• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHẲNG SỢ CHI   -   THANH-HỮU CHẲNG SỢ CHI - THANH-HỮU

  Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 56:11) -----. Thế giới có lắm đổi thay, Có khi hưng thịnh có ngày suy vong. Hãy xem đế quốc Ba-by-lôn, Một thời vĩ đại nay còn nữa đâu. Chúa khuyên ta chẳng sợ ai, Dù là vua chúa, kẻ cai trị mình. Dù họ quyền lực, phồn vinh, Cuối đời hư mất, ngục hình hồn thân. Riêng con, tin Chúa dự phần Vào vương quốc thánh thiên ân đời đời. Sống trên thế giới tạm thời, Quyết tin vào Chúa là nơi vững bền.

 • ĐIỀU GÌ ĐÃ PHÁ VỠ HÀNG RÀO BABYLÔN ?  -  RALPH MAHONEY ĐIỀU GÌ ĐÃ PHÁ VỠ HÀNG RÀO BABYLÔN ? - RALPH MAHONEY

  Điều phá vỡ hàng rào Babylôn là việc Đức Chúa Trời ngự xuống làm cho họ nói các thứ tiếng khác nhau. “Bởi cớ đó đặt tên thành là Babên vì nơi đó Đức Giêhôva làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất” (Sáng thế ký 11:19). Bạn có thể chổi dậy và phá vỡ hàng rào Babylôn. Bạn có thể bắt đầu cầu nguyện chống lại điều đó và trói buộc những chủ quyền và thế lực cổ xưa của ma quỉ đã kiểm soát tài chánh của Hội Thánh và không xài hoang phí nhưng để dành cho mùa gặt lớn của thế giới này.

 • CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỠ CHÚNG TA?  - RICK WARREN CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI GIÚP ĐỠ CHÚNG TA? - RICK WARREN

  Một trong những thách thức lớn về nhân cách của chúng ta là cách chúng ta đối xử với những người đang cố gắng phục vụ mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta , “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy”. (Lu-ca 6:31). Đó có thể là lối thử nghiệm phẩm cách đơn giản nhưng quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Lịch sự chỉ là tình yêu thương trong nhiều điều nhỏ nhặt. Nó thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người bằng cách tử tế ngay cả trong những phạm vi nhỏ nhất trong cuộc sống chúng ta.

 • TÌNH CHÚA   -   THANH-HỮU TÌNH CHÚA - THANH-HỮU

  Tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.(Rô-ma 8: 38-39 ) ----. Tình yêu của Chúa cho ta, Cao siêu mầu nhiệm, bao la tuyệt trần. Không ai có thể định phân, Không gì tả hết tình thương vời vời. Tình Chúa thánh nhạc em nghe, Hòa lòng em hát thơ vè em ngâm. Tình Chúa tuyệt diệu sâu thâm, Hồn linh mãn nguyện Phúc Âm đời đời

 • Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong  -  JOHN BEVERE Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Bên Trong - JOHN BEVERE

  Hệ thống định vị sẽ đưa bạn tới địa điểm mà nó được lập trình. Phao-lô đã nói về việc “cài đặt hệ thống định vị” của ông : “Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Phi-líp 3:14). Định vị của bạn được cài đặt như thế nào ? Cần phải phân biệt như thế vì điều đó quan trọng, nó sẽ quyết định đích đến của bạn. Có thể con đường đi đến những kết cuộc có lúc giống nhau, nhưng tại một thời điểm nào đó trong hành trình khi đến ngã rẽ cuộc đời mà bạn phải hoặc đi đường này hoặc đi đường kia.

 • CHÚNG TA CÓ THỂ BẤT ĐỒNG MÀ KHÔNG BẤT MẢN  - RICK WARREN CHÚNG TA CÓ THỂ BẤT ĐỒNG MÀ KHÔNG BẤT MẢN - RICK WARREN

  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. 13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. (Rô-ma 14: 12-13). -----. Nhiều người, kể cả Cơ-đốc-nhân, họ nghĩ rằng chỉ cần bày tỏ sự tôn trọng đối với những ngưòi mà họ đồng ý. Thật ra, Kinh Thánh nói rằng mọi người không thể hành động theo cách Đức Chúa Trời muốn họ hành động, cho đến khi họ có mối liên hệ với Chúa.

 • HÃY TRẢ LẠI  -  THANH-HỮU HÃY TRẢ LẠI - THANH-HỮU

  Vua Si-ru cũng trả lại những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem (Êxơra 1:7) -----. Khi dân sự, biết ăn năn trở lại, Biết hạ mình, vâng phục Chúa toàn năng. Chúa khiến lòng kẻ thù nghịch băn khoăn, Phải trả lại những bạc vàng cướp mất..Trong Linh năng, em quyết lòng xua đuổi, Những đau buồn, những kiêu ngạo, vãn than. Những đam mê, những sợ hãi cơ hàn, Em công bố nhận bình an thịnh vượng.

 • TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BUỘC CHÚNG TA PHẢI NÓI CHO NGƯỜI KHÁC  -  BILL BRIGHT TÌNH YÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BUỘC CHÚNG TA PHẢI NÓI CHO NGƯỜI KHÁC - BILL BRIGHT

  Khi chúng ta thật sự nhận biết Chúa đã hy sinh lớn lao cho chúng ta dường nào, tình yêu chúng ta dành cho Ngài sẽ luôn nóng ấm và kết quả. Chúng ta sẽ không thể nào giữ tin mừng cho chính mình. Tình yêu của Đức Chúa Trời là Tin Lành mà chúng ta san sẻ với những người chưa hề hiểu được Chúa yêu có ý nghĩa như thế nào.Qua sự ban sức của Đức Thánh Linh, hãy chứng tỏ tình yêu của bạn bằng cách hành động.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP TRẢ SỰ BẤT CÔNG BẰNG TÌNH YÊU  - RICK WARREN ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP TRẢ SỰ BẤT CÔNG BẰNG TÌNH YÊU - RICK WARREN

  Chúng ta có thể chọn để đáp ứng với những người làm tổn thương chúng ta bằng cách làm tổn thương họ. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lựa chọn khác trong Lời của Ngài:” Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi”. Khi người ta làm tổn thương chúng ta, họ mong chúng ta trả thù. Họ mong chúng ta tìm kiếm sự trả thù. Nhưng Chúa muốn chúng ta phản ứng trong tình yêu.

 • ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM  -  THANH-HỮU ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM - THANH-HỮU

  Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4 ). ----- Em cứ tưởng, thân phận mình bé nhỏ, Mình chỉ là hạt bụi giữa không gian. Như hơi sương phơ phất dưới nắng vàng. Như hạt cát lãng quên vùng sa mạc. Không phải thế, trong tầm nhìn thiên hựu, Em vẫn là báu vật của thiên cung. Đấng đại năng, Vua chí thánh muôn trùng, Đã chịu chết mua chuộc em. Cứu rỗi.

 • QUYỀN NĂNG ĐÃ Ở ĐÂU ? (Phần 1)  -  PETER WAGNER QUYỀN NĂNG ĐÃ Ở ĐÂU ? (Phần 1) - PETER WAGNER

  Quyền năng của Đức Chúa Trời, thừa nhận chung chung của tôi đó là quyền năng ấy là dành cho sự cứu rỗi, để làm chứng và để sống một đời sống tin kính. Còn vượt quá điều đó và bao gồm cả quyền năng để chữa bệnh và làm phép lạ Quyền năng Đức Chúa Trời đang được sử dụng trong việc chữa lành người bệnh và đuổi các quỷ.

 • CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ LÀ HAI ĐIỀU KHÁC NHAU  -  RICK WARREN CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ LÀ HAI ĐIỀU KHÁC NHAU - RICK WARREN

  Kinh Tháng nói, “Ta cũng thấy mọi công lao và mọi nghề khéo là điều gây cho người nầy kẻ khác ganh ghét nhau. Điều đó cũng là sự hư không, theo luồng gió thổi. (Truyền Đạo 4:4). Đức Chúa Trời nói chúng ta có hai lựa chọn: Chúng ta có thể dành tất cả thời gian của chúng ta để theo kịp với người khác, hoặc chúng ta có thể quên đi và giảm mức độ căng thẳng của mình. Nhưng chúng ta không thể giữ cả hai. Sự lựa chọn là của bạn. Chúa Jêsus phán như vầy: “Có gì là tốt cho người nào có được cả thế gian, nhưng đã mất linh hồn mình không?” (Mác 8:36)

 • XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH  -  THANH-HỮU XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH - THANH-HỮU

  Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. (Ê-xê-chi-ên 22:30) ----. Có những bức tường của đức tin, Trước đây vững chắc trước sóng gềnh.Trước bao thử thách như giông bão, Giờ ngã nghiêng rồi giữa lãng quên. Chúa đang tìm, những ai đang đồng cảm, Ai bằng lòng đứng giữa bức tường xiêu. Bằng lòng xây những ngã đổ tiêu điều, Đem hy vọng, đem bình an vui thỏa.