• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ÁI MỘ DANH CHÚA  -  THANH-HỮU ÁI MỘ DANH CHÚA - THANH-HỮU

  Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. ( Thi-thiên 5:11) -------. Bao lần ta quá ngạc nhiên, Tại sao Danh Chúa linh thiêng, năng quyền.Danh Chúa hằng hữu uyên nguyên, Giúp ta đắc thắng truân chuyên cuộc trần? Tình yêu thể hiện Ngôi Hai, Hy sinh chết thế tỏ bày tình thương. Giê-xu, Danh thánh phi thường, Giúp ta được cứu, biết nương cậy Ngài.

 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần2)  -  PAUL YONGGI CHO KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần2) - PAUL YONGGI CHO

  Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài tiếp nhận tôi khi tôi sắp chết, cứu tôi, chữa lành cho tôi và báp têm trong Đức Thánh Linh cho tôi. Đó là những điều mà nhân loại hiện đang khao khát. Triết lý và tôn giáo không đáp ứng được nhu cầu của nhân loại. Thế giới cần sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ.

 • TIN VÀO CHÚA DÙ KHI CHÚNG TA KHÔNG HIỂU  -  RICK WARREN TIN VÀO CHÚA DÙ KHI CHÚNG TA KHÔNG HIỂU - RICK WARREN

  Niềm tin luôn đòi hỏi sự rủi ro. Đức tin có nghĩa là chúng ta phải tuân theo ngay cả khi chúng ta không hiểu nó. Đức tin là làm những việc đúng trong khi hình như có vẽ vô lý. Châm-ngôn 3:5 ghi, Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Chúng ta không bao giờ biết toàn bộ cả bức tranh, nhưng Chúa thực hiện nó. Đôi khi Chúa bảo chúng ta làm điều gì có vẽ phi lý như đi vào trận chiến đối mặt với tỷ lê rủi ro quá cao. Đức tin là vâng lời Chúa ngay khi chúng ta không hiểu những gì Chúa muốn chúng ta làm.

 • NÓI VỚI CON  -  THANH-HỮU NÓI VỚI CON - THANH-HỮU

  Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. (Châm-ngôn 4:23 ------. Chúa tạo con, một hồn linh muôn thủa, Còn muôn đời, có giá trị vô song. Hãy khắc ghi, và nhớ mãi trong lòng, Đừng đánh đổi với văn minh trần thế. Hãy nắm chặt linh hồn con muôn thủa,Trong vâng lời, trong tin cậy chờ mong.Tiếng kèn vang thiên sứ thổi trên không, Con vui thỏa lướt tầng mây gặp Chúa.

 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần 1)  -  PAUL YONGGI CHO KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần 1) - PAUL YONGGI CHO

  Kinh Thánh là một quyển sách nói về một Đấng gọi là Giê-Xu Christ, con của Đức Chúa Trời.Tôi đọc những chỗ nói về Đức Chúa Giê-Xu chữa lành kẻ đau và cứu kẻ chết sống lại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đến với Chúa Giê-Xu thì Ngài sẽ giúp tôi. tôi thấy Ngài đã tha thứ cho người đàn bà tà dâm và giải thoát những kẻ bị quỷ ám. Ngài luôn luôn tiếp nhận kẻ đau ốm và người tội lỗi. Dần dần tôi ý thức được rằng, mặc dù tôi là một người nghèo nhất trong đám người nghèo, một kẻ đầy tội lỗi và sắp chết vì bịnh lao phổi, Đức Chúa Giê-Xu sẽ tiếp nhận tôi.

 • ĐIỀU KHIỂN SỰ CĂNG THẲNG: ĐỪNG LO LẮNG!  -  RICK WARREN ĐIỀU KHIỂN SỰ CĂNG THẲNG: ĐỪNG LO LẮNG! - RICK WARREN

  Chúa xác định rõ trong kinh thánh những gì Ngài nghĩ về lo lắng. Phi Líp 4:6 ghi, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả. Tại sao chúng ta cần phải vứt bỏ nổi lo lắng? Lo lắng không hiệu quả. Để lo lắng một việc gì đó, điều chúng ta không thể thay đổi là vô ích. Lo lắng không thể thay đổi quá khứ, và không thể kiểm soát tương lai. Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:7: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.Chúa quan tâm đến chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, tất cả những điều gì làm chúng ta căng thẳng và lo lắng hãy để nó qua đi. Giao nó cho Chúa.

 • NGÀY CHÚA TÁI LÂM  -  THANH-HỮU NGÀY CHÚA TÁI LÂM - THANH-HỮU

  Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. (2 Phi-e-rơ 3:10) ------.Ta đang sống trong những ngày sau rốt, Ngày Con Trời sắp trở lại trần gian. Ngày muôn dân đang bối rối kinh hoàng, Ngày dân Chúa đang chờ trông hy vọng. Ta là kẻ được Chúa Cha lựa chọn, Trong uy quyền danh Cứu Chúa Giê-xu. Được thứ tha, được thoát khỏi ngục tù, Đang trông đợi ngày tái lâm vinh hiển.

 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO XUÁT CHÚNG CỦA CHÚA GIÊ-XU  -  ULF EKMAN GƯƠNG LÃNH ĐẠO XUÁT CHÚNG CỦA CHÚA GIÊ-XU - ULF EKMAN

  Trong mọi sự Chúa Jêsus là Đấng trỗi hơn hết – không chỉ trong sự chuộc tội, sự cứu rỗi, sự phục hồi và chúc phước, mà còn trong sự dạy dỗ, huấn luyện, phát triển và sai đi. Chúng ta cần tiếp nhận cả công việc cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá và tấm gương của Ngài trong việc môn đệ hóa. Nếu chúng ta đi theo Chúa Jêsus và làm việc theo cách của Ngài, vâng lời Ngài và Thánh Linh Ngài, chúng ta sẽ thấy những kết quả lớn lao, và sự lãnh đạo của chúng ta sẽ là nguồn phước cho hàng ngàn người,

 • BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀM KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH- RICK WARREN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀM KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH- RICK WARREN

  Đức tin và sự kiên trì như nhau. Đức tin có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta mệt mõi. Đức tin có nghĩa là chúng ta không biết cách nào để bỏ cuộc. Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh để tự đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa có thể cho chúng ta năng lực để tiếp tục tiến tới khi ở bên bờ phá sản. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để giữ niềm tin của mình, khi mọi áp lực chung quanh muốn chúng ta nhượng bộ.

 • BÌNH AN GIỮA NÁO LOẠN  -  THANH-HỮU BÌNH AN GIỮA NÁO LOẠN - THANH-HỮU

  Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không? (Thi Thiên 1:2)… Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. (Giăng 14:27 ) -----. Em ơi, tình Chúa nhiệm mầu, Khi em sợ hãi lo âu cuộc trần. Mở lòng tin nhận phúc âm, Bình an hy vọng hưởng phần vĩnh sinh. Dù cho dịch lệ bên mình, Dù cho khủng bố rập rình quanh ta. Dù cho thế chiến xảy ra, Dù cho kinh tế nước ta suy trầm.

 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO HUẤN LUYỆN CỦA CHÚA GIÊ SU  -  ULF EKMAN GƯƠNG LÃNH ĐẠO HUẤN LUYỆN CỦA CHÚA GIÊ SU - ULF EKMAN

  Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ hãy theo Ngài – Ngài sẽ làm họ trở nên tay đánh lưới người. Đó là điều họ đã đáp ứng. Họ cần phải bỏ mọi sự để theo Ngài. Đây là điểm phân biệt giữa môn đệ hóa và việc trở nên tín đồ hội thánh.Giăng 13:15, Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa luôn muốn truyền cho các môn đồ của Ngài là sống bởi đức tin.Điều quan trọng cầni là Chúa Jêsus là một tấm gương, không chỉ trong những phương pháp bên ngoài, mà trên hết là ở sự sống bên trong của Ngài và mối quan hệ với Cha.

 • NGHÈO MÀ TRUNG THỰC LÀ TỐT HƠN  -  RICK WARREN NGHÈO MÀ TRUNG THỰC LÀ TỐT HƠN - RICK WARREN

  Nếu chúng ta muốn Chúa ban phước về tài chánh của mình, chúng ta phải trung thực về các điều đó. Kinh Thánh cũng nói: “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là kẻ ngây dại” (Châm Ngôn 19:1.). Quyết định trung thực trong tài chánh của chúng ta không phải là điều chúng ta thực hiện một lần cho tất cả mọi thứ. Đó là một quyết định hằng ngày. Nhưng Chúa nói nếu chúng ta trung thành với Chúa trong việc nầy, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về nhu cầu tài chánh của mình.

 • CÔNG NGHỆ HAY LINH ÂN  -  THANH-HỮU CÔNG NGHỆ HAY LINH ÂN - THANH-HỮU

  Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.(Xa-cha-ri 4:6) ------. Anh đang sống trong kỷ nguyên công nghệ, Nhiều ngành nghề, nhiều máy móc phát minh. Nhiều “robot”, nhiều hỏa tiển, vệ tinh, Nhiều ứng dụng, mạng viễn liên trực tuyến. Công nghệ chỉ, thêm tiện nghi thuộc thể, Trong khoảng đời ngắn ngủi ở trần gian. Không giúp ta nối kết với thiên đàng, Với nguồn sống, với linh ân muôn thuở.