• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHỌN LỰA   -   THANH-HỮU CHỌN LỰA - THANH-HỮU

  Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. (Thi-thiên 25:12) -----. Đường trần nghìn lối chông chênh, Khi mưa khi nắng gập ghềnh quanh co. Bước trên bóng tối khôn dò …Tìm đâu phương hướng giúp cho linh hồn? Tháng ngày vất vả héo hon, Trăm ngàn cám dỗ lối mòn mù tăm. Lặng nghe tiếng Chúa nhủ lòng, Đường đây con bước ở trong ý Trời. Cho con thấy rõ lộ trình, Cho con biết chọn đường mình phải đi. “Link” vào trang mạng phát huy: Niềm tin, hy vọng, quyền uy, Chúa Trời.

 • CẢM THẤY NHƯ LÀ Ý CHÚA  -  JOYCE MEYER CẢM THẤY NHƯ LÀ Ý CHÚA - JOYCE MEYER

  Chúng ta cần có khả năng phân biệt sự khác biệt giữa cảm xúc bề ngoài và những cảm xúc chúng ta cảm thấy nằm sâu trong lòng. Là con người, chúng ta hay rơi vào cái hố đau thương này : làm những gì chúng ta muốn và rồi nói chúng ta cảm thấy như thể là Chúa thôi thúc chúng ta hành động. Chúa có phán với dân sự Ngài và có hứa dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta, nhưng thật nguy hiểm khi mù quáng làm theo mọi cảm giác mà chúng ta nhận được.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT NHU CẦU CHÚNG TA  -  RICK WARREN ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN

  Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Điều nầy có nghĩa là Chúa biết mọi việc, mọi thứ về chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời biết về những lỗi lầm và thất bại, cảm xúc và sự thất vọng– và tương lai của chúng ta. Chúa nhìn thấy tất cả dù nhỏ bé thế nào đi nữa, theo Mathiơ 10: 40-42. " “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Galati 6:9). Đừng nản lòng, hãy tiếp tục làm điều tốt và tin cậy Đức Chúa Trời để Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta.

 • CHƯƠNG TRÌNH CHÚA DÀNH CHO BẠN  -  THANH-HỮU CHƯƠNG TRÌNH CHÚA DÀNH CHO BẠN - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. (Giê-rê-mi 29:11) -----. Tình yêu Chúa định chương trình, Bình an, hy vọng, quang vinh lâu dài. Dành cho dân thánh của Ngài,Thoát cơn đoán phạt, sánh vai thánh đồ. Trần gian lắm nỗi sợ lo, Biết bao biến cố làm cho kinh hoàng. Chúa hứa ban sự bình an, Bảo vệ gìn giữ dẫn đàng ta đi.

 • TỰ DO VỀ TÀI CHÁNH  -  BILL BRIGHT TỰ DO VỀ TÀI CHÁNH - BILL BRIGHT

  Tự do tài chính có nghĩa là có đủ để chu cấp cho người nhà của chúng ta và để dâng hiến rộng rãi và vui mừng cho công việc Chúa. Ngài đã làm thịnh vượng những người đã bày tỏ chức vụ quản gia tốt (Lu-ca 12:42,43; 16:10,11 Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do về mặt tài chính để chúng ta có thể đặt Ngài lên trên hết trong đời sống chúng ta và dâng hiến rộng rãi cho sự thăng tiến của vương quốc Ngài. Ngài muốn chúng ta nhạy bén với tiếng Ngài, sẵn sàng theo Ngài bất cứ khi nào – và bất cứ nơi nào – Ngài dẫn đi.

 • THA THỨ VÌ BẠN ĐƯỢC THA THỨ  -  RICK WARREN THA THỨ VÌ BẠN ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN

  Kinh Thánh nói có ba lý do chúng ta phải từ bỏ quá khứ mình và những người đã làm tổn thương chúng ta, 1.Phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta Côlôse 3:13 . 2. Chúng ta phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì sự oán hờn sẽ kiểm soát chúng ta.Truyền Đạo 7: 9. 3.Chúng ta nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì chúng ta cần sự tha thứ trong tương lai. Chúa Giê-xu đã phán trong Mathiơ 6:14-15

 • SAO NGÀI NÍN LẶNG  -  THANH-HỮU SAO NGÀI NÍN LẶNG - THANH-HỮU

  Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng ? ( Ha-ba-cúc 1: 13) -------. Những người ngay thẳng thật lòng, Gánh chịu áp bức bại vong thiệt thòi. Bạn buồn trách Chúa quyền oai, Công bình, thánh khiết rạng soi đâu rồi? Chúa vẫn ngự trị trên ngôi, Quyền năng công chính muôn đời y nguyên. Ngài không thay đổi lệch nghiêng, Công bình thương xót vững yên muôn đời.

 • NHỮNG NỖI SỢ THÔNG THƯỜNG  -  JOYCE MEYER NHỮNG NỖI SỢ THÔNG THƯỜNG - JOYCE MEYER

  Một trong những nỗi sợ mãnh liệt nhất và dai dẳng nhất mà người ta kinh nghiệm là sợ rằng họ không có điều họ cần. Chúng ta có lẽ sợ rằng sẽ thiếu tiền bạc hay bạn bè, hoặc chúng ta không có đủ sức, đủ tài để thực hiện những việc chúng ta cần làm. Cho dù nỗi sợ là gì, Lời Chúa nói chúng ta không sợ vì Ngài ở với chúng ta. Điều này rất đơn giản : “Đừng sợ [không có gì để sợ] vì Ta ở với con” (Ê-sai 41:10 – AMP). Ngài có mọi sự chúng ta cần và Ngài yêu chúng ta, nên như bất kỳ người cha, người mẹ thương con nào, Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta.

 • CHỈ CÓ CHÚA CÓ THỂ CUNG CẤP  -  RICK WARREN CHỈ CÓ CHÚA CÓ THỂ CUNG CẤP - RICK WARREN

  Nguyên nhân chính gây căng thẳng trong cuộc sống chúng ta là sự lo lắng. Chúng ta lo lắng vì chúng ta tự hỏi chúng ta sẽ có đủ nhu cầu khi chúng ta cần không. Nhưng lúc nào, chúng ta hy vọng những người khác đáp ứng nhu cầu của chúng ta thay vì Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy không hài lòng và thất vọng, bởi vì không ai có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều đó. Chúa sẽ cung cấp, Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Ra khỏi sự căng thẳng, hãy hướng lòng về Chúa để Ngài đáp ứng mọi nhu cầu đời sống chúng ta.

 • CHÚA THẤY  -  THANH-HỮU CHÚA THẤY - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. (1 Sa-mu-ên 16:7) -----. Em không biết, nhưng Chúa Trời rõ thấu, Ngài thấy người, thấy quá khứ tương lai. Thấy em đi, khi bước ngắn, bước dài, Khi trèo núi, khi lội bùn dơ bẩn. Với mắt Chúa, nhìn lòng em thấy rõ, Giữa đông người hay xó nhỏ cô đơn. Ngài giang tay mời gọi để ban ơn, Để tha thứ, rửa sạch lòng dơ bẩn.

 • ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚi DI SẢN  -  JOHN BEVERE ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚi DI SẢN - JOHN BEVERE

  Mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình. Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. (Rô-ma 14:12-13). Hãy nhớ, hạt giống sẽ nhân cấp, dù hạt giống đó trông có vẻ không quan trọng mấy. Đừng bao giờ xem nhẹ sự dẫn dắt của Thánh Linh, và đặc biệt nhất là đừng bao giờ bỏ qua Ngài. Chúa muốn bạn nhân cấp. Và Chúa muốn thưởng cho bạn về sự nhân cấp của bạn.

 • SỰ TRUNG THỰC THỂ HIỆN LÒNG TRUNG TÍN  -  RICK WARREN SỰ TRUNG THỰC THỂ HIỆN LÒNG TRUNG TÍN - RICK WARREN

  “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn”. (Lu-ca 16:10). -----. Trên thực tế, những điều nhỏ bé mà chúng ta không nhìn thấy là những hạt giống hiện thật của Chúa ban cho cuộc sống chúng ta. Đức Chúa Trời đang theo dõi và thử nghiệm đức tính trung tín của chúng ta. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta.

 • KHIÊM NHU GIỐNG CHÚA.  -  THANH-HỮU KHIÊM NHU GIỐNG CHÚA. - THANH-HỮU

  Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. (1 Phiero 5: 6-7) ------. Như hạt cát nằm giữa vùng sa mạc, Chỉ một phần trong bảy tỉ nhân gian. Như giọt sương giữa sông biển ngút ngàn, Em, hạt bụi giữa trời mây bát ngát. Chúa Cứu Thế chịu khiêm nhu hèn hạ, Đã liều mình chết thế cho nhân gian.Thượng đế nâng Ngài cao vút thiên đàng, Ngồi tể trị cả càn khôn vũ trụ.