• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

LÒNG CHA - THANH HỮU

Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. (Châm-ngôn 4:1)

Cha đã không, cưu mang con trong dạ,
Không cận kề, bằng vú sữa trên môi.
Không nghe tim con đập lúc chào đời,
Không ôm ấp khi con vào thế giới.

Nhưng con là hạt giống cha mong đợi,
Cha gieo mầm, vun xới con lớn lên.
Con, tinh hoa cha kỳ vọng hằng đêm,
Là kế tự, là niềm vui hạnh phúc.

Tương lai con ẩn tàng trong hiện thực,
Cha mong chờ ao ước được thăng hoa.
Con bay cao vút cánh giữa trời hoa,
Để thấy được một tương lai hy vọng.

Lòng cha ẩn trong tháng ngày lao nhọc,
Trong việc làm, trong chu cấp mưu sinh.
Để cho con có cơm, áo, lớn lên,
Có trường học, sánh vai cùng thế giới.

Cha khẩn nguyện, với cả lòng mong đợi,
Con là người tin kính Chúa yêu thương.
Biết cậy trông vào Linh Thánh dẫn đường,
Biết vâng phục, bước đi theo Lời Chúa.

Cha vẫn biết, bao khó khăn giăng bủa,
Bao thử rèn, bao cám dỗ chờ con.
Hãy khiêm nhu, tin cậy Chúa hết lòng,
Ngài sẽ giúp ban niềm vui đắc thắng.

Thời gian sống như là một quà tặng,
Chúa sẵn dành trao đặt vào tay con.
Hãy khôn ngoan xử dụng cách hết lòng,
Theo ý Chúa, để đời con mãn nguyện.

Giá trị thật, không phải là phương tiện
Nhưng Tin Mừng, là sự cứu rỗi hồn linh
Ước ao con đi trọn bước linh trình
Sống đắc thắng trong tầm nhìn Thiên Chúa.

 

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2019