• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ƯỚC VỌNG GIÁNG SINH - THANH-HỮU

Giáng sinh lòng bỗng vui mừng,
Hồn nghe thánh nhạc vang lừng gần xa.
Tưởng về nơi Chúa sinh ra,
Trời xanh, Thiên sứ hoan ca ngập đồng.

Bao người đã thỏa ước mong,
Được nhìn Thượng Đế ở trong hình hài.
Ngạc nhiên, Thiên Chúa Ngôi Hai,
Nằm trong chiếc máng sơ sài cỏ khô.

Trên trời sáng tỏa vì sao,
Bác sĩ tìm Đấng chí cao tôn thờ.
Đồng hoang vắng lặng nên thơ,
Mục đồng háo hức trông chờ tìm vua.

Giáng sinh hồn bỗng giao mùa,
Tai nghe thánh nhạc đã khua động lòng.
Với niềm ao ước cầu mong,
Được như máng cỏ ở trong chuồng bò.

Nâng niu tình Chúa khôn dò,
Rơm khô làm nệm để cho ấm lòng.
Ước làm sao sáng phương đông,
Dẫn đường người đến cảm thông Con Trời.

Ước làm thiên sứ sáng ngời,
Báo tin Con thánh đến nơi thế trần.
Để ban cứu rỗi hồng ân,
Ban năng lực sống hưởng phần vĩnh sinh.

Chúa đã trải nghiệm linh trình,
Ngài đã bước đến thiên đình vinh quang.
Nay con còn ở trần gian,
Biết bao thử thách gian nan bên mình.

Ngài ban Thần Chúa Thánh Linh,[i]
Dìu con từng bước hành trình trải qua.
Giúp con đắc thắng phong ba,
Đi trên sóng gió hoan ca vui mừng. [ii]

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2018[i] Giăng 14: 16, 26

[ii] Mathiơ 14:29