• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

XIN ĐỪNG BÁCH HẠI - THANH-HỮU

Tôi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo ĐCT không hề bị trói đâu (2 Timôthê 2:9)

Bạn ơi sao cấm Tin lành?
Sao nở chống trả tinh anh của trời?
Đây là nguồn sống ngàn khơi,
Đây là phước hạnh muôn đời Chúa ban.

Sao dám bức hại hoang tàn,
Sao dám giết hại phá tan tín đồ?
Họ là con Chúa Trời cao,
Họ là người thánh Chúa trao uy quyền.

Họ tuy nhỏ bé như chiên,[i]
Khiêm nhu, nhã nhặn, ngoan hiền mọi nơi.
Họ vâng theo lệnh Chúa Trời,
Truyền ơn cứu rỗi cho người đồng hương.

Họ luôn gieo rắc tình thương,
Rao giảng phước hạnh miên trường đời sau.
Họ sẵn sàng chịu khổ đau,
Sẵn chịu áp bức, giảng rao thiên đường.

Xin bạn đừng có xem thường,
Đừng có bách hại, tổn thương tín đồ.
Họ là con Chúa trời cao,
Ngài thay thế họ, trả trao nợ trần. [ii]

Chúa sẽ báo ứng, ác nhân, [iii]
Chúa sẽ sửa phạt, giáng phần khổ đau.
Bách hại trước, báo ứng sau,
Làm sao bạn tránh Chúa trao kinh hoàng?

Hê-rốt quyền thế giàu sang,
Giết hại dân Chúa, nát tan nhà thờ.
Vua chết kinh khủng không ngờ,
Xác thân trùng đục, bây giờ còn ghi.[iv]

Bạn ơi, xin hãy nghĩ suy,
Bách hại dân Chúa được gì bạn đâu?
Nhưng phải gánh chịu ngập đầu,
Biết bao rủa sả, khổ đau đời mình!

Sao không mở cửa Tin Lành?
Để nhận phước hạnh cho mình, cho con?
Phước ân Chúa vẫn hằng còn,
Cho bạn cứu rỗi linh hồn đời sau.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2017