• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • THEO ÁNH SAO  -  THANH HỮU THEO ÁNH SAO - THANH HỮU

  Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. (Mathiơ 2:9-10) -----. Nhìn lên tinh tú trên trời, Nghĩ về Bác sĩ một thời tìm Vua. Đường dài khúc khuỷu nắng mưa, Theo ánh sao sáng dẫn đưa hành trình? Ô kìa, như sống trong mơ, Ánh sao di chuyển bất ngờ lối đi. Bước theo từng bước chuyển di, Đến nơi gặp mặt hài nhi Con Trời.

 • SỰ KIÊN NHẪN  -  ADRIAN CHUA SỰ KIÊN NHẪN - ADRIAN CHUA

  Kiên nhẫn hay nhẫn nại có thể được xem là đức tin trong hành động. đây là một lãnh vực mà nhiều người vấp ngã. Chúng ta cũng thường hay thất bại trong việc chấp nhận những hoàn cảnh khi chúng diễn ra hoàn toàn ngược lại với điều đã được hứa cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương sẽ không bao giờ khước từ một lời kêu gọi giúp đỡ, mà sẽ luôn luôn trải rộng cánh tay của Ngài đến chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đang đối diện. “Họ nhờ cậy nơi Chúa, không bị hổ thẹn.” – Thi Thiên 22:5.

 • SỬ DỤNG ÂN TỨ LÀ HÀNH ĐỘNG THỜ PHƯỢNG  -  RICK WARREN SỬ DỤNG ÂN TỨ LÀ HÀNH ĐỘNG THỜ PHƯỢNG - RICK WARREN

  Khi bạn sử dụng những ân tứ mà Chúa ban cho bạn, đó là một hành động thờ phượng. Chúa vui lòng khi bạn sử dụng những ân tứ mà Ngài ban cho bạn. Khi bạn thực hiện những gì trong mục đích Chúa muốn, Kinh Thánh ghi, “Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy”. (Giăng 15:8a). Khi bạn sử dụng đúng ân tứ của mình, Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Đức Chúa Trời không mong bạn có tài năng hay ân tứ trong mọi lãnh vực. Chúa chỉ muốn bạn sử dụng những gì mà Chúa ban cho bạn.

 • QUĂNG BỎ GÁNH NẶNG  -  THANH HỮU QUĂNG BỎ GÁNH NẶNG - THANH HỮU

  Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, (Hê-bơ-rơ 12:1) -----. Cuộc đời như chuyến đi xa, Hành lý sắm sửa bôn ba đường trần. Chỉ đem theo thứ ta cần, Đừng ôm đồm lắm nặng phần viễn du. Mừng vui trong Chúa bình an, Thỏa lòng cơm áo Chúa ban cho mình . Như chim vui hót bình minh, Như hoa thắm sắc đẹp hình ngát hương.

 • TRUNG TÍN  -  BRIAN J. BAILEY TRUNG TÍN - BRIAN J. BAILEY

  Trái thứ bảy của Thánh Linh là trung tín. Trái nầy của Thánh Linh thật sự là một trong các tước hiệu của Chúa Jêsus Christ. Ngài được gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật trong Khải huyền 19:11. Sự trung tín có nghĩa là trung tín làm xong công tác Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta làm đúng như những lời nói và những lời hứa, và chúng ta chắc chắn, đáng tin, và trước sau như một.

 • NHỚ SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA KHI ƯỚC MƠ BỊ CHẬM TRỄ - RICK WARREN NHỚ SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA KHI ƯỚC MƠ BỊ CHẬM TRỄ - RICK WARREN

  Khi ao ước của chúng ta bị trì hoãn, đó là cớ khiến chúng ta quên đi nhiều điều. Chúng ta thường quên mơ ước của mình. Chúng ta quên đi những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống và ân huệ của Ngài ban cho chúng ta trong quá khứ. Chúng ta quên rằng Chúa ở với chúng ta. Chúng ta quên mất quyền năng của Chúa. Đức Chúa Trời có thể không hoàn thành lời hứa của Ngài trong cuộc đời bạn bởi vì Chúa đang chờ đợi bạn. “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài”. (Thi Thiên 103:2).

 • ĐỨC TIN TIỀN TỆ CHÚA BAN  -  THANH HỮU ĐỨC TIN TIỀN TỆ CHÚA BAN - THANH HỮU

  Rồi Đức Chúa Jêsus phán với viên đội trưởng: “Hãy về đi! Ngươi tin thể nào, thì sẽ được thể ấy.” (Mathiơ 8:13) ----. Đức tin quí lắm bạn ơi, Đức tin tiền tệ, Chúa Trời ban cho. Đức tin mua sắm tự do, Đức tin sở hữu ấm no mỗi ngày. Đức tin nhận lãnh Thánh Linh, Bày tỏ quyền phép tôn vinh Chúa Trời. Đức tin xử dụng Ngôi Lời, Truyền ơn cứu rỗi cho người trần gian. Đức tin luôn đứng vững vàng, Giữa bao thử thách gian nan cuộc đời. Đức tin nhìn ngắm mây trời, Trông mong Cứu Chúa, Ngôi Lời tái lâm.

 • CHỮA LÀNH CHO CON NGƯỜI  -  ULK EKMAN CHỮA LÀNH CHO CON NGƯỜI - ULK EKMAN

  Khi sống trên đất Chúa Jêsus đã dành rất nhiều thời gian để chữa lành người bệnh. Làm như vậy vì Ngài được sai đến để làm theo ý muốn của Cha. Ngày nay chúng ta cũng có thể có sự chữa lành như lúc Chúa Jêsus còn đi trên đất. Những lời cuối cùng của mình trên đất, Chúa đã ra lệnh cho các môn đồ đặt tay trên người đau và họ sẽ được lành (Mác16:18). Nhiệm vụ của chúng ta là mang quyền năng chữa lành của Chúa đến với con người. Quyền năng của Ngài để chữa lành sẽ đầy dẫy ở bất kỳ nơi nào mà người ta nắm chắc vào Lời của Chúa Jêsus.

 • KHIÊM TỐN LÀ SỰ LỰA CHỌN  -  RICH WARREN KHIÊM TỐN LÀ SỰ LỰA CHỌN - RICH WARREN

  Khi bạn thành công, dễ rơi vào khó khăn hơn so với việc duy trì sự thành công. Chúng ta có xu hướng tự hào và quên mất Chúa, và sự thành công sụp đỗ khi chúng ta làm điều đó. Nếu thấy mình trong tình trạng đó, bước đầu tiên để thực hiện là cương quyết chống lại nó. Nếu bạn đã trải qua một số thành công và đang bắt đầu tự hào, thì phải ăn năn! Thay đổi quan điểm của mình về chính mình là ai và thành công của mình đến từ đâu. Kinh Thánh nói: “Hễ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Mathiơ 23:12)

 • CẢM TẠ  -  THANH HỮU CẢM TẠ - THANH HỮU

  Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Khải-huyền 11:17 ------. Lòng con cảm tạ ơn Trời, Miệng con dâng Chúa nhiều lời chúc tôn. Đời con hướng cả linh hồn, Tôn cao Danh Thánh càn khôn đời đời. Cảm tạ vì Chúa đáp lời, Giúp con vượt thoát những thời khó khăn. Cảm tạ tay Chúa quyền năng, Dìu con qua những bóng đen trong đời.

 • THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG  -  ADRIAN CHUA THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG - ADRIAN CHUA

  Thiếu sự nhận thức rõ ràng và hiểu biết trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta mất hiệu quả trong việc tiến bước đến đằng trước và khiến cho chúng ta phải có những sự đoán xét người khác một cách sai lầm, vì vậy cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa. Những môi trường thuộc linh bao trùm thế giới này và chúng thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nếu không nhận biết về môi trường thuộc linh mình đang sống, chúng ta sẽ càng dễ dàng bị đặt dưới ảnh hưởng của chúng.

 • LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN -  RICK WARREN LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN - RICK WARREN

  Thi Thiên 127:2 “ “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”. Chúa muốn những người Ngài yêu mến nghĩ ngơi đúng cách. Bạn cần làm ít công việc lại. Không ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong lãnh vực khác để bạn có nhiều thời gian làm những gì quan trọng nhất. Chúa không muốn bạn trở thành một bản sao từ người khác trong cách bạn thờ phượng phục vụ và yêu mến Ngài. Chúa muốn bạn phục vụ, yêu mến Ngài trong nhân cách của chính con người bạn.

 • TẠM BIỆT MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN ĐỨC  -  THANH-HỮU TẠM BIỆT MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN ĐỨC - THANH-HỮU

  Sự chết của những người thánh, là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va. (Thi Thiên 116:15) ----.Hôm qua, trực tuyến truyền hình, Nghe anh nói chuyện Tin Lành 500 năm. Hôm nay, anh đã yên nằm, Trong tay Cứu Chúa, viếng thăm đời đời. Trước sau rồi sẽ có ngày, Ta cùng sum họp thiên đài mừng vui. Xa nhau ai cũng bùi ngùi, Từ nay gián đoạn những hồi thông công. Vắng nhau những buổi hội đồng, Tạm ngưng hội thảo về công việc trời . Anh nay hồn đã thảnh thơi, Vút bay nhìn ngắm cảnh trời vinh quang.