• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NA-XA-RÉT  -  THANH-HỮU NA-XA-RÉT - THANH-HỮU

  Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi (Công-vụ các Sứ-đồ 3:6) ------. Na-xa-rét, một làng quê nghèo khó, Bị coi thường, bị chế giễu khinh khi. Không kỳ quan, không sử sách khắc ghi, Không xuất phát một danh nhân hào kiệt. Không di tích, không núi sông đặc biệt, Không đất mầu, không đặc sản tiếng tăm. Chúa Giê-xu, đến cư ngụ nhiều năm, Biến nơi ấy, thành danh xưng vĩ đại. Na-xa-rét, thân hồn con hỡi Chúa Xin ngự vào, xin cư trú dài lâu. Ghép tên con vào tên Chúa nhiệm mầu, Trên tấm bảng thập tự xưa Chúa chết.

 • PHẦN THƯỞNG ĐẦY ĐỦ  - JOHN BEVERE PHẦN THƯỞNG ĐẦY ĐỦ - JOHN BEVERE

  Có nhiều người chưa hề bắt đầu xây dựng nhà Chúa. Họ đã bị phân tâm bởi những hào quang tạm thời: của cải đời này, thích ảnh hưởng, mê quyền lực hay khoái lạc, thích sự ủng hộ của con người. Tất cả những thứ này đều chóng tàn. Đừng bị lừa dối, Nếu công trình người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng. Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi… (1Cô-rinh-tô 3: 14-15). Công lao của bạn sẽ không phải mất đi, cũ mòn, thay thế. Nếu bạn lệ thuộc vào ân sủng của Chúa và xây dựng tốt đẹp.

 • NAN ĐỀ BUỘC CHÚNG TA TA PHỤ THUỘC VÀO CHÚA  - RICK WARREN NAN ĐỀ BUỘC CHÚNG TA TA PHỤ THUỘC VÀO CHÚA - RICK WARREN

  “Anh chị em yêu dấu, đừng ngạc nhiên vì sự thử thách đau đớn mà anh chị em phải chịu như là việc khác thường xảy ra cho anh chị em”. (I Phierơ 4:12). Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Không một ai được miễn trừ khỏi đau đớn hoặc cách ly khỏi đau khổ, và không ai vượt khỏi cuộc sống không có nan đề. Các nan đề buộc chúng ta nhìn xem Chúa nương cậy vào Ngài thay vì chính chúng ta. Phao-lô làm chứng cho lợi ích nầy. ). Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta cần.

 • CHẲNG ĐEM GÌ THEO  -  THANH HỮU CHẲNG ĐEM GÌ THEO - THANH HỮU

  Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. (1 Ti-mô-thê 6:7) -----. Lời Chúa phán, cuộc đời như hoa cỏ, Sáng khoe màu hương sắc, chiều rụng rơi. Ta vào đời tay trắng nằm trong nôi, Ta khuất núi trắng tay trong mộ địa. Đừng tích trữ, nơi mộ phần nghĩa địa, Đừng chôn vùi của cải ở trần gian. Hãy ban cho, đầu tư nước thiên đàng, Để nhận lãnh nguồn vĩnh an thiên quốc.

 • THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG (tiếp theo)  -  JOHN BEVERE THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG (tiếp theo) - JOHN BEVERE

  Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.” (1Giăng 3:2) . Nhưng thiên đàng tốt hơn nhiều so với quả đất đến nỗi tôi thấy những ai đã nếm biết thiên đàng luôn luôn không muốn quay về quả đất. Câu chuyện đó, cùng với Kinh Thánh, đã cho thấy sự thực hữu của thiên đàng. Ai là đầy tớ trung tín của Chúa Giê-su sẽ bước vào thành phố này khi họ rời quả đất

 • TẠI SAO LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐỰỢC TRẢ LỜI  -  RICK WARREN TẠI SAO LỜI CẦU NGUYỆN KHÔNG ĐỰỢC TRẢ LỜI - RICK WARREN

  Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó...... thánh đồ.(Êphêsô 2:14). Tại sao chúng ta nên kiên trì trong sự cầu nguyện khi chúng ta không nhận được câu trả lời? Đây là bốn lý do: Lời cầu nguyện liên tục tập trung sự quan tâm của chúng ta. Làm rõ lời cầu khần. Thử nghiệm đức tin và chuẩn bị tấm lòng của chúng ta cho sự trả lời. Hãy nhớ, “ĐCT bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. (Êphêsô 3:20).

 • THỬ THÁCH  -   THANH-HỮU THỬ THÁCH - THANH-HỮU

  Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. (1 Phi-e-rơ 1:7) ------. Đường đời có những gai chông, Có những thử thách chất chồng kề nhau. Có những buồn thảm khổ đau, Mới thấy tay Chúa giúp lau lệ sầu. Chúa hứa ở với ta luôn, Ngài thêm sức mới như nguồn suối thiêng. Giúp ta loại bỏ ưu phiền Giúp ta đắc thắng bình yên vui mừng.

 • THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG  -  JOHN BEVERE THĂM VIẾNG THIÊN ĐÀNG - JOHN BEVERE

  Tôi biết một người trong Chúa Cứu Thế, mười bốn năm trước đây đã được đem lên đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân xác hoặc ngoài thân xác, tôi không biết được, chỉ có Đức Chúa Trời biết, được đem lên tận Pa-ra-đi và nghe những lời không thể nào diễn tả mà loài người cũng không được phép nói ra. (2Cô-rinhtô 12:1-4). Điều này chỉ có thể được giải thích bằng việc thiên đàng là một nơi có thật và là nơi vật lý.

 • BA RÀO CẢN TÂM LINH ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA  -  RICK WARREN BA RÀO CẢN TÂM LINH ĐỂ NGHE TIẾNG CHÚA - RICK WARREN

  Chúng ta phải được định vị chính xác để nghe tiếng Chúa phán . Đôi khi chúng ta không để cho Chúa cơ hội nói với chúng ta. Tự quyết định. làm theo những điều mình muốn, không phải những gì Chúa muốn chúng ta làm. Gia Cơ 1:21; “Hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em”. “Chấp nhận khiêm nhường” là để cho sự kiêu ngạo ra đi, chấm dứt cố gắng hoach định cho riêng mình. Đây là chìa khóa để tâm trí mở ra và tấm lòng chúng ta có thể nghe tiếng Chúa.

 • RẬP KHUÔN HAY BIẾN HOÁ  -  THANH-HỮU RẬP KHUÔN HAY BIẾN HOÁ - THANH-HỮU

  Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2) -----. Thế trần có lắm mẫu khuôn, Có nhiều hình thức có muôn dạng hình. Trong nhiều lãnh vực nhân sinh, Cột ta vào một mô hình trần gian. Lời Chúa khuyên nhủ chúng ta, Đừng rập khuôn với vinh hoa của đời. Biến hóa tâm trí con ơi, Để thử cho biết ý trời tuyệt luân. Ý Chúa vi diệu khôn cùng, Ý Chúa vĩ đại muôn trùng trời cao. Ý Chúa mầu nhiệm biết bao, Ý Chúa sâu sắc làm sao tận tường.

 • CHIẾN THẮNG MA QUỈ   -   REINHARD BONNKE CHIẾN THẮNG MA QUỈ - REINHARD BONNKE

  Chúng ta đã liên tục được minh chứng rằng những tên lửa Phúc Âm là “quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy” (2Cô 10:4). Tuy nhiên, sự thật rằng ma quỷ giống như sư tử rống. Nó sẽ đánh gục những ai yếu đuối và “làm thịt” những người như thế. Cơ đốc nhân phải mang thuẫn đức tin. Nó là thuẫn chống đạn. Chúng ta hưởng được sự miễn khỏi sự kiểm soát của ma quỷ và vui hưởng sự chiến thắng và sự tự do của ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể trở nên can đảm, vững vàng bởi đức tin nơi huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.

 • TẬP TRUNG THAY ĐỔI CUỘC SỐNG  - RICK WARREN TẬP TRUNG THAY ĐỔI CUỘC SỐNG - RICK WARREN

  Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12;2). Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự thay đổi dài lâu trong cuộc sống, chúng ta cần phải tập trung tâm trí mình. Nếu muốn thay đổi, chúng ta phải thay đổi kiểu mẫu hoặc cách sống mà chúng ta đã học được trong cuộc đời. Chúng ta cần thay đổi cách sống cũ, không lành mạnh bằng cách sống mới trong mô hình giống cuộc đời Chúa Cứu Thế.

 • CHỌN LỰA   -   THANH-HỮU CHỌN LỰA - THANH-HỮU

  Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. (Thi-thiên 25:12) -----. Đường trần nghìn lối chông chênh, Khi mưa khi nắng gập ghềnh quanh co. Bước trên bóng tối khôn dò …Tìm đâu phương hướng giúp cho linh hồn? Tháng ngày vất vả héo hon, Trăm ngàn cám dỗ lối mòn mù tăm. Lặng nghe tiếng Chúa nhủ lòng, Đường đây con bước ở trong ý Trời. Cho con thấy rõ lộ trình, Cho con biết chọn đường mình phải đi. “Link” vào trang mạng phát huy: Niềm tin, hy vọng, quyền uy, Chúa Trời.