• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NHEN LỬA LÊN ĐI - THANH-HỮU

Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, (2 Ti-mô-thê 1:6 )

Nhen lửa lên đi người hỡi người,
Tín nhân Cơ Đốc của tôi ơi.
Ngoài kia trời nóng, tim hồn lạnh,
Giá buốt tâm linh giữa đất trời.

Lửa đã nhen lên tại phòng cao,
Giữa tiếng gió reo thổi ào ào. [i]
Lửa lan thế giới bao niên kỷ,
Vẫn còn năng động vẫn lớn lao.

Lửa đã lan mồi đến quê tôi,
Ấp ủ trăm năm lâu lắm rồi.
Mà sao bếp vẫn tràn hơi lạnh,
Củi ướt, tro tàn, năm tháng trôi…

Mời bạn cùng tôi nhúm lửa than,
Cùng nhau thổi gạt những tro tàn.
Cùng nhau khẩn nguyện Linh Thánh Chúa. [ii]
Đốt lửa bùng lên tỏa ngút ngàn,

Mời bạn cùng tôi nhặt củi khô,
Khả năng ân tứ xin góp vào.
Cùng nhau mở rộng vương quốc thánh,
Để thấy năng quyền Chúa lớn lao.[iii]

Mời bạn cùng tôi mở tầm nhìn,
Ô kìa, dân Việt triệu sanh linh.
Cùng nhau chạy đến tin nhận Chúa,
Thoát khỏi trầm luân lửa ngục hình.

Mời bạn cùng tôi đón gió thiêng,
Gió thổi ào lên khắp ba miền.
Trung Nam Bắc Việt đầy Linh thánh,
Đầy dẫy linh ân với năng quyền.

Mời bạn cùng tôi vút cao từng,
Nương theo mây trắng giữa không trung.
Nghe mưa Chúa đổ vào thôn ấp,
Mắt ướt hoan ca khóc vui mừng.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2017[i] Công vụ 2: 1-5

[ii] Công vụ 1: 14