• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

MÔI TRƯỜNG SỐNG - THANH-HỮU

Lạy Chúa, Ngài là nơi cư trú của chúng con trải qua mọi thế hệ.
Trước khi núi non thành hình, Trước khi Ngài tạo thành trái đất và thế gian,
Từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai Ngài là Ðức Chúa Trời. (
Thi-thiên 90:1-2 BHD)

Từ thiên nhiên, ta tìm ra chân lý,
Từ đất trời, hiểu rỏ cõi vô biên.
Từ núi sông, ca ngợi Chúa Thượng thiêng,  
Từ mây nước, cảm nhận Thần Linh thánh.

Những cây cỏ, giữa nắng mưa nóng lạnh,
Nhờ môi trường đất mẹ để lớn lên.[i]
Những cá tôm, trong đại hải mông mênh,
Môi trường nước để bảo tồn sự sống.[ii]

Anh là một trong nhân linh sống động,
Môi trường nào tồn tại giữ hồn thân?
Để vươn lên tiếp giáp cõi thiên tầng,
Để hiện hữu không thời gian vô tận?

Môi trường sống, nhân sinh được tạo dựng,
Trong Chúa Trời, hơi Linh Thánh quyền năng.[iii]
Trong hồn linh chứa nguồn sống vĩnh hằng,
Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

Ta vào đời, như vòng đua nhập cuộc,[iv]
Như hành trình thử nghiệm lối về quê.
Đường gai chông, khúc khuỷ lắm não nề,
Cần Linh Thánh như trụ mây dẫn bước.[v]

Ta Cảm tạ vì Ngài đi phía trước,
Ta vui mừng Chúa bảo vệ sau lưng.
Ta hoan ca tình yêu lớn ngàn lần,
Đã bồng ẵm, ấp yêu ta giờ phút.[vi]

Ôi vĩ đại lòng khoan nhân cứu chuộc,
Ôi lạ lùng lòng thương sót lớn lao.
Ôi cao siêu ơn tha thứ dạt dào,
Đã cúi xuống nâng hồn ta chấp cánh.

Ta đứng giữa ánh chân quang thiên mệnh,
Hít vào hồn nguồn linh lực siêu nhiên.
Ta bơi trong sông linh thánh năng quyền,
Ta mãn nguyện trong tình yêu Cứu Chúa.

THANH HỮU
Tháng 10 năm 2017[i] Sáng thế ký 1:12

[ii] Sáng thế ký 1:20-21

[iii] Sáng thế ký 2: 7