• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NGÔI LỜI GIÁNG THẾ LÀM NGƯỜI - THANH-HỮU

Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. (Giăng 1:14)

Ngôi Lời từ thuở uyên nguyên,
Ngôi Lời sáng tạo thiên nhiên muôn đời.
Ngôi Lời ở với Chúa Trời, [i]
Ngôi Lời giáng thế làm người trần gian.

Ngôi Lời nguồn sống thiên đàng,
Ngài là ánh sáng vinh quang cho người.
Ánh sáng chiếu tỏa mọi nơi,
Xua tan bóng tối, chuyển dời màn đen. [ii]

Ngôi Lời từ cõi vĩnh hằng,
Đi vào trong chốn nhân văn thế trần.[iii]
Ngôi Lời ban tặng hồng ân,
Ban nguồn sự sống hồn thân cho người.[iv]

Ngôi Lời đang cất tiếng mời,
Bạn ơi, hãy đến tìm nơi an bình.
Cho nguồn sung mãn tâm linh,
Trong vương quốc thánh, thiên trình dài lâu.

Ngôi Lời đã bắt nhịp cầu,
Vượt trên “biển chết” dài lâu bao đời.
Để ban sự sống tuyệt vời,
Để hưởng hạnh phước rạng ngời ngàn năm.

Đường trần ngắn ngủi bao lăm,
Sao ta lao nhọc, mãi chăm chú vào ?
Tiền tài, danh vọng tiêu hao,
Sáng còn, tối mất biết bao cho vừa?

Ngôi Lời ân sủng dư thừa,
Sao em lãnh đạm, sao chưa nhận Ngài ?
Hãy tin nhận Chúa Ngôi Hai,
Hồn thân cứu rỗi tương lai rạng ngời

Vui lên, chúc tụng người ơi,
Chúa đã cư ngụ trong đời sống ta.
Giáng sinh, vũ trụ nở hoa,
Hồn ta bay bổng hoan ca Ngôi Lời.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2018