• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÙNG THUYỀN VỚI CHÚA  -  THANH-HỮU CÙNG THUYỀN VỚI CHÚA - THANH-HỮU

  Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa. (Mác 6:51) ------. Bạn, tôi như một chiếc thuyền, Thân hồn trôi nỗi truân chuyên biển đời. Khi trong cạn, lúc ngoài khơi, Lúc yên tịnh sóng khi thời bão giông. Thuyền ta có Chúa hôm nay, Chúa cầm tay lái đổi thay cuộc đời. Quyết tin lời Chúa mỗi nơi, Khi thả lưới cạn, khi thời ra xa. Vững tin biển lớn đường dài, Có Chúa đi với không ai cản đường. Cùng thuyền với Chúa yêu thương, Ta sẽ đến bến thiên đường vinh quang.

 • Cầu Nguyện Và Tin Kính  -  E. M. BOUNDS Cầu Nguyện Và Tin Kính - E. M. BOUNDS

  Đức Chúa Trời cần những minh họa hoàn hảo về tiềm năng của sự cầu nguyện hơn bao giờ hết ngay trong thời đại này. Đời sống cầu nguyện là cần thiết cho chức vụ ấy cũng như đồ ăn cần thiết cho mạng sống vậy. Những tấm lòng không cầu nguyện sẽ không bao giờ bay bổng tới đỉnh cao này được. Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ. Các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật

 • Khuyết điểm của bạn có thể mang lại vinh quang cho Thiên Chúa  - Rick Warren Khuyết điểm của bạn có thể mang lại vinh quang cho Thiên Chúa - Rick Warren

  “Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi Thiên 139:14).------. Chúng ta không thay đổi cuộc sống cho đến khi chúng ta hiểu được bản chất của mình. Bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi cuộc sống hoặc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời, cho đến khi bạn biết rằng bạn là một người tuyệt vời, phức tạp và được thiết kế độc đáo cho vinh quang của Thiên Chúa.

 • TẦM NHÌN VƯƠNG QUỐC CHÚA  -  THANH-HỮU TẦM NHÌN VƯƠNG QUỐC CHÚA - THANH-HỮU

  Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. (Giăng 18:36) ------. Là dân Chúa, tầm nhìn không hội tụ. Trong cõi trần, trong vật chất áo cơm. Trong hơn thua, trong danh vọng tiếng tăm, Nhưng rộng mở vương quốc trời quang đãng. Vương quốc Chúa hơn hai mươi thế kỷ, Nhiều tỉ người vào nước Chúa vinh quang. Ngày mai đây ta cùng đến thiên đàng, Bên chân Chúa cùng thánh nhân ca ngợi.

 • HÃY TRANG BỊ CHÍNH MÌNH -  JOHN BEVERE HÃY TRANG BỊ CHÍNH MÌNH - JOHN BEVERE

  Phierơ bởi sự cảm động của Thánh Linh, khuyên chúng ta hãy trang bị chính mình để chịu khổ như cách Chúa Giê-su chịu. Chúa Giê-su chịu thử thách trong mọi sự, nhưng Ngài không bao giờ ngã quỵ dưới áp lực nào của kẻ thù. Chúng ta được truyền bảo hãy bước đi như Ngài bước đi; vì thế, chúng ta cũng không đầu hàng bất kỳ mưu kế nào của ma quỷ.

 • Hãy chọn điều tích cực ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn  -  Rick Warren Hãy chọn điều tích cực ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn - Rick Warren

  “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;”(Rô-ma 8:29).----- bạn có thể lựa chọn làm điều đúng hay sai. Tự do lựa chọn là phước hạnh lớn lao nhất của con người và cũng là lời nguyền rủa lớn nhất của chúng ta, bởi vì khi chúng ta có những lựa chọn sai sẽ làm hại chúng ta và gây hại cho người xung quanh. Bạn lựa chọn cách nào để đáp ứng hoàn cảnh của bạn. Lựa chọn của bạn hôm nay sẽ ảnh hưởng tích cực đến suốt cuộc đời còn lại của bạn ?

 • THỬ THÁCH  -  THANH-HỮU THỬ THÁCH - THANH-HỮU

  Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. (1 Côrinhtô 10:13) -----. Có lần em đã hỏi tôi, Tại sao em trải nhiều hồi gian nan? Buồn lo thử thách mọi đàng, Khổ đau, lao nhọc, sầu than thật nhiều? Khi nhiều thách thức đến nơi, Đức tin vững mạnh không thôi nguyện cầu. Quyết lòng bám Chúa dài lâu, Ngài ban đắc thắng ưu sầu tiêu tan.

 • CHẠY ĐỂ GIẬT GIẢI  -  JOHN BEVERE CHẠY ĐỂ GIẬT GIẢI - JOHN BEVERE

  Vậy, hãy chạy sao cho thắng cuộc. 1Côrinhtô 9:24 ------. Là công dân vương quốc tranh chiến mỗi ngày với các thế lực đầy quyền lực; vô cùng lợi hại của satan, chúng ta phải biết chúng ta đang chiến đấu với điều gì. Chúng ta làm việc để được giải hay phần thưởng : “Hãy chạy sao cho giật được giải thưởng.”Sứ đồ Giăng ghi lại mạng lệnh tương tự của Chúa :Anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. (2Gi 1:8 – BDY).

 • Sống Cho Lợi Ích Thiên Đàng Sống Cho Lợi Ích Thiên Đàng

  Thiên đàng thay đổi cách sống của bạn trong hiện tại . Nếu bạn đang hướng về thiên đàng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách sống của bạn trên trần thế. Tập trung năng lực vào những gì lâu dài. “Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;” (Côlôse 3:2). Hãy hoàn thành mục đích của Chúa trong cuộc sống của bạn. Sống đời sống thờ phượng. Xây dựng mối liên hệ với con dân Chúa. Đầu tư thời gian của bạn để trở nên giống Chúa Giê-xu qua việc làm môn đệ Ngài.

 • CHÚA CHO TA MƯỢN THÂN NẦY  -  THANH-HỮU CHÚA CHO TA MƯỢN THÂN NẦY - THANH-HỮU

  Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? (Lu-ca 12:20) ------.Chúa cho ta mượn thân nầy, Sẽ trả lại Chúa khoảng ngày trăm năm. Thời gian ngắn ngủi bao lăm, Làm sao lợi ích phần trăm cho Ngài? Cuộc đời xuôi ngược bạn ơi, Tận trung, dùng hết ngày đời Chúa ban. Đừng nên tích trữ giàu sang, Đừng nên kiêu ngạo huênh hoang với người.

 • Sự mắt chưa thấy Sự mắt chưa thấy

  Hãy lãnh hội trí thức và sử dụng nó cho nước Đức Chúa Trời. Bạn có thể biết nhiều và có nhiều điều, như vậy cuộc đời sẽ vui tươi hơn, nhưng bạn không thể thiết lập đời sống của mình trên sự khôn ngoan của con người hoặc của cải. “Song lẽ, như có chép rằng : Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta…” (1 Cô-rinh-tô 2:9-10).

 • Sự Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành Sự Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

  “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;” (Thi Thiên 32:3).-----. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một phương pháp khả thi để giải thoát khỏi những cảm giác tội lỗi và phá hủy linh hồn và cơ thể: đó là sự ăn năn. Bạn ăn năn như thế nào? Chấp nhận tội lỗi. Đừng hợp lý hóa tội lỗi của bạn. Đừng giảm thiểu nó. Có thể bạn không phạm lỗi 100 phần trăm, nhưng phải chấp nhận phần lỗi của riêng bạn. Cầu xin tha thứ. Cầu xin Chúa tha thứ cho bạn dựa theo lời Ngài hứa trong Kinh Thánh (1 Giăng 1:9).

 • Hành Động theo lời Chúa - MS Nguyễn Hữu Trang Hành Động theo lời Chúa - MS Nguyễn Hữu Trang

  Giăng 5:6:15 5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm. 6 Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? 7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. 8 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. 9 Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát. Giăng 5:5:10