• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÔNG DÂN THIÊN QUỐC   -   THANH-HỮU CÔNG DÂN THIÊN QUỐC - THANH-HỮU

  Ta sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. (Ô-sê 2:23) -------.Vương quốc Chúa trong tầm tay của bạn, Trong năng quyền, trong tha thứ, tự do.Trong bình an, trong ân sủng khôn dò, Đang mời bạn mở lòng ra đăng ký. Vương quốc Chúa, “visa” không vị kỷ, Không cậy vào những công đức, khả năng. Bởi xót thương, bởi hối cải ăn năn, Ta nhận lãnh một “passport” uy lực. 4

 • THAY ĐỔi LÀ TỐT    -    JOHN BEVERE THAY ĐỔi LÀ TỐT - JOHN BEVERE

  Sự thay đổi mà Chúa đẩy chúng ta hướng tới thường là không dễ dàng, nhưng nó vẫn luôn tốt lành và mang lại kết quả. Thường thì chúng ta kháng cự lại sự thay đổi bởi vì nó ảnh hưởng đến lối sống an nhàn của chúng ta.Một khi các thói quen này được hình thành, thì việc điều chỉnh nó sẽ gây khó chịu Nhưng để hiệu quả hơn trong việc xây dựng vương quốc Chúa, chúng ta phải mở ra với sự thay đổi. những sự bày tỏ đức tin trở thành những thủ tục tôn giáo, không có sự sống. Thật ra, những thông lệ như thế có thể trở thành một đồn lũy tôn giáo.

 • KHÁC BIỆT GIỮA BIẾT VÀ HỌC   -   RICK WARREN KHÁC BIỆT GIỮA BIẾT VÀ HỌC - RICK WARREN

  “Hỡi vua Bên-xát-sa, con của người, vua cũng vậy, dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào” (Đa-ni-ên 5:22). -----.Chúa sẽ không dạy điều gì mới cho đến khi chúng ta thực hành những gì Ngài đạ̃ dạy chúng ta. Chúng ta không học được điều gì cho đến khi chúng ta hoàn thành nó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những người làm theo Lời Ngài. Điều đó có nghĩa là Chúa giúp chúng ta tiến bước trong đức tin, áp dụng những điều Chúa dạy chúng ta làm.

 • LƯỚT MẠNG XÃ HỘI   -   THANH-HỮU LƯỚT MẠNG XÃ HỘI - THANH-HỮU

  Hôm nay, ..tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. (Phục Truyền 30: 19) -------. Mạng xã hội, trào lưu giao tiếp mới, Khai thác nhiều, vào tâm lý người xem. Bao chương trình, làm nghiện cả ngày đêm. Bao ứng dụng, làm đam mê thế giới. Chọn vào “web”, trong niềm tin Cơ đốc. Thêm vững lòng, thêm trông cậy chờ mong.Thêm yêu thương, thêm phục vụ hết lòng, Thêm cảm tạ trong quyền năng sống động.

 • RƯỢU MỚI   -   JOHN BEVERE RƯỢU MỚI - JOHN BEVERE

  Đừng nhớ đến những việc trước kia, cũng không nên suy nghĩ đến những điều xưa cũ. Này, Ta đang làm một điều mới. Bây giờ nó đang xuất hiện, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ làm một con đường trong sa mạc, tạo các sông nơi đồng hoang. - Ê-sai 43:18-19. Để biết Chúa cách thân mật hơn, chúng ta phải chào đón sự thay đổi. Để kinh nghiệm sự thay đổi đó thì không có địa điểm nào tốt hơn là đồng vắng. Chúng ta sẽ chứng kiến một sự vận hành tươi mới của Đức Thánh Linh.

 • KHI CHÚA KHÔNG ĐÁP LỜI NGAY, HÃY NHỚ ĐIỀU NẦY  -   RICK WARREN KHI CHÚA KHÔNG ĐÁP LỜI NGAY, HÃY NHỚ ĐIỀU NẦY - RICK WARREN

  “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài”. (Thi-Thiên 130:5).------.Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên nhẫn đợi chờ Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng Chúa cũng muốn chúng ta chờ đợi trong hy vọng. Có đức tin. Hãy tin cậy Chúa nghe và trả lời. Khi chúng ta chờ đợi trong niềm trông cậy, chúng ta cho Chúa thấy chúng ta tin cậy vào những lời hứa của Ngài. Chúng ta tin Chúa sẽ giữ lời hứa.

 • CHÚA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ    -   THANH-HỮU CHÚA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ - THANH-HỮU

  “Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27). ---- Giữa bao khủng hoảng trần gian, Sức người thất bại. Chúa đang trị vì: Vượt trên bão tố hiểm nguy, Biến sống kẻ chết, quyền uy vô ngần. Hãy đem sóng gió cá nhân, Ngài làm yên lặng vững tâm an lòng. Hãy đem kế hoạch bại vong, Ngài làm sống lại ở trong năng quyền. Hãy đem vô vọng truân chuyên, Đem những tan vỡ, đảo điên cuộc đời. Đem giọt nước mắt đang rơi, Chúa sẽ lau ráo với lời ủi an.

 • QUYỀN NĂNG CỦA TÂM HỒN BIẾT CA NGỢI   -   MERLIN R CAROTHERS QUYỀN NĂNG CỦA TÂM HỒN BIẾT CA NGỢI - MERLIN R CAROTHERS

  Ca tụng Chúa trước một hoàn cảnh khó khăn, một bệnh tật hay một tai họa, có ý nghĩa là chúng ta chấp nhận, chúng ta đồng ý coi những trường hợp đó như ở trong chương trình Chúa định cho mỗi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể thực sự ca ngợi Chúa về một điểm nào mà không đồng thời cảm tạ Chúa về điểm đó. Vậy ca ngợi đòi hỏi sự biết ơn và niềm hoan lạc. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, chứ không phải ca ngợi một thần vô danh của định mệnh có nghĩa là chúng ta chấp nhận rằng Chúa có trách nhiệm cho việc xảy đến cho chúng ta,

 • THỜI NAY CẦN ÂN ĐIỂN HƠN HẾT  -   RICK WARREN THỜI NAY CẦN ÂN ĐIỂN HƠN HẾT - RICK WARREN

  Ân điển có nghĩa là Chúa luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta cần chứ không phải những gì chúng ta xứng đáng. “Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều ân điển hơn nữa, Kinh Thánh ghi:”Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho kẻ khiêm nhường”.(Gia-cơ 4:6 NCV). Khi chúng ta khiêm tốn, chúng ta không thể tự mình vượt qua hoàn cảnh nầy. Đức Chúa Trời sẽ mở ra các mạch nước trên thiên đàng. Chúa tuôn đổ ân phước Ngài. Chúa mong những người đã được ban ân điển tuyệt diệu sẽ thể hiện ân sũng đó cho người khác.

 • MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN   -   THANH-HỮU MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN - THANH-HỮU

  Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. (Thi-thiên 55:22) ------. Khi biết mục đích Chúa Cha, Đừng tìm phương tiện tự ta thực hành. Đừng cậy tài sức chuyên ngành, Khả năng, tài chánh, công danh, chức quyền. Phương tiện của Chúa quyền năng, Năm bánh, hai cá dư ăn năm ngàn. Ngài dùng em bé khôn ngoan, Dâng điều mình có vẻ vang nước trời. Phương tiện của Chúa đầy vơi, Quyền năng phép lạ nơi nơi tỏ bày. Bạn có mục đích đời nầy? Hãy xin phương tiện trong tay linh quyền.

 • LÀM VIỆC THEO CÁCH CỦA CHÚA   -   JOHN BEVERE LÀM VIỆC THEO CÁCH CỦA CHÚA - JOHN BEVERE

  Khi Chúa ban thẩm quyền và quyền năng của Ngài cho một người, thẩm quyền và năng quyền được ban cho càng lớn thì sự phán xét khi không vâng lời Thánh Linh càng nghiêm hơn. Chính tại nơi đồng vắng mà Chúa lột bỏ xác thịt của chúng ta khỏi tâm linh để khiến chúng ta kêu cầu Chúa và lắng nghe Ngài. Hãy lắng nghe tiếng phán của Thánh Linh. Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích.

 • KẾ HOẠCH CỦA CHÚNGTA VÀ CHÚA KHÔNG PHÙ HỢP NHAU - R.WARREN KẾ HOẠCH CỦA CHÚNGTA VÀ CHÚA KHÔNG PHÙ HỢP NHAU - R.WARREN

  “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta”. (Ê-sai 55:8). ---Cuộc sống đầy rẫy những gián đoạn. Đôi khi chúng ta có những kế hoạch lớn – cho sự nghiệp, gia đình hoặc mục vụ trong Chúa - nhưng Chúa đưa cuộc đời chúng ta theo một hướng đi khác. Khi kế hoạch của chúng ta và của Đức Chúa Trời không trùng hợp nhau, chúng ta thường cô gắng từ chối. Sau đó, mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy bàn tay của Ngài trong những kế hoạch thất bại của chúng ta.

 • RA KHƠI   -   THANH-HỮU RA KHƠI - THANH-HỮU

  Chúa nói với Si-môn: “Con chèo ra khơi thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá.” (Luca 5:4 KTHD) -------. Hãy ra khơi, mở hồn tim ước nguyện, Để thấy mình nhỏ bé giữa bao la. Thấy quyền năng vĩ đại Chúa tỏ ra, Thấy cơ hội trong tầm tay thả lưới. Hãy ra khơi, thấy tình yêu vượt bực, Thấy chương trình, thấy mục đích vinh quang. Đem tương lai, đem sự sống huy hoàng, Của Cứu Chúa cho muôn người hư mất.