• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA VĨ ĐẠI HƠN .....  -  THANH-HỮU CHÚA VĨ ĐẠI HƠN ..... - THANH-HỮU

  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha (Giăng 10:29) --------. Bạn từng thất bại chua cay, Nghĩ rằng tội lỗi mạnh thay trong đời. Nhưng ơn cứu rỗi tuyệt vời, Giê-xu tha thứ phục hồi mạnh hơn. Lòng thương xót Chúa khuyên mời, Bạn tôi hãy đến tìm nơi an bình. Để được tha thứ tội tình, Để nhận sự sống quang vinh đời đời. Quyết tâm nắm chặt Ngôi Lời,Quyết không sợ hãi bồi hồi khiếp kinh. Quyền năng trong Chúa Thánh Linh, Vượt trên, đắc thắng, hiển vinh Danh Ngài.

 • CHÚA GIÊ-XU CỦA HIỆNTẠI  -  PAUL YONGGI CHO CHÚA GIÊ-XU CỦA HIỆNTẠI - PAUL YONGGI CHO

  Bạn đang đối diện với các quyết định từng giây phút. Người ta nói rằng thời đại phép lạ đã qua trong quá khứ, nhưng Chúa Jêsus phán rằng thời kỳ của phép lạ là ngày nay. Nhưng Chúa Jesus phán rằng nan đề của bạn có thể giải quyết. Thế gian nói rằng : “Đừng tin điều ngu xuẩn đó.” Nhưng Chúa Jêsus phán : “Hãy tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Bạn đi đường nào, tới vô tín hay tới đức tin, tới tuyệt vọng hay tới những phép lạ ? Nếu bạn lựa chọn đúng, Đấng Christ sẽ hành động. Đấng Christ sẽ không bao giờ làm việc cho đến khi bạn đi đến quyết định đúng đắn.

 • TẠI SAO HY VỌNG KHÔNG GIỐNG NHƯ LẠC QUAN  -  RICK WARREN TẠI SAO HY VỌNG KHÔNG GIỐNG NHƯ LẠC QUAN - RICK WARREN

  Hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời đang có một cái gì đó tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy nó. Chúa đang làm việc tích cực để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Để giữ hy vọng giữa những thời điểm khó khăn, chúng ta cần phải nắm lấy sự thật nầy. Kinh Thánh nói “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. (Rô-ma 8:28).

 • ĐIỀU THẤY ĐƯỢC VÀ ĐIỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC  -  THANH-HỮU ĐIỀU THẤY ĐƯỢC VÀ ĐIỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU

  Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. (II Cô-rinh-tô 4: 18) ------. Mắt ta chỉ thấy hữu hình, Chỉ thấy vật thể quanh mình gần xa.Thấy trong ánh sáng trời hoa, Thấy được màu sắc quanh ta rạng ngời. Điều thấy được, chỉ tạm thời Điều không thấy được muôn đời còn nguyên. Chúa là núi lớn vững yên, Mặt trời công nghĩa vô biên sáng ngời.

 • KHÔNG CHỈ LÀ KHÁN GIẢ  -  ULF EKMAN KHÔNG CHỈ LÀ KHÁN GIẢ - ULF EKMAN

  Bạn không được kêu gọi để trở nên một kẻ tầm thường. Bạn được kêu gọi để chiến thắng. Trong suốt lịch sử phấn hưng cũng như lịch sử thế tục, đã luôn có những con người được thúc đẩy bởi những ý tưởng độc đáo. Chúng ta đang sống trong một xã hội của công nghệ thông tin và ngày nay người ta biết nhiều hơn bất cứ lúc nào trong suốt lịch sử. Nhưng thông tin đã không khiến ý chí của chúng ta trở nên hoạt động và khiến chúng ta hành động. Ít người vượt lên trên điều tầm thường và làm một điều gì đó với cái họ được nghe.

 • KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG CHÚA NẾU KHÔNG BAN CHO  -  RICK WARREN KHÔNG BAO GIỜ GIỐNG CHÚA NẾU KHÔNG BAN CHO - RICK WARREN

  Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời hứa về sự ban cho và sự rộng rải nhiều hơn bất kỳ chủ đè nào khác. Tại sao? Chúng ta không bao giờ giống như Chúa khi chúng ta không hiến tặng. Chúa ban cho. Đó là việc Chúa làm. Ngài rộng lượng. Tất cả những gì chúng ta có là món quà từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục thở nếu Đức Chúa Trời không ban nó cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta chọn để ban cho cách rộng rãi, hơn là tích trữ những gì chúng ta có, chúng ta sẽ có trái tim tốt và khỏe mạnh hơn.

 • TRỤ MÂY & TRỤ LỬA   -   THANH-HỮU TRỤ MÂY & TRỤ LỬA - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. ̣(Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21) ------. Dân sự Chúa đi qua vùng sa mạc, Không lối mòn, giữa vùng đất hoang vu. Ngày nắng thiêu, đêm lạnh cóng sa mù, Chúa gởi đến một trụ mây trụ lửa. Một trụ lửa, sáng soi trong đêm tối, “Máy điều hòa” vĩ đại ở trên không. Vừa tỏa soi, vừa sưởi ấm muôn lòng, Đem yên ủi, bình an con dân Chúa.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ CÁC LỜI HỨA CỦA NGÀI  - BILL BRIGHT ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ CÁC LỜI HỨA CỦA NGÀI - BILL BRIGHT

  Đức Chúa Trời không bao giờ quên một lời hứa mà Ngài đã phán. Ngài hoàn toàn có khả năng để đứng đằng sau lời của Ngài. Đức Chúa Trời sẳn sàng và đủ sức để thực hiện tất cả những điều Ngài đã hứa. Nhưng chúng ta phải xưng nhận những lời hứa rời rộng của Ngài !Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin cậy. Ngài là Đấng không thể khác được. Sự thành tín của Ngài bảo đảm rằng mọi thuộc tánh chúng ta. Ngài muốn chúng ta phản chiếu sự thành tín của Ngài trên đất này. Ngài là tấm gương; chúng ta là sứ giả của Ngài cho thế giới.

 • MỤC TIÊU TIN KÍNH GIÚP BẠN HY VỌNG NHẪN NẠI  - RICK WARREN MỤC TIÊU TIN KÍNH GIÚP BẠN HY VỌNG NHẪN NẠI - RICK WARREN

  “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi”. (Phi-líp 3:12). -----. Chúng ta cần đặt mục tiêu vì điều đó đem đến hy vọng giúp chúng ta để tiếp tục hoạt động và kiên trì. Chúa quan tâm đến tâm tính của chúng ta hơn là thành tích của chúng ta. Trong khi làm việc tiến đến mục tiêu của mình, Chúa đang làm việc với chúng ta. Chúa đang xây dựng cho phẩm cách của chúng ta, và đó là những gì mà sẽ tồn tại đời đời.

 • KHÔNG BAO GIỜ BỊ XIỀNG XÍCH   -  THANH-HỮU KHÔNG BAO GIỜ BỊ XIỀNG XÍCH - THANH-HỮU

  Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích (II Ti-mô-thê 2:9) -----Uy quyền Chúa mạnh hơn ngàn núi lửa, Hơn sóng thần, hơn bão tố triều dâng .Thắng Sa-tan, thắng sự chết mộ phần, Sống vinh hiển cầm toàn quyền vũ trụ. Đạo cứu rỗi có quyền uy cao cả, Bẻ xích xiềng, đánh ngã các đế vương. Rẽ biển sâu thành xa lộ dẫn đường Đem dân Chúa trở về vùng đất hứa.

 • TRỞ THÀNH BẠN TÂM GIAO VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI  -  RICK WARREN TRỞ THÀNH BẠN TÂM GIAO VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI - RICK WARREN

  Tình bạn với Đức Chúa Trời được xây dựng trên sự chia sẻ với Ngài tất cả những kinh nghiệm trong cuộc đời bạn. Thiết lập tình bạn với Đức Chúa Trời là suy nghĩ về Lời Ngài suốt cả ngày. Việc này gọi là suy gẫm, và Kinh Thánh liên tục thúc giục chúng ta suy gẫm về chính thân vị Đức Chúa Trời, về công việc của Ngài và về Lời của Ngài. Bạn càng suy gẫm Lời Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì bạn càng bớt lo lắng bấy nhiêu. Lý do Đức Chúa Trời xem Gióp và Đa-vít là những người bạn thiết của Ngài là vì họ xem Lời Ngài có giá trị hơn mọi sự khác.

 • CỞI BỎ ĐIỀU CŨ TRƯỚC KHI NHẬN ĐIỀU MỚI  -  RICK WARREN CỞI BỎ ĐIỀU CŨ TRƯỚC KHI NHẬN ĐIỀU MỚI - RICK WARREN

  “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, 23 mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, 24 và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”. (Ê-ph ê-s ô 4:22-24). ----. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự thay đổi lâu dài trong cuộc sống, chúng ta phải bắt đầu với thân thể của mình, và điều đó bao gồm sự thay đổi cách chúng ta suy nghĩ để điều gì vào tâm trí và suy nghĩ điều gì làm tôn vinh Chúa.

 • KHAI TRÌNH  -  THANH-HỮU KHAI TRÌNH - THANH-HỮU

  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.(Rôma 14:12) ------. Là công dân nước Trời cao, Khai trình mọi việc Chúa giao trong đời. Bởi tình yêu Chúa phục hồi, Cho ta quốc tịch vào nơi thiên đàng. Đang khi còn sống trần gian, Chúa trao cơ hội mở mang nước Ngài.Cho ta năng lực triển khai, Cho ta ân tứ, tiền tài, thời gian. Sống theo mục đích Ngài ban, Tín trung giữa cảnh gian nan nhọc nhằn. Vững lòng đối diện khó khăn, Quyết tâm tin cậy không than trách gì.