• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • KHIÊM NHU GIỐNG CHÚA.  -  THANH-HỮU KHIÊM NHU GIỐNG CHÚA. - THANH-HỮU

  Hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. (1 Phiero 5: 6-7) ------. Như hạt cát nằm giữa vùng sa mạc, Chỉ một phần trong bảy tỉ nhân gian. Như giọt sương giữa sông biển ngút ngàn, Em, hạt bụi giữa trời mây bát ngát. Chúa Cứu Thế chịu khiêm nhu hèn hạ, Đã liều mình chết thế cho nhân gian.Thượng đế nâng Ngài cao vút thiên đàng, Ngồi tể trị cả càn khôn vũ trụ.

 • HỢP TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC  -  JOHN BEVERE HỢP TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC - JOHN BEVERE

  Sự dâng hiến của chúng ta cho những người khác, đặc biệt là cho những người thiếu thốn không thể trả lại chúng ta, sẽ đem lại phần thưởng cả ở đời này lẫn tới ngày phán xét. Liên quan đến sự nhân cấp các nỗ lực của chúng ta để xây dựng vương quốc, chúng ta có thể làm điều này qua sự cộng tác trong phúc âm. Hãy biết rằng Chúa không đánh giá món quà theo số lượng mà theo sự trung tín gieo của bạn. Nếu bạn dâng phần mười và hợp tác với các chức vụ, thì bạn có thể xác quyết đứng trên lời hứa này của Chúa. Bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn.

 • SỰ THẬT VỀ BÓNG TỐI  -  RICK WARREN SỰ THẬT VỀ BÓNG TỐI - RICK WARREN

  Bóng tối thật đáng sợ. Và –đây là tin tốt lành - bất cứ nơi nào có bóng tối, sẽ có ánh sáng. Chúng ta không thể có bóng tối mà không có ánh sáng. Chúa Giê-xu, ánh sáng của thế giới Đó là cách chúng ta vượt qua thung lũng bóng tối của sự chết. Chúng ta hãy tin cậy Chúa trong những thung lũng tối tăm, cũng giống như Đa-vít, đã cầu nguyện: “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi,.” (Thi-Thiên 142:3).

 • KHÔNG THAY ĐỔI   -  THANH HỮU KHÔNG THAY ĐỔI - THANH HỮU

  Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8) -----. Dù người thay đổi bao lăm, Ở trong giới hạn 100 năm tuổi đời. Tiện nghi thay đổi mà thôi, Linh hồn đối diện Chúa Trời y nguyên. Chúa là Cha thánh thượng thiên, Là Đấng sáng tạo uyên nguyên muôn loài. Là Đấng thánh khiết quyền oai, Mai đây năm tháng qua trôi, Điều gì còn lại trong đời vĩnh sinh? Bước đi với Chúa Thánh Linh, Ngài dẫn dắt bạn hành trình vinh quanq. Muôn đời cố định không ai sánh bằng .

 • Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn - BILL BRIGHT Đức Chúa Trời Biết Những Sự Lựa Chọn Nào Là Tốt Nhất Cho Bạn - BILL BRIGHT

  Đức Chúa Trời sử dụng sự toàn tri của Ngài không phải để phân loại các thông tin. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong chúng ta, nên chúng ta có thể nương cậy Ngài như là vị Giáo sư, Đấng khuyên bảo, và Đấng chỉ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài sẵn sàng chia sẻ sự hiểu biết lớn lao của Ngài với chúng ta.

 • KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG NGHỈ NGƠI  -  RICK WARREN KHÔNG CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG NGHỈ NGƠI - RICK WARREN

  Trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt ngươi cũng phải nghỉ vậy. (Xuất 34:21). -----. Kinh Thánh hướng dẫn đầy đủ về cách nghỉ ngơi, giải trí và thư giãn. Trên thực tế, điều quan trọng là nó được Đức Chúa Trời đặt trong Mười Điều Răn. Chúa phán rằng mỗi ngày thứ bảy, chúng ta phải nghỉ một ngày. Ngày Sa-bát là một ngày quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Điều quan trọng là bạn phải vâng lời. Chúng ta phải nghỉ ngơi vì đó là mạng lịnh của Đức Chúa Trời và chúng ta dâng cho Ngài điều tốt nhất.

 • KHẢI TƯỢNG NHỮNG DÒNG SÔNG  -  THANH-HỮU KHẢI TƯỢNG NHỮNG DÒNG SÔNG - THANH-HỮU

  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. (Giăng 7:38 ) -----. Nước tôi có những con sông, Chảy qua thấm ướt cánh đồng quê hương. Bắc Việt qua những triều vương. Sông Hồng nhuộm thắm đau thương bao đời. Miền Trung mưa bão tả tơi Sông Hương trầm lặng lệ rơi cổ thành. Miền Nam đồng lúa tươi xanh,Cửu Long chín khúc lượn quanh đất hiền. Ngàn năm ôm ấp sầu riêng. Trải bao thế hệ truân chuyên u sầu. Nhìn lên Thiên Chúa kêu cầu: Xin mưa ân sủng thâm sâu năng quyền.

 • Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống - BILL BRIGHT Hãy Làm Một Người Ủng Hộ Sự Công Bình Nơi Bạn Sống - BILL BRIGHT

  Là môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus, chúng ta phải sống đời sống công bình. Những sự công bình ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến tiến trình của một quốc gia ? Kinh Thánh tuyên bố, “Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.” Chúng ta phải giữ chặt các tiêu chuẩn công bình đã được đặt để bởi Đấng Tạo Hóa Tối Cao và là Đấng điều khiển vũ trụ trong chính đời sống của mình, và phải ủng hộ cho các tiêu chuẩn của Ngài cho nền văn hóa của chúng ta.

 • ĐỪNG BAO GIỜ XẤU HỔ VÌ ĐỨNG TRÊN CHÂN LÝ  -  RICK WARREN ĐỪNG BAO GIỜ XẤU HỔ VÌ ĐỨNG TRÊN CHÂN LÝ - RICK WARREN

  Chúng ta không bao giờ xấu hổ vì đứng trên sự thật và làm những cho điều đúng. Kinh Thánh trong I Phierơ 4:16, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.” Nếu ý kiến của người khác quan trọng hơn ý kiến của Chúa, thì chúng ta sẽ sụp đổ khi bị người ta tấn công vì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào Chúa và những điều gì chúng ta biết là đúng, thì chúng ta có thể đứng vững vàng.

 • PHỤC SINH ĐẮC THẮNG TUYỆT VỜI  -  THANH-HỮU PHỤC SINH ĐẮC THẮNG TUYỆT VỜI - THANH-HỮU

  Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài (2 Cô-rinh-tô 4:14) ------. Phục sinh tái tạo ý trời, Từ thời nguyên thủy muôn đời còn đây. Chúa sống cắt đứt sợi đây, Sự chết trói buộc đoạ đày ngàn năm. Phục sinh đắc thắng tuyệt vời, Mời bạn nhận lấy để đời thăng hoa, Phục sinh phần mộ mở ra, Chúa lau giọt lệ dẫn ta về trời. Phục sinh, cảm tạ không thôi. Giê-xu quyền phép muôn đời độc tôn.

 • SỰ NHÂN CẤP  -  JOHN BEVERE SỰ NHÂN CẤP - JOHN BEVERE

  Người trồng, kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình.(1Cô-rinh-tô 3:8) ------. Những ai trung tín phục vụ trong vương quốc bằng cách xây dựng nhà Chúa sẽ nhận nhiều tiền công đời đời. Chúng ta sẽ được ban thưởng một cách cá nhân cho công việc của mình theo như công khó của chúng ta. Mỗi chúng ta đều có những trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả sự kêu gọi khác nhau đều mang lại một kết quả: những cuộc đời được ảnh hưởng cho cõi đời đời.

 • ĐỨC TIN TẠO RA SỰ KIÊN TRÌ  -  RICK WARREN ĐỨC TIN TẠO RA SỰ KIÊN TRÌ - RICK WARREN

  Đức tin bày tỏ lời hứa của Chúa, nó cho chúng ta sức mạnh của Chúa, biến ao ước thành hiện thực, và cho chúng ta năng lực để giữ vững trong thời kỳ khó khăn. Đó là tin Đức Chúa Trời có thể làm một điều gì đó để thay đổi hướng đi cuộc đời chúng ta, để hoàn thành mục đích của Ngài cho chúng ta. Phao-lô người có đức tin vĩ đại đã công bố: “8 Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng, 9 Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt,” (II Cô 4: 8-9).

 • BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT  -  THANH-HỮU BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT - THANH-HỮU

  Con không biết đường gió thổi, Cũng chẳng biết bào thai hình thành trong bụng mẹ thế nào; Cũng vậy, con không sao biết được công việc của Đức Chúa Trời, Là Đấng tạo dựng muôn vật. (Truyên đạo 11:5) -----. Em không biết, con đường đi của gió, Đường chim trời, đường cá lội biển khơi. Đường thai nhi từ trong cõi đời đời, Vào bụng mẹ hình thành nhân sinh mới. Trí không biết, em để hồn yên lặng, Mở tầm nhìn trong linh nhãn ngàn khơi. Trong Linh năng qua dòng chảy Ngôi Lời, Chúa khai mở một tình yêu huyền nhiệm.