• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH - THANH-HỮU
  Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. (Ê-xê-chi-ên 22:30) ----. Có những bức tường của đức tin, Trước đây vững chắc trước sóng gềnh.Trước bao thử thách như giông bão, Giờ ngã nghiêng rồi giữa lãng quên. Chúa đang tìm, những ai đang đồng cảm, Ai bằng lòng đứng giữa bức tường xiêu. Bằng lòng xây những ngã đổ tiêu điều, Đem hy vọng, đem bình an vui thỏa.
 • MẮT CHÚA - THANH-HỮU
  Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài (2 Sử-ký 16:9) ------. Chúa thấy ta ở mọi nơi, Thấy ngoại hình cả mọi lời trong tâm. Thấy những tư tưởng sai lầm. Thấy các cảm nghĩ sâu thâm trong hồn. Chúa thấy ta lúc cô đơn, Hay khi mừng rỡ biết ơn danh Ngài. Khi ta thất bại, chê bai, Hay lúc thịnh vượng hát bài ngợi khen. Chúa là Núi Lớn người ơi.
 • TA SẼ CƯỚI NGƯƠI CHO TA ĐỜI ĐỜI - THANH-HỮU
  Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực, Nhân từ và thương xót. 20Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”(Ô-sê 2:19-20) -----. Chúa cưới con, từ con người tội lỗi, Tha lỗi lầm, biến đổi cả hồn thân. Nâng con lên, cho con được dự phần, Để cai quản, càn khôn Ngài sáng tạo. Chúa cưới con, trong công minh thiên đạo, Trong nhân từ, trong chính trực xót thương.Trong quyền năng, trong thành tín thiên đường. Trong vinh hiển, trong vinh quang, tôn ngợi.
 • CHÚA LÀ AI - THANH-HỮU
  Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” ............Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” . Mathiơ 16: 16.Ngài là tuyệt đỉnh yêu thương, Là nguồn chân lý, là đường vĩnh sinh. Ngài được đầy dẫy Thánh Linh, Quyền năng, phép lạ, hóa hình tuyệt luân. Khôn ngoan, uy lực khôn cùng, Khuất phục bão tố mịt mùng biển khơi. Chiến thắng ma quỉ nơi nơi, Chữa lành bịnh tật, khiến đời an vui…
 • EM NHƯ … - THANH-HỮU
  Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được?... Các con là ánh sáng cho thế gian…(Mathiơ 5: 13-14) -----. Em như hạt muối trong bình, Nêm vào thêm mặn, ngon lành thức ăn. Em như ánh sáng chiếc đèn, Thắp lên tỏa khắp đêm đen tỏ tường. Em như lực sĩ tranh tài, Gắng công tập luyện ngày mai huy hoàng. Em như chiến sĩ binh đoàn, Quyết tâm chiến đấu vẻ vang nước trời. Cùng nhau thờ phượng Chúa Trời, Thỏa vui hạnh phước muôn đời hiển vinh.
 • VIỆC NHỎ - THANH-HỮU
  Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi (Ma-thi-ơ 25:23) ------. Việc nhỏ ta ít quan tâm, Ít muốn chú ý, ít chăm chú vào. Ta muốn làm việc lớn lao, Muốn thành nổi tiếng siêu sao hơn người. Lời Chúa khuyên dạy con ơi, Trung tín việc nhỏ, được mời lên cao. Dù cho việc nhỏ cở nào, Chúa cũng chú ý ban trao ân lành.
 • ĐỀN THỜ CHÚA Ở TRONG EM - THANH-HỮU
  Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (1 Cô-rinh-tô 3:16) -----. Đời em chiếu sáng những lời Thánh kinh. Đèn dầu luôn chứa đầy bình. Em cần tràn ngập Thánh Linh của Ngài. Đền thờ Thánh Chúa tương lai. Là nơi Chúa ngự thiên đài vinh quang. Em ngây ngất giữa thiên đàng, Hồn say đắm ngắm thiên nhan Chúa Trời
 • KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG - THANH-HỮU
  Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc. (Thi thiên 137:1) -----. Ngậm ngùi thương lắm ai ơi, Quê hương đau khổ làm tôi chạnh lòng. Tin rằng vận nước thịnh suy, Nằm trong ý muốn thiên di Chúa Trời. Cúi đầu khẩn nguyện Cha ơi, Xót thương dân Việt bao đời lầm than. Vượt trên thế lực trần gian, Vượt trên sức mạnh, mưu toan con người. Trong Danh Cứu Chúa Ngôi Lời, Tuyên bố bẻ ách bao đời đau thương.
 • AI DÁM BẢO - THANH-HỮU
  Vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 BHĐ ) -----. Ai dám bảo: quyền năng nay đã hết? Ai cho rằng: ân tứ chẳng còn đâu? Ai dám tin, Linh Thánh hết xức dầu? Hết phép lạ, hết năng quyền biến đổi? Linh Thánh Chúa từ khai nguyên nguồn cội. Đã vận hành đã sáng tạo càn khôn. Linh thánh đó ngày nay vẫn trường tồn. Vẫn hiện hữu trong hồn linh tín hữu.
 • NA-XA-RÉT - THANH-HỮU
  Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi (Công-vụ các Sứ-đồ 3:6) ------. Na-xa-rét, một làng quê nghèo khó, Bị coi thường, bị chế giễu khinh khi. Không kỳ quan, không sử sách khắc ghi, Không xuất phát một danh nhân hào kiệt. Không di tích, không núi sông đặc biệt, Không đất mầu, không đặc sản tiếng tăm. Chúa Giê-xu, đến cư ngụ nhiều năm, Biến nơi ấy, thành danh xưng vĩ đại. Na-xa-rét, thân hồn con hỡi Chúa Xin ngự vào, xin cư trú dài lâu. Ghép tên con vào tên Chúa nhiệm mầu, Trên tấm bảng thập tự xưa Chúa chết.
 • CHẲNG ĐEM GÌ THEO - THANH HỮU
  Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. (1 Ti-mô-thê 6:7) -----. Lời Chúa phán, cuộc đời như hoa cỏ, Sáng khoe màu hương sắc, chiều rụng rơi. Ta vào đời tay trắng nằm trong nôi, Ta khuất núi trắng tay trong mộ địa. Đừng tích trữ, nơi mộ phần nghĩa địa, Đừng chôn vùi của cải ở trần gian. Hãy ban cho, đầu tư nước thiên đàng, Để nhận lãnh nguồn vĩnh an thiên quốc.
 • THỬ THÁCH - THANH-HỮU
  Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. (1 Phi-e-rơ 1:7) ------. Đường đời có những gai chông, Có những thử thách chất chồng kề nhau. Có những buồn thảm khổ đau, Mới thấy tay Chúa giúp lau lệ sầu. Chúa hứa ở với ta luôn, Ngài thêm sức mới như nguồn suối thiêng. Giúp ta loại bỏ ưu phiền Giúp ta đắc thắng bình yên vui mừng.
 • RẬP KHUÔN HAY BIẾN HOÁ - THANH-HỮU
  Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2) -----. Thế trần có lắm mẫu khuôn, Có nhiều hình thức có muôn dạng hình. Trong nhiều lãnh vực nhân sinh, Cột ta vào một mô hình trần gian. Lời Chúa khuyên nhủ chúng ta, Đừng rập khuôn với vinh hoa của đời. Biến hóa tâm trí con ơi, Để thử cho biết ý trời tuyệt luân. Ý Chúa vi diệu khôn cùng, Ý Chúa vĩ đại muôn trùng trời cao. Ý Chúa mầu nhiệm biết bao, Ý Chúa sâu sắc làm sao tận tường.