• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÔNG DÂN THIÊN QUỐC  -   THANH HỮU CÔNG DÂN THIÊN QUỐC - THANH HỮU

  Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, (1 Phi-e-rơ 2:9 -----. Bạn có căn cước người ta, Bạn cần căn cước Chúa Cha trên trời. Bạn cần hộ chiếu đời đời, Đến khi chung cuộc thảnh thơi về nhà. Bạn là dân thánh Chúa Cha, Trải bao năm tháng bôn ba cuộc trần. Đức tin, Cứu Chúa hồng ân, ID vương quốc hưởng phần vĩnh sinh. Dù cho lưu lạc nhiều nơi, Dù cho sóng gió biển khơi phủ tràn. Nắm chặt Danh Chúa bình an, Ta sẽ vượt thoát muôn ngàn hiểm nguy.

 • CÕI VĨNH HẰNG ĐẶT ĐỂ TRONG TẤM LÒNG  -  JOHN BEVERE CÕI VĨNH HẰNG ĐẶT ĐỂ TRONG TẤM LÒNG - JOHN BEVERE

  Một sự thật mà lý trí con người không hiểu lại được đặt trong tấm lòng chúng ta bởi Đấng Tạo Hóa. Cõi đời đời được tỏ ra trong tấm lòng con người. Nó được sinh ra trong mỗi con người. Đây là lý do mà “kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Thượng Đế” (Thi 14:1). Nhiều người vô thần cố tình chối bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng sâu xa trong lòng họ biết có Ngài, vì cõi đời đời được đặt trong lòng họ. Sự kính sợ Chúa là điều giữ tấm lòng chúng ta trong tầm với của Thánh Linh. Nếu mất đi lòng kính sợ Chúa thì chúng ta không còn hy vọng nào khác.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ - RICK WARREN ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CHÚNG TA MỘT ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ - RICK WARREN

  Chúa không đặt chúng ta trên trái đất nầy để sống cho chính mình. Chúa đã tạo dựng chúng ta giống như Chúa Cứu Thế. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đến thế gian để làm hai điều: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. (Mác 10:45). Khi chúng ta bắt đầu theo Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta một đời sống phục vụ. Chúng ta càng trở nên giống như Chúa Giê-xu, chúng ta càng phục vụ nhiều người khác.

 • CHÚA LÀ NHÀ LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP  -  THANH HỮU CHÚA LÀ NHÀ LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP - THANH HỮU

  Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua của chúng ta; Chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. (Esai 33:22) -------. Chỉ Ngài Thiên Chúa anh minh, Là Vua vinh hiển công bình thế nhân. Quan tòa xử án tuyệt luân, Ngài là cố vấn tinh anh, Là thần chân lý tái sanh linh hồn. Là Đấng bảo vệ ta luôn, Là người chỉ lối, dẫn đường ta đi. Đấng tạo luật pháp cho muôn triệu đời.

 • SỐNG CHẾT NƠI QUYỀN CỦA LƯỠI  -  RALPH MAHONEY SỐNG CHẾT NƠI QUYỀN CỦA LƯỠI - RALPH MAHONEY

  Đức Chúa Trời chỉ chờ đợi chúng ta bắt đầu nói ra trong đức tin để chúng ta có thể nhận điều chúng ta nói “Vậy nếu miệng ngươi xưng ra… ngươi sẽ được CỨU” (Rôma 10:9). Lời (đạo) rất gần ngươi, ở trong miệng ngươi…” (Phục 3:14). Đó là lời đắc thắng ! Lời của sự chữa lành ! Lời của sự giải cứu. Hãy nói ra, và lời đó sẽ được thiết lập trên bạn. Công bố cách rộng rãi, và lời đó sẽ chúc phước cho bạn. Bất cứ nơi nào bạn đi đến hãy công bố và lời đó sẽ trở nên hiện thực,

 • ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI  -  RICK WARREN ĐỨC TIN CÓ THỂ DỜI NÚI - RICK WARREN

  Đức Giê-su trả lời: "Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển, mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Đức tin mở cánh cửa cho phép lạ. Nếu chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và lịch sử, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi khi Chúa di chuyển trên đất và làm phép lạ, là vì ai đó có niềm tin. Chúa đã thiết lập vũ trụ theo một hệ thống có các luật lệ, và luật của đức tin là một luật cao hơn luật tự nhiên. Đó là nơi mà phép lạ xảy ra.

 • DƯỚI BÓNG CÁNH CHÚA  -  THANH HỮU DƯỚI BÓNG CÁNH CHÚA - THANH HỮU

  Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua (Thi-thiên 57:1 -----. Dưới cánh bóng, của quyền năng cứu chuộc. Con vui mừng, con ca ngợi tôn vinh. Con chúc tôn, cảm ta Cứu Chúa mình, Ban sức sống, ban bình an hy vọng. Dưới cánh Chúa, không sợ lo dao động,Ngài chữa lành, ban sức lực linh năng. Con vượt qua trũng khóc lóc khó khăn, Nhận sức mới trong niềm vui đắc thắng.

 • Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện  -  E. M. BOUNDS Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện - E. M. BOUNDS

  Tòa giảng ngày nay yếu ớt về phương diện cầu nguyện. Sự kiêu căng vì học thức chống lại tinh thần khiêm nhường, nhờ cậy Chúa qua đời sống cầu nguyện. Ngày nay, sự cầu nguyện không phải là một sức mạnh như trong đời sống và chức vụ của Sứ đồ Phao-lô ngày trước. Mục sư, Truyền đạo không lấy sự cầu nguyện làm yếu tố mạnh mẽ trong đời sống và chức vụ mình sẽ là một đầy tớ yếu ớt trong công tác của Đức Chúa Trời và thiếu quyền năng thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời trên thế gian này.

 • CHÚA GIA TĂNG BỘI PHẦN NHỮNG GÌ BẠN DÂNG - RICK WARREN CHÚA GIA TĂNG BỘI PHẦN NHỮNG GÌ BẠN DÂNG - RICK WARREN

  Nếu chúng ta dành thời gian cho Đức Chúa Trời, Chúa sẽ nhân nó lên. Nếu chúng ta dâng tiền hoặc tài năng cho Chúa, Ngài sẽ nhân nó nhiều thêm. Khi chúng ta trồng một hạt dưa hấu, chúng ta sẽ có được một lố dưa hấu với hàng trăm hạt trong đó. Cũng thế, Chúa sẽ nhân lên bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Ngài. Yếu tố chính trong việc gieo giống là gì? Đức tin. Chúa đòi hỏi đức tin. Chúa muốn chúng ta phải hy sinh trước, không cần phải lo lắng về những gì chúng ta sẽ nhận được;

 • THEO DẤU CHÂN NGÀI  -  THANH HỮU THEO DẤU CHÂN NGÀI - THANH HỮU

  Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài; (1 Phi-e-rơ 2:21) -----. Trên đời có những dấu chân, Của người tài giỏi, vĩ nhân một thời. Khôn ngoan, thông sáng tuyệt vời, Bao người ngưỡng mộ, bao lời tán dương. Xin theo chân Chúa dẫn đàng, Bước qua nhiều lối gian nan thế trần. Dấu chân tha thứ tội nhân, Dấu chân khiêm tốn rửa chân môn đồ. Chúa ôi, trên lối linh trình, Chân con nguyện bước theo mình Chúa thôi. Cho con nghe tiếng nhạc trời, Hồn tim rộn rã hát lời ngợi khen.

 • HÃY TÌM KIẾM CHÚA TRƯỚC VÀ XÂY KHỎI RÀNG BUỘC CUỘC ĐỜI  -  BILL BRIGHT HÃY TÌM KIẾM CHÚA TRƯỚC VÀ XÂY KHỎI RÀNG BUỘC CUỘC ĐỜI - BILL BRIGHT

  Việc tìm kiếm Chúa trước hết sẽ dẫn đến một quan niệm mới về đời sống. Những sự ràng buộc cũ kỹ của thế gian nầy dường như vô nghĩa và các ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ rõ rệt trong đời sống công bình. Việc biết rõ lẽ thật của Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài luôn luôn dẫn đến hành động công bình.Hãy xin Chúa giúp bạn phân rẽ với những điều vô luân trong nền văn hóa chúng ta và thay thế chúng bằng những luật lệ công bình của Đức Chúa Trời.

 • CHÚA ĐÃ VIẾT CHƯƠNG CUỐI CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA - RICK WARREN CHÚA ĐÃ VIẾT CHƯƠNG CUỐI CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA - RICK WARREN

  Thật dễ dàng để nhìn thấy khắp thế giới và không thấy lý do nào để hy vọng. Nhưng Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Thật sự chúng ta có nhiều lý do để hy vọng. Lý do thứ ba là Chúa đã bảo đảm tương lai cho chúng ta. Bất kể điều gì xảy ra trong phần cuối đời mình, nếu chúng ta có mối liên hệ với Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã viết chương cuối cùng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã được giữ chỗ dành riêng mà không bao giờ bị mất! Chúng ta có thể tin tưởng điều nầy, có thể đặt hy vọng của mình vào đó.

 • TIN CẬY LỜI HỨA  -  THANH HỮU TIN CẬY LỜI HỨA - THANH HỮU

  Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đ.C.T chúng ta sẽ kêu gọi. (Công-vụ 2:39) -----. Khi ta sống giữa trần gian, Biết bao biến chuyển, muôn ngàn đổi thay. Chiến tranh, hỏa tiển, thiên tai, Dịch lệ, nguyên tử, nào ai an toàn? Lời hứa Chúa ban cho ai, Để họ xử dụng triễn khai năng quyền. Dùng uy Danh Chúa phán tuyên, Chữa bịnh, đuổi quỉ bình yên tâm hồn. Lời hứa là một thiên ân, Giúp ta sở hữu lãnh phần Chúa ban. Lời hứa quí giá vạn ngàn, Đức tin xử dụng mở mang nước trời.