• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NẰM MÃI TRONG NÔI  -   THANH-HỮU NẰM MÃI TRONG NÔI - THANH-HỮU

  Sao em mằm mãi trong nôi? Tin Lành Nam Việt lâu rồi y nguyên? Mẹ cha đã tốn nhiều tiền, Mua sắm áo tốt, góp quyên nhà thờ. Chúa ơi, thương xót bầy chiên, Đổi thay lãnh đạo bẻ xiềng, tháo nôi. Để cho chiên lớn, đứng, ngồi. Bước ra khỏi chỗ sánh đôi với người. Để nghe tiếng Chúa nhiệm mầu. Nhận Linh Thánh Chúa, chìm sâu năng quyền. Đầy tràn phép lạ siêu nhiên, Phá tan thần dữ ở miền không trung.

 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ KINH NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ THA THỨ CỦA CHÚA LÀM THẾ NÀO ĐỂ KINH NGHIỆM TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ THA THỨ CỦA CHÚA

  Phao-lô tiếp tục mô tả về Cơ Đốc Nhân xác thịt : “Khi tôi làm điều mình không muốn, không phải chính tôi làm nữa, nhưng tội lỗi chủ động trong tôi. Hãy nghe tin mừng trong câu trả lời của Thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thượng Đế, tôi được giải cứu nhờ Chúa Cứu Thế Jêsus, Chúa chúng ta.” (La-mã 7:25, Bản Diễn Ý).

 • Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

  “Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng Khi tay con có quyền làm điều ấy.” (Châm Ngôn 3:27). -----. Chúa đã giao nhiệm vụ cho tất cả chúng ta để chúng ta thực hiện trong cuộc đời. Và cuộc sống của chúng ta đang qua đi. Đừng chờ đợi những điều kiện hoàn hảo; mỗi ngày tìm kiếm những cơ hội mà Chúa ban cho bạn để giúp đỡ và khích lện người khác.

 • ĐỪNG SỢ  -  THANH-HỮU ĐỪNG SỢ - THANH-HỮU

  Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! (Giăng 6:20) -------. Chữ “sợ” từ đó vấn vương, Ở trong nhân loại sầu thương kiếp người. Chữ sợ trải khắp mọi nơi, Hoàng cung, đô hội, núi đồi, nông thôn. Sợ nghèo, túng quẩn thiếu ăn, Cuối đời sợ chết hồn quăng lửa hừng. Ngày nay bạn có tin mừng: Chúa đã tha thứ bạn đừng sợ lo. Giê-xu, Cứu Chúa ban cho. Tình yêu cứu rỗi ấm no cõi trần. Qua đời hồn nhận linh ân, Sống trong vinh hiển dự phần vĩnh sinh

 • Sức Mạnh Trong Đấng Christ Sức Mạnh Trong Đấng Christ

  Với sức riêng, chúng ta vốn bất năng, bất lực, không kết quả, chúng ta giống như nhánh nho bị cắt khỏi gốc nếu chúng ta cố sống đời sống Cơ Đốc Nhân bằng sức riêng. Nhưng nếu chúng ta ở trong Đấng Christ và Ngài ở trong chúng ta, thì chính quyền năng ban sự sống của Ngài sẽ được biểu lộ qua chúng ta và giúp chúng ta năng lực để sống và làm chứng nhân cho Ngài. Quyền năng của Đấng Christ được dành sẵn cho tất cả những ai tin cậy Ngài.

 • Tôi có thể tìm thấy hy vọng thật ở đâu? Tôi có thể tìm thấy hy vọng thật ở đâu?

  Chúng ta tìm đâu để tìm thấy hy vọng thật sự? Kinh Thánh nói chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh trong Rô-ma 15:13, “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!”. Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng duy nhất không bao giờ thất vọng. Khi chúng ta đặt đức tin vào Ngài, Chúa sẽ ban sự vui mừng, bình an và tràn đầy hy vọng.

 • NẾU ĐƯỢC CHỌN  -  THANH-HỮU NẾU ĐƯỢC CHỌN - THANH-HỮU

  Mỗi cuộc sống nhiều cơ duyên Chúa tạo, Ta có quyền chọn lựa sống khiêm nhu. Trong năng quyền cứu rỗi Chúa Giê-xu, Để hoàn tất mục đích Ngài sắm định. Thời gian sống là cuộc đua thiên hựu, Chạy cách nào đạt đến đích trời cao. Không nản lòng, không bỏ cuộc, phiền nao, Đem thành quả về cho vương quốc thánh. Xin Linh Chúa làm hồn con vững mạnh, Quyết hoàn thành theo mục đích Ngài ban.Ngài mai đây kèn thiên sứ thổi vang, Bên chân Chúa cùng thánh nhân hội ngộ.

 • Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 2) Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 2)

  Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là được đầy dẫy Đấng Christ. Vì vậy, nếu tôi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì tôi đang ở trong Đấng Christ. Tôi đang bước đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng (IGiăng 1:7). Khi chúng ta tiếp tục bước đi trong sự điều khiển và quyền năng của Đức Thánh Linh, thì trái của Thánh Linh càng ngày càng tăng trưởng rõ ràng trong đời sống của chúng ta.

 • Một tấm lòng nhân ái và chịu đựng Một tấm lòng nhân ái và chịu đựng

  “Người hiểu biết chậm nóng giận, Và vì sự vinh hiển của mình, người bỏ qua sự xúc phạm”.(Châm Ngôn 19:11). Kinh Thánh ghi, “Người nào gìn giữ miệng lưỡi, Gìn giữ linh hồn khỏi hoạn nạn”. (Châm Ngôn 21:23). Khi nói về các mối quan hệ cá nhân, Chúa nói, “Đừng dễ dàng cho mình bị xúc phạm. Học cách để vượt qua nó”. “ người khôn khéo bỏ qua điều mình bị xúc phạm “. (Châm ngôn 12:16).

 • ĐỨC TIN TRONG CHÚA  - THANH-HỮU ĐỨC TIN TRONG CHÚA - THANH-HỮU

  Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, (Hêbơrơ 12: 2) ------. Đức tin, Chúa thắng ách tử vong, Bẻ gãy đau thương tan nát lòng. Bước ra mồ mả trong sinh động. Sống lại vui mừng thỏa ước mong. Đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu, Để được thứ tha, thoát ngục tù. Thánh Linh chiếm hữu ban năng lực, Nhận lãnh thiên đàng phước thiên thu

 • Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1) Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

  Đời sống Cơ Đốc Nhân là một cuộc khám phá quan trọng. Đây là đời sống có mục đích và quyền năng. Đấng Christ đã ban cho chúng ta một lời hứa gần như khó tin, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho…” (Giăng 14:12,13).-----. Trách nhiệm của chúng ta là theo Ngài và trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người.

 • Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

  Kinh Thánh nói, “Mọi việc này đều do Chúa thực hiện, Ngài là Đấng đã nhờ Chúa Cứu Thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải”. (II Cô 5:18b). Nhiệm vụ của bạn thật đơn giản là đem Tin Mừng về tình yêu của Chúa cho những người khác, giống như người nào đó đã nói với bạn. Vì vậy, đừng bỏ cuộc đối với những người mà bạn quan tâm. Hãy tin Chúa có thể làm việc trong đời sống của họ. Đừng nản lòng, và đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục kêu vang, tiếp tục mời gọi và tiếp tục làm việc để đem người khác đến với Chúa Jêsus.

 • NỢ   -   THANH-HỮU NỢ - THANH-HỮU

  Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, (Rô-ma 13:8) -----. Đời là chuỗi nợ trăm năm, Nợ người, nợ cả Thiên ân của Trời. Sao lo trả nợ cho đời, Mà quên trả nợ tuyệt vời Chúa ban? Nợ Chúa vĩ đại biết bao, Làm sao con trả, con trao lại Ngài? Tình yêu, của Chúa Ngôi Hai, Lớn lao tha hết nợ dài trần gian. Lòng thương xót Chúa ngập tràn. Như sông, như biển xóa tan lỗi lầm. Lòng con nhận nắng linh ân. Nhận năng lực mới vượt tầng nắng mưa