• Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ (2 Ti-mô-thê 2:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ƯỚC VỌNG GIÁNG SINH  -  THANH-HỮU ƯỚC VỌNG GIÁNG SINH - THANH-HỮU

  Giáng sinh lòng bỗng vui mừng, Hồn nghe thánh nhạc vang lừng gần xa.Tưởng về nơi Chúa sinh ra, Trời xanh, Thiên sứ hoan ca ngập đồng. Bao người đã thỏa ước mong, Được nhìn Thượng Đế ở trong hình hài. Ngạc nhiên, Thiên Chúa Ngôi Hai, Nằm trong chiếc máng sơ sài cỏ khô. Ước làm thiên sứ sáng ngời, Báo tin Con thánh đến nơi thế trần. Để ban cứu rỗi hồng ân, Ban năng lực sống hưởng phần vĩnh sinh.

 • CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG LẠM DỤNG CON CÁI NGÀI  -  JOHN BEVERE CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤNG LẠM DỤNG CON CÁI NGÀI - JOHN BEVERE

  Nguyên tắc chúng ta học được là Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng. Hãy đóng ấn lẽ thật đời đời này trong lòng bạn, vì điều này sẽ làm bạn mạnh mẽ khi bạn đối diện với nghịch cảnh. Chúa Giê-su nói rõ rằng Ngài không bao giờ làm hay nói điều gì trừ khi Ngài thấy Cha Ngài làm hay nói trước. Ngài được Thánh Linh Chúa dẫn dắt cách hoàn hảo : “Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha Ta đã dạy bảo Ta.” (Gi 8:28).

 • NẾU KHÔNG SỬ DỤNG KHẢ NĂNG CHÚA BAN, NGƯƠI KHÁC SẼ LỪA DỐI - RICK. WARREN NẾU KHÔNG SỬ DỤNG KHẢ NĂNG CHÚA BAN, NGƯƠI KHÁC SẼ LỪA DỐI - RICK. WARREN

  Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 4:10, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.”. Khi chúng ta sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ lẫn nhau, Chúa được tôn vinh. Chúa dạy chúng ta nên ban cho. Đức Chúa Trời không ban tài năng và khả năng vì ích lợi riêng cho chúng ta. Các tài năng đó vì ích lợi đến người khác, và tài năng của người khác vì lợi ích cho chúng ta.

 • NGÔI LỜI GIÁNG THẾ LÀM NGƯỜI   -  THANH-HỮU NGÔI LỜI GIÁNG THẾ LÀM NGƯỜI - THANH-HỮU

  Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. (Giăng 1:14) -------. Ngôi Lời từ thuở uyên nguyên, Ngôi Lời sáng tạo thiên nhiên muôn đời. Ngôi Lời ở với Chúa Trời, Ngôi Lời giáng thế làm người trần gian. Ngôi Lời từ cõi vĩnh hằng, Đi vào trong chốn nhân văn thế trần. Ngôi Lời ban tặng hồng ân, Ban nguồn sự sống hồn thân cho người.

 • SỰ NGỢI KHEN CHÚA  -  BILL NORTON SỰ NGỢI KHEN CHÚA - BILL NORTON

  Sự ngợi khen giải phóng chúng ta khỏi sự nặng nề của mọi hình thức buồn chán. Sự ngợi khen cột trói các thế lực ma quỷ tìm cách làm khổ đời sống chúng ta. Sự ngợi khen đưa chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua sự cảm tạ ca hát và là phương tiện để chuẩn bị cho sự thờ phượng thật. Chúng ta phải ngợi khen Chúa, không theo nếp nghĩ hoặc nền tảng tôn giáo của riêng mình, mà theo lời Kinh Thánh và bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho thấy chúng ta phải ngợi khen Ngài bằng bài hát, và sự nhảy múa.

 • CÁCH DÂNG HIẾN NÀO LÀ THỜ PHƯỢNG  -  RICK WARREN CÁCH DÂNG HIẾN NÀO LÀ THỜ PHƯỢNG - RICK WARREN

  Kinh Thánh nói, “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va”. (Châm Ngôn 3:9). Đó được gọi là phần mười. Tiền phần mười có nghĩa là 10 phần trăm, đó là phần đầu tiên lợi tức của chúng ta. Tiền phần mười không chỉ tôn vinh Đức Chúa Trời. Nó cũng là một hành động thờ phượng. Việc dâng hiến không được định liệu. Điều đó có nghĩa chúng ta không kiểm soát nó, không chỉ đạo nó, chúng ta không nói với Chúa phải làm gì với số tiên dâng hiến. Việc dâng hiến phải có kế hoạch. Chúng ta không tùy hứng. Chúng ta suy nghĩ kỹ về nó.

 • HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH  -   THANH-HỮU HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH - THANH-HỮU

  2Con kêu cầu Đức Chúa Trời Chí Cao, Tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. (Thi thien 57:2) ----Chúa có mục đích trường tồn, Chúa có ý định linh hồn đời sau. Không chỉ đời tạm qua mau, Mà cả vinh hiển đời sau miên trường. Vững tin việc Chúa đang làm, Quyết tâm đứng vững gian nan thử rèn. Tín trung dù gặp khó khăn, Chúa sẽ mở lối, ngợi khen, thỏa lòng

 • NGƯỜI CẦU THAY  -  BILL NORTON NGƯỜI CẦU THAY - BILL NORTON

  Một người cầu thay sinh ra sự sống giữa vòng dân sự Đức Chúa Trời. Người ấy không bị kiềm hãm bởi chứng cứ do suy diễn. Giống như Êxêchiên 37. Chúng ta sinh ra và nói tiên tri Lời của Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Chúng ta cầu xin gió của Đức Chúa Trời biến những xương khô, chết, thành một đội quân hùng mạnh.Chúng ta đang sống trong thời kỳ nghiêm trọng, phải nhìn biết thời kỳ mình đang sống. Khi chúng ta kêu cầu Chúa qua sự cầu thay là để cho sức mạnh của Ngài vận hành qua lời cầu nguyện của chúng ta, những kết quả lớn lao sẽ xảy ra.

 • CÁCH SỐNG BỞI NĂNG LỰC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI  -  RICK WARREN CÁCH SỐNG BỞI NĂNG LỰC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - RICK WARREN

  “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.” (I Cô 4:20). -----. Để sống một đời sống trọn vẹn, chúng ta phải sống bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói trong ICô-rinh-tô 4: 20, “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực.” Chúng ta có biết Chúa không ban phước cho những người dựa vào khả năng riêng của mình? Chúa ban phước cho những người nương cậy và vâng phục Ngài.

 • TẠ ƠN CHÚA  -  THANH-HỮU TẠ ƠN CHÚA - THANH-HỮU

  Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18) -------. Ta thường chỉ biết tạ ơn, Khi mình thoát khỏi những cơn đau buồn. Khi mình vượt khỏi tai ương, Ra khỏi khổ nạn vấn vương trần đời. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta, Nên tạ ơn Chúa trãi qua mọi điều. Vui buồn, phước họa bao nhiêu, Tin rằng Chúa biết những điều xảy ra.

 • LẼ THẬT VỀ ÂN SỦNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN  -  JOHN BEVERE LẼ THẬT VỀ ÂN SỦNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN - JOHN BEVERE

  Ân sủng là một món quà. Sự cứu rỗi là một tặng phẩm ân sủng. Sự tha thứ là một tặng phẩm ân sủng. Sự chữa lành là một tặng phẩm ân sủng. Sự cung ứng là một tặng phẩm ân sủng .Ân sủng ban cho chúng ta khả năng để sống vượt trên khả năng tự nhiên. Trước đây chúng ta không có khả năng để giải cứu bản thân khỏi hỏa ngục; nhưng ân sủng thì có khả năng đó. Chúng ta không thể sống trong tự do, nhưng ân sủng đã ban cho chúng ta khả năng đó. Chúng ta không có khả năng để sống thánh khiết, nhưng ân sủng thêm sức cho chúng ta.

 • CÁCH NÀO TIN CẬY CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM ĐAU KHỔ  - RICK WARREN CÁCH NÀO TIN CẬY CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM ĐAU KHỔ - RICK WARREN

  Khi chúng ta gặp khó khăn và chúng ta cầu nguyện mà không thấy câu trả lời, chúng ta có nên bỏ cuộc?. Không, công việc của chúng ta là tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng Chúa sẽ trả lời, bởi vì chúng ta biết rằng mọi việc Chúa thực hiện và mọi thứ Ngài cho phép xảy ra sẽ đem lại tốt lành cho cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh nói:” Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.”

 • BƯỚC VỚI CHÚA  -   THANH-HỮU BƯỚC VỚI CHÚA - THANH-HỮU

  Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. (Cô-lô-se 2:6) -------. Em vui thỏa, bước theo dòng thiên mệnh, Trong năng quyền, trong mục đích Ngài ban. Không lo âu, không sợ hãi kinh hoàng, Đứng với Chúa, vượt trên ngàn thử thách. Đứng với Chúa, Ngài dẹp tan thù nghịch, Trong linh quyền em đắc thắng trần gian. Em bước trên những sàng sảy Satan, Cùng dân thánh vang lời ca khen ngợi.