• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA ĐỒNG HÀNH - THANH-HỮU

Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. (Luca 24:15)

Bạn từng có lúc cô đơn,
Tâm hồn lạc lõng giữa cơn mưa chiều.
Bạn từng có lúc buồn hiu,
Thấy đời vô nghĩa, giữa nhiều gian truân?

Bạn từng có lúc mỏi chân,
Muốn ngồi than vãng, oán ân tình đời,
Hồn thân cảm thấy chơi vơi,
Buông xuôi ước vọng, mây trời gió bay?

Chúa muốn thỏ thẻ vào tai:
Con ơi, đừng nản, đưa tay ta cầm.
Ta sẽ dẫn dắt bước chân,
Đồng hành đưa lối, tiến thân linh trình. [i]

Từ trời ta đã hạ sinh,
Trải qua đau khổ nhục hình trần gian.
Linh ân sống lại khải hoàn,
Cầm quyền vũ trụ, thế gian thiên hà.

Hãy tin, cùng đến với ta,
Hãy xưng lầm lỗi trải qua trong đời,
Huyết ta rửa sạch cho rồi,
Thần ta đổi mới ban Lời cứu ân.

Cho con cơ nghiệp dự phần,
Vào vương quốc thánh phước chân muôn đời.
Thánh Linh của Chúa chẳng dời,
Ở trong, ở với cuộc đời con luôn.[ii]

Thần Ta như nước sông nguồn,
Chảy ra nước sống, tràn tuôn phước lành. [iii]
Qua Danh Cứu Chúa phục sanh,
Con nhận ân tứ thi hành quyền năng.

Đứng lên cùng Đấng Vĩnh Hằng,
Ngước nhìn khải tượng Chúa ban cho mình.
Bước đi đắc thắng linh trình,
Hồn nghe gió lộng quang vinh cõi trời.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2019[i] Luca 24: 15

[ii] Giăng 14:17