• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA THAY ĐỔI HOÀN CẢNH - THANH HỮU

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng. (Thi-thiên 30:11)

Trong cuộc sống, có vui buồn lẫn lộn,
Lúc ca mừng, lúc sầu não khóc than.
Khi hân hoan, giữa tiệc cưới huy hoàng,
Hay ướt lệ, nơi mộ phần thương tiếc.

Chúa Cứu Thế, trong tình yêu siêu việt,
Trong năng quyền, biến đổi cõi nhân sinh.
Trong cảm thông, trong bạn hữu chân tình,
Ngài thương xót ban cho bao phép lạ.

Giữa tiệc cưới, trong tiếng cười rôn rã,
Nhạc hoan ca lan tỏa buổi tiệc mừng.
Rượu hết rồi, dâu rễ lệ rưng rưng,
Vui chưa trọn, tiệc sao đành chấm dứt?

Thông cảm với nổi buồn đang thổn thức,
Chúa năng quyền, hóa nước thành rượu nho.
Rượu tuyệt ngon, từ Cứu Chúa ban cho [i]
Đem vui thỏa, làm vinh danh Thiên Chúa.

Bên mộ đá, mắt tang gia ràn rụa,
Thương tiếc người bạn Chúa La-xa-rơ .[ii]
Lời phán tuyên, đầy uy lực bất ngờ,
Kêu kẻ chết bước đi ra khỏi mộ.[iii]

Trong vinh hiển, trong mừng vui hiển lộ,
Bao bạn bè, thân quyến hát hoan ca.
Đấng Thần Nhân đã đến với chúng ta ,
Đã thay đổi buồn đau ra phước hạnh.

Bạn ơi, trong cuộc đời hiu quạnh,
Có bao lần, bạn thiếu rượu mừng vui.
Có bao lần, bạn mất hẳn tiếng cười.
Thay vào đó là buồn than oán hận?

Có bao lần, trong tang thương, khánh tận?
Bạn u sầu, than tiếc, mắt lệ rơi.
Hãy nhìn lên, lòng thương xót tuyệt vời,
Chúa chờ sẵn, giúp đổi thay hoàn cảnh.

Hãy cầu xin, với đức tin nhận lãnh,
Bao phước lành, thay đổi cả hồn thân.
Trong tương lai, bạn vinh hạnh dự phần,
Nơi thiên quốc, cõi đời đời thịnh trị.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2017[i] Giăng 2:10

[ii] Giăng 11: 11

[iii] Giăng 11: 43-44