• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • TÂM SỰ HA-BA-CÚC  -   THANH-HỮU TÂM SỰ HA-BA-CÚC - THANH-HỮU

  Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng, Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó? (Ha-ba-cúc 1: 13 BHĐ) -------. Như Ha-ba-cúc, một tiên tri của Chúa, Sống vào thời nhiễu lọạn thuở xa xưa. Thấy bất công, thấy bạo ngược đảo lừa, Thấy tranh chấp, cãi vã nhau khắp chốn. Bao kẻ ác, đang đam mê ảo mộng, Đem công trình xây đắp cõi hư vô. Bao công danh quyền lực tựa cỏ khô, Sẽ thiêu cháy, trong ngày giờ phán xét.

 • SỰ KÍNH SỢ CHÚA    -    JOHN BEVERE SỰ KÍNH SỢ CHÚA - JOHN BEVERE

  Kinh Thánh cho biết sự kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Hay có thể nói như thế này: nó là nền tảng của sự khôn ngoan. Kinh Thánh cho biết đời sống chúng ta có thể được ví sánh với việc xây cất nhà. Trước hết là cái móng; tiếp theo là xây dựng kết cấu. Chúng ta đọc, “Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất…” (Châm Ngôn 24:3). Nếu chúng ta xây dựng cuộc đời của mình bằng khả năng đưa ra những chọn lựa đúng, thì chúng ta sẽ xây dựng một đời sống lành mạnh, Khởi đầu hay nền tảng của sự khôn ngoan này là sự kính sợ Chúa.

 • KHI QUYẾT ĐỊNH, DÙNG THỬ NGHIỆM ĐẦU TƯ  -   RICK WARREN KHI QUYẾT ĐỊNH, DÙNG THỬ NGHIỆM ĐẦU TƯ - RICK WARREN

  Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào”. (Ê-phê-sô 5: 15-17). ------.Nếu chúng ta muốn làm cho cuộc sống tốt nhất, chúng ta cần kiểm soát thời gian của mình. Thời gian là cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không học cách quản lý thời gian, đời sống chúng ta sẽ không thăng tiến xa hơn. Tìm hiểu những gì tốt nhất của Chúa để chúng ta dành cuộc sống mình cho điều đó.

 • HUYẾT CHỮA LÀNH   -   THANH-HỮU HUYẾT CHỮA LÀNH - THANH-HỮU

  Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. (Hê-bơ-rơ 11:28) Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. (1 Giăng 1:7) ------. Bao thế hệ, bao thời gian năm tháng, Con người tìm “thuốc cứu rỗi” hồn linh. Mong thoát ra khỏi đoán phạt khổ hình, Trong hỏa ngục, cõi miên trường vô vọng… Ta tin Chúa, một đặc ân vinh dự, Nhận món quà vô giá thượng đế ban. Đây linh ân, linh dược quí muôn phần, Giúp ta sống trong quyền năng đắc thắng.

 • NHẬN SỰ HƯỚNG DẪN   -   JOHN BEVERE NHẬN SỰ HƯỚNG DẪN - JOHN BEVERE

  Trong Ðấng Christ, bạn đã được ban cho một công việc, hay mục đích độc nhất mà chỉ dành cho bạn mà thôi. Mục đích này sẽ quyết định hướng đi của bạn, và nó được giấu kín trong tấm lòng của bạn. Khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh và khám phá ra mưu định của Ðức Chúa Trời, thì Ngài sẽ khải thị mục đích. Hãy kiên nhẫn. Khi bạn dành thời gian trong Lời Chúa và trong sự cầu nguyện, Ngài sẽ khải thị mục đích đó cho bạn.

 • TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THAY ĐỔI   -   RICK WARREN TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THAY ĐỔI - RICK WARREN

  “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.” (Ê-sai 43:2). Hãy thay thế sự sợ hãi của chúng ta bằng lời cầu nguyện, sự lo lắng chúng ta bằng giờ thờ phượng và sự lo âu chúng ta bằng lời khẩn nguyện thiết tha, ít quan tâm hơn vào điều gì truyện thông xã hội bàn tán và tập trung vào lẽ thật của Chúa không thay đổi.

 • CON KHÔNG HIỂU   -   THANH-HỮU CON KHÔNG HIỂU - THANH-HỮU

  Đức Chúa Trời đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người, nhưng họ vẫn không thể hiểu được công việc Ngài làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Ta thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm thì còn đến đời đời; người ta chẳng thêm gì được, cũng không bớt chi được. Đức Chúa Trời làm như thế để loài người kính sợ Ngài. (Truyền đạo 3: 11, 14 BHĐ) ------. Dù không hiểu, nhưng lòng con tin tưởng, Vào tình Ngài như em bé tin Cha. Dù nắng mưa, dù giông bão xảy ra, Được an ổn trong vòng tay âu yếm.

 • VÌ CHÚA Ở VỚI BẠN   -    JOYCE MEYER VÌ CHÚA Ở VỚI BẠN - JOYCE MEYER

  Ðừng ngửa trông thứ gì ở đời này làm nguồn cung cấp của bạn; chỉ hãy ngửa trông Chúa là nguồn cung cấp của bạn. Người thế gian sẽ sớm nhận ra Chúa ở với chúng ta. Ai đã từ chối chúng ta trước đây sẽ thấy rằng Chúa ở với chúng ta; họ sẽ thấy vinh hiển của Ngài bày tỏ trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta giữ đúng vị trí của mình và trung tín ở vị trí đó trong khi chờ đợi Chúa, đúng thời điểm Chúa sẽ nhấc chúng ta lên..Ðiều. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, Ngài sẽ giúp chúng ta có thái độ tốt trong hoàn cảnh khó khăn,

 • HÃY CẦU XIN CHÚA VỀ NHỮNG VIỆC KHÓ   -  RICK WARREN HÃY CẦU XIN CHÚA VỀ NHỮNG VIỆC KHÓ - RICK WARREN

  Khi chúng ta đặt vào tình huống bất khả thi, tài năng, nghiên cứu và giáo dục của chúng ta không thể giải quyết được nan đề. Chỉ có Chúa mới có thể. Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện và xin sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa cho mình. Chúa nói với Giê-rê-mi, người sống cùng thời với Đa-ni-ên, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho: ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).

 • TRƯỚC KHI … -   THANH-HỮU TRƯỚC KHI … - THANH-HỮU

  Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, (Ê-phê-sô 1:4) Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; (Giê-rê-mi 1:4 )Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. (Ê-sai 65:24 ) -----Trước khi ta mới chào đời, Tuổi ta ghi sổ ở nơi thiên thành. Dù bao biến cố xung quanh, Nằm trong ý Chúa sẵn danh từ lâu. Bạn, tôi nay sống trên đời, Đừng quá lo lắng đầy vơi giàu nghèo. Trăm năm nào có bao nhiêu, Qua đời, tài sản thảy đều hư không.

 • ÐỪNG SỢ – CHÚA ÐI TRƯỚC BẠN  -  JOYCE MEYER ÐỪNG SỢ – CHÚA ÐI TRƯỚC BẠN - JOYCE MEYER

  Phải mạnh mẽ can đảm lên. Ðừng sợ hãi kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng. (Phục Truyền 31:6-8 ) . Cùng lời hứa này cũng được hứa cho bạn và tôi. Thật yên ủi khi nghĩ đến việc nơi nào chúng ta đi, Chúa cũng đi trước để dọn đường. Hãy đạp đổ những trí tưởng tượng sai trật và mọi ý tưởng nào không hợp với Lời Chúa.

 • TẬP TRUNG VÀO TƯƠNG LAI ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TẠM - R. WARREN TẬP TRUNG VÀO TƯƠNG LAI ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TẠM - R. WARREN

  “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy” (Ma-thơ 5: 11-12). ------. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn. Đó là điều chắc chắn ! Chúng ta sẽ bị công kích, bức hại, loai bỏ và chế diễu vì đức tin của chúng ta.Bất cứ khi nào đối mặt với sự bắt bớ chúng ta sẽ giống như Đa-ni-ên, Ê-sai, Giê-rê-mi và Môi-se.

 • CUỘC ĐUA   -   THANH-HỮU CUỘC ĐUA - THANH-HỮU

  Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Jêsus, để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời.(Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24) ------- Chúa nhìn xem mỗi đoạn đường, Ngài đồng hành với môi trường trải qua. Ngài cũng cùng chạy với ta, Khi thì thêm sức, khi hà Linh năng. Giúp ta vượt thoát khó khăn, Hoàn thành mục đích vĩnh hằng Chúa ban. Nhìn lên dân thánh vạn ngàn, Đang cùng chứng kiến hát vang reo mừng.