• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM - THANH HỮU
  Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4: 4 BHD) ------. Đừng nên so sánh gì thêm, Vì Đấng vĩ đại trong em đủ rồi. Giàu sang tạm bợ mà thôi, Quyền thế, danh tiếng mây trôi cuối trời. Mừng vui em có Ngôi Lời, Cho em đắc thắng, cuộc đời vững an. Nầy nhé, em có thiên đàng, Em có thịnh vượng, vinh quang nước trời.
 • TÌM LẠI LƯỠI RÌU - THANH HỮU
  Một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người của Đức Chúa Trời … chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. ..Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.(II Các Vua 6:5-7) ------. Học trò của Ê-li-sê, Dùng rìu đốn gỗ sơn khê làm nhà, Lưỡi rìu sút cán rớt ra, Chìm vào đáy nước. Kêu la cùng thầy. Khả năng, ân tứ Chúa cho, Là chiếc rìu quí Chúa trao cho mình.Trong quyền năng Chúa Thánh Linh, Cố giữ nhạy bén thuộc linh mỗi ngày.
 • MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN - THANH-HỮU
  Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14) -------. Ngày xưa Chúa đã đi thuyền. Phương tiện đi lại thường xuyên bấy giờ. Ngày nay dùng phản lực cơ. Đều là phương tiện, thời cơ người dùng. Phương tiện khác ở thời nay. Mục đích cố định, không thay đổi gì. Phương tiện có thể chuyển di. Chân lý còn mãi không khi nào tàn. Chúa cho ta sống trần gian. Hãy dùng phương tiện Chúa ban cho mình. Vững tin lời Chúa: Thánh Kinh. Bước theo hướng dẫn Thánh Linh mỗi ngày.
 • ĐẤT HỨA VÀ LỜI HỨA. - THANH-HỮU
  Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? (Thi-thiên 77:8 ).Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:39)------. Bao lần em đã cầu xin, Chúa cho đất hứa để mình định cư. Đến nơi sữa mật thừa dư, Em quên lời hứa, tựa như mộng vàng ! Em ơi xin nhớ điều nầy,“Đất hứa” vật chất như mây chóng tàn. “Lời hứa” vầng đá vững an, Hồn thân cứu rỗi, thiên đàng vĩnh sinh.
 • MƯA – MƯA - THANH-HỮU
  Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3) -----. Mưa.. có lúc, Chúa phô bày phép lạ, Để thử rèn, hoặc cảnh báo nhân gian. Để gia ân, bày tỏ phước thiêng đàng, Cho ta thấy lòng khoan nhân vĩ đại. Ngày sau rốt, mưa Linh năng thánh đức, Sẽ tuôn tràn trên các Cơ-đốc nhân, Như dòng sông, đem phước hạnh muôn phần, Đem sung mãn bao hồn linh cứu rỗi.
 • XIN CHO TÔI HÒN NÚI NẦY - THANH-HỮU
  Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; … Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.(Giô-suê 14: 12) ------. Ta từng mặc cảm sức hèn, Cho mình yếu đuối, không bằng người ta. Lo sợ, nhút nhát tránh xa, Không mơ ước lớn, cho ta tầm nhìn. Trong quyền năng Chúa Thánh linh, Hãy nhận khải tượng, mô hình núi cao. Núi, việc vĩ đại Chúa trao, Núi, những công tác lớn lao nước Ngài.
 • SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN - THANH-HỮU
  Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. (1 Cô-rinh-tô 9:22) ------. Qua mạng trực tuyến không gian, Chỉ trong tích tắc trăm ngàn thông tin. Văn minh chỉ biết ngoại hình, Không biết ý tưởng, tâm linh con người. Sử dụng năm tháng Chúa trao, Sống theo mục đích, truyền rao Tin lành. Dùng mạng trực tuyến chạy nhanh, Cùng “share” ân sủng Chúa dành cho ta. Đếm những hạnh phước đã qua, Để thêm ý chí xông pha linh trình. Nhận lấy sức mới Thánh Linh, Bước trên sóng gió hiển vinh Danh Ngài.
 • HAI CHIẾC ÁO CHOÀNG - THANH-HỮU
  Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức ChúaTrời của Ê-li ở đâu? …thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua (2 Các Vua 2: 13-14) --- Êlisê, thật tín trung, Nhận hai chiếc áo của cùng Ê-li. Đầu tiên mạnh dạn bước đi, Nhận lời kêu gọi thực thi giúp thầy. Ông nhận chiếc áo đầu tay, Ở bên bờ ruộng là ngày nhập môn. Theo thầy, phục vụ học khôn, Nhận bao kiến thức bảo tồn hồn thân. Bạn, tôi muốn chiếc áo nào?Chiếc áo kiến thức người trao cho mình? Hay là chiếc áo Thánh Linh? Quyền năng, uy lực hiển vinh nước Trời?
 • LẬP PHÁP - HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP - THANH-HỮU
  Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và giải cứu chúng ta.( Esai 33:22 bản KT hiện Đại) ------. Tình yêu, thánh khiết, quyền năng, Ngôi Hai làm trọn chức năng công bình. Chết thay ta ở thập hình, Phục hồi công nghĩa, hồn linh đời đời. Vui thay ý Chúa tuyệt vời, Cho ta kết hiệp Con Trời Thần Nhân. Để ta có thể dự phần, Vào vương quốc thánh thiên ân rạng ngời.
 • HAI TẦM NHÌN - THANH-HỮU
  Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18) ------. Mắt thể chất, nhìn điều trần gian tặng, Như cửa nhà, tài khoản, với tàu xe. Chức quyền cao, theo vui thú hội hè, Trong ham muốn, trong góp thu tài sản. Mắt tâm linh, chăm vào sự cứu rỗi, Vào linh hồn vào sự sống hiển vinh. Nâng ta lên tầm nhìn mới siêu hình, Thấy phước hạnh thấy vinh quang thiên quốc.
 • TỪ KHÓC LÓC ĐẾN VUI MỪNG - THANH-HỮU
  Bấy giờ, Đa-vít và các thuộc hạ ông đều òa lên khóc; họ khóc đến nỗi không còn sức để khóc nữa. (1 Sa-mu-ên 30: 4) -------. Bạn từng khóc lóc thảm thương?Những khi thất bại hết đường tiến thân? Những khi mất mát bội phần? Những khi khốn khó trong lòng nát tan? Khi bị thử thách người ơi, Đừng nên nản chí, đừng lời trách than, Cầu xin Chúa sẽ mở đàng, Vượt trên thách thức gian nan vui mừng. Chúa là năng lực cậy trông, Là nguồn cảm hứng, là sông phước lành. Là sức sống mới phục sanh, Cho ta đắc thắng vinh danh Chúa Trời.
 • TAY CHÚA KHÔNG QUÁ NGẮN - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều Ta phán với con có trở thành sự thật hay không!” (Dân số ký 11: 23 BDY) ------. Có những lúc, ta cầu xin việc nhỏ, Mãi trông chờ, nhưng thấy Chúa lặng yên. Ta đâm ra lo lắng và ưu phiền, Nghĩ tay Chúa sao bây giờ ngắn quá.Tay của Chúa, vì tình yêu muôn thủa, Đinh đóng vào máu rỉ buốt đau thương. Để thứ tha, mở sinh lộ thiên đường. Đem ta đến một trời hoa vinh hiển.
 • NÓI VỚI CON - THANH-HỮU
  Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. (Ma-thi-ơ 24:12 ) ------. Cha nhắn nhủ: con ơi đừng từ bỏ, Một Tin Mừng quí báu vượt thời gian. Ơn thứ tha, giá trị hơn bạc vàng, Trong ân điển, trong quyền năng vô đối. Xin cố giữ, con ơi, đừng đánh đổi, Đam mê đời bằng sự sống vinh quang. Cả thế gian sẽ đến lúc suy tàn, Và tất cả sẽ để dành cho lửa. Hãy nắm chặt, lời Thánh Kinh Chúa hứa, Hãy khiêm nhường, cậy Linh Thánh bước đi. Con an vui, thạnh vượng chẳng thiếu gì, Trong tay Chúa, nguồn phước ân bất tận.