• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • NGƯỜI MÁY - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va là Đấng giương các tầng trời, lập nền móng của đất, và tạo sinh khí trong con người. (Xa-cha-ri 12:1) ------. Con cảm tạ, Chúa quyền năng sống động, Không tạo người, như “robot” thông minh. Ngài tạo người ban sinh khí, hồn linh, Để quản trị, để triển khai thế giới. Người, huyền nhiệm được Chúa cha mong đợi, Được cùng Ngài cai tṛi cõi càn khôn. Người không là một “robot” vô hồn, Biết chuyển động theo lập trình điện tử.
 • CHÚA KHÔNG BỎ QUÊN - THANH-HỮU
  Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. 7Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ (Luca 12:6-7) -------- Bao lần em đã tự ti, Nghĩ mình nhỏ bé, khinh khi giữa đời. Nghĩ mình xã hội bỏ rơi, Nghĩ mình Chúa cũng xa rời bỏ quên. Hãy xem chim sẻ nhảy bay, Giá trị ít ỏi trên tay vài đồng. Chúa vẫn bảo vệ chăm trông, Không con nào rớt mà không ý trời.
 • QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI - THANH-HỮU
  “Các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi” (Ma-thi- ơ 6:34).. -------. Mục đích Chúa dành cho ta không đổi, Dù đường dài, dù khúc khuỷu quanh co. Dù dốc cao, dù hố thẳm khôn dò, Chúa cùng bước lòng ta luôn an tịnh. Nhìn quá khứ, ta dâng lời cảm tạ, Nhìn tương lai, ta tin cậy vững lòng. Biết chắc Ngài nguồn hy vọng cậy trông, Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.
 • EM-MA-NU-ÊN - THANH-HỮU
  Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Ma-thi-ơ 1:23) -------. Em-ma-nu-ên, một hứa ngôn huyền nhiệm, Từ sơ khai, hy vọng đến tận cùng..Đấng quyền uy, sáng tạo cõi thủy chung.. Vẫn hiện hữu ‘ở cùng ta’ mãi mãi. Em-ma-nu-ên, tình yêu cao vời vợi, Đấng oai quyền, chịu nhục nhã hy sinh. Chịu đóng đinh trên thập tự khổ hình, Để ta được làm công dân thiên quốc.
 • CẢM NHẬN GIÁNG SINH - THANH-HỮU
  Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5) ---- Giáng sinh trông đợi hồng ân, Một nguồn phước hạnh tuyệt trần Chúa ban. Quí hơn báu vật trần gian, Giá trị cõi thế, thiên đàng đời sau. Giáng sinh mời Chúa vào lòng, Tôn thờ cảm tạ cầu mong linh quyền. Năng lực sức mới thượng thiên, Như sông tràn chảy khắp miền xanh tươi.
 • THẤY ĐƯỢC VÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU
  Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18) ------. Ôi hỡi Chúa, Ngài thấy mọi đường lối, Thấy lòng người, thấy thấy xảo quyệt mưu mô. Thấy khiêm nhu, thấy những kẻ tự cao, Đang vật lộn giữa biển trần hư ảo. Xin cho con, có tầm nhìn thiên đạo, Thấy cõi trời, vương quốc Chúa vĩnh sinh. Thấy yêu thương trong cứu rỗi hồn linh, Thấy cơ nghiệp đầy vinh quang thánh thiện.
 • KHAI THÔNG MẠCH NƯỚC - THANH-HỮU
  CHÚA sẽ luôn luôn hướng dẫn ngươi; Đáp ứng yêu cầu ngươi trong nơi đất khô hạn; Ngài sẽ làm xương cốt ngươi mạnh mẽ; Ngươi sẽ như thửa vườn luôn tưới nước, như ngọn suối không bao giờ khô cạn. (Ê-sai 58:11). ------. Bao lần bạn thấy khô khan, Thấy mình mệt mỏi nắng chang cõi trần.Thấy như cạn kiệt phước ân, Buồn lo chán nản hồn thân rã rời ? Ai ơi, cố giữ đức tin, Nhớ lại ơn phước linh trình đã qua. Đào sâu lời Chúa cho ta, Sẽ thấy Nước Sống chảy ra tràn đầy.
 • TÂM SỰ SA-LÔ-MÔN - THANH-HỮU
  Bấy giờ Chúa nổi giận với Sa-lômôn, vì lòng vua đã xây bỏ Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hiện ra cho vua hai lần, đã truyền cho vua chớ theo các thần khác, nhưng vua không vâng theo mạng lịnh Chúa đã truyền. (1Các Vua 11:9-10) ------. Xin tâm sự, bạn ơi nên thận trọng, Về ơn lành, phước hạnh Chúa đã ban. Đừng coi thường, ân điển Chúa vạn ngàn, Đừng phản bội, đừng vong ân bội nghĩa. Khi nhắm mắt, cơ hội không còn nữa, Mãi buồn lòng hối tiếc cõi hư vô. Bao quyền uy, danh vọng tựa cỏ khô, Chỉ cứu rỗi trong Linh Ân trường cữu.
 • ĐỪNG SO SÁNH GANH TỊ - THANH-HỮU
  Lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, Nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va. Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, Và hi vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công. (Châm ngôn 23: 17-18) -------. Muốn cho thanh thản cuộc trần,Ta đừng ganh tị, định phân với người. Tháng ngày gió thoảng mây trôi, Thỏa lòng, phước hạnh trong đời Chúa ban.Trong Chúa, dù gặp gian nan,Vẫn đầy hy vọng vững an muôn đời. Ân sủng thương xót tuyệt vời, Ta luôn mãn nguyện suốt đời tạm dung.
 • KHÓC CHO QUÊ HƯƠNG - THANH-HỮU
  Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35) -------. Tôi muốn khóc, nhìn miền Trung tan nát, Bão nầy đi, bão khác tiếp liên hồi. Mất mát nầy, hư hại khác không thôi, Nỗi đau khổ, vẫn triền miên không ngớt. Tôi muốn khóc, như Giê-rê-mi thổn thức, Cho dân mình giữa bao cảnh tang thương. Bao chiến tranh, bao dịch lệ, tai ương, Bị đày ải trong niềm đau tủi nhục. Ân sủng Chúa không bao giờ thay đổi,Vượt trên ngàn bão tố với phong ba. Quê hương con nhận lãnh ơn thứ tha, Vui cảm tạ, bên Thái Bình lặng sóng.
 • ÂN ĐIỂN CHÚA - THANH-HỮU
  Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12:9) ------. Chỉ trong ân điển Chúa thôi, Ta sẽ đứng vững mọi nơi thử rèn. Dù cho giữa cảnh khó khăn, Ân sủng của Chúa vẫn hằng tràn tuôn. Hãy tin cậy Chúa bạn ơi, Hãy nhờ ân điển như nơi tường thành. Dù cho cám dỗ bao quanh,Ta sẽ đứng vững trong Danh Năng Quyền.
 • ĐƯỜNG RỘNG--ĐƯỜNG HẸP - THANH-HỮU
  Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít.” (Ma-thi-ơ 7:13-14 . BHĐ) -------. Đường rộng, lạc thú đầy vơi, Đường rộng tội lỗi, nơi nơi gọi mời. Đường rộng nên tránh con ơi, Hãy vào đường hẹp với Lời Chúa ban. Đường hẹp, cứu rỗi bình an, Đường hẹp, hy vọng chứa chan vui mừng. Đường hẹp, phục vụ tha nhân, Đường hẹp, rao giảng Phúc âm cho người.
 • CÔNG DÂN THIÊN QUỐC - THANH-HỮU
  Ta sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng: Ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi. (Ô-sê 2:23) -------.Vương quốc Chúa trong tầm tay của bạn, Trong năng quyền, trong tha thứ, tự do.Trong bình an, trong ân sủng khôn dò, Đang mời bạn mở lòng ra đăng ký. Vương quốc Chúa, “visa” không vị kỷ, Không cậy vào những công đức, khả năng. Bởi xót thương, bởi hối cải ăn năn, Ta nhận lãnh một “passport” uy lực. 4