• Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:12)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THEO ÁNH SAO - THANH HỮU

Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. (Mathiơ 2:9-10)

Đường trần trăm nẽo chông gai,
Khi mưa khi nắng biết ai hỏi đường.
Sa mù, sáng tối sầu vương,
Muôn ngàn cám dỗ tơ vương cuộc đời.

Nhìn lên tinh tú trên trời,
Nghĩ về Bác sĩ một thời tìm Vua. [i]
Đường dài khúc khuỷu nắng mưa,
Theo ánh sao sáng dẫn đưa hành trình?

Khi vào đến chốn thần kinh,
Choáng ngợp giàu có quên nhìn ánh sao.
Họ nhìn đến những “siêu sao”,
Nhìn vua Hê-rốt tối cao triều đình.

Nhìn những học giả Thánh Kinh, [ii]
Mong tìm cứu Chúa anh minh cứu người.
Mịt mùng, lạc lỏng, chơi vơi,
Tìm đâu phương hướng đến nơi tôn thờ!

Ô kìa, như sống trong mơ, [iii]
Ánh sao di chuyển bất ngờ lối đi.
Bước theo từng bước chuyển di,
Đến nơi gặp mặt hài nhi Con Trời.

Hoan ca thờ phượng Ngôi lời,
Mừng vui cung hiến cuộc đời, hồn thân.
Lễ vật dâng hiến dự phần, [iv]
Vào vương quốc thánh thiên ân cứu đời.

Như nhà thông thái một thời,
Ta nhìn vào những con người trần gian.
Tổng thống, tài tử, giàu sang,
Kẻ phát minh mới chỉ đàng mình đi.

Thất vọng, lạc lối, hồ nghi,
Tìm đâu phương hướng để đi về Nguồn.
Ánh sáng Cứu Chúa tràn tuôn,
Chiếu rọi chân lý vào hồn linh con

Tình yêu, Lời Chúa hằng còn,
Lòng con nhất quyết sắc son theo Ngài.
Dù ai phê phán mặc ai,
Con bước theo ánh sao Ngài mà thôi.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2017[i] Mathiơ 2: 1-2

[ii] Mathiơ 2: 4-6

[iii] Mathiơ 2: 9-10

[iv] Mathiơ 2: 11