• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NGƯỜI VÀ MÁY - THANH-HỮU

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh. (Sáng thếký 2:7)

Một kỷ sư, với bàn tay khối óc,
Đã tạo thành một sản phẩm vô tri.
Dù đẹp xinh, nhưng máy chẳng biết gì,
Chẳng thông cảm, buồn vui hay hạnh phúc.

Máy tự động, nhưng chỉ là vật chất,
Biết đứng đi, theo máy tính lập trình.
Biết nói cười, theo bộ nhớ thông minh,
Biết hoạt động, theo quy trình sản xuất.[i]

Máy có thể, dáng hình như người thật,
Biết vẩy tay, biết cong cổ cúi đầu.
Biết đứng ngồi, biết nháy mắt nhìn lâu,
Biết trò chuyện, nhưng vẫn là  “robot”.[ii]

Chúa tạo dựng, hồn thân ta xinh tốt,
Hà hơi vào, nhận linh thánh quyền oai.
Ta vượt trên, các vật sống muôn loài,
Thành bạn hữu, kẻ kế thừa Chân Chúa.[iii]

Chúa cho ta, một tim yêu muôn thủa,
Biết lòng Trời, biết rung động thân thương.
Biết định phân, đâu chân lý thiên đường,
Biết giá trị, biết xẻ chia, đồng cảm.

Đem thần tánh, vào tâm linh tuyệt phẩm,
Biết ý trời, biết quản trị càn khôn [iv].
Người trở thành một siêu đẳng trường tồn,
Có giá trị, vượt cao hơn thế giới.[v]

Ta là một, tuyệt phẩm Ngài mong đợi,
Ban thẩm quyền, trong mục đích tuyệt luân[vi].
Hãy đứng lên, ta chúc tụng vui mừng,
Sống đắc thắng, trong tầm nhìn tuyệt đích.

Đừng mặc cảm, đời mình là vô ích,
Nên vui mừng, nên cảm tạ ngợi khen.
Ta không là một người máy đơn hèn,
Nhưng vương tử, Chúa Trời cao vĩ đại.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2017[i] https://vi.wikipedia.org/wiki/Robot#/media/File:Toyota_Robot_at_Toyota_Kaikan.jpg

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=S5t6K9iwcdw

[v] Mathiơ 16:26