• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • THƠ KHÔNG ĐỀ -Thanh Hữu
  Chớ khóc người chết, chớ than thở về người. Thà khóc kẻ ra đi, và nó sẽ không trở về, chẳng còn thấy lại xứ mình sinh trưởng (giê-rê-mi 22:10)
 • SAO TRỜI - Thanh Hữu
  Đời con đã như một vì sao lạc . Thu hút vào những quyền lực trần gian . Bao tháng năm đam mê vượt ngút ngàn . Sực nghĩ lại thấy cuộc đời vô định .
 • SỰC TỈNH - Thanh Hữu
  Anh lang thang sa mạc buồn vong quốc . Chị ẩn mình ngủ thiếp giữa sầu đau . Hãy nhìn lên nghe tiếng Chúa nhiệm mầu . Nhận sức sống với quyền năng thiên thượng.
 • TÌNH YÊU ĐẮC THẮNG RỪNG XANH ĐIỆP TRÙNG -Thanh Hữu
  Mở lòng nhận lãnh hồng ân . Thiên đàng mở hội Linh năng ngập tràn . Phép lạ, ân tứ Chúa ban . Niềm tin vững chắc buôn làng ngợi khen.
 • THUYỀN NHÂN - Thanh Hữu
  Cha là một trong thuyền nhân lưu lạc . Thấy hãi hùng chứng kiến cảnh tang thương . Biết khổ đau trong áp bức ngút ngàn . Tìm nẽo sống giữa muôn vàn lối chết.
 • THÁNG TƯ ĐEN - Thanh Hữu
  Tháng ấy Việt Nam đượm sắc buồn . Tự do chết lịm lệ trào tuôn . Kẻ vô ngục thất người vượt biển . Kẻ sống đau thương cảnh khốn cùng.
 • SAO TÂM THỨC - Thanh Hữu
  Xin sám hối, Chúa ơi con sám hối . Xin quay về trong thâm thức tìm Vua . Tìm Cứa Chúa một tình yêu vô đối . Bỏ đam mê bay theo ngọn gió đùa .
 • SA MẠC THÀNH NGUỒN NƯỚC - Thanh Hữu
  Ta sẽ khơi các dòng sông giữa đất hoang và các giếng nước giữa thung lũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao hồ và đất khô hạn thành nguồn nước. (Êsai 41:18)
 • RẠO RỰC - Thanh Hữu
  Về đất mẹ sau nhiều năm xa cách . Như người xưa Triệu Nguyễn đã về làng . Mái trường cũ giờ đây đã đổ rách . Những bạn bè như bèo nước hợp tan.
 • QUÊ CHA - Thanh Hữu
  Con là một cành non đang nẩy lộc . Vươn thân lên xa cách đất mẹ hiền . Nhưng trong con nguồn nhựa sống khí thiêng . Vẫn cuộn chảy lưu thông trong huyết quản .
 • NÓI VỚI CON -Thanh Hữu
  Xã hội Mỹ kéo con về với họ . Trong môi trường sống động và giàu sang . Cha mẹ sợ mất con trong văn hóa . Đem con về đặt tên họ Việt nam.
 • NGƯỜI -Thanh Hữu
  Ô! NGƯỜI đến, như giang tay chờ đợi . Ẳm vào lòng, bên thập giá nở hoa . Ru hồn con, trong mộ đá rạng lòa . Mở lòng thấy trời hồng ân bát ngát .
 • NGÔI LỜI -Thanh Hữu
  NGÔI LỜI sống đã đi vào vạn nẽo . Từ thiên cung, dương thế đến âm phần . LỜI sáng tạo đổi thay hồn hoan hỉ . LỜI oai quyền ban năng động LINH ÂN.