• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

QUĂNG BỎ GÁNH NẶNG - THANH HỮU

Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, (Hê-bơ-rơ 12:1)

Cuộc đời như chuyến đi xa,
Hành lý sắm sửa bôn ba đường trần.
Chỉ đem theo thứ ta cần,
Đừng ôm đồm lắm nặng phần viễn du.

Đừng đem theo thứ thừa dư,
Ta dùng rất ít quá ư cồng kềnh.
Nặng nề kéo xách nhấc lên,
Trở ngại di chuyển ta thêm phiền lòng .

Linh trình thiên quốc chờ mong,
Bỏ bớt hành lý ở trong đời nầy.
Đừng nên thu góp chất đầy,
Của cải danh vọng có ngày tiêu tan.

Mang nhiều chức tước giàu sang,
Gánh nhiều của cải bạc vàng hư không.
Ôm nhiều học thuyết viễn vông,
Lỗi thời, vô nghĩa như công dã tràng.

Mừng vui trong Chúa bình an,
Thỏa lòng cơm áo Chúa ban cho mình [i].
Như chim vui hót bình minh,
Như hoa thắm sắc đẹp hình ngát hương.

Như cây trồng ở trong vườn,
Sinh bông kết quả: yêu thương, vui mừng.
Bình an, nhịn nhục, tín trung,
Khiêm nhu, tiết độ, bao dung, hiền lành[ii].

Linh trình có Chúa giữ canh[iii] ,
Không sợ khủng bố, chiến tranh bất thường.
Không sợ bão tố tai ương,
Không sợ tội phạm nhiễu nhương hằng ngày.

Vững lòng để Chúa nắm tay [iv],
Bước đi bên Chúa mỗi ngày bình an
Nhìn trời cất tiếng hát vang
Ngắm sao tưởng đến vinh quang thiên đàng.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2017