• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÔNG DÂN THIÊN QUỐC - THANH-HỮU
  Ta sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. (Ô-sê 2:23) -------.Vương quốc Chúa trong tầm tay của bạn, Trong năng quyền, trong tha thứ, tự do.Trong bình an, trong ân sủng khôn dò, Đang mời bạn mở lòng ra đăng ký. Vương quốc Chúa, “visa” không vị kỷ, Không cậy vào những công đức, khả năng. Bởi xót thương, bởi hối cải ăn năn, Ta nhận lãnh một “passport” uy lực. 4
 • LƯỚT MẠNG XÃ HỘI - THANH-HỮU
  Hôm nay, ..tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. (Phục Truyền 30: 19) -------. Mạng xã hội, trào lưu giao tiếp mới, Khai thác nhiều, vào tâm lý người xem. Bao chương trình, làm nghiện cả ngày đêm. Bao ứng dụng, làm đam mê thế giới. Chọn vào “web”, trong niềm tin Cơ đốc. Thêm vững lòng, thêm trông cậy chờ mong.Thêm yêu thương, thêm phục vụ hết lòng, Thêm cảm tạ trong quyền năng sống động.
 • CHÚA LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ - THANH-HỮU
  “Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27). ---- Giữa bao khủng hoảng trần gian, Sức người thất bại. Chúa đang trị vì: Vượt trên bão tố hiểm nguy, Biến sống kẻ chết, quyền uy vô ngần. Hãy đem sóng gió cá nhân, Ngài làm yên lặng vững tâm an lòng. Hãy đem kế hoạch bại vong, Ngài làm sống lại ở trong năng quyền. Hãy đem vô vọng truân chuyên, Đem những tan vỡ, đảo điên cuộc đời. Đem giọt nước mắt đang rơi, Chúa sẽ lau ráo với lời ủi an.
 • MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN - THANH-HỮU
  Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. (Thi-thiên 55:22) ------. Khi biết mục đích Chúa Cha, Đừng tìm phương tiện tự ta thực hành. Đừng cậy tài sức chuyên ngành, Khả năng, tài chánh, công danh, chức quyền. Phương tiện của Chúa quyền năng, Năm bánh, hai cá dư ăn năm ngàn. Ngài dùng em bé khôn ngoan, Dâng điều mình có vẻ vang nước trời. Phương tiện của Chúa đầy vơi, Quyền năng phép lạ nơi nơi tỏ bày. Bạn có mục đích đời nầy? Hãy xin phương tiện trong tay linh quyền.
 • RA KHƠI - THANH-HỮU
  Chúa nói với Si-môn: “Con chèo ra khơi thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá.” (Luca 5:4 KTHD) -------. Hãy ra khơi, mở hồn tim ước nguyện, Để thấy mình nhỏ bé giữa bao la. Thấy quyền năng vĩ đại Chúa tỏ ra, Thấy cơ hội trong tầm tay thả lưới. Hãy ra khơi, thấy tình yêu vượt bực, Thấy chương trình, thấy mục đích vinh quang. Đem tương lai, đem sự sống huy hoàng, Của Cứu Chúa cho muôn người hư mất.
 • ĐƯỜNG LỐI VÀ Ý TƯỞNG CHÚA CAO HƠN - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. 9Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55: 8-9) -----Bạn từng lên lịch ngày mai, Ḅạn định kế hoạch tuần dài tháng năm. Bạn cầu xin Chúa viếng thăm, Chuẩn y kế hoạch chủ tâm riêng mình. Mục đích của Chúa chu toàn,Thời điểm của Chúa lại càng huyền vi. Vượt trên điều bạn nghĩ suy,Trên cả kế hoạch bạn hy vọng nhiều.
 • KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI - THANH-HỮU
  Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa…5Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn (Khải Huyền 21: 1, 5 BDY) ------.Ta tính tuổi cho cuộc đời trên đất, Cho tháng ngày lưu lạc ở trần gian. Nhưng khi ta vút cánh đến thiên đàng, Ai định tuổi, không-thời-gian khác biệt ? Trời đất mới sẽ không còn tật bệnh, Không đau buồn, không tang chế khóc than. Chúa yêu thương lau ráo lệ tuôn tràn, Ta mãn nguyện “không-thời-gian” vĩnh phúc.
 • ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ & ĐỊNH LUẬT TÂM LINH - THANH-HỮU
  CHÚA phán thế nầy, “Nếu Ta không lập giao ước của Ta với ngày và đêm, nếu Ta không đặt các định luật cho trời và đất, … vì Ta sẽ tái lập vận mạng của chúng,[b] và Ta sẽ thương xót chúng.” (Giêrêmi 33: 25-26 BD2011) -----Định luật Chúa sáng tạo rồi. Nguyên liệu Chúa dựng từ thời sơ khai. Dù cho sản phẩm đổi thay, Định luật cố định, không ai chuyển dời. Dù bao thế hệ qua rồi, Luật Chúa đã tạo, muôn đời còn nguyên. Luật vật chất, luật thiêng liêng, Vẫn luôn cố định dành riêng cho người.
 • TÌM NƯỚC - THANH-HỮU
  Chúa Jêsus::Người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy (Giăng 7:37-39) ---- Nước Chúa ban, trong tầm tay kề cận, Sao không dùng, lại phí sức đi xa?Sao nhọc công, lên sao hỏa, thiên hà? Để chỉ thấy những đồi khô đất cháy?Chúa nguồn sống, dòng yêu thương tuôn chảy, Sao không gần, không uống, mát hồn thân?Sao nhọc công tìm học thuyết dương trần? Tìm vật chất, tìm lợi danh cháy nắng?
 • NHÌN SAO TRỜI -- LÒNG CẢM TẠ BIẾT ƠN - THANH-HỮU
  Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, Các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca? (Gióp 38: 7) -------. Chúa sáng tạo, trước khi người xuất hiện, Đã sẵn dành cung cấp cho nhân sinh. Khi vào đời, vừa mở mắt ra nhìn, Ta có cả một trời hoa tuyệt mỹ…Hãy cảm tạ, lòng yêu thương sâu đậm, Chúa sẵn dành, Ngài chu cấp cho ta. Hãy tôn vinh, chúc tụng Chúa thiên toà, Ban sự sống, ban tình yêu cứu rỗi. Hãy tin cậy, bước đi theo đường lối, Chúa sẵn dành theo mục đích khôn ngoan.
 • LỖI THỜI VÀ Y NGUYÊN - THANH-HỮU
  Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và đời đời vẫn y nguyên. (Hê-bơ-rơ 13:8) Trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng. (Hê-bơ-rơ 1:12 ) ------- Công nghệ thay đổi thật nhanh, Những điều tân tiến trở thành cổ xưa. Mỗi năm hàng mới thi đua, Quảng cáo qua mạng, bán mua càng nhiều…. Xã hội, tôn giáo biến thiên, Chính trị, kinh tế thường xuyên đổi dời. Lời Chúa còn vững đời đời, Ân điển, cứu rỗi muôn đời còn đây.
 • TÂM SỰ HA-BA-CÚC - THANH-HỮU
  Mắt Chúa quá thánh sạch chẳng thể nhìn điều ác, Không thể nhìn xem điều sai trái. Sao Ngài lại nhìn những kẻ làm điều gian trá? Sao Ngài lại nín lặng, Khi kẻ gian ác nuốt người công chính hơn nó? (Ha-ba-cúc 1: 13 BHĐ) -------. Như Ha-ba-cúc, một tiên tri của Chúa, Sống vào thời nhiễu lọạn thuở xa xưa. Thấy bất công, thấy bạo ngược đảo lừa, Thấy tranh chấp, cãi vã nhau khắp chốn. Bao kẻ ác, đang đam mê ảo mộng, Đem công trình xây đắp cõi hư vô. Bao công danh quyền lực tựa cỏ khô, Sẽ thiêu cháy, trong ngày giờ phán xét.
 • HUYẾT CHỮA LÀNH - THANH-HỮU
  Bởi đức tin người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. (Hê-bơ-rơ 11:28) Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. (1 Giăng 1:7) ------. Bao thế hệ, bao thời gian năm tháng, Con người tìm “thuốc cứu rỗi” hồn linh. Mong thoát ra khỏi đoán phạt khổ hình, Trong hỏa ngục, cõi miên trường vô vọng… Ta tin Chúa, một đặc ân vinh dự, Nhận món quà vô giá thượng đế ban. Đây linh ân, linh dược quí muôn phần, Giúp ta sống trong quyền năng đắc thắng.