• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẠM BIỆT MỤC SƯ NGUYỄN XUÂN ĐỨC - THANH-HỮU

Sự chết của những người thánh, là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va.

(Thi Thiên 116:15)

 

Hôm qua, trực tuyến truyền hình,
Nghe anh nói chuyện Tin Lành 500 năm.[i]
Hôm nay, anh đã yên nằm,
Trong tay Cứu Chúa, viếng thăm đời đời.

Vui, buồn lẫn lộn anh ơi,
Mừng anh đã sống một đời đẹp thay.
Tiếc vì anh đã chia tay,
Đi về quê sớm, tụi này còn đây.

Trước sau rồi sẽ có ngày,
Ta cùng sum họp thiên đài mừng vui.
Xa nhau ai cũng bùi ngùi,
Từ nay gián đoạn những hồi thông công.

Vắng nhau những buổi hội đồng,
Tạm ngưng hội thảo về công việc trời .
Anh nay hồn đã thảnh thơi,
Vút bay nhìn ngắm cảnh trời vinh quang.

Hội ngộ dân thánh thiên đàng,
Mừng vui kể chuyện trần gian quê mình.
Tụi này còn lại hành tinh,
Ước ao đi trọn linh trình như anh.

Nắng chiều mây thoảng trời xanh,
Cam, Trang  nhìn ngắm mong anh thỏa lòng. [ii]
Mừng vui mãn nguyện ước mong,
Bên ngôi vinh hiển, giữa dòng hào quang.

 

THANH HỮU và MS LÊ TƯ CAM
06 tháng 11 năm 2017[i] https://www.youtube.com/watch?v=wgFBO9WgHFk

[ii] MS Nguyễn Hữu Trang  &  MS Lê Tự Cam