• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH  -  THANH-HỮU XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH - THANH-HỮU

  Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. (Ê-xê-chi-ên 22:30) ----. Có những bức tường của đức tin, Trước đây vững chắc trước sóng gềnh.Trước bao thử thách như giông bão, Giờ ngã nghiêng rồi giữa lãng quên. Chúa đang tìm, những ai đang đồng cảm, Ai bằng lòng đứng giữa bức tường xiêu. Bằng lòng xây những ngã đổ tiêu điều, Đem hy vọng, đem bình an vui thỏa.

 • TỪ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC TIN  -  JOHN BEVERE TỪ ĐỨC TIN ĐẾN ĐỨC TIN - JOHN BEVERE

  “Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được” (Icô 10:13). Ngài phải gây dựng đức tin chúng ta, và trong tiến trình gây dựng, chúng ta phải học trao mọi lo lắng chúng ta cho Ngài. Chúng ta cứ vững vàng trong sứ mạng của Chúa và cứ chiến thắng sự chống cự cùng lúc.

 • KHẢ NĂNG LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ?  -  RICK WARREN KHẢ NĂNG LỚN NHẤT CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ? - RICK WARREN

  Nhưng chúng ta có biết khả năng lớn nhất của chúng ta là gì không? Trách nhiệm. Trách nhiệm là khả năng để đáp ứng trong cuộc sống. Đó là điều khiến chúng ta trở thành con người – và đó là món quà từ Đức Chúa Trời. . Đức Chúa Trời không quan tâm đến những thành tựu của chúng ta trong khi chúng ta ở trên trái đất nầy. Chúa quan tâm đến cá tính của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta hôm nay chỉ là những hành động khởi đầu cho những gì sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đang thử nghiệm trách nhiệm của chúng ta về những gì sẽ xảy ra sau nầy.

 • MẮT CHÚA  -  THANH-HỮU MẮT CHÚA - THANH-HỮU

  Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài (2 Sử-ký 16:9) ------. Chúa thấy ta ở mọi nơi, Thấy ngoại hình cả mọi lời trong tâm. Thấy những tư tưởng sai lầm. Thấy các cảm nghĩ sâu thâm trong hồn. Chúa thấy ta lúc cô đơn, Hay khi mừng rỡ biết ơn danh Ngài. Khi ta thất bại, chê bai, Hay lúc thịnh vượng hát bài ngợi khen. Chúa là Núi Lớn người ơi.

 • NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA THẬT Ở ĐÂU ?  -  JOHN BEVERE NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA THẬT Ở ĐÂU ? - JOHN BEVERE

  Ngày nay chúng ta cần những người hầu việc Chúa như A-ghê hay Malachi, là những người chạy trốn khỏi sự nổi tiếng của con người để làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần những người hầu việc Chúa rao giảng trung tín Lời Chúa, những lời mà người ta cần nghe, trái với những lời mà họ muốn nghe. ? Những người mà không bận tâm đến việc sứ điệp của họ có được đón nhận ở dưới đất này hay không, mà họ chỉ mong sao được thiên đàng tiếp nhận mà thôi.

 • BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI BẠN  -  RICK WARREN BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI BẠN - RICK WARREN

  Trong chúng ta có nhiều người nghĩ rằng mình quá bận rộn để lắng nghe sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải dành thì giờ để điều chỉnh và lắng nghe, bởi vì Chúa đang nói, “Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. Đây là bốn cách mà Chúa sử dụng: Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Kinh Thánh, những giáo sư, những ý tưởng, qua hoàn cảnh.

 • TA SẼ CƯỚI NGƯƠI CHO TA ĐỜI ĐỜI  -  THANH-HỮU TA SẼ CƯỚI NGƯƠI CHO TA ĐỜI ĐỜI - THANH-HỮU

  Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực, Nhân từ và thương xót. 20Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”(Ô-sê 2:19-20) -----. Chúa cưới con, từ con người tội lỗi, Tha lỗi lầm, biến đổi cả hồn thân. Nâng con lên, cho con được dự phần, Để cai quản, càn khôn Ngài sáng tạo. Chúa cưới con, trong công minh thiên đạo, Trong nhân từ, trong chính trực xót thương.Trong quyền năng, trong thành tín thiên đường. Trong vinh hiển, trong vinh quang, tôn ngợi.

 • CHÚA MUỐN CHÚNG TA YÊU NGƯỜI LÂN CẬN MÌNH  -  BILL BRIGHT CHÚA MUỐN CHÚNG TA YÊU NGƯỜI LÂN CẬN MÌNH - BILL BRIGHT

  Khi mối tương giao thân mật của chúng ta với Chúa được sâu nhiệm, chúng ta càng trở nên giống Con Ngài, là Chúa Cứu Thế Jêsus. Kết quả là, chúng ta có thể yêu người khác cách vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng ta. Giăng viết rằng : “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài hãy là những gương mẫu sống về tình yêu của Ngài dành cho người khác. Khi những Cơ Đốc Nhân bắt đầu yêu Đức Chúa Trời, họ sẽ yêu những kẻ thù nghịch mình.

 • THAY ĐỔI THEO THÁNH LINH  -  RICK WARREN THAY ĐỔI THEO THÁNH LINH - RICK WARREN

  Chúng ta cần quyền năng hơn là ý chí trong cuộc sống. Chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời. “Trái của Thánh Linh” là những phẩm chất mà Đức Chúa Trời đặt trong cuộc sống của chúng ta khi Đức Thánh Linh sống qua chúng ta: tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tự chủ. Thánh Linh làm việc bên trong chúng ta để từ từ để giống như Ngài hơn. Trách nhiệm của chúng ta là phát triển những thói quen mới, giúp chúng ta thay đổi.

 • CHÚA LÀ AI   -   THANH-HỮU CHÚA LÀ AI - THANH-HỮU

  Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” ............Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” . Mathiơ 16: 16.Ngài là tuyệt đỉnh yêu thương, Là nguồn chân lý, là đường vĩnh sinh. Ngài được đầy dẫy Thánh Linh, Quyền năng, phép lạ, hóa hình tuyệt luân. Khôn ngoan, uy lực khôn cùng, Khuất phục bão tố mịt mùng biển khơi. Chiến thắng ma quỉ nơi nơi, Chữa lành bịnh tật, khiến đời an vui…

 • ĐẶC QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA SỰ DÂNG HIẾN  -  BILL BRIGHT ĐẶC QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA SỰ DÂNG HIẾN - BILL BRIGHT

  Cuộc sống vui mừng và dư dật mà Chúa hứa cho những quản gia trung tín của Ngài không bao giờ kết thúc, vì Ngài liên tục tìm thấy những phương cách mới mẻ để ban phước cho chúng ta.Chúa để dành ơn phước đặc biệt cho những người dâng hiến rộng rãi thời gian, khả năng, của cải của mình cho công việc Ngài. Hãy dâng những món quà của bạn lên cho Chúa Giê-xu như một hành động thờ phượng và ngợi khen. Hãy đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong sự dâng hiến của bạn.Hãy quản lý thời gian, khả năng và của cải mình để đem vinh hiển cho Ngài.

 • BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA -  RICK WARREN BA SAI LẦM CẦN TRÁNH KHI TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA - RICK WARREN

  “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người”.(Thi-thiên 37: 23-24).--- Ý muốn của Đức Chúa Trời là thể hiện tình yêu Ngài. Khi chúng ta không hiểu Chúa đang làm gì, hãy kiên nhẫn. Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta không thể thấy kết quả cuối cùng, nhưng Ngài thấy. Con đường của Chúa có thể là con đường đau đớn, chậm trễ, khó khăn nhiều nan đề. Chúa dùng nó để xây dựng nhân cách trong cuộc đời của chúng ta.

 • EM NHƯ …  -  THANH-HỮU EM NHƯ … - THANH-HỮU

  Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được?... Các con là ánh sáng cho thế gian…(Mathiơ 5: 13-14) -----. Em như hạt muối trong bình, Nêm vào thêm mặn, ngon lành thức ăn. Em như ánh sáng chiếc đèn, Thắp lên tỏa khắp đêm đen tỏ tường. Em như lực sĩ tranh tài, Gắng công tập luyện ngày mai huy hoàng. Em như chiến sĩ binh đoàn, Quyết tâm chiến đấu vẻ vang nước trời. Cùng nhau thờ phượng Chúa Trời, Thỏa vui hạnh phước muôn đời hiển vinh.