• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

ĐƯỜNG LỐI CHÚA - THANH-HỮU

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. ( Ê-sai 55:9 )

Đường lối Chúa, thật cao siêu huyền nhiệm.
Thật lạ lùng, thật thánh thiện, thâm uyên,
Vượt cao hơn, cả trời đất vô biên.
Thật rộng lớn, vượt thiên hà vô cực.

Trong khôn sáng, trong năng quyền uy lực,
Chúa định hình, sáng tạo cả thế gian.
Từ núi cao, đến biển rông ngút ngàn,
Từ vi khuẩn, đến trời sao muôn triệu.

Có điều gì, Chúa dựng nên còn thiếu?
Chưa hoàn thành, còn khuyết điểm không em?
Tiếng dế kêu như rên rỉ về đêm,
Hay chim hót trời bình minh chói nắng?

Hoa sặc sở, trong vườn xuân trầm lặng,
Đến mống trời muôn sắc giữa từng mây.
Tiếng thông reo, thác đổ, sóng phủ đầy,
Khi bão tố, lúc trời xanh biển lặng.

Thân hình (con người) em, một nhân sinh Chúa tặng,
Được tao thành qua nghệ sĩ tuyệt luân.
Nắn tạo em, trong nghệ thuật siêu quần, [i]
Ban sự sống hơi Thần Linh chân Chúa.

Em giá trị, trong ý trời muôn thủa,
Ngài lập trình một mục đích cho em.
Không thấp hèn, không vô nghĩa nhỏ nhen,
Nhưng lợi ích cõi đời đời vinh hiển.

Cả thế giới, muôn loài là phương tiện,
Cho em dùng, em sống phục vụ nhau.
Để tập tành, để chuẩn bị đời sau,
Để vui hưởng, cùng Thần Nhân cai trị. [ii]

Hãy vui lên, em ơi đừng rầu rỉ,
Đừng buồn lòng đừng bỏ cuộc đức tin.
Dù chông gai thử thách phủ quanh mình,
Cậy Linh Chúa đường linh trình tiến bước.

Chúa Cứu Thế đã thăng thiên về trước, [iii]
Đang đợi chờ đón rước em và tôi.
Hãy hoan ca, ta gần đến đích rồi,
Tiếng nhạc thánh vinh quang trời vang dội.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2017[i] Sáng thế ký 2:7

[ii] Khải huyền 20:6

[iii] Giăng 14:3