• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

QUA ĐI … - THANH-HỮU

Khi mặt trời mọc lên, tỏa hơi nóng, khiến cỏ khô, hoa rụng, và vẻ đẹp của nó phai tàn; người giàu cũng vậy, đang đeo đuổi các công việc mình, giữa chừng người ấy chợt tàn rụi. (Gia cơ 1:11)

Mỗi ngày tin tức tải đăng, 
Những người chức tước tiếng tăm qua đời.
Nào vua, tổng thống nơi nơi,
Những nhà khoa học một thời nổi danh.

Những người cầu thủ đá banh,
Kẻ phát minh mới, chuyên ngành lớn lao.
Những người tài tử siêu sao,
Cũng đều nhắm mắt chuyển giao cuộc đời.

Kẻ nghèo đói rách mồng tơi,
Vô gia cư cũng một thời qua đi.
Dù không ai chú ý gì,
Rồi cũng khuất núi, cách ly cõi trần.

Đâu là giá trị định phân ?
Cho hồn linh sống dự phần đời sau?
Nước trời vinh diệu muôn màu,
Nước trời tuyệt đỉnh sang giàu vinh quang.

Không cần tài giỏi trần gian,
Không cần thế lực, khôn ngoan hơn người [i]
Chúa cần chỉ đức tin thôi,
Đức tin nhận lãnh ân trời Ngài ban. [ii]

La-xa-rơ thật cơ hàn,
Nhưng ông tin Chúa, thiên đàng dành cho. [iii]
Nhà giàu tỉ phú ấm no,
Vô tín. Địa ngục dành cho đời đời.[iv]

Bạn thân mến của tôi ơi,
Trần gian ngắn lắm, một thời qua đi.
Đừng hoang phí sức làm gì,
Hãy tin nhận Chúa trước khi từ trần.[v]

Mở lòng nhận lãnh thiên ân,
Để tránh hình phạt, dự phần vĩnh sinh .
Thánh Linh dẫn bước linh trình
Thỏa vui mãn nguyện, hành trình vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2018