• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • THẨM QUYỀN CHÚA BAN   -  THANH-HỮU THẨM QUYỀN CHÚA BAN - THANH-HỮU

  Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. (Lu-ca 10:19) ----. Trong em có, một thẩm quyền to lớn, Để giải trừ, để xua đuổi tà ma. Để nói ra, để ngăn cấm linh tà, Phải khuất phục, dưới quyền uy Danh thánh. Đừng lo sợ, đừng lo âu trốn tránh, Hãy đương đầu với sàng sảy Sa-tan. Hãy nói ra lời sự sống thiên đàng, Đem đắc thắng, làm vinh danh Thiên Chúa.

 • Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên  -  RICK WARREN Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên - RICK WARREN

  Sự tăng trưởng thuộc linh không hề tự động. Nó đòi hỏi sự cam kết có chủ đích. Bạn phải muốn tăng trưởng, quyết định tăng trưởng, nỗ lực để tăng trưởng, và kiên trì tăng trưởng. Ngày nay, nhiều người cho rằng sự trưởng thành tâm linh được đo lường bởi lường kiến thức Kinh Thánh và giáo lý mà bạn biết. Kiến thức là một thước đo của sự trưởng thành, nhưng nó không phải là tất cả. Những việc làm của chúng ta phải đúng với các tín điều, và niềm tin của chúng ta phải được bày tỏ bằng hành vi giống Đấng Christ

 • Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ  -  Rick Warren Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ - Rick Warren

  “Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. (Châm-Ngôn 14:16). ----- Kinh Thánh nói rằng cần chạy trốn khỏi sự cám dỗ: “Khi con suy nghĩ về đường lối con, Thì con quay bước trở về chứng ước của Chúa” Đây là một số lời khuyên thiết thực: đừng bao giờ cố tranh luận với ma quỷ. Bạn sẽ mất thời gian. Nó có hàng ngàn năm để nghĩ ra cách để chống lại bất cứ điều gì bạn có thể đưa ra. Không hợp thức hóa nó. Đừng biện minh về điều đó. Đừng tranh cải nó. Điều quan trọng để phá vỡ mục tiêu của nó.

 • Đức Tin là lý do chúng ta tin - MS Hồ Thế Vũ - 09-24-17 Đức Tin là lý do chúng ta tin - MS Hồ Thế Vũ - 09-24-17

  Giăng 20:24-31 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! 28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! 29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy! Giăng 20:27-30

 • Chúa trong mỗi người - MS Hồ Thế Vũ - 09/10/17 Chúa trong mỗi người - MS Hồ Thế Vũ - 09/10/17

  Ma-thi-ơ 13:53-58 & Ma-thi-ơ 25:1-4 Đức Chúa Jêsus phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. 54 Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy? 55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? Ma-thi-ơ 13:53-56

 • Đắc thắng trong sự sợ hãi - MS Hồ Thế Vũ 08/27/17 Đắc thắng trong sự sợ hãi - MS Hồ Thế Vũ 08/27/17

  Các Quan Xét 6:11-16 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta! 11 Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông Óp-ra thuộc về Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít. Ghê-đê-ôn, con trai người, đang đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.

 • XIN ĐỪNG BÁCH HẠI  -  THANH-HỮU XIN ĐỪNG BÁCH HẠI - THANH-HỮU

  Tôi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo ĐCT không hề bị trói đâu (2 Timôthê 2:9) ------. Họ tuy nhỏ bé như chiên, Khiêm nhu, nhã nhặn, ngoan hiền mọi nơi. Họ vâng theo lệnh Chúa Trời, Truyền ơn cứu rỗi cho người đồng hương. Họ luôn gieo rắc tình thương, Rao giảng phước hạnh miên trường đời sau.Họ sẵn sàng chịu khổ đau, Sẵn chịu áp bức, giảng rao thiên đường.

 • Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin  -  JOYCE MEYER Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin - JOYCE MEYER

  Tình yêu trọn vẹn xua tan sợ hãi (1John 4:18). Chỉ có Chúa mới có tình yêu trọn vẹn, và chúng ta có tình yêu này bởi đức tin. Hãy tin xác quyết Lời Ngài và bắt đầu đón nhận tình yêu Ngài dành cho bạn và để Ngài giải cứu bạn khỏi mọi sợ hãi. Đức tin hành động bởi tình yêu thương (Galatians 5:6). Hãy chấm dứt cố gắng kiểm soát đời sống và hoàn cảnh của bạn và tin cậy Chúa trong mọi sự. Phó mình là hoàn toàn quên quá khứ, phó hoàn toàn tương lai vào tay Ngài, biết giây phút bạn ở trong tay Chúa là giây phút bạn ở trong ý muốn trọn vẹn của Ngài.

 • Chọn sự thánh khiết trên hạnh phúc  - Rick Warren Chọn sự thánh khiết trên hạnh phúc - Rick Warren

  “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. 15Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết”. (Gia-c ơ 1:14-15). Nếu bạn đang đối mặt với sự cám dỗ hiện tại, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự tự do cho đến khi bạn dừng lại và bắt đầu khắc phục lỗi lầm. Ngừng đỗ lỗi cho người khác! Ngay cả khi những người khác đã làm tổn thương bạn. Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người vâng giữ những gì Thiên Chúa dạy và làm theo, bất kể cảm nghĩ của họ thế nào.

 • THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG  -  THANH-HỮU THỜI ĐẠI CUỐI CÙNG - THANH-HỮU

  “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Chúa và thời kỳ tận thế?” (Mathiơ 24:3) -----. Thế giới đầy dẫy bất an, Phi cơ, hỏa tiển leo thang giết người. Mẫu hạm, tàu chiến biển khơi, Tên lửa, nguyên tử nhiều nơi lên nòng. Chiến tranh ta chẳng chờ mong, Nhưng rồi sẽ đến như trong Lời truyền: Giặc giả, đói kém liên miên, Nhiều tiên tri giả, khắp miền nổi lên. Ngày Chúa, gần đến tận nơi, Điềm báo ứng nghiệm như lời Thánh Kinh. Nhìn lên tiếp tục linh trình,Hoan ca chờ đón Chúa mình tái lâm.

 • Cứ Ở Trong Lĩnh Vực Đức Tin Về DANH CHÚA JÊSUS. -  KENNETH E. HAGIN Cứ Ở Trong Lĩnh Vực Đức Tin Về DANH CHÚA JÊSUS. - KENNETH E. HAGIN

  Hãy vững vàng trong đức tin của anh em mà chống cự nó.” Bạn phải chống cự kẻ thù theo đức tin của bạn. Bạn phải có đức tin trong chính tấm lòng của bạn – chính tâm linh của bạn - những gì lời Chúa nói về Jêsus là thật và những gì lời Chúa nói về ma quỷ là thật. Bạn có uy quyền trên nó trong Danh Jêsus. hãy cầu nguyện với Cha nhân Danh Jêsus khi bạn cầu xin cho chính bạn và cho người khác. Hãy nhớ, Danh Jêsus là chìa khóa, và Đức Chúa Trời đã ban chìa khóa đó cho bạn rồi !

 • Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt  -  Rick Warren Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt - Rick Warren

  Trong Kinh Thánh những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống: “Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. (Ga-la-ti 5:6). ----.Nếu bạn sống không có tình yêu, thì điều bạn nói sẽ không có ý nghĩa, điều bạn biết sẽ không có ý nghĩa, điều bạn tin sẽ không có ý nghĩa, và điều bạn ban cho không có gì là quan trọng. Cuộc sống là các mối dây liên hệ nhau, không phải là các thành tích thu được. Bạn có yêu Đức Chúa Trời hết lòng, và bạn có yêu người lân cận như yêu chính bạn?.

 • NHEN LỬA LÊN ĐI  -  THANH-HỮU NHEN LỬA LÊN ĐI - THANH-HỮU

  Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, (2 Ti-mô-thê 1:6 ) ------. Nhen lửa lên đi người hỡi người, Tín nhân Cơ Đốc của tôi ơi. Ngoài kia trời nóng, tim hồn lạnh, Giá buốt tâm linh giữa đất trời. Lửa đã lan mồi đến quê tôi, Ấp ủ trăm năm lâu lắm rồi. Mà sao bếp vẫn tràn hơi lạnh, Củi ướt, tro tàn, năm tháng trôi. Mời bạn cùng tôi nhặt củi khô, Khả năng ân tứ xin góp vào. Cùng nhau mở rộng vương quốc thánh, Để thấy năng quyền Chúa lớn lao.