• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NHEN LỬA LÊN ĐI  -  THANH-HỮU NHEN LỬA LÊN ĐI - THANH-HỮU

  Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, (2 Ti-mô-thê 1:6 ) ------. Nhen lửa lên đi người hỡi người, Tín nhân Cơ Đốc của tôi ơi. Ngoài kia trời nóng, tim hồn lạnh, Giá buốt tâm linh giữa đất trời. Lửa đã lan mồi đến quê tôi, Ấp ủ trăm năm lâu lắm rồi. Mà sao bếp vẫn tràn hơi lạnh, Củi ướt, tro tàn, năm tháng trôi. Mời bạn cùng tôi nhặt củi khô, Khả năng ân tứ xin góp vào. Cùng nhau mở rộng vương quốc thánh, Để thấy năng quyền Chúa lớn lao.

 • Tôi Không Làm Gì Được !  -  JOYCE MEYER Tôi Không Làm Gì Được ! - JOYCE MEYER

  Ý muốn tốt lành của Chúa dành cho chúng ta sẽ không xảy ra nếu không có nổ lực hay phần của chúng ta, nhưng nó có thể xảy ra nếu chúng ta lắng nghe, học hỏi và sẵn sàng thay đổi nhờ Chúa giúp đỡ. Vì là con cái Chúa nên Ngài ngự trong bạn và tất cả những gì Ngài có đều sẵn sàng cho bạn qua đức tin nơi Ngài và nơi lời hứa của Ngài. Bạn có thể sống một cuộc đời để lại di sản cho hậu thế. Chúa yêu bạn, và Ngài tạo dựng bạn một cách độc đáo và đặc biệt. Không ai có thể làm những việc bạn làm, làm giống như cách bạn làm.

 • Toa thuốc của Chúa cho Sức khoẻ Tốt  -  Rick Warren Toa thuốc của Chúa cho Sức khoẻ Tốt - Rick Warren

  1Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, Lòng con hãy giữ các điều răn của ta;2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ,Và được an khang thịnh vượng. (Châm-ngôn 3: 1-2 ----. Đức Chúa Trời đã ban tất cả các nguyên tắc bảo vệ sức khoẻ trong Lời Ngài là Kinh Thánh. Kinh Thánh là cẩm nang sở hữu cho thân thể bạn. Câu then chốt cho chúng ta ngày nay là, “1 Chớ quên lời ta khuyên dạy, Lòng con hãy giữ các điều răn của ta; 2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ, Và được an khang thịnh vượng”. (Châm Ngôn 3: 1b-2).

 • ĐƯỜNG LỐI CHÚA  -  THANH-HỮU ĐƯỜNG LỐI CHÚA - THANH-HỮU

  Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. ( Ê-sai 55:9 ) ------. Đường lối Chúa, thật cao siêu huyền nhiệm. Thật lạ lùng, thật thánh thiện, thâm uyên,Vượt cao hơn, cả trời đất vô biên. Thật rộng lớn, vượt thiên hà vô cực.Trong khôn sáng, trong năng quyền uy lực, Chúa định hình, sáng tạo cả thế gian. Từ núi cao, đến biển rông ngút ngàn, Từ vi khuẩn, đến trời sao muôn triệu.

 • Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên  -  BILL BRIGHT Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên - BILL BRIGHT

  Đức Chúa Trời có một kế hoạch đặc biệt cho mỗi chúng ta. Tôi không thể đề nghị cho bất cứ ai nên sống theo phong cách nào. Tôi biết rằng Lời Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đặt các tình cảm của chúng ta hướng về những điều ở trên cao (Ma-thi-ơ 6:33; Cô-lô-se 3:2). Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời cho chúng ta kiếm được và để dành được trong suốt cuộc đời mình thì Ngài đều trông mong chúng ta sử dụng chúng như những người quản gia tốt.

 • Cơ Đốc Giáo Có Giá Trị Gì?   -  Rick Warren Cơ Đốc Giáo Có Giá Trị Gì? - Rick Warren

  Phao-lô nói với chúng ta trong I Cô-rinh-tô 15:19, “Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết”. Chúng ta cần có một định nghĩa mới về sư thành công. Thật sự, ý nghĩa của thành công không căn cứ vào những gì chúng ta có, những diện mạo bên ngoài, cảm giác vui thích. Thành công thật đến từ việc sống một cuộc đời trong giá trị của Thiên Chúa và phần thưởng lớn nhất là vui hưởng đời đời trên thiên đàng.

 • PHỤC HƯNG  -  THANH-HỮU PHỤC HƯNG - THANH-HỮU

  Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin phục hưng chúng con (Thi thiên 80:7) ----. “Phục Hưng”… mong lắm Chúa ơi. Hồn thân cúi mọp dâng lời khẩn xin. Bao năm khô hạn quê mình, Ngài ơi, xin đổ mưa Linh ngập đồng. Bao lần khóc lóc cầu mong, Vang xin Chân Chúa mở dòng suối thiêng. Phấn hưng mưa lớn ba miền. Trung Nam Bắc Việt nối liền vùng cao. Lửa Linh Thánh Chúa tuôn trào, Đổ đầy Hội Thánh với bao năng quyền. Hằng triệu người đến ăn năn, Thiên đàng mở rộng, ngợi khen ngập tràn

 • Phục Hưng - Sự Thăm Viếng Của Đức Chúa Trời - CLAUDIO FREIDZON Phục Hưng - Sự Thăm Viếng Của Đức Chúa Trời - CLAUDIO FREIDZON

  Phục hưng đến là do kết quả lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nó thu hút sự chú ý của chúng ta, và chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời lớn lao hơn các thông lệ tôn giáo và truyền thống của chúng ta. Phục hưng có ý nghĩa nhiều hơn là các dấu kỳ phép lạ, các lời làm chứng, các sự bày tỏ khác nhau. Phục hưng là điều gì đó quan trọng hơn nhiều. Phục hưng là khao khát tìm kiếm Chúa vì cớ sự cứu rỗi của những người hư mất.

 • Thời gian loại trừ lời nói tự ti  -  Rick Warren Thời gian loại trừ lời nói tự ti - Rick Warren

  “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra”. (Châm Ngôn 4:23) ------. Làm thế nào để bạn loại bỏ ý tưởng tiêu cực về mình để bạn có thể trở thành một người tự tin hơn? Tôi không biết có phương thuốc giải trừ nào tốt hơn cho tự ti là bạn đọc Lời Chúa mỗi ngày. Học Lời Chúa, ghi nhớ, suy nghiệm nó, và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống của bạn. Tôi không thể nói cho bạn một điều gì tốt hơn để giúp bạn nâng cao mức độ tự tin là nắm lấy Lời Chúa trong Kinh Thánh và bắt đầu tin tưởng vào những điều Chúa nói về bạn.

 • Tin vào Đức Thánh Linh- P2 - MS Hồ Thế Vũ - 08/30/17 Tin vào Đức Thánh Linh- P2 - MS Hồ Thế Vũ - 08/30/17

  Lu-ca 4:1-15 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, 2 tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. 3 Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. 5 Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; 6 và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. 7 Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. 8 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 9 Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi; 10 vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, 11 Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng. 12 Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 13 Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Lu-ca 4:1-12

 • Tin vào Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 08/20/17 Tin vào Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 08/20/17

  Lu-ca 4:1-15 Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, 2 tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. 3 Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. 5 Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; 6 và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta. 7 Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. 8 Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. 9 Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi; 10 vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, 11 Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng. 12 Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 13 Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Lu-ca 4:1-12

 • Đi phục vụ - MS Hồ Thế Vũ Đi phục vụ - MS Hồ Thế Vũ

  Lu-ca 9:57-62 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. 59 Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. 60 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. 61 Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. 62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời.

 • ĐỪNG PHÂN BÌ  -  THANH-HỮU ĐỪNG PHÂN BÌ - THANH-HỮU

  Lòng con chớ phân bì với kẻ tội lỗi; Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va (Châm-ngôn 23:17) ------. Mình bị thử thách biết bao, Người ta hưng thịnh chẳng nao núng gì? Sao ta tin Chúa làm chi? Bắt chước như họ có khi yên lòng? Ngày nay sống tạm trên đời, Chúa muốn huấn luyện thành người tốt hơn, Ngài cho thử thách, cô đơn, Ngài cho đau khổ tủi hờn lướt qua.