• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • BÌNH AN GIỮA CƠN NGUY BIẾN  -   THANH-HỮU BÌNH AN GIỮA CƠN NGUY BIẾN - THANH-HỮU

  Dù khi con đi trong trũng bóng chết, Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con. (Thi thiên 23:4) --------.Trần thế nhiều nỗi hiểm nguy, Nhiều nơi tai họa, nhiều khi kinh hoàng. Làm ta lo sợ hoang mang, Tìm đâu có chốn bình an tâm hồn? Chúng ta là những tôi con, Của Cha nhân ái càn khôn năng quyền. Luôn được bảo vệ bình yên, Dù trong bóng chết, dù miền nguy nan. Chúng ta là những tôi con, Của Cha nhân ái càn khôn năng quyền. Luôn được bảo vệ bình yên, Dù trong bóng chết, dù miền nguy nan.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - BILL BRIGHT ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN - BILL BRIGHT

  Hết thảy chúng ta đều trải qua những giờ khó khăn trong cuộc đời mình. Vật lộn với tật bệnh, nguy hiểm, nan đề tài chánh, buồn tiếc, hoặc chán chường là điều xảy đến với mỗi người trong chúng ta nhiều lần. Nhưng những điều đó chỉ thúc đẩy chúng ta nối kết chặt hơn với Chúa – không xây khỏi Ngài, đổ lỗi cho Ngài, vì đã gây nên hoặc cho phép tất cả những hoạn nạn của chúng ta. Ngài không hứa ngăn mọi rắc rối khỏi xảy đến với đời sống chúng ta, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng ta trong mọi hoạn nạn.

 • ĐỪNG TỪ BỎ VIỆC LÀM ĐÚNG  -  RICK WARREN ĐỪNG TỪ BỎ VIỆC LÀM ĐÚNG - RICK WARREN

  Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt”. (Ga-la-ti 6;9). ------. Ngay bây giờ đường hầm hình như rất tối, nhưng luôn luôn có một ánh sáng ở cuối đường hầm. Có thể nó chỉ ở một góc xung quanh đó! Bạn được Chúa biết đến, được Chúa yêu thương và bạn có một mục đích mà Chúa sẽ thiết kế cho bạn một cách độc đáo. Đừng nghĩ những gì bạn đang làm là không quan trọng. Đừng từ bỏ việc làm đúng. Đó là những lời nói dối từ chính miệng của ác quỷ. Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước cho bạn.

 • VẦNG ĐÁ VỮNG AN  -  THANH-HỮU VẦNG ĐÁ VỮNG AN - THANH-HỮU

  Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con;Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động. (Thi-thiên 62:2) -------. Vầng đá nơi chốn vững an, Không thay đổi bởi thời gian chuyển dời. Vầng đá bảo vệ cho người, Giữa bao sóng gíó tả tơi dương trần. Là nơi nương dựa lớn lao, Là Đấng cứu rỗi, ban trao phước lành. Là khiêng thuẫn đỡ hồn linh, Ban cho đắc thắng, sáng danh Chúa Trời. Cứu Chúa đã trở nên người, Ngài là tảng đá là nơi vững bền. Cứu rỗi nâng đỡ ta lên, Ban cho sự sống ở trên thiên đàng.

 • CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN  -  RICK WARREN CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN - RICK WARREN

  Con đã tôn vinh Cha trên đất, Làm xong công việc Cha giao cho làm (Giăng : 17:4).-----. Bạn được tạo dựng không phải chỉ để tiêu thụ các tài nguyên – ăn, thở, và chiếm chỗ. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm nên một khác biệt bằng cuộc đời bạn. Bạn được tạo dựng để thêm vào sự sống trên trần gian, chớ không phải chỉ lấy đi. Đức Chúa Trời muốn bạn góp phần. Bạn không được cứu bởi sự phục vụ, nhưng bạn được cứu để phục vụ. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bạn có một chỗ, có một mục đích,

 • CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN

  “Một người giàu kia có người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ”. (Lu-ca 16:1).-----. Thật sự chúng ta không sở hữu bất cứ thứ gì cả. Những gì chúng ta nghĩ mình sở hữu thật sự là vay mượn. Chúng ta không sở hữu nó trước khi chúng ta được sinh ra. Chúng ta không sở hữu nó sau khi chúng ta qua đời. Tất cả thuộc về Chúa. Xem bản thân chúng ta như người quản lý chứ không phải người sở hữu sẽ thay đổi cách sống chúng ta và cho phép chúng ta tận dụng tối đa những gì chúng ta ban cho.

 • CHÚA CHO TA MƯỢN CUỘC ĐỜI  -  THANH-HỮU CHÚA CHO TA MƯỢN CUỘC ĐỜI - THANH-HỮU

  Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. ̣(Thi-thiên 37:21) ------. Chúa cho ta mượn cuộc đời, Để ta làm “vốn” kiếm “lời” đời sau. Cuộc đời năm tháng qua mau, Thời gian trả lại trước sau định rồi. Để khi khuất núi, qua cầu, Trắng tay, trả lại. Niềm đau vẫn còn. Tiếc không xử dụng thân hồn, Đầu tư vào cõi trường tồn vĩnh sinh. Trước tòa án trắng Thần Nhân, Triều thiên ta nhận phước ân thiên đàng. Hay ta đau khổ bàng hoàng, Chỉ qua khỏi lửa, muôn vàn tiếc than ?

 • ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO  -  PAUL CHASE ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO - PAUL CHASE

  Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn được phước, được vui mừng, được xức dầu, được mạnh mẽ và tự do. Đức Chúa Trời muốn bạn được vui mừng, bình an và đắc thắng. Hãy buớc đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm theo những nguyên tắc mà Ngài đã dạy -- hãy chăm sóc tấm lòng của bạn, hãy trồng những hạt giống tốt và hãy làm theo tiếng phán của “người cày ruộng khôn ngoan”. Làm như thế, bạn sẽ có được một đời sống đẹp đẽ.

 • ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN

  Chúa quan tâm khi thấy tấm lòng chúng ta cam kết với Ngài hơn là vì tội lỗi chúng ta đã phạm . Chúa nhìn vào lý do tại sao chúng ta làm bất kể chúng ta làm điều gì. Trong I Sa-mu-ên 16:7, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chúng ta có thể cam kết sống trong sự chính trực và duy trì một tấm lòng trong sạch và hết lòng tin Chúa.

 • NIỀM AO ƯỚC  -  THANH-HỮU NIỀM AO ƯỚC - THANH-HỮU

  Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước ! (Gióp 6:8) -------. Có những lúc ta thấy mình khô hạn, Giữa môi trường đầy thách thức bủa vây. Bao bất công, bao tội ác tràn đầy. Đang áp hảm, tim hồn ta cháy nắng. Ta ao ước nguồn Linh năng mở lối, Sẽ tuôn tràn bao phép lạ siêu nhiên.Làm chảy tan lòng cứng cỏi ưu phiền, Làm khuất phục bao linh hồn vô tín.Ta khẩn nguyện cho Việt nam thay đổi, Mưa linh quyền tuôn đổ khắp quê hương. Làm tiêu tan bao mê tín hoang đường,Làm gãy đổ bao tượng thần tăm tối.

 • KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG  -  PAUL CHASE KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG - PAUL CHASE

  Lời nói của bạn là những nơi chứa đựng. Hễ lòng bạn chứa đầy chất liệu và truyền đạt những điều đó. Chất liệu đó có thể là đức tin và quyền năng hay là sự nghi ngờ. Lời nói của bạn cung có thể mạnh mẽ, đầy đức tin và quyền năng bạn sự sống của Thánh Linh. Nhưng lời nói của bạn cũng có thể yếu đuối, đầy sự vô tín, thiếu sự sống và sự xức dầu. Sức mạnh của lời nói có quan hệ trực tiếp đến nguồn cung ứng Thánh Linh, hoặc sự xức dầu bề trong. Bạn sẽ nhận được mức độ xức dầu tùy theo thời gian mà bạn nghiên cứu và suy gẫm lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện.

 • GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ  -  RICH WARREN GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ - RICH WARREN

  ”Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được”. (I Timôthe 6: 6-7).------. Một trong những bí quyết lớn nhất trong việc học để được thỏa lòng, là nhận ra chúng ta không thực sự sở hữu bất cứ một thứ gì. Nó là tất cả các khoản vay để chúng ta dùng hằng chục năm ! Chúng ta không mang một điều gì vào thế giới nầy và cũng sẽ không mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong khi còn ở trên mặt đất nầy.

 • CHÚA LỚN HƠN   -   THANH-HỮU CHÚA LỚN HƠN - THANH-HỮU

  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29) -------. Dịch lệ “Covid “ tràn lan, Chết chóc, lây nhiễm sầu than bao người. Chúa Đấng sáng tạo ai ơi, Lớn hơn vi khuẩn, bể khơi nghìn trùng. [i]. Dù cho lắm nỗi nhiêu khê, Dù cho khủng hoảng nan đề khó khăn. Hãy nhìn Chúa Đấng quyền năng. Lớn hơn bóng tối bủa giăng trong đời. [iv]