• Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài.Và hết lòng tìm kiếm Ngài. (Thi Thiên 119:1-2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA VĨ ĐẠI HƠN ..... - THANH-HỮU
  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha (Giăng 10:29) --------. Bạn từng thất bại chua cay, Nghĩ rằng tội lỗi mạnh thay trong đời. Nhưng ơn cứu rỗi tuyệt vời, Giê-xu tha thứ phục hồi mạnh hơn. Lòng thương xót Chúa khuyên mời, Bạn tôi hãy đến tìm nơi an bình. Để được tha thứ tội tình, Để nhận sự sống quang vinh đời đời. Quyết tâm nắm chặt Ngôi Lời,Quyết không sợ hãi bồi hồi khiếp kinh. Quyền năng trong Chúa Thánh Linh, Vượt trên, đắc thắng, hiển vinh Danh Ngài.
 • ĐIỀU THẤY ĐƯỢC VÀ ĐIỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU
  Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. (II Cô-rinh-tô 4: 18) ------. Mắt ta chỉ thấy hữu hình, Chỉ thấy vật thể quanh mình gần xa.Thấy trong ánh sáng trời hoa, Thấy được màu sắc quanh ta rạng ngời. Điều thấy được, chỉ tạm thời Điều không thấy được muôn đời còn nguyên. Chúa là núi lớn vững yên, Mặt trời công nghĩa vô biên sáng ngời.
 • TRỤ MÂY & TRỤ LỬA - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. ̣(Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21) ------. Dân sự Chúa đi qua vùng sa mạc, Không lối mòn, giữa vùng đất hoang vu. Ngày nắng thiêu, đêm lạnh cóng sa mù, Chúa gởi đến một trụ mây trụ lửa. Một trụ lửa, sáng soi trong đêm tối, “Máy điều hòa” vĩ đại ở trên không. Vừa tỏa soi, vừa sưởi ấm muôn lòng, Đem yên ủi, bình an con dân Chúa.
 • KHÔNG BAO GIỜ BỊ XIỀNG XÍCH - THANH-HỮU
  Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích (II Ti-mô-thê 2:9) -----Uy quyền Chúa mạnh hơn ngàn núi lửa, Hơn sóng thần, hơn bão tố triều dâng .Thắng Sa-tan, thắng sự chết mộ phần, Sống vinh hiển cầm toàn quyền vũ trụ. Đạo cứu rỗi có quyền uy cao cả, Bẻ xích xiềng, đánh ngã các đế vương. Rẽ biển sâu thành xa lộ dẫn đường Đem dân Chúa trở về vùng đất hứa.
 • KHAI TRÌNH - THANH-HỮU
  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.(Rôma 14:12) ------. Là công dân nước Trời cao, Khai trình mọi việc Chúa giao trong đời. Bởi tình yêu Chúa phục hồi, Cho ta quốc tịch vào nơi thiên đàng. Đang khi còn sống trần gian, Chúa trao cơ hội mở mang nước Ngài.Cho ta năng lực triển khai, Cho ta ân tứ, tiền tài, thời gian. Sống theo mục đích Ngài ban, Tín trung giữa cảnh gian nan nhọc nhằn. Vững lòng đối diện khó khăn, Quyết tâm tin cậy không than trách gì.
 • NHÀ DƯỚI ĐẤT & NHÀ TRÊN TRỜI - THANH- HỮU
  Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người ( II Cô-rinh-tô 5: 1) -------. Khi ta khuất núi hoàng hôn, Cửa nhà trên đất đâu còn nghĩa chi. Bỏ lại trần thế ra đi, Không đem theo được những gì trần gian. Chúa khuyên nghĩ đến thiên đàng, Nghĩ đến nhà cửa không gian nước trời. Hãy tin con Đức Chúa Trời. Đầu tư cứu rỗi đời đời vĩnh sinh.
 • HÃY NGƯỚC MẮT NHÌN LÊN - THANH HỮU
  Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy ngước mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. (Sáng thế ký 13:14-15) -----. Chúa cho ta có mắt nhìn, Để thấy cảnh vật quanh mình đẹp thay. Núi sông, rừng biển, mây bay, Trời sao, thiên thể, chuyển xoay không ngừng. Trong quyền năng với hồng ân, Chúa khuyên ta lấy mắt trần “nhìn lên”. Để thấy phước hạnh từ trên, Chúa đổ tràn xuống ở bên cuộc đời.
 • CHÚA ĐỒNG HÀNH - THANH-HỮU
  Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ. (Luca 24:15) -----. Chúa muốn thỏ thẻ vào tai: Con ơi, đừng nản, đưa tay ta cầm. Ta sẽ dẫn dắt bước chân, Đồng hành đưa lối, tiến thân linh trình. Hãy tin, cùng đến với ta, Hãy xưng lầm lỗi trải qua trong đời, Huyết ta rửa sạch cho rồi, Thần ta đổi mới ban Lời cứu ân. Cho con cơ nghiệp dự phần, Vào vương quốc thánh phước chân muôn đời. Thánh Linh của Chúa chẳng dời, Ở trong, ở với cuộc đời con luôn.
 • KHÔN NGOAN NGƯỜI VÀ KHÔN NGOAN TRỜI - THANH-HỮU
  Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mầu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. (1 Cô-rinh-tô 2:7) -----. Khôn ngoan người, chỉ chú tâm vật chất, Tiện lợi nhiều, nhưng quên mất thiên ân. Mất vinh quang, mất sự sống thiên tầng, Mất hy vọng, cho hồn linh miên viễn. Khôn ngoan Chúa, là tình yêu nhân loại, Bởi Con Trời đem cứu rỗi nhân sinh. Để mở ra một thiên lộ linh trình, Thắng sự chết, sống vinh quang hạnh phước.
 • HẠT GIỐNG HUYỀN NHIỆM - THANH-HỮU
  Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng… Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt -----. Một hạt giống, tuy đơn sơ nhỏ bé, Không rực màu, không mùi vị, sắc hương. Nhưng ở trong có năng lực phi thường, Để cung ứng và bảo tồn thế giới.Trong hạt giống, diệu kỳ sao siết kể, Được ẩn tàng bao huyền nhiệm siêu nhiên. Chúa đặt trong bao uy lực năng quyền,Để bày tỏ nguồn khôn ngoan tuyệt đỉnh.
 • AI CẦU THAY CHO CHÚNG TA - THANH-HỮU
  Chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta …Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26, 34) ----.Chúa khuyên ta hãy kêu cầu, Thánh Linh hiểu thấu chiều sâu tâm hồn. Cầu thay cho những héo hon, Vượt trên ngôn ngữ trí khôn loài người. Tình Chúa rộng lớn khôn cùng, Ngôi Hai bên hữu thiên cung Chúa Trời. Cầu thay cho bạn và tôi, Cho ta đắc thắng sống đời thành công.
 • CHÚA BIẾT TÔI - THANH-HỮU
  “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi... ” (Thi-thiên 139:1-2) ----- Khi ta yên lặng âm thầm, Chúa đã biết rõ thâm tâm ước gì. Khi ngồi, đứng dậy, bước đi, Chúa biết tất cả nghĩ suy trong hồn. Chúa dùng Kinh Thánh khuyên lơn, Tỏ lòng thương xót khoan nhơn Chúa Trời. Ngôi Lời đã xuống trần đời, Hy sinh cứu vớt bạn, tôi về Nguồn.
 • XA LỘ VỀ THIÊN QUỐC - THANH-HỮU
  Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha. (Giăng 14:6) ------. Anh tin Chúa, nhập vào xa lộ mới, “Cao tốc” trời, đường rộng mở thênh thang. Để vươn lên để tiếp giáp địa đàng, Trong khoảnh khắc thấy trời hoa phước hạnh. Giê-xu hỡi, linh hồn con trân quí, “Xa Lộ Trời”, Ngài ở lối cho con. Mong Linh Năng, Ngài bảo vệ tấm lòng, Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.