• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • MỘT CHÚT -Thanh Hữu
  Đây một chút lệ sầu con dân Việt. Xin dâng Ngài hâm nóng lửa Thánh Linh. Làm thăng hoa thành mây biển Thái bình. Xin chuyển động làm mưa tràn khắp nước.
 • LỬA LINH NĂNG - Thanh Hữu
  Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Y-sơ-ra-ên, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. I Các vua 18: 36
 • LỜI SÁM HỐI CỦA CÁC NHÀ THÔNG THÁI -Thanh Hữu
  Xin van khẩn: hỡi những nhà thông thái.” Ở quê nghèo hay hải ngoại tự do . Muốn lương tâm bạn sẽ khỏi dày vò! . Đừng thỏa hiệp kẻ cầm quyền gian ác.
 • KHƠI ĐỘNG LINH NĂNG -Thanh Hữu
  Ta mời gọi xin Linh quyền vũ trụ. Tụ về đây nhen lửa sưởi ba miền . Ta nhắn hỏi cả muôn ngàn tinh tú . Hãy về đây thổi lại những ơn thiên .
 • HỎI EM -Thanh Hữu
  Quê mình nay đã ra sao . Bà con cô bác phải lao động nhiều? Nhà thờ em vẫn còn yêu . Thánh kinh em đọc có đều không em?
 • HIỆP NGUYỆN THÁNG TƯ -Thanh Hữu
  Anh lật lại những trang buồn thánh sử . Bên dòng sông mang thân phận lưu đày . Đàn cầm đó _ đành treo cây dương liễu . Phiếm tơ chùng _ yên lặng _ gió mây bay.
 • DÒNG SÔNG TRONG SA MẠC-Thanh Hữu
  Ôi, Cứu Chúa một dòng sông trong sa mạc. Xin ngâm hồn khô hạn ướp tin yêu. Xin bơi trong nguồn ân sủng mỹ miều . Xin tắm gội suối Linh tràn chân phúc.
 • LINH CẢM - Thanh Hữu
  Trong linh cảm thấy sông Hồng ngập nước. Đầy linh năng trong phép lạ uy quyền. Cữu Long Giang đã ngập tràn ơn phước . Hát vang lừng ơn cứu độ thượng thiên.
 • KHẨN CẦU HỘI THÁNH NĂNG QUYỀN - Thanh Hữu
  Con chiêm nghiệm Chúa quyền năng cao cả. Ngài toàn quyền vũ trụ vút trời cao. Biến núi cao thành sông nước ngọt ngào. Biến sa mạc thành vườn cây sai trái .
 • HỒN NƯỚC -Thanh Hữu
  Đem hồn nước vẽ chữ dài trên tuyết Gợi tình quê nơi đám cỏ sau vườn Ngắm thời gian để tưởng nhớ quê hương Ai phô diễn tình quê hương khôn tả?
 • GIÊ-RÊ-MI -Thanh Hữu
  Giê-rê-mi, bao lần người nuối tiếc Trời quê hương ngọt mật sữa dư đầy Rồi bỗng chốc Babylôn xâm chiếm Dân nghèo nàn đói khổ xót buồn thay.
 • CÓ MỘT DÒNG SÔNG -Thanh Hữu
  Có một Dòng Sông vượt thời gian Không thay đổi khúc chẳng cạn nguồn Vượt trên vương quốc bao thời đại Với nước Linh tràn bóng tối tan.
 • CHỮA LÀNH ĐẤT -Thanh Hữu
  Nếu dân ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, bỏ con đường ác, khi ấy từ trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. (2 Sử ký 7:14)