• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

XIN CHÚA MỞ MẮT - THANH-HỮU

Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê. (II Các Vua 6: 17)

Có những lúc, trong tầm nhìn giới hạn,
Thấy mây trời, thấy sông núi cỏ hoa.
Thấy trăng thanh, thấy nước biếc hiền hòa,
Thấy vóc dáng, thấy ngoại hình xinh đẹp.

Đôi mắt ta, vẫn còn nhiều hạn hẹp,
Thấy thực trần, không thấy cõi siêu nhiên.
Giữa hiểm nguy, giữa thử thách buồn phiền,
Ta chỉ thấy màu xám đen lo sợ.

Con dân Chúa, khi niềm tin khai mở,
Thấy phép mầu, thấy khải tượng Chúa ban.
Thấy siêu nhiên, không gian mới huy hoàng,
Trong huyền nhiệm vượt trên ngàn thách thức:

Ê-li-sê, giữa bao quân thù nghịch,
Vây hảm thành, muốn tiêu diệt gia trang.
Đầy tớ xem, đã lo sợ kinh hoàng, [i]
Trong hoảng hốt, thầy ơi… ai giải cứu.

Ông xin Chúa mở tầm nhìn thiên hựu,
Đầy tớ mình thấy ngựa lửa bao quanh.
Thấy thiên binh, thiên sứ bảo vệ mình, [ii]
Làm mù mắt, cả đoàn quân hung bạo.

Gương Ê-tiên một tín nhân tử đạo,
Đầy linh quyền, ông mở mắt nhìn lên.
Thấy Chúa Trời. Giê-xu đứng kề bên,
Đang hớn hở đón chào ông hội ngộ. [iii]

Trong cuộc sống, bao lần ta lo sợ,
Đã bao lần ta thất vọng lo âu.
Lấy đức tin, trong Linh Thánh kêu cầu,
Chúa mở mắt thấy trời hoa rạng rỡ.

Không gian mới, một tầm nhìn khai mở,
Trong linh quyền, nhận phép lạ tầm cao.
Trong hân hoan, trong đắc thắng tuôn trào,
Ta thỏa thích, không-thời-gian huyền nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2019