• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ĐIỂM HẸN - Thanh Hữu
  Chúa Giê-xu đã được cất lên trời khỏi các con, cũng sẽ trở lại như cách các con đã thấy Ngài lên trời vậy (Công vụ 1:11)
 • KHẢI TƯỢNG PHỤC SINH - Thanh Hữu
  Ta chúc tụng, Chúa quyền oai sống lại . Bẻ gãy xiềng, tung cửa ách ma vương . Ngài lên cao nhận uy lực thiên đường. Đang tể trị cõi càng khôn vũ trụ.
 • GIỌT NƯỚC MẮT CHO ANH - Thanh Hữu
  Giọt nước mắt trao anh trong lời nguyện . Một chút lòng xúc động muốn cảm thông . Một một đức tin trong cương quyết đồng lòng . Cậy Linh Chúa tạo quyền uy vũ trụ.
 • Ý XUÂN - Thanh Hữu
  Anh sống động mang hồn Xuân Thượng Đế . Để giao hòa cùng vũ trụ bao la . Để ý Xuân mở rộng cõi lòng ta . Để tiếp giáp ngàn xuân hoa hương sắc.
 • NĂNG LỰC PHỤC SINH - Thanh Hữu
  Bởi quyền năng phi thường ấy, Chúa Cứu Thế sống lại từ cõi chết. và hiện nay đang ngồi bên phải ngai Thiên Chúa trên trời.” (Eâphêsô1:17)
 • CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI - Thanh Hữu
  Nếu Chúa chết cứ nằm yên trong mộ . Ta chọn ngày để tưởng niệm vĩ nhân . Cứ mỗi năm ta kỷ niệm một lần . Ta tán tụng, rồi thời gian quên lãng.
 • NẾU NGÀI KHÔNG THƯƠNG XÓT .- Thanh Hữu
  Ôi Cứu Chúa, nếu Ngài không thương xót, Thì trăm năm Hội Thánh vẫn u buồn, Vẫn lạc loài trong đố kị ganh tương , Mất trụ lửa đâu tìm ta phương hướng.
 • LINH THÁNH CHÚA - Thanh Hữu
  Linh sáng tạo những thiên ngân rực rỡ . Linh khơi nguồn sông, biển, đất, trời mây . Kết cây xanh tạo sinh vật tràn đầy . Linh ấp ủ, Linh bảo tồn muôn vạn vật .
 • NẾU ANH CÓ - Thanh Hữu
  Nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? (Mathiơ 16:26)
 • LÒNG CON SUNG MÃN YÊU THƯƠNG NGẬP HỒN - Thanh Hữu
  Cỏ hoa trị giá mấy đồng? Mà Thiên Chúa đã vun trồng ngày đêm. Chim non mắt Chúa chẳng quên . Thoả lòng bay lượn ở trên khung trời.
 • XIN HOÀNG TỬ…- Thanh Hữu
  Xin Hoàng Tử vào lòng anh đốt lửa . Nhen than khô thổi cháy những tro tàn . Biến u sầu thành thơ nhạc ca vang . Biến hối tiếc thành nguồn vui hy vọng.
 • VẢI LIỆM PHỤC SINH - Thanh Hữu
  Chiếc vải liệm Chúa Giê-xu cuộn lại . Đặt trong mồ để chôn kín ngàn năm . Sao ai nở xé rải tung trước gió . Để tim tôi thêm đau xót nát lòng.
 • TÌNH YÊU CỨU CHÚA & MÙA XUÂN THÁNH LINH -Thanh Hữu
  Anh cảm nhận chỉ TÌNH YÊU Thiên Thượng . Mới trường tồn vượt hẳn không, thời gian . YÊU vào trong một thế giới tồi tàn . YÊU siêu thoát đến thiên đàng vinh hiển.