• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CẢM TẠ  -  THANH HỮU CẢM TẠ - THANH HỮU

  Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Khải-huyền 11:17 ------. Lòng con cảm tạ ơn Trời, Miệng con dâng Chúa nhiều lời chúc tôn. Đời con hướng cả linh hồn, Tôn cao Danh Thánh càn khôn đời đời. Cảm tạ vì Chúa đáp lời, Giúp con vượt thoát những thời khó khăn. Cảm tạ tay Chúa quyền năng, Dìu con qua những bóng đen trong đời.

 • THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG  -  ADRIAN CHUA THIẾU NHẬN THỨC RÕ RÀNG - ADRIAN CHUA

  Thiếu sự nhận thức rõ ràng và hiểu biết trong sự hướng dẫn chủ động của Đức Chúa Trời đối với một cá nhân sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta mất hiệu quả trong việc tiến bước đến đằng trước và khiến cho chúng ta phải có những sự đoán xét người khác một cách sai lầm, vì vậy cũng xúc phạm đến Đức Chúa Trời nữa. Những môi trường thuộc linh bao trùm thế giới này và chúng thay đổi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Nếu không nhận biết về môi trường thuộc linh mình đang sống, chúng ta sẽ càng dễ dàng bị đặt dưới ảnh hưởng của chúng.

 • LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN -  RICK WARREN LÀM ÍT HƠN ĐỂ BẠN CÓ THỂ LÀM NHIỀU HƠN - RICK WARREN

  Thi Thiên 127:2 “ “Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ. Cho người Ngài yêu mến như vậy”. Chúa muốn những người Ngài yêu mến nghĩ ngơi đúng cách. Bạn cần làm ít công việc lại. Không ít hơn cho Chúa, nhưng ít hơn trong lãnh vực khác để bạn có nhiều thời gian làm những gì quan trọng nhất. Chúa không muốn bạn trở thành một bản sao từ người khác trong cách bạn thờ phượng phục vụ và yêu mến Ngài. Chúa muốn bạn phục vụ, yêu mến Ngài trong nhân cách của chính con người bạn.

 • TẠM BIỆT MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN ĐỨC  -  THANH-HỮU TẠM BIỆT MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN ĐỨC - THANH-HỮU

  Sự chết của những người thánh, là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va. (Thi Thiên 116:15) ----.Hôm qua, trực tuyến truyền hình, Nghe anh nói chuyện Tin Lành 500 năm. Hôm nay, anh đã yên nằm, Trong tay Cứu Chúa, viếng thăm đời đời. Trước sau rồi sẽ có ngày, Ta cùng sum họp thiên đài mừng vui. Xa nhau ai cũng bùi ngùi, Từ nay gián đoạn những hồi thông công. Vắng nhau những buổi hội đồng, Tạm ngưng hội thảo về công việc trời . Anh nay hồn đã thảnh thơi, Vút bay nhìn ngắm cảnh trời vinh quang.

 • Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân  - NICKY GUMBEL Đức Thánh Linh Đấng Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân - NICKY GUMBEL

  Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy con người vì công tác ấy, cThánh Linh Đức chúa Trời giúp chúng ta đem Tin lành của Chúa Cứu Thế Jesus đến để rịt lành những kẻ vỡ lòng, để rao ra sự tự do cho những người đang trong tình trạng phu tù, đem lại tự do cho những người có nỗi niềm thù ghét sâu trong đáy lòng họông việc của họ thường chiếm giữ một chiều kích mới. Có một ảnh hưởng khác biệt trên người khác. Nó có một ảnh hưởng lớn lao hơn nhiều về mặt thuộc linh. . Những tấm lòng có thể được chạm đến và những đời sống được thay đổi.

 • ĐỪNG LO SỢ KHI CHÚA CHẬM TRỄ  -  RICK WARREN ĐỪNG LO SỢ KHI CHÚA CHẬM TRỄ - RICK WARREN

  Chúa cũng sử dụng sự trì hoãn để thử nghiệm chúng ta. Kinh Thánh nói trong Phục Truyền 8:2, “Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong bốn mươi năm nay, Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không”. Chúa biết những gì bạn đang đi qua. Chúa muốn xây dựng nhân cách của bạn, và Đức Chúa Trời muốn bạn học cách tin cậy vào Ngài. Bạn có thể đặt lòng tin nơi Chúa để được Ngài giúp đỡ. Đừng sợ.

 • Sự Hiện Diện của Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 11/05/17 Sự Hiện Diện của Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 11/05/17

  Ga-la-ti 5:16-25 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Ga-la-ti 5:16-18

 • Sự hiện diện của Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 10/29/17 Sự hiện diện của Đức Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 10/29/17

  Ga-la-ti 5:16-25 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Ga-la-ti 5:16-18

 • Lời Chúa - MS Hồ Thế Vũ - 10/22/17 Lời Chúa - MS Hồ Thế Vũ - 10/22/17

  Ga-la-ti 5:24-26 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. 26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.

 • Điềm Báo về Chúa Tái Lâm - MS Nguyễn Hữu Trang - 10/08/2017

 • Mối quan hệ gần gũi với Đúc Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 10/15/2017 Mối quan hệ gần gũi với Đúc Thánh Linh - MS Hồ Thế Vũ - 10/15/2017

  Ga-la-ti 5:16-25 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. 18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Ga-la-ti 5:16-18

 • CHÚA THAY ĐỔI HOÀN CẢNH  -  THANH HỮU CHÚA THAY ĐỔI HOÀN CẢNH - THANH HỮU

  Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng. (Thi-thiên 30:11) -----. Trong cuộc sống, có vui buồn lẫn lộn, Lúc ca mừng, lúc sầu não khóc than. Khi hân hoan, giữa tiệc cưới huy hoàng, Hay ướt lệ, nơi mộ phần thương tiếc. Chúa Cứu Thế, trong tình yêu siêu việt, Trong năng quyền, biến đổi cõi nhân sinh.Trong cảm thông, trong bạn hữu chân tình, Ngài thương xót ban cho bao phép lạ.

 • SỰ SỢ LOÀI NGƯỜI  -  ADRIAN CHUA SỰ SỢ LOÀI NGƯỜI - ADRIAN CHUA

  Một trong những điều kiện tiên quyết của một đời sống bay cao với Đức Chúa Trời mà không bị trở ngại gì đó là được tự do đối với nỗi sợ loài người. Một người sẽ không tìm được chỗ khởi hành nếu nỗi sợ hãi về loài người cứ tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong đời sống của người đó. Lòng kính sợ Đức Chúa Trời là điều được đòi hỏi nơi chúng ta. Và đó là khởi đầu cho sự khôn ngoan, Lời Đức Chúa Trời nói lên điều đó. Nhiều người vẫn còn như những kẻ ngu dại, không kính sợ Đ. C. T chỉ vì họ không bao giờ có thể tống khứ sợ hãi con người ra khỏi lòng họ.