGAY THẬT - RICK WARREN

  Làm thế nào để chúng ta giữ sự ngay thật? Chúng ta phải quan tâm nhiều đến sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hơn sự chấp thuận của người ta. Thi Thiên 119: 9, “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa”. Chúng ta phải ở trong Lời của Đức Chúa Trời! Nếu không, chúng ta sẽ không có năng lực và sức chịu đựng để sống cách ngay thực. Sống ngay thật cần có quyền năng của Thánh Linh, bởi vì điều gì đúng thường không được ưa chuộng. Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng làm điều đúng,

 • THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI  -  THANH-HỮU THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI - THANH-HỮU

  Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. ̣(1 Sử-ký 29:12) --- Thiên nhiên Chúa tạo cho người, Muôn vật cung ứng, vừa nơi bảo tồn. Để ta sống giữa càn khôn. Thân hồn biết Chúa, biết tôn thờ Ngài. Thiên nhiên bài học không ngừng, Bày tỏ ân điển tình thương Chúa Trời. Bạn tôi quyết hãy vâng lời, Làm theo ý Chúa để đời thăng hoa.

 • NHỮNG ÂN TỨ CHỮA LÀNH  -  KENNETH E. HAGIN NHỮNG ÂN TỨ CHỮA LÀNH - KENNETH E. HAGIN

  Những ân tứ của những sự chữa lành được Đức Chúa Trời ban để chữa lành cách siêu nhiên căn bệnh mà không cần những phương tiện tự nhiên từ bất kỳ người nào khác. Một ân tứ trong số chín ân tứ của Thánh Linh đều là ân tứ siêu nhiên. . Nhưng sự chữa bịnh siêu nhiên không xuất phát từ sự chẩn bịnh hay kê đơn thuốc; sự chữa bịnh siêu nhiên đến bởi đặt tay, xức dầu, hoặc đôi khi chỉ bởi rao ra Lời Chúa.

 • CHÚA ĐANG CHỜ CHÚNG TA TRỒNG MỘT HẠT GIỐNG  -  RICK WARREN CHÚA ĐANG CHỜ CHÚNG TA TRỒNG MỘT HẠT GIỐNG - RICK WARREN

  Mọi thứ trong cuộc sống bắt đầu như một hạt giống. Một mối liên hệ, một cuộc hôn nhân, một doanh nghiệp, một hội thánh. Không điều gì xảy ra cho đến khi hạt giống được gieo trồng. Tại sao Chúa muốn chúng ta trồng một hạt giống? Bởi vì trồng là một hành động của đức tin. Chúng ta lấy những gì mình có, và bỏ nó đi. Đó là hành động của đức tin! Và nó mang lại vinh hiển cho Chúa. Giăng 12:24: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều”.

 • THIẾT BỊ THÔNG MINH   -  THANH-HỮU THIẾT BỊ THÔNG MINH - THANH-HỮU

  Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. (Châm-ngôn 21:30) ------. Hãy nhìn Lời Chúa bất di. Là “GPS” dẫn đi về trời, Là nguồn sự sống cho người, Là ánh sáng tỏa muôn đời còn nguyên. Kinh thánh thiết bị thông minh. Hà hơi, tạo bởi Thánh Linh Chúa Trời. Giúp ta nhận biết Ngôi Lời. Sống trong phước hạnh đời đời vinh quang. Hãy dùng thiết bị thiên đàng, Dùng lời KinhThánh mở mang nước trời. Linh hồn quí lắm bạn ơi, Cứu người vinh hiển rạng ngời ngàn năm.