• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LƯỚT MẠNG XÃ HỘI - THANH-HỮU

Hôm nay, ..tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. (Phục Truyền 30: 19)

 

Mạng xã hội, trào lưu giao tiếp mới,
Khai thác nhiều, vào tâm lý người xem.
Bao chương trình, làm nghiện cả ngày đêm,
Bao ứng dụng, làm đam mê thế giới.

 

Từ trường học, nơi công viên chợ búa,
Ga, phi trường, bãi biển, đến nông thôn.
Nơi nhà riêng, đến đô hội, cộng đồng,
Công, tư sở, mọi nơi đang lướt mạng…


Ứng dụng mới, làm ta thêm bầu bạn,
Cũng thêm nhiều, lời chỉ trích khen chê.
Ít niêm vui, nhiều căm phẫn não nề,
Bởi tin giả, bởi “fake news”, sai lạc.

 

Bao chủ thuyết, bao âm mưu kích hoạt,
Biến sai lầm, thành chân thật tinh khôn.
Biến hư vô, thành chân lý sinh tồn,
Biến ảo vọng, thành khôn ngoan thời đại.

 

Có tiện ích, cũng có nhiều tai hại,
Nên ta cần, phải tiết chế thời gian.
Xem chương trình, xem tin tức báo loan,
Trong ý hướng thông tin và gây dựng.

Giữ lòng trí, vào tình yêu Thiên Thượng,
Vào ân lành, vào cứu rỗi quyền năng.
Hãy nhủ lòng, xa lánh mạng lăng nhăng,
Mạng vô tín, mạng đam mê trần tục.

 

Chọn vào “web”, trong niềm tin Cơ đốc [1]
Thêm vững lòng, thêm trông cậy chờ mong.
Thêm yêu thương, thêm phục vụ hết lòng,
Thêm cảm tạ trong quyền năng sống động. [2]

 

Cây kiến thức, và cả cây sự sống, [3]
Trồng trong vườn “internet”, tầm tay
Xin cho con nghe tiếng Chúa mỗi ngày,
Lướt trang mạng, theo tầm nhìn Chân Chúa.

 

Thanh Hữu

Tháng 10 năm 2020