• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI  -   THANH-HỮU AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI - THANH-HỮU

  Có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. (Khải-huyền 11:15) -----. Chúa Cứu Thế, lòng em luôn mong đợi, Đang cầm quyền tể trị cõi càn khôn. Từ khởi nguyên đến vĩnh cữu trường tồn, Luôn đắc thắng với quyền uy thiên định. Chúa cứu thế vào đời theo thiên lịnh, Rao tin mừng đem cứu rỗi nhân sinh. Thắng Satan, thắng sự chết hoành hành, Ban sự sống cõi đất trời muôn thuở.

 • LÀM VIÊC THEO CÁCH CỦA CHÚA  -  JOHN BEVERE LÀM VIÊC THEO CÁCH CỦA CHÚA - JOHN BEVERE

  Đồng vắng là nơi Chúa đem chúng ta đến để dạy chúng ta rằng bất cứ nỗ lực làm điều gì đó cho Chúa mà không có sự hướng dẫn và khả năng của Ngài thì đó là nỗ lực vô ích. Khi chúng ta học biết rằng xác thịt không thể làm bất cứ việc gì có giá trị đời đời, thì chúng ta sẵn sàng để triển khai những giấc mơ và kế hoạch mà Ngài đã giao cho chúng ta. Chúng ta hãy làm theo gương của Chúa Giê-su, được dẫn dắt bởi Thánh Linh để làm việc theo cách của Đức Chúa Trời chứ theo không cách của chúng ta.

 • GIẢI PHÁP CỦA CHÚA CHO SỰ THẤT BẠI CỦA CHÚNG TA  -  RICK WARREN GIẢI PHÁP CỦA CHÚA CHO SỰ THẤT BẠI CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN

  Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa chỉ sử dụng những con người hoàn hảo, Kinh Thánh sẽ là một quyển sách ngắn đầy thu hút. Nhưng Chúa có một giải pháp cho những thất bại của chúng ta: ban ân điển.Kinh Thánh ghi rằng: “ Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với Phần kỳ diệu của Chúa không chỉ là sức mạnh của sự tha thứ. Nó cũng là sức mạnh của Chúa mang lại cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu lại. ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;” (Cô-lô-se 2:14).

 • ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM  -  THANH HỮU ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM - THANH HỮU

  Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4: 4 BHD) ------. Đừng nên so sánh gì thêm, Vì Đấng vĩ đại trong em đủ rồi. Giàu sang tạm bợ mà thôi, Quyền thế, danh tiếng mây trôi cuối trời. Mừng vui em có Ngôi Lời, Cho em đắc thắng, cuộc đời vững an. Nầy nhé, em có thiên đàng, Em có thịnh vượng, vinh quang nước trời.

 • THÁCH THỨC TRÊN CHÚNG TA.  -  RALPH MAHONEY THÁCH THỨC TRÊN CHÚNG TA. - RALPH MAHONEY

  Mặc dầu trong những năm gần đây nền y học tiến bộ nhanh chóng và phi thường, nhưng lượng bịnh tật trên thế giới vẫn duy trì ở mức độ hết sức cao. Tin Lành là tin tức tốt lành về sự giải cứu và chữa bệnh trong Danh Jesus. Sự giải cứu và chữa bệnh này là sự chữa lành toàn vẹn. Chúng ta phải tìm kiếm bằng đức tin trong Chúa Jesus để thấy sự chữa lành xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi lãnh đạo Hội Thánh và mỗi Hội thánh phải duy trì mệnh lệnh này như là mục tiêu hàng đầu.Chức vụ dạy dỗ của chúng ta phải nhấn mạnh đặc biệt về sự chữa lành

 • ĐỪNG ĐỂ TIN ĐỒN PHÁ HỦY MỐI QUAN HỆ  -  RICK WARREN ĐỪNG ĐỂ TIN ĐỒN PHÁ HỦY MỐI QUAN HỆ - RICK WARREN

  “Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc”. (Châm-ngôn 11:13). Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tin đồn là một trong những tội lỗi nhỏ bé. Nhưng khi Chúa nói về tin đồn nhảm, Ngài đưa nó vào danh sách với những thứ như vô đạo đức và giết người. Tại sao? Bởi vì nó phá hoại các mối quan hệ. Tin đồn có thể xé tan tình bạn, gia đình và Hội Thánh. Hãy cầu nguyện cho người loan tin nhảm chống lại chúng ta, để chúng ta có thể được giải thoát khỏi những tổn thương trong cuộc sống.

 • TÌM LẠI LƯỠI RÌU  -  THANH HỮU TÌM LẠI LƯỠI RÌU - THANH HỮU

  Một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người của Đức Chúa Trời … chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. ..Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.(II Các Vua 6:5-7) ------. Học trò của Ê-li-sê, Dùng rìu đốn gỗ sơn khê làm nhà, Lưỡi rìu sút cán rớt ra, Chìm vào đáy nước. Kêu la cùng thầy. Khả năng, ân tứ Chúa cho, Là chiếc rìu quí Chúa trao cho mình.Trong quyền năng Chúa Thánh Linh, Cố giữ nhạy bén thuộc linh mỗi ngày.

 • ĐỒNG VẮNG LÀ GÌ ?  -  JOHN BEVERE ĐỒNG VẮNG LÀ GÌ ? - JOHN BEVERE

  Đồng Vắng Là Gì? May quá, phần lớn trong chúng ta chưa ai phải sống ở đồng vắng thật sự, một cái sa mạc khan hiếm nước và không tìm thấy bóng mát. Ban ngày thì nóng, còn ban đêm thì lạnh, và chúng ta thì cô độc, vừa khát vừa đói. ! Đồng vắng không phải là thời điểm để tìm kiếm các dấu hiệu, các phước hạnh, tìm kiếm đời sống sung mãn hay điều gì đó lạ lùng, mà là thời điểm để tìm kiếm tấm lòng của Chúa, để qua đó sản sinh ra phẩm cách và sức mạnh trong bạn. Đó là thời gian để duy trì khải tượng.

 • GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN  -  RICK WARREN GIÁ TRỊ ĐỨC TIN TRONG MỘT THẾ GIỚI VÔ TÍN - RICK WARREN

  “Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?“(Lu-ca 18:8). ----Chúng ta sống trong thế giới ngày càng vô tín. Đó là một thế giới trần tục với các giá trị thay đổi và chủ nghĩa vị kỷ ngày càng gia tăng. Nếu Chúa Giê-su trở lại hôm nay. Chúa sẽ tìm thấy bao nhiêu người có đức tin?Và Chúng ta là một, trong số những người đó không? Chúa đang tìm kiếm những người trung thành, vì Ngài muốn ban phước cho họ. Chúa muốn thể hiện tình yêu của Ngài thông qua năng lực vĩ đại của Ngài.

 • MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN  -  THANH-HỮU MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN - THANH-HỮU

  Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14) -------. Ngày xưa Chúa đã đi thuyền. Phương tiện đi lại thường xuyên bấy giờ. Ngày nay dùng phản lực cơ. Đều là phương tiện, thời cơ người dùng. Phương tiện khác ở thời nay. Mục đích cố định, không thay đổi gì. Phương tiện có thể chuyển di. Chân lý còn mãi không khi nào tàn. Chúa cho ta sống trần gian. Hãy dùng phương tiện Chúa ban cho mình. Vững tin lời Chúa: Thánh Kinh. Bước theo hướng dẫn Thánh Linh mỗi ngày.

 • ĐỨC GIÊHÔVA, ĐẤNG CHU CẤP CỦA CHÚNG TA  -  RALPH MAHONEY ĐỨC GIÊHÔVA, ĐẤNG CHU CẤP CỦA CHÚNG TA - RALPH MAHONEY

  Sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng chu cấp các nhu cầu cho những người mà Ngài kêu gọi và chọn lựa cho công việc của Ngài. Tất cả vinh hiển dành cho sự thành tín của Ngài. Chúng tôi khám phá ra rằng ”... song người công bình SỐNG bởi ĐỨC TIN ” (Habacuc 2:4). Ngày qua ngày, với sự tin cậy trọn vẹn nơi Ngài Đấng kêu gọi chúng tôi, chúng tôi trình dâng các nhu cầu của chúng ta cho Ngài và Ngài đã đáp ứng các nhu cầu một cách dư dật.

 • LỌAI BỎ NHỮNG GÌ TRÌ KÉO CHÚNGTA  -  RICK WARREN LỌAI BỎ NHỮNG GÌ TRÌ KÉO CHÚNGTA - RICK WARREN

  Chúng ta cũng đang trong một cuộc đua. Cách mà Kinh Thánh mô tả về đời sống Cơ-đốc-nhân - hành trình giống Chúa Giê-su hơn. Hê-bơ-rơ 12:1 ghi, "vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta”. Một khi chúng ta quyết định chạy, phải loại bỏ bất cứ thứ gì trì kéo chúng ta xuống. Loại bỏ mọi tội lỗi làm vướng víu mình. Phải thoát khỏi những uớc vọng.Từ bỏ kế hoạch riêng mình và đầu hàng theo mục đích của Chúa..

 • ĐẤT HỨA VÀ LỜI HỨA.  -  THANH-HỮU ĐẤT HỨA VÀ LỜI HỨA. - THANH-HỮU

  Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? (Thi-thiên 77:8 ).Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:39)------. Bao lần em đã cầu xin, Chúa cho đất hứa để mình định cư. Đến nơi sữa mật thừa dư, Em quên lời hứa, tựa như mộng vàng ! Em ơi xin nhớ điều nầy,“Đất hứa” vật chất như mây chóng tàn. “Lời hứa” vầng đá vững an, Hồn thân cứu rỗi, thiên đàng vĩnh sinh.