• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, ở với anh em (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • BẠN ĐANG THEO ĐUỔI ĐIỀU GÌ?  -  THANH HỮU BẠN ĐANG THEO ĐUỔI ĐIỀU GÌ? - THANH HỮU

  Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 3:14) ------. Ta đang theo đuổi điều gì? Chuổi ngày đang sống đến khi từ trần? Phải chăng theo đuổi hồng ân ? Hay là ngụp lặn nợ nần trần gian ? Ta luôn theo đuổi ước mong, Tín trung nhờ cậy vào lòng xót thương. Nắm chặt tay Chúa dẫn đường, Bươn theo lời hứa, không nương cậy người. Ta xin theo đuổi Chúa thôi. Ngài là phần thưởng cho tôi đời đời.

 • HÃY BAN CHO ĐỜI SỐNG CỦA BẠN  -  ROBERT W. CARMAN HÃY BAN CHO ĐỜI SỐNG CỦA BẠN - ROBERT W. CARMAN

  Kinh Thánh nói rằng Hãy quăng bánh của ngươi – bánh của bạn. Bánh của bạn là gì ? Qua Lời của Đức Chúa Trời, bánh được ám chỉ là đời sống của một người. Chúa muốn bạn cầm lấy đời sống bạn và làm một số điều có tính cách công kích và mang lại niềm vui cho Ngài. Hãy quăng bánh ngươi trên mặt nước, vì khói lâu ngày ngươi sẽ tìm được nó. Nói cách khác, bất cứ điều gì bạn ban ra hoặc cho đi sẽ trở lại với bạn. Bất cứ điều gì bạn cho ra nó sẽ trở lại với bạn. Khi bạn ban cho đời sống của mình, nó sẽ trở lại với mỗi đợt sóng.

 • KHI BẠN CẦU XIN ĐIỀU GÌ, HÃY TIN CHÚA SẼ TRẢ LỜI - RICK WARREN KHI BẠN CẦU XIN ĐIỀU GÌ, HÃY TIN CHÚA SẼ TRẢ LỜI - RICK WARREN

  Lời hứa của Chúa tốt hơn bất kỳ lời hứa nào của chúng ta. Trước khi nhận được điều gì Chúa hứa, chúng ta có thể nói, “Cám ơn Chúa, những gì Ngài nói phải xảy ra, sẽ xảy ra.” Đây là lối sống mà Đức Chúa Trời muốn bạn sống, sự cảm tạ Chúa đi trước trong đời sống. Chúa Giê-xu đã nói về điều đó trong Mác 11:24: “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” Cám ơn Chúa trước về những gì chỉ Ngài mới có thể làm. Sau đó trông đợi Chúa đáp lời cẩu nguyện của bạn .

 • CHÚA LÀ THẦN TƯỢNG SIÊU SAO  -  THANH HỮU CHÚA LÀ THẦN TƯỢNG SIÊU SAO - THANH HỮU

  Ngài hỏi các môn đệ: "Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?" 16 Si-môn Phê-rơ thưa: "Thầy là Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời hằng sống. (Mathiơ 16:15) -----. Chúa là sao sáng trời mây, Chúa là Vương tử lòng nầy kính yêu. Chúa là thầy giáo cao siêu,Chúa là bạn hữu nâng niu cõi lòng. Chúa là hoàng tử ước mong, Là “siêu sao” ngự ở trong tâm hồn. Bình minh cho đến hoàng hôn, Mừng vui, cảm tạ, chúc tôn danh Ngài.

 • Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt  ---  BILL BRIGHT Sự Chúc Phước Và Trừng Phạt --- BILL BRIGHT

  Đức Chúa Trời công chính của chúng ta không chỉ quan tâm đến việc hình phạt sự không vâng lời mà còn đến việc ban thưởng cho những hành vi đúng đắn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ sẽ thưởng cho những ai chấp nhận hình phạt tội lỗi mà Chúa Cứu Thế đã chịu, bởi vì sự đền trả của Ngài dành cho tội lỗi chúng ta đã mở một con đường cho Đức Chúa Trời ban thưởng cho chúng ta bởi những gì chúng ta làm cho Ngài.

 • ĐỪNG SỢ - CHÚA LÀ CỦA BẠN !   -   RICK WARREN ĐỪNG SỢ - CHÚA LÀ CỦA BẠN ! - RICK WARREN

  “Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?”. (Rô-ma 8:31). ----. Sợ hãi là một vấn đề phổ quát – và nó sẽ lấy đi niềm vui của chúng ta. Nhưng đây là tin tốt lành: Bạn không còn phải sợ hãi. Bạn có Chúa ở bên cạnh bạn!.“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô-ma 8:31). Khi Chúa ở bên cạnh bạn, bạn không cần bất cứ điều gì khác. Chúa cộng với bạn, một người thành đa số.

 • HÀNH TRÌNH NĂM MỚI  -  THANH-HỮU HÀNH TRÌNH NĂM MỚI - THANH-HỮU

  Ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. (Ê-sai 43:19) -----. Năm mới dự định chuyến đi, Đâu là khải tượng chuyển di cuộc đời? Đâu là thay đổi tuyệt vời? Trở thành dấu ấn muôn đời khó quên? Hành trình năm mới đi qua, Chốn nơi bạn thích như là Ca-na-an. Dù cho cách trở quan san, Quyết tin cậy Chúa dẫn đàng mình đi.

 • Tin Cậy Đức Chúa Trời Cho Nền Tài Chánh  -  BILL BRIGHT Tin Cậy Đức Chúa Trời Cho Nền Tài Chánh - BILL BRIGHT

  Những người tin cậy nơi Ngài sẽ nở hoa “như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết… vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình” (Thi Thiên 1:3,6). Chúa chúng ta hứa ban cho mọi Cơ Đốc Nhân vâng phục một cuộc sống vui mừng tràn ngập bất chấp tình hình tài chính của người đó. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho những người ngay thẳng (Thi Thiên 112:2). Ngài vui thích nơi những người bước đi không tì vít (Châm Ngôn 11:20). Lời khôn ngoan của Châm Ngôn tuyên bố : “Người công bình sẽ không thiếu của tốt gì” (Châm Ngôn 28:10).

 • DÂNG HIẾN TRONG ĐỨC TIN  -  RICK WARREN DÂNG HIẾN TRONG ĐỨC TIN - RICK WARREN

  Sự dâng hiến và đức tin đi liền nhau. Thật vậy, Đức Chúa Trời sử dụng tài chính để thử đức tin của chúng ta trong mọi lúc. Đức Chúa Trời không muốn quan tâm đến số tiền của bạn dâng. Điều Chúa quan tâm là thái độ mà bạn đã dâng. Nếu bạn không dâng hiến trong đức tin thì đừng dâng, bởi vì bạn không nhận được bất cứ lợi ích nào cho việc đó. Kinh Thánh nói, “không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời “. (Hê-bơ-rơ 11:6). Đức Chúa Trời không cần tiền của bạn. Những gì Chúa muốn là tấm lòng của bạn.

 • NĂM MỚI VUI MỪNG TRONG CHÚA  -  THANH-HỮU NĂM MỚI VUI MỪNG TRONG CHÚA - THANH-HỮU

  Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. (Phi-líp 4:4 ) -------. Đầu năm ta hãy vui mừng, Cùng nhau cất tiếng vang lừng ngợi ca.Về ơn phước Chúa cho ta, Với những phép lạ trải qua trong đời. Chúa là chân lý sáng lòa, Là nguồn hy vọng trong ta đời đời.Tình yêu rộng quá biển khơi, Vinh danh Cứu Chúa vạn lời ngợi ca.

 • SỰ THÁNH KHIẾT LÀ GÌ ?  -  JOHN BEVERE SỰ THÁNH KHIẾT LÀ GÌ ? - JOHN BEVERE

  Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em. Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết. (Ê-phê-sô 4:21-24). Không giống như tội nhân, tín hữu đã được ban cho một bản chất mới bên trong. Chúng ta được dạy hãy đầu phục bản chất mới ấy, sống cuộc đời thánh khiết. Cơ đốc nhân có thể đầu phục bản chất mới của con người mới bên trong hoặc cứ khuất phục các ham muốn của xác thịt. Quyết định là của chúng ta.

 • CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-XU KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI  -  RICK WARREN CÁC MÔN ĐỆ CHÚA GIÊ-XU KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI - RICK WARREN

  Cho dù bạn đang ở độ tuổi nào và đang ở trong ngành nghề nào chăng nữa, bạn vẫn cần phải học hỏi. Chọn một kỹ năng mới. Nghiên cứu một chủ đề mới. Đọc một quyển sách mới. Bắt đầu một nghiên cứu mới về Kinh Thánh. Bạn sẽ đem lại lợi ích cho mình khi bạn tiếp tục học hỏi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: “Ai có được sự khôn ngoan, yêu mến linh hồn mình; Và ai giữ sự thông sáng, tìm được phước lành” (Châm Ngôn 19:8).

 • NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT  -  THANH-HỮU NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT - THANH-HỮU

  Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. (2 Sử-ký 7:14) -----. Giọt nước mắt nhiệm mầu trong thổn thức, Đẹp lạ lùng, thật quí trọng dường bao. Tôi nhìn xem lòng cảm đông dâng trào, Muốn cùng khóc, cùng choàng tay với họ. Con ao ước quyền năng Ngài mở rộng, Bởi linh quyền giọt nước mắt thăng hoa. Tụ thành mây, cơn mưa lớn xảy ra , Làm ướt sủng cả non sông đất Việt.