• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TIẾNG KÈN CHÚA TÁI LÂM - THANH-HỮU

Khi ấy, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện ở trên trời, ..và sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy đến tận phương trời kia. (Ma-thi-ơ 24: 30-31)

Thức dậy em, tiếng kèn vang đã thổi, [i]
Thức dậy đi, kìa mây nổi trời xanh.
Thức dậy em, bao người đã phục sanh,
Đang bay bỗng giữa khung trời vinh hiển.

Sao còn ngủ, kìa thiên binh xuất hiện, [ii]
Trên bầu trời, tiếng ca ngợi vút cao.
Bao thánh nhân đang mừng rỡ đón chào,
Vua vinh hiển, trong vinh quang ngự đến.

Thức dậy đi, lắng tai nghe kèn lệnh,
Của thiên thần, vang dội khắp gần xa.
Trong quyền năng, biến hóa thân hồn ta,
Để cất cánh cùng thánh nhân hội ngộ.

Hãy nhìn kia, bao người ra khỏi mộ,
Biết bao người, đang mặc áo trắng phau.
Họ cùng nhau hoan lạc dưới ánh màu,
Đầy vinh hiển, trong quyền oai Thiên Chúa.

Hãy vui lên, thân hồn ta biến hóa,
Thật nhẹ nhàng, lòng phấn khởi biết bao.
Kỳ diệu thay, một lực hút dâng cao,
Ta bay bổng giữa không gian huyền nhiệm. [iii]

Ôi vui quá, bao người thân cùng đến,
Nào ông bà, cha mẹ, cả tổ tiên.
Nét hân hoan, nhìn mắt Chúa dịu hiền,
Vui cực đỉnh, cười vang trong nước mắt.   

Tai ta nghe, nhạc thiên thần cao vút,
Trổi vang rền, phấn khởi cả hồn linh.
Kìa muôn dân, muôn nước, cả hành tinh,[iv]
Vui chúc tụng Chúa quyền oại vũ trụ.

Bầu trời xanh, mây vinh quang vần vũ,
Thiên-ngân-hà, lấp lánh nhịp linh ân.
Vút vút cao từ ngôi thánh thiên tầng,
Trong vinh hiển, Chúa Thần Nhân trở lại.

Ta hoan lạc! cùng muôn dân chiêm bái,
Cùng ca mừng, cùng chúc tụng ngợi khen.
Cùng tung hô, cảm tạ Chúa vĩnh hằng,
Cùng vui thỏa trong ngàn năm thịnh trị.[v]

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2018