• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SA MẠC CUỘC ĐỜI - THANH-HỮU

Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài.(Mac 1:13)

Có người thích sống nông thôn
Nhìn xem hoa lá xanh non quanh mình
Có kẻ thích đất thần kinh
Người, xe, điện nước, văn minh rộn ràng.

Không thích sa mạc khô khan?
Đêm lạnh buốt giá, nắng chang ban ngày
Đồng khô, nước hiếm, cát bay
Ít ai muốn đến nơi này tham quan.

Nhưng Chúa dự bị sẵn sàng
Những vùng sa mạc con ngoan của Ngài
Môi se học thức kỳ tài [i]
Phải vào sa mạc hoc bài nhiều năm.

Dân Chúa khi được viếng thăm
Đi vào sa mạc bốn mươi năm dài [ii]
Đêm lạnh trụ lửa sáng soi
Trụ mây máy lạnh, bớt oi bức ngày

Ma-na thực phẩm quí thay [iii]
Từ trời rơi xuống đưa tay lượm về
Nước từ đá chảy thành khe [iv]
Chúa cung cấp đủ xuân hè thu đông…

Sa mạc dạy biết ngửa trông
Chỉ vào Thiên Chúa, chớ không cậy người.
Cứu Chúa dù đã Con Trời
Cũng vào sa mạc là nơi thử rèn [v]

Bốn mươi ngày Chúa kiêng ăn [vi]
Thắng Sa-tan bởi quyền năng Lời Ngài.
Là con dân Chúa thiên đài
Đều vào sa mạc học bài đức tin

Sa mạc, thử thách quanh mình,
Sa mạc khốn khó linh trình gian nan.
Sa mạc, chống đối vu oan,
Sa mạc thất bại buồn than bao ngày.

Biết chắc Chúa vẫn cầm tay
Dìu ta đắc thắng đọa đày khổ đau
Nhìn lên tay Chúa nhiệm mầu
Chúc tạ ân điển cao sâu của Ngài.

 

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2020