• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • TIN CẬY LỜI HỨA  -  THANH HỮU TIN CẬY LỜI HỨA - THANH HỮU

  Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đ.C.T chúng ta sẽ kêu gọi. (Công-vụ 2:39) -----. Khi ta sống giữa trần gian, Biết bao biến chuyển, muôn ngàn đổi thay. Chiến tranh, hỏa tiển, thiên tai, Dịch lệ, nguyên tử, nào ai an toàn? Lời hứa Chúa ban cho ai, Để họ xử dụng triễn khai năng quyền. Dùng uy Danh Chúa phán tuyên, Chữa bịnh, đuổi quỉ bình yên tâm hồn. Lời hứa là một thiên ân, Giúp ta sở hữu lãnh phần Chúa ban. Lời hứa quí giá vạn ngàn, Đức tin xử dụng mở mang nước trời.

 • SỰ BÌNH AN VÀ QUYỀN NĂNG ĐI CHUNG VỚI NHAU  -  JOYCE MEYER SỰ BÌNH AN VÀ QUYỀN NĂNG ĐI CHUNG VỚI NHAU - JOYCE MEYER

  Kinh Thánh dạy chúng ta rằng hạt giống của Lời Chúa phải được gieo vào một tấm lòng hòa bình bởi những người làm sự hòa bình. Sự xức dầu và sự xung đột không đồng công với nhau nhưng sự xức dầu và sự bình an thì cùng làm việc với nhau. Một điều rất quan trọng là cả diễn giả và những người nghe phải ở trong sự bình an. Hạt giống phải được gieo trong sự bình an bởi những ai làm việc vì sự bình an và làm nên sự bình an.

 • PHẢI TIN TRƯỚC KHI THẤY   -  RICK WARREN PHẢI TIN TRƯỚC KHI THẤY - RICK WARREN

  Đức tin là định hình cho tương lai. Đó là tin tưởng trước khi chúng ta nhìn thấy nó. Hêbơrơ 11:1 nói. “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Chúng ta sẽ nhìn thấy năm 2018 qua đôi mắt đức tin như thế nào? Hãy tin vào tình yêu và sự hướng dẫn của Thiên Chúa khi bạn bước vào năm 2018. Hãy tin vào điều đó trước khi bạn nhìn thấy nó. Tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời và tin vào cộng việc của Ngài làm trong đời bạn suốt trong năm tới.

 • CHÚA ĐI TRƯỚC  --  THANH HỮU. CHÚA ĐI TRƯỚC -- THANH HỮU.

  Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời (Hê-bơ-rơ 6:20) -----. Dù cho tai họa tứ bề, Dù cho khủng hoảng cận kề bên ta. Dù cho sàng sảy quỉ ma, Dù nơi tử địa, Chúa ta theo cùng. Trụ mây đi trước trên không, Trụ lửa soi sáng, sưởi lòng giá băng. Dù cho thử thách khó khăn, Chúa luôn bồng ẳm, khuyên răn vổ về. Ta còn Đấng nắm tương lai, Đấng sẽ trở lại không ai sánh bằng. Mây trời thiên sứ ngợi khen, Vinh quang vang dậy tiếng kèn không trung.

 • THẤT VỌNG Ư ? HÃY HY VỌNG  -  JOYCE MEYER THẤT VỌNG Ư ? HÃY HY VỌNG - JOYCE MEYER

  Tin rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta và rằng Ngài định liệu các bước đi của chúng ta là chìa khóa để không để cho nỗi thất vọng biến thành tuyệt vọng. Con người dùng trí vạch đường đi, nhưng Chúa dìu dắt từng tí. (Châm ngôn 16:9). Tin cậy Chúa là một điều hết sức kỳ diệu vì nó làm cho đầu óc và cảm xúc chúng ta nhẹ nhàng khi mọi thứ không xảy ra theo cách chúng ta dự tính. Tin cậy Chúa hoàn toàn và tin rằng kế hoạch của Ngài dành cho bạn tốt hơn là ý riêng của bạn sẽ khiến bạn không thất vọng với Chúa.

 • CHÚA LUÔN ĐÚNG GIỜ  - RICK WARREN CHÚA LUÔN ĐÚNG GIỜ - RICK WARREN

  “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9). ------. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép một hoàn cảnh xấu đến nỗi chỉ có phép lạ mới có thể giúp được. Đừng bỏ đức tin của bạn. Giữ lấy Chúa. Hãy cầu nguyện, phục vụ và đến với các nhóm nhỏ. Tiếp tục gieo ra. Tiếp tục tin cậy. Bởi vì bạn đang chuẩn bị cho một phép lạ. Chúa biết những gì Ngài sẽ làm trong cuộc sống bạn vào tháng tới, năm sau, trong mười năm tới, và kế hoạch của Chúa cho bạn là tốt lành.

 • TẦM NHÌN PHẤN HƯNG  -  THANH HỮU TẦM NHÌN PHẤN HƯNG - THANH HỮU

  Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc (Ê-sai 43:19 -----. Tầm nhìn vượt thoát ao tù, Mở rộng vương quốc thiên thu nước trời. Phép lạ chữa bịnh nơi nơi, Linh quyền giải cứu qua lời siêu nhiên. Phấn hưng tỏa khắp ba miền,Trung, Nam, Bắc Việt lửa thiên ngập tràn. Người người tìm đến thiên đàng.Bao người vui nhận bình an Chúa Trời

 • Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo  --  JOHN BEVERE Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo -- JOHN BEVERE

  Đa-vít viết, “Trước khi bị hoạn nạn, tôi thường đi sai lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa” (Thi Thiên 119:67). Chúa đầy lòng thương xót trong lúc này, và Ngài cho tôi thấy sự ngu dại của tôi. Tôi đã đặt sự thành công của chức vụ hơn là vâng lời Ngài. Kinh nghiệm này minh họa cho tôi rõ ràng sự khác biệt giữa Đời và Đạo. Rất thường là cơ hội của đời đến trước. Sau đó cơ hội của Chúa đến sau. Điều tương tự đã xảy ra cho ông Áp-ra-ham và bà Sa-rai : Ích-ma-ên đến trước, Y-sác đến sau.

 • ĂN NĂN LÀ NĂNG LỰC CHỮA LÀNH  -  RICK WARREN ĂN NĂN LÀ NĂNG LỰC CHỮA LÀNH - RICK WARREN

  “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;” (Thi Thiên 32:3). ----. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một phương pháp khả thi để giải thoát khỏi những cảm giác tội lỗi là sự ăn năn. Bạn ăn năn như thế nào? Chấp nhận lỗi lầm: Đừng hợp lý hóa tội lỗi của bạn. Đừng giảm thiểu nó. Xin tha thứ:Tin rằng Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Cầu xin Chúa tha thứ cho bạn dưa theo lời Ngài hứa trong Kinh Thánh (1 Giăng 1:9) Chúa muốn dùng bạn. Hãy làm sạch tội lỗi của bạn. Hãy bắt đầu bằng khởi điểm mới. Rồi xem những gì Chúa sẽ làm qua bạn.

 • LINH XUÂN  -  THANH HỮU LINH XUÂN - THANH HỮU

  Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn Năng ban cho tôi sự sống. (Gióp 33:4 BHD) -----. Linh Xuân đã, cùng Ngôi Lời duy nhất, Tạo muôn loài, vạn vật sống mọi nơi. Từ không gian, đất biển cả bầu trời, Ý xuân thánh đem tốt lành vũ trụ. Mùa xuân đến, cùng ngợi ca hoan hỉ, Cùng vui mừng, cùng chúc tạ ngợi khen. Chúa Thượng Tôn, Vua cao cả vĩnh hằng, Cho ta hưởng nguồn Linh Xuân diễm tuyệt.

 • LỬA Ở ĐÂU ?  --  ROBERT W. CARMAN LỬA Ở ĐÂU ? -- ROBERT W. CARMAN

  Hãy để cho lửa của Đức Chúa Trời bùng cháy trong bạn và bạn chinh phục ngôi làng của mình cho Đức Chúa Trời. Bạn là người thợ rèn của Đức Chúa Trời. Hãy đốt lên xưởng rèn của bạn và phân phát sứ điệp bùng cháy mạnh mẽ. nhớ rằng, với tư cách là xưởng rèn của Đức Chúa Trời, là thợ rèn của Ngài, hãy để cho lửa cháy mãnh liệt trong bạn. Lửa này sẽ thiêu cháy rơm rác hoặc tội lỗi trong đời sống của bạn và dân sự của bạn.

 • ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN

  Một trong những lo lắng lớn nhất của chúng ta hướng về khả năng cung cấp nhu cầu cần dùng của mình. Nhưng không đúng! Kinh Thánh ghi, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Lời hứa thật đầy vui mừng cho những ai ở trong Đấng Chris ! Đức Chúa Trời không hứa đáp ứng mọi tham vọng của chúng ta. Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề lớn nhất của bạn khi Ngài đến thế gian và chịu chết cho bạn.

 • BẠN ĐANG THEO ĐUỔI ĐIỀU GÌ?  -  THANH HỮU BẠN ĐANG THEO ĐUỔI ĐIỀU GÌ? - THANH HỮU

  Tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ (Phi-líp 3:14) ------. Ta đang theo đuổi điều gì? Chuổi ngày đang sống đến khi từ trần? Phải chăng theo đuổi hồng ân ? Hay là ngụp lặn nợ nần trần gian ? Ta luôn theo đuổi ước mong, Tín trung nhờ cậy vào lòng xót thương. Nắm chặt tay Chúa dẫn đường, Bươn theo lời hứa, không nương cậy người. Ta xin theo đuổi Chúa thôi. Ngài là phần thưởng cho tôi đời đời.