• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • TÂM SỰ SA-LÔ-MÔN   -   THANH-HỮU TÂM SỰ SA-LÔ-MÔN - THANH-HỮU

  Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lômôn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hiện ra cho vua hai lần, đã truyền cho vua chớ theo các thần khác, nhưng vua không vâng theo mạng lịnh Chúa đã truyền. (1Các Vua 11:9-10) ------. Xin tâm sự, bạn ơi nên thận trọng, Về ơn lành, phước hạnh Chúa đã ban. Đừng coi thường, ân điển Chúa vạn ngàn, Đừng phản bội, đừng vong ân bội nghĩa. Khi nhắm mắt, cơ hội không còn nữa, Mãi buồn lòng hối tiếc cõi hư vô. Bao quyền uy, danh vọng tựa cỏ khô, Chỉ cứu rỗi trong Linh Ân trường cữu.

 • HÃY KHÁC BIỆT   -   JOHN BEVERE HÃY KHÁC BIỆT - JOHN BEVERE

  Cuộc sống trên đất này không cai trị chúng ta; chúng ta phải cai trị trong cuộc sống. Bởi quyền năng của ân điển Chúa, chúng ta thay đổi xã hội như Chúa Giê-su đã thay đổi xã hội thời đó. Ðây là sứ mạng của chúng ta. Mỗi chúng ta được kêu gọi thành một bộ phận trong xã hội, nhưng dù chúng ta ở địa vị nào trong cuộc sống, chúng ta nên bày tỏ sự dẫn đầu, quyền lãnh đạo và thế thượng phong. Chúng ta phải là ánh sáng trong tối tăm. Bởi ân điển lạ lùng của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta phải khác biệt giữa một thế giới tối tăm biền biệt.

 • KHÔNG GIỚI HẠN TẦM NHÌN   -   RICK WARREN KHÔNG GIỚI HẠN TẦM NHÌN - RICK WARREN

  Đức Chúa Trời không chỉ sử dụng những năng khiếu của chúng ta để hoàn thành số phận chúng ta mà Ngài còn sử dụng những giới hạn của chúng ta. Đôi khi mọi điều đó, trông giống như một thảm họa trong cuộc sống của chúng ta lại là một phần trong kế hoạch lớn hơn. Chúng ta phải nhận ra rằng những trở ngại khó chịu trong cuộc sống thuờng là những cơ hội do Chúa sắp đặt để tạo ra sự khác biệt. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nhiều thay đổi và có thể chúng ta không lường hết được mọi việc. Nhưng Chúa biết điều gì đang xảy ra.

 • ĐỪNG SO SÁNH GANH TỊ   -   THANH-HỮU ĐỪNG SO SÁNH GANH TỊ - THANH-HỮU

  Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, Và hi vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công. (Châm ngôn 23: 17-18) -------. Muốn cho thanh thản cuộc trần,Ta đừng ganh tị, định phân với người. Tháng ngày gió thoảng mây trôi, Thỏa lòng, phước hạnh trong đời Chúa ban.Trong Chúa, dù gặp gian nan,Vẫn đầy hy vọng vững an muôn đời. Ân sủng thương xót tuyệt vời, Ta luôn mãn nguyện suốt đời tạm dung.

 • TÔI CÓ CHẮC ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG KHÔNG ?   -   RICK WARREN TÔI CÓ CHẮC ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG KHÔNG ? - RICK WARREN

  Sự chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-su giải phóng chúng ta khỏi sự đoán phạt. Chúng ta có thể tưởng tượng vào ngày phán xét mà chúng ta đang đứng ngoài cổng thiên đàng trong một hàng dài và chúng ta đang tiến dần về phía trước , bước từng bước một. Chúng ta có tin tốt lành. đó là lời hứa của Chúa Giê-su. Kinh thánh trong Giăng 3:18 ghi : “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời”

 • KHAI THÔNG GIẾNG NƯỚC   -   JOHN BEVERE KHAI THÔNG GIẾNG NƯỚC - JOHN BEVERE

  Khi chúng ta sống gần với các lề thói thế gian, chúng ta vô tình lấp các giếng nước của mình. Điều vô cùng quan trọng là khai thông các giếng nước của chúng ta để chúng ta nhận nước cần cho linh hồn chúng ta. Tôi tin rằng việc nhiều lề thói và giá trị của thế gian tội lỗi này xâm nhập vào hội thánh Chúa ngày nay đã “che lấp” nhiều giếng nước thuộc linh. Nếu chúng ta làm việc theo cách của Ngài, qua chúng ta Chúa sẽ đem nước hằng sống của Ngài cho những người khô hạn và khao khát, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta đào lại các giếng nước mà thế gian đã lấp.

 • KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG   -    THANH-HỮU KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG - THANH-HỮU

  Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35) -------. Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát, Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi. Mất mát nầy, hư hại khác không thôi, Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt. Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức, Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương. Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương, Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục. Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi,Vượt trên ngàn bão tố với phong ba. Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha, Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng.

 • LÀM SAO ĐỂ QUỞ TRÁCH VÀ SỬA SAI  -   LISA BEVERE LÀM SAO ĐỂ QUỞ TRÁCH VÀ SỬA SAI - LISA BEVERE

  Phao-lô viết, “Vì toàn thể Kinh Luật được hoàn thành trong một điều răn này: Hãy yêu thương người khác như chính mình. Lê 19:18 . Nhưng nếu anh chị em cắn xé và ăn nuốt nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em tiêu diệt lẫn nhau.” (Ga 5:14-15). Nên tránh xa những kẻ hay gây sự. Con có thể biết những người như thế thuộc loại gian ác vì chính tội lỗi của họ tự kết án họ. Chúng ta đừng có thỏa mãn với những so sánh và phân bì của con người.. Nếu chúng ta đến với Cha Thiên Thượng, Ngài sẽ vui vẻ hơn để cất đi những gì khiến chúng ta không gần gũi với Ngài.

 • KHI CHÚA BAN CHO CƠ HỘI THỨ HAI, HÃY NẮM BẮT NÓ  -  RICK WARREN KHI CHÚA BAN CHO CƠ HỘI THỨ HAI, HÃY NẮM BẮT NÓ - RICK WARREN

  “Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích” (2 Cô-rinh-tô 6:1 ). -----.Khi Chúa ban cho chúng ta cơ hội khác để hoàn thành sứ mạng của mình trong cuộc sống, hãy nắm bắt lấy nó. Đừng bỏ qua. Đó là lúc tập trung vào sự kêu gọi duy nhất của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu, bắt đầu ngay hôm nay. Khi Chúa ban cho chúng ta một cơ hội khác đừng trì hoãn – hãy tuân theo.

 • ÂN ĐIỂN CHÚA   -   THANH-HỮU ÂN ĐIỂN CHÚA - THANH-HỮU

  Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12:9) ------. Chỉ trong ân điển Chúa thôi, Ta sẽ đứng vững mọi nơi thử rèn. Dù cho giữa cảnh khó khăn, Ân sủng của Chúa vẫn hằng tràn tuôn. Hãy tin cậy Chúa bạn ơi, Hãy nhờ ân điển như nơi tường thành. Dù cho cám dỗ bao quanh,Ta sẽ đứng vững trong Danh Năng Quyền.

 • NGANG HÀNG HAY ĐỘC ĐÁO   -   LISA BEVERE NGANG HÀNG HAY ĐỘC ĐÁO - LISA BEVERE

  Tình yêu của Chúa có thể cân đo đong đếm nhưng nó không thể làm thế được Tinh yêu Chúa là vô hạn. Độc đáo mang một ý nghĩa rất sâu đậm. Chỉ có một người giống như bạn! Qua tiên tri Giê-rê-mi, Chúa nói lời này về tình yêu của Ngài: “Ta đã yêu con với tình yêu muôn thuở, vì thế, Ta vẫn tiếp tục bền lòng yêu con.” (Giê 31:3). Chúa là tình yêu. Ngài không phải để một chút tình yêu dành cho bạn . . . mà Ngài là tình yêu đối với bạn. Tình yêu kì diệu của Cha chúng ta dành cho chúng ta thật vô hạn, thật gần gũi và độc đáo.

 • NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN BIẾT VÀ NƠI NÀO CẦN ĐI ĐẾN  -  RICK WARREN NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẦN BIẾT VÀ NƠI NÀO CẦN ĐI ĐẾN - RICK WARREN

  Đức Thánh Linh hoàn thành nhiều nhiệm vụ, bao gồm việc cho chúng ta biết những gì cần biết và bày tỏ cho chúng ta nơi nào cần phải đi đến. Đức Thánh Linh dạy chúng ta nhiều điều quan trọng mà chúng ta cần biết trong cuộc sống - Chẳng hạn như cho chúng ta biết điều nào đúng vả điều nào không Khi chúng ta học cách để Đức Thánh Linh dẫn dắt, Ngài sẽ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần, khi chúng ta thật sự cần đến.Thánh Linh của Chúa cũng sẽ giúp chúng ta đi đến nơi chúng ta cần đến.

 • ĐƯỜNG RỘNG--ĐƯỜNG HẸP   -    THANH-HỮU ĐƯỜNG RỘNG--ĐƯỜNG HẸP - THANH-HỮU

  Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14 . BHĐ) -------. Đường rộng, lạc thú đầy vơi, Đường rộng tội lỗi, nơi nơi gọi mời. Đường rộng nên tránh con ơi, Hãy vào đường hẹp với Lời Chúa ban. Đường hẹp, cứu rỗi bình an, Đường hẹp, hy vọng chứa chan vui mừng. Đường hẹp, phục vụ tha nhân, Đường hẹp, rao giảng Phúc âm cho người.