• Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể! (2 Cô-rinh-tô 9:15)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH - THANH-HỮU

Con kêu cầu Đức Chúa Trời Chí Cao,
Tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. (Thi thien 57:2)

Vạn vật Chúa đã dựng nên
Ở trong mục đích vững bền ngàn năm.
Đời ta ngắn ngủi bao lăm,
Tưởng rằng thoát khỏi trông chăm của Trời.

Ta lo bươn chải nhiều nơi,
Ta lo vất vả cuộc đời kiếm ăn.
Trải bao lao khổ nhọc nhằn,
Sống sao mau hết khó khăn tuổi đời.

Đời không như thế em ơi,
Chúa có mục đích tuyệt vời cho ta.
Khi ta vừa mới sinh ra, [i]
Chúa tạo cơ hội cho ta biết Ngài.

Tháng ngày trôi nỗi trần ai,
Đất trời, sông biển triễn khai năng quyền.
Muốn em hạnh phúc bình yên,
Muốn em biết Chúa hưởng quyền làm con.[ii]

Chúa có mục đích trường tồn,
Chúa có ý định linh hồn đời sau.
Không chỉ đời tạm qua mau,
Mà cả vinh hiển đời sau miên trường.[iii]

Em đang hưởng trọn tình thương,
Em có lời hứa thiên đường hiển vinh.
Chúa muốn em biết đời mình,
Nằm trong mục đích chương trình triệu năm.

Vững tin việc Chúa đang làm,
Quyết tâm đứng vững gian nan thử rèn.
Tín trung dù gặp khó khăn,
Chúa sẽ mở lối, ngợi khen, thỏa lòng.

Chúa cho em đạt ước mong ,
Làm công dân Chúa trong vương quốc trời.[iv]
Mục địch hưởng phước đời đời,
Hiển vinh, thịnh trị, muôn lời hoan ca.

Đây là mục đích Chúa Cha,
Cao siêu huyền nhiệm cho ta vào trần.
Em ơi nắm chặt hồng ân,
Đừng để đánh mất hụt phần vĩnh sinh.

Mai đây chấm dứt linh trình,
Viếng thăm vũ trụ thiên đình vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2017