• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA ĐANG LÀM VIỆC  -  THANH-HỮU CHÚA ĐANG LÀM VIỆC - THANH-HỮU

  Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. (Giăng 5:17) ------. Những khi sóng gió cuộc đời, Kinh hoàng sợ hãi dâng lời cầu xin. Nhưng em thấy Chúa làm thinh, Nghĩ rằng Chúa đã quên mình rồi chăng? Không đâu. Chúa vẫn điều hành, Đất biển, vũ trụ, trời xanh thiên hà. Ngài đã sáng tạo ra ta, Ngài luôn chăm sóc đời ta mỗi giờ.

 • NGƯỜI CHIẾN THẮNG  -  JOHN BEVERE NGƯỜI CHIẾN THẮNG - JOHN BEVERE

  Chúa Giê-su bị người ta cho là những hạng người như vậy. Ngài kiên trì trong lẽ thật. Ngài phơi bày sự lừa dối của những ai muốn được người ta khen. Ngài tuyên bố, “Phước cho các con khi vì Con Người mà bị người ta ghen ghét, loại trừ, lăng mạ, và xoá bỏ tên các con như phường gian ác.” Bạn có muốn cai trị trong cuộc sống vì vinh quang Chúa không? Bạn có muốn ảnh hưởng nhiều cuộc đời cho cõi đời đời vì Nước Chúa không? Bạn có muốn nghe Chúa phán, “Ðược lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia”.

 • NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ?  -  RICK WARREN NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN

  Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Sự sợ hãi. Điều gì ngăn chúng ta xây dựng một di sản sẽ tồn tại đời đời? Nổi lo sợ. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.

 • TRÁI CẤM  -  THANH-HỮU TRÁI CẤM - THANH-HỮU

  Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa. 7Bấy giờ mắt cả hai người mở ra và nhận biết mình trần truồng, họ kết lá cây vả làm khố che thân(Sáng 3: 6-7) ------. Ngày xưa trái cấm “Apple”, Êva thấy đẹp, ăn vào thấy ngon. Nghĩ rằng nó mở trí khôn, Hậu quả tàn khốc thân hồn khổ đau.Trái cấm chỉ để “ngắm” thôi, Đừng ăn, đừng để nuốt trôi vào hồn. Mạng lưới di động tinh khôn, Đừng nên mê mẫn, mất luôn thì giờ.

 • HÃY KHÁC BIỆT  -  JOHN BEVERE HÃY KHÁC BIỆT - JOHN BEVERE

  Chúng ta được tạo dựng còn hơn thế nữa. Chúng ta trở thành người có ảnh hưởng vì biết rằng Chúa kêu gọi chúng ta làm đầu, chứ không làm đuôi; ở trên cao chứ không ở dưới thấp (Phục 28:13). Chúng ta không chỉ vượt lên trên nghịch cảnh trong cuộc sống, mà chúng ta còn chiếu sáng hơn những người không có giao ước với Chúa. Chúng ta là những nhà lãnh đạo giữa một thế giới không được khai sáng này. Chúng ta phải là ánh sáng trong tối tăm. Bởi ân điển lạ lùng của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta phải khác biệt giữa một thế giới tối tăm biền biệt.

 • NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ?  -  RICK WARREN NỖI LO SỢ NẮM GIỬ CHÚNG TA KHÔNG ? - RICK WARREN

  Điều gì khiến chúng ta không thể phát huy tiềm năng của mình? Nổi lo sợ. Điều gì làm cho chúng ta không thích hợp mọi thứ Chúa muốn chúng ta trở thành? Có ba loại lo sợ sẽ khiến chúng ta không phát huy được tài năng và hoàn thành mục đích của mình. 1. Tự nghi ngờ. 2. Tự ý thức. 3. Tự thuợng hại. Thay vì sống trong sợ hãi, hãy tin những gì Chúa phán với chúng ta trong Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”.

 • CÓ VÀ KHÔNG CÓ   -   THANH-HỮU CÓ VÀ KHÔNG CÓ - THANH-HỮU

  Phi-e-rơ nói với anh: “Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ người Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi! (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6) -------. Ta trần trụi, khi sinh ra bé bỏng, Không có gì, không mảnh vải che thân. Sống trần gian, ta thu góp ngàn lần, Rồi khi chết, không đem theo gì cả ! Thời gian sống, là tháng ngày cơ hội, Dùng thì giờ, dùng tiền của Ngài ban, Đầu tư vào vương quốc thánh thiên đàng, Sẽ nhận lãnh trăm ngàn lần phước hạnh.

 • THAY ÐỔI XÃ HỘI  -  JOHN BEVERE THAY ÐỔI XÃ HỘI - JOHN BEVERE

  Chúa hứa rằng “Những kẻ tin Ta sẽ làm những việc Ta làm và làm những việc vĩ đại hơn nữa” (Gi 14:12). Bằng cách nào? Nhờ món quà miễn phí của ân điển Chúa. Chúng ta thay đổi xã hội của chúng ta cùng một cách mà Chúa đã làm – ấy là bởi món quà miễn phí của ân điển Chúa!

 • THA THỨ VÌ CHÚNG TA ĐANG ĐƯỢC THA THỨ  -  RICK WARREN THA THỨ VÌ CHÚNG TA ĐANG ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN

  “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau:Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”.(Cô-lô-se 3:13).1.Cần phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì ĐCT đã tha thứ cho chúng ta. Côlôse 3:13. 2. Cần phải tha thứ cho những người đã làm tổn thuơng mình vì sự oán giận sẽ kiểm soát mình. Kinh ThánhTruyền Đạo 7: 9, 3. Cần phải tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta vì chúng ta cần sự tha thứ hơn trong tương lai. Chúa nói Ma-thi-ơ 6: 14-15.

 • LO LẮNG  -   THANH-HỮU LO LẮNG - THANH-HỮU

  Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. (1 Phi-e-rơ 5:7) ------. Em từng lo lắng buồn phiền, Mỗi ngày tâm trí không yên chút nào. Lo ăn, lo mặc ra sao, Lo làm vất vả, chức cao, nhiều tiền. Lời Chúa, em hãy lắng nghe: Đừng nên lo lắng, đừng e sợ gì. Đời ta một khắc qua đi, Không ai thay đổi chút gì dài hơn. Tình yêu Chúa sẽ ban ơn, Bao che, gìn giữ khuyên lơn mỗi ngày. Uy quyền vũ trụ trong tay,Ai dám thách thức chuyển lay ý Trời ?

 • TRI THỨC KHẢI THỊ KHÁC VỚI TRI THỨC TRUYỀN THÔNG - JOHN BEVERE TRI THỨC KHẢI THỊ KHÁC VỚI TRI THỨC TRUYỀN THÔNG - JOHN BEVERE

  Lời Chúa được khải thị cho tấm lòng chúng ta bởi Thánh Linh. Rất khó để khái quát cách khải thị này đến. Đôi khi bạn nghe được một tiếng nói nhỏ nhẹ trong lòng. Đôi lúc bạn biết vì khải thị được rót vào trong tâm linh bạn. Dù nó đến cách nào đi nữa, vấn đề mấu chốt là bạn biết bạn đã nghe nơi Chúa, và tri thức khải thị này không thể cất đi khỏi bạn. Ngược lại, tri thức truyền thông đến khi nghe hay đọc câu nói của một ai đó về những điều họ lắng nghe từ Chúa. Tri thức đó có thể chính xác, nhưng nếu Thánh Linh không bày tỏ cho lòng bạn, thì nó rất dễ bị nhiễu.

 • HÃY ĐỂ CHÚA BIẾN NHỮNG THẤT BẠI NÊN THÀNH CÔNG - RICK WARREN HÃY ĐỂ CHÚA BIẾN NHỮNG THẤT BẠI NÊN THÀNH CÔNG - RICK WARREN

  Nếu chúng ta đã từng cảm thấy nản lòng trong công việc của mình, thì chúng ta ở trong nhóm người tốt. Có thể chúng ta đã mệt mỏi vì làm việc quá sức. Có lẽ chúng ta đã đặt trái tim và tấm lòng mình vào một dự án, và đơn giản nó bị thất bại. Chúng ta phải đối mặt với nhiều thất bại trong công việc. Nhưng có điều gì thực sự quan trọng xảy ra tiếp theo. Cho dù chúng ta không có việc làm trong nhiều tháng hay nhiều năm, hoặc chúng ta đã thất bại nặng nề trong năm lần liên tiếp. Không hề gì. Chúa có thể bật vòi nước nhanh hơn là khi nó đóng lại.

 • DẤU CHÂN   -   THANH-HỮU DẤU CHÂN - THANH-HỮU

  Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, Làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. (Thi-thiên 85:13) -------. Dấu chân người bước trên đời, Chỉ là cát bụi sương rơi sáng chiều.Ngày nay thần tượng bao nhiêu, Ngày mai hạ bệ như diều đứt dây. Dấu chân sống lại quang vinh, Hà hơi ban xuống Thánh Linh cho người.Thăng thiên trở lại nước trời, Cầm quyền tể trị muôn đời càn khôn. Dấu chân Ngài vẫn hằng còn, Chúa ơi, dìu bước giúp con linh trình. Bước theo dẩn dắt Thánh Linh, Chờ ngày gặp Chúa hiển vinh muôn đời.