• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NẰM MÃI TRONG NÔI - THANH-HỮU

Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc (Hê-bơ-rơ 5:12)

Sao em mằm mãi trong nôi?
Tin Lành Nam Việt lâu rồi y nguyên?
Mẹ cha đã tốn nhiều tiền,
Mua sắm áo tốt, góp quyên nhà thờ.

Em có cơ sở nên thơ,
Khang trang rộng rãi bây giờ tiện nghi.
Nhưng buồn em vẫn chưa đi,
Trong nôi nằm mãi biết khi nào ngừng?

Trăm năm làm lễ ăn mừng,
Buồn lòng, không lớn, chưa từng biết đi.
Bịnh tật “bảo thủ” căn di,
Nằm nôi cứ tưởng Ê-li lên trời [i]

Chỉ bảy phần ngàn Chúa ơi (0.7%)[ii]  
Mà người Sắc Tộc gấp đôi tín đồ !
Người Kinh hổ thẹn biết bao!
Chiên thì có ít, nhà cao thì nhiều!

Hội đồng, lễ lạc bao nhiêu,
Tâm linh sao vẫn quạnh hiu tro tàn!
Hồn thân lạc lõng khô khan,
Tìm đâu ân tứ, linh ân, linh quyền?

Chúa ơi, thương xót bầy chiên,
Đổi thay lãnh đạo bẻ xiềng, tháo nôi.
Để cho chiên lớn, đứng, ngồi
Bước ra khỏi chỗ sánh đôi với người..

Nam-Hàn tỉ lệ hai mươi (20%)[iii]
Trung-Hoa tin Chúa trên mười phần trăm (10%) [iv]
Nam-Dương tỉ lệ mười lăm (15%) [v],  
Việt-Nam chỉ bảy chấm năm phần ngàn (0.75%)![vi]

Bao lần con đã khóc than:
Chúa ơi, mở mắt, mở toan tầm nhìn.
Của người lãnh đạo thuộc linh,
Của con dân Chúa, nước mình khổ đau.

Để nghe tiếng Chúa nhiệm mầu:
Nhận Linh Thánh Chúa, chìm sâu năng quyền
Đầy tràn phép lạ siêu nhiên,
Phá tan thần dữ ở miền không trung [vii]

Bẻ gãy quyền lực tối tăm
Người người được Chúa viếng thăm vui mừng.
Ngợi khen chúc tạ vang lừng
“Giê-su đổ huyết nhuộm hồng Việt Nam”.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2017

(Xin chuyển cho người khác cùng đọc và cầu nguyện cho Việt Nam)