• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • HẠT GIỐNG HUYỀN NHIỆM  -  THANH-HỮU HẠT GIỐNG HUYỀN NHIỆM - THANH-HỮU

  Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng… Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt -----. Một hạt giống, tuy đơn sơ nhỏ bé, Không rực màu, không mùi vị, sắc hương. Nhưng ở trong có năng lực phi thường, Để cung ứng và bảo tồn thế giới.Trong hạt giống, diệu kỳ sao siết kể, Được ẩn tàng bao huyền nhiệm siêu nhiên. Chúa đặt trong bao uy lực năng quyền,Để bày tỏ nguồn khôn ngoan tuyệt đỉnh.

 • ĐIỂM MẤU CHỐT  -  JOHN BEVERE ĐIỂM MẤU CHỐT - JOHN BEVERE

  Chỉ những ai bước đi trong sự thánh khiết mới thấy Đức Chúa Trời – có thể bước vào sự hiện diện của Ngài. Chúa Giê-su đã nói rất rõ, “Chẳng bao lâu, thế gian sẽ không còn thấy Ta nữa nhưng các con sẽ thấy Ta; vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Chúa Giê-su nói chỉ những người nào gìn giữ các điều răn Ngài thì đó là những người Ngài bày tỏ chính Ngài. Họ sẽ là người nhìn thấy Ngài, bước vào sự hiện diện của Ngài và nhờ đó biết Ngài cách thân mật.

 • SUY NGHĨ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG  -  RICK WARREN SUY NGHĨ KIỂM SOÁT CUỘC SỐNG - RICK WARREN

  “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23). ----. Chúa quan tâm nhiều hơn đến việc thay đổi tâm trí của chúng ta hơn là thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta muốn Chúa cất đi những nan đề, đau khổ, thất vọng, tổn thất, bệnh tật và nỗi u buồn. Nhưng trước tiên Chúa muốn làm việc với chúng ta, bởi vì sự biến đổi không xảy ra trong cuộc đời chúng ta cho đến khi chúng ta làm mới lại tâm trí mình, cho đến khi suy nghĩ của chúng ta bắt đầu thay đổi.

 • AI CẦU THAY CHO CHÚNG TA  -  THANH-HỮU AI CẦU THAY CHO CHÚNG TA - THANH-HỮU

  Chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta …Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26, 34) ----.Chúa khuyên ta hãy kêu cầu, Thánh Linh hiểu thấu chiều sâu tâm hồn. Cầu thay cho những héo hon, Vượt trên ngôn ngữ trí khôn loài người. Tình Chúa rộng lớn khôn cùng, Ngôi Hai bên hữu thiên cung Chúa Trời. Cầu thay cho bạn và tôi, Cho ta đắc thắng sống đời thành công.

 • CÂU CHUYỆN CỦA TÔI  - JOHN BEVERE CÂU CHUYỆN CỦA TÔI - JOHN BEVERE

  Tôi cố gắng cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện của tôi rất tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra sự việc xảy ra. Tôi đã chọn đội Dallas Cowboys thay vì chọn lời yêu cầu của Chúa. “Chúa ơi, nếu ai hỏi con, ‘Ai quan trọng hơn trong cuộc đời con, Đức Chúa Trời hay Cowboys ? Con sẽ trả lời không chút lưỡng lự, “Tất nhiên là Đức Chúa Trời " nhưng con vừa mới cho thấy ai là người quan trọng hơn. Ngài cần con, nhưng con đã chọn trận đấu hơn là chọn Ngài. Xin hãy tha thứ cho con!”

 • CÁCH TẬN DỤNG THỜI GIAN TỐI ĐA  -  RICK WARREN CÁCH TẬN DỤNG THỜI GIAN TỐI ĐA - RICK WARREN

  Chúa muốn sử dụng cuộc sống của chúng ta theo cách tuyệt vời. Nhưng hầu hết chúng ta không được trải nghiệm điều nầy bởi vì chúng ta không dành thời gian cho Chúa theo lịch trình của mình. Chúng ta rất bận rộn với chương trình nghị sự của mình, không bao giờ học cách quản lý thời giờ của mình. Nếu chúng ta muốn được Chúa sử dụng, chúng ta phải quản lý thời giờ của mình thật tốt. Kinh Thánh trong Thi Thiên 90:12, “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

 • CHÚA BIẾT TÔI  -   THANH-HỮU CHÚA BIẾT TÔI - THANH-HỮU

  “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi... ” (Thi-thiên 139:1-2) ----- Khi ta yên lặng âm thầm, Chúa đã biết rõ thâm tâm ước gì. Khi ngồi, đứng dậy, bước đi, Chúa biết tất cả nghĩ suy trong hồn. Chúa dùng Kinh Thánh khuyên lơn, Tỏ lòng thương xót khoan nhơn Chúa Trời. Ngôi Lời đã xuống trần đời, Hy sinh cứu vớt bạn, tôi về Nguồn.

 • TIỀN BẠC (Phần 2)  -  ULF EKMAN TIỀN BẠC (Phần 2) - ULF EKMAN

  Nhiệm vụ của chúng ta là gia tăng tài chính cách khôn ngoan, để chúng ta có thể dùng tiền làm được nhiều điều hơn. Tài sản và những phương tiện tài chính không phải là vấn đề - vấn đề là ở lòng người khi nó bị những điều đó trói buộc. Bạn cần ý thức rằng tiền bạc chỉ là phương tiện, cần quản trị và sử dụng để phát triển Nước Đức Chúa Trời. Ngài đủ sức cung cấp tài chính cho phúc âm để phúc âm được rao truyền qua đủ mọi kênh, và để chăm sóc các con cái của Ngài để họ không thiếu gì cả (Ma-thi-ơ 6:26-34).

 • HAI CÂU HỎI ĐẶT RA CHO MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA  - RICK WARREN HAI CÂU HỎI ĐẶT RA CHO MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN

  Lập mục tiêu là điều rất quan trọng. Nhưng không phải mọi mục tiêu chúng ta đặt ra đều là mục tiêu tốt mà Chúa sẽ ban phước. Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 10:31: “ Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”. Tất cả mọi thứ đểu có thể thực hiện để tôn vinh Chúa. Nếu chúng ta muốn cuộc sống mình đem lại vinh hiển cho Chúa hãy đặt ra những mục tiêu giúp chúng ta trở thành người tốt nhất có thể làm sáng danh Chúa. Làm mọi việc vì tình yêu thương. (I Cô-rinh-tô 16:14).

 • XA LỘ VỀ THIÊN QUỐC  -  THANH-HỮU XA LỘ VỀ THIÊN QUỐC - THANH-HỮU

  Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. (Giăng 14:6) ------. Anh tin Chúa, nhập vào xa lộ mới, “Cao tốc” trời, đường rộng mở thênh thang. Để vươn lên để tiếp giáp địa đàng, Trong khoảnh khắc thấy trời hoa phước hạnh. Giê-xu hỡi, linh hồn con trân quí, “Xa Lộ Trời”, Ngài ở lối cho con. Mong Linh Năng, Ngài bảo vệ tấm lòng, Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

 • TIỀN BẠC (Phần 1)  - ULF EKMAN TIỀN BẠC (Phần 1) - ULF EKMAN

  Những tiềm lực tài chính không thuộc về cá nhân, tổ chức, xã hội hay giáo phái nào. Nó thuộc về Chúa:“Bạc là của Ta, vàng là của Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy (A-ghê 2:8). Chúng ta quản lý, nhưng không sở hữu. Nước Đức Chúa Trời không phải là tiền bạc, nhưng nó có khía cạnh tài chính. Không có tiền Phúc âm sẽ không được mang đến cho thế giới, và con người sẽ không bao giờ được nghe về Chúa Jêsus. Khi các tín đồ được chúc phước về tài chính – và trong Cựu ước sự chúc phước và tài chính có liên quan trực tiếp (Phục truyền 8:1-20, 28:1-14).

 • BẢO ĐẢM KHÔNG BỊ CĂNG THẲNG CỦA CHÚA  - RICK WARREN BẢO ĐẢM KHÔNG BỊ CĂNG THẲNG CỦA CHÚA - RICK WARREN

  Kinh Thánh chia sẻ sự bảo đảm của Thiên Chúa trong Phi-líp 4:7 có ghi, “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”. Đây không là một đảm bảo về căn thẳng đến từ một bác sĩ. Nó không phải là một sự đảm bảo từ một công ty dược phẩm. Nó thật tốt hơn nhiều. Nó là một sự bảo đảm từ Đấng Sáng Tạo vũ trụ.Đó là sự bảo đảm của Chúa. Đó là Lời hứa của Chúa. Có hơn 5000 lời hứa trong Kinh Thánh, và mỗi một trong số chúng đều có tiền đề.

 • XIN CHÚA MỞ MẮT  -  THANH-HỮU XIN CHÚA MỞ MẮT - THANH-HỮU

  Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê. (II Các Vua 6: 17) ------. Đôi mắt ta, vẫn còn nhiều hạn hẹp, Thấy thực trần, không thấy cõi siêu nhiên. Giữa hiểm nguy, giữa thử thách buồn phiền, Ta chỉ thấy màu xám đen lo sợ. Trong cuộc sống, bao lần ta lo sợ, Đã bao lần ta thất vọng lo âu. Lấy đức tin, trong Linh Thánh kêu cầu, Chúa mở mắt thấy trời hoa rạng rỡ.