• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • VIỆC NHỎ  -  THANH-HỮU VIỆC NHỎ - THANH-HỮU

  Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:23) ------. Việc nhỏ ta ít quan tâm, Ít muốn chú ý, ít chăm chú vào. Ta muốn làm việc lớn lao, Muốn thành nổi tiếng siêu sao hơn người. Lời Chúa khuyên dạy con ơi, Trung tín việc nhỏ, được mời lên cao. Dù cho việc nhỏ cở nào, Chúa cũng chú ý ban trao ân lành.

 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II)  --- LOREN CUNNINGHAM CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (II) --- LOREN CUNNINGHAM

  Sô-phô-ni 3:17 nói “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu các ngươi, Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi. Vì lòng yêu thương Ngài sẽ nín lặng, vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ”. Chúa tưng bừng hoan hỉ bởi hành động của những kẻ yêu mến Ngài, là Đấng Sáng Tạo chúng ta trong hình bóng của Ngài. Mỗi một cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc : Ánh sáng hoặc Tăm tối. Chúng ta phải ý thức rõ ràng điều đó và cầu nguyện : Xin Nước Ngài được đến, Ý Ngài được nên, trong công việc.

 • TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THẤY  -  RICK WARREN TẬP TRUNG VÀO NHỮNG GÌ KHÔNG THẤY - RICK WARREN

  Mọi thứ quanh chúng ta là tạm thời. Có những gì không thấy chung quanh mà chúng sẽ tồn tại đời đời. Và những điều hiện thật đó thực sự quan trọng. Kinh Thánh 2 Cô 4:18 nói, “bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy”. Chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai để lựa chọn. Lựa chọn chúng ta trong thời gian giới hạn. Chúng ta có toàn thời gian để quyết định, nhưng chúng ta không bao giờ biết khi nào thời gian trên đất của mình kết thúc.

 • ĐỀN THỜ CHÚA Ở TRONG EM  -  THANH-HỮU ĐỀN THỜ CHÚA Ở TRONG EM - THANH-HỮU

  Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16) -----. Đời em chiếu sáng những lời Thánh kinh. Đèn dầu luôn chứa đầy bình. Em cần tràn ngập Thánh Linh của Ngài. Đền thờ Thánh Chúa tương lai. Là nơi Chúa ngự thiên đài vinh quang. Em ngây ngất giữa thiên đàng, Hồn say đắm ngắm thiên nhan Chúa Trời

 • CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (1)  --  LOREN CUNNINGHAM ̣ CHIẾN THẮNG TRÊN MỌI LÃNH VỰC (1) -- LOREN CUNNINGHAM ̣

  Chúng ta có thể thiết lập gia đình theo khuôn mẫu của Kinh Thánh, hầu cho mỗi gia đình Cơ Đốc trở nên ngọn đuốc chiếu sáng trong bầu không khí thuộc linh tối tăm. Một số tín hữu cần mạnh dạn tham gia vào hệ thống truyền thông - thông tin đại chúng và trong sách vỡ, báo chí, và chương trình phát thanh Cơ Đốc. Chúa đang tìm kiếm những cá nhân nam và nữ, những người dám đặt quyền cá nhân xuống dưới bệ chân Chúa để được Ngài nâng lên trên địa vị lãnh đạo quốc gia

 • BA ẢNH HƯỞNG DẠY DỖ CỦA THÁNH LINH  -  RICK WARREN BA ẢNH HƯỞNG DẠY DỖ CỦA THÁNH LINH - RICK WARREN

  “Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng”. (Châ-Ngôn 15:32). -----. Khi chúng ta học cách khiêm nhường, chúng ta phải sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, phát triển, và sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị và những lời sửa chữa từ người khác. Những người khiêm nhu luôn học hỏi vì họ có thể cải tiến. Không ai có thể biết tất cả những chủ đề khác nhau. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giống như những trẻ nhỏ. Chúa sẽ hổ trợ chúng ta khi chúng ta học cách khiêm nhường.

 • KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG  -   THANH-HỮU KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG - THANH-HỮU

  Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc. (Thi thiên 137:1) -----. Ngậm ngùi thương lắm ai ơi, Quê hương đau khổ làm tôi chạnh lòng. Tin rằng vận nước thịnh suy, Nằm trong ý muốn thiên di Chúa Trời. Cúi đầu khẩn nguyện Cha ơi, Xót thương dân Việt bao đời lầm than. Vượt trên thế lực trần gian, Vượt trên sức mạnh, mưu toan con người. Trong Danh Cứu Chúa Ngôi Lời, Tuyên bố bẻ ách bao đời đau thương.

 • ĐỪNG BỊ LỪA DỐI  -  JOHN BEVERE ĐỪNG BỊ LỪA DỐI - JOHN BEVERE

  Đừng bị lừa dối : Tất cả các ân huệ tốt đẹp cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài. (Gia-cơ 1:16-17). Dù điều gì đó trông tốt đẹp, điều gì đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, giàu có và thành công hơn, có vẻ thiêng liêng thật, có vẻ hợp lý thật, có vẻ được nhiều người biết đến và công nhận… cũng không thành vấn đề. Nếu nó trái ngược với sự khôn ngoan (hay Lời) của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng sẽ là điều tai hại.

 • CHÚA TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH  -  RICK WARREN CHÚA TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH - RICK WARREN

  Chúa là thực thể, biết trước mọi việc, hành động tích cực để tìm kiếm những người trung thành mà Chúa có thể ban phước. 2 Sử Ký 16:9 nói, “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài”. Kinh Thánh trong Châm Ngôn 28:20 “Người thành thực sẽ được phước lành nhiều; Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt”. Đức Chúa trời kiểm tra lòng trung thành của chúng ta theo những cách khác nhau. Chúng ta để Chúa phát huy chúng ta trong lãnh vực nầy để trở thành người có đức tin?.

 • AI DÁM BẢO  -  THANH-HỮU AI DÁM BẢO - THANH-HỮU

  Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 BHĐ ) -----. Ai dám bảo: quyền năng nay đã hết? Ai cho rằng: ân tứ chẳng còn đâu? Ai dám tin, Linh Thánh hết xức dầu? Hết phép lạ, hết năng quyền biến đổi? Linh Thánh Chúa từ khai nguyên nguồn cội. Đã vận hành đã sáng tạo càn khôn. Linh thánh đó ngày nay vẫn trường tồn. Vẫn hiện hữu trong hồn linh tín hữu.

 • LỜI CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG  -  JOHN BEVERE LỜI CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG - JOHN BEVERE

  Lời của Chúa Giê-su. Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Ðàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. (Ma-thi-ơ 7:21. Những người này chưa bao giờ có mối quan hệ thật với Chúa Giê-su. Dù họ gọi Ngài là Chủ và Chúa, đó chỉ là một danh hiệu, vì họ không làm theo những gì Ngài phán. Bằng cớ một người thật sự có mối quan hệ với Chúa là họ gìn giữ Lời Ngài: Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài.

 • SỐNG CHO CHÚA  -  RICK WARREN SỐNG CHO CHÚA - RICK WARREN

  Hệ thống giá trị của bạn thay đổi. Thay vì bạn sống cho hiện tại ở đây, bạn sẽ sống cho cõi đời đời. Có thể bạn sống và biết tương lai của bạn là an toàn. Cho dù điều gì xảy ra trên trần thế nầy, bạn sẽ dành trọn đời mình cho Chúa tại một nơi tuyệt vời nhất mà bạn chưa từng có. Đừng lo lắng bởi bị cám dỗ. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn.” (1 Phierơ 2:11). d

 • NA-XA-RÉT  -  THANH-HỮU NA-XA-RÉT - THANH-HỮU

  Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi (Công-vụ các Sứ-đồ 3:6) ------. Na-xa-rét, một làng quê nghèo khó, Bị coi thường, bị chế giễu khinh khi. Không kỳ quan, không sử sách khắc ghi, Không xuất phát một danh nhân hào kiệt. Không di tích, không núi sông đặc biệt, Không đất mầu, không đặc sản tiếng tăm. Chúa Giê-xu, đến cư ngụ nhiều năm, Biến nơi ấy, thành danh xưng vĩ đại. Na-xa-rét, thân hồn con hỡi Chúa Xin ngự vào, xin cư trú dài lâu. Ghép tên con vào tên Chúa nhiệm mầu, Trên tấm bảng thập tự xưa Chúa chết.