• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • DÒNG SÔNG LINH CHÚA - THANH-HỮU
  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy (Giăng 7:38) xem thêm Ê-xê-chi-ên 47: 1-12 -----. Nơi khô hạn, ta nguyện thầm ao ước, Một dòng sông, mát ngọt chảy từ nguồn. Tưới ngập đồng, đem sức sống tràn tuôn, Đem hy vọng, đem bình an mãn nguyện. Chúa chuẩn bị, dòng sông Linh huyền nhiệm, Từ ngôi trời đang chảy đến trần gian, Đầy quyền năng, đầy sức sống thiên đàng. Muốn tràn ngập Cơ-đốc nhân trung tín.
 • ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG - THANH-HỮU
  Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. (Gia-cơ 2: 22 BHĐ) -----. Đức tin quan trọng cho người, Đức tin biết chắc Ngôi Lời phán ra. Đức tin “hành động” giúp ta, Hoàn thành mục đích Chúa Cha ban truyền . Cầu xin Chúa giúp chúng ta, Can đảm hành động “bước ra khỏi thuyền”. Can đảm “tắm nước năng quyền”, Can đảm “rửa mắt” sông thiên rạng ngời.Để thấy phép lạ Chúa ơi, Để thấy vinh hiển rạng ngời xung quanh. Để Giê-xu được sáng danh, Để đem cứu rỗi phước lành Việt Nam.
 • CON NGƯƠI CỦA MẮT NGÀI - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. (Xa-cha-ri 2: 8) ------. Con ngươi” trông thật đáng yêu, Long lanh tươi sáng mỹ miều trong xanh. Em trân quí mắt tinh anh, Bảo vệ đôi mắt mong manh của mình. Xem lời Chúa chép Thánh kinh, Em, tôi là những nhân sinh tuyệt vời. Là “con ngươi” của Chúa Trời, Cơ phận nhạy cảm sáng ngời trong thân.
 • THIÊN NHIÊN BÀI HỌC CHO NGƯỜI - THANH-HỮU
  Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. ̣(1 Sử-ký 29:12) --- Thiên nhiên Chúa tạo cho người, Muôn vật cung ứng, vừa nơi bảo tồn. Để ta sống giữa càn khôn. Thân hồn biết Chúa, biết tôn thờ Ngài. Thiên nhiên bài học không ngừng, Bày tỏ ân điển tình thương Chúa Trời. Bạn tôi quyết hãy vâng lời, Làm theo ý Chúa để đời thăng hoa.
 • THIẾT BỊ THÔNG MINH - THANH-HỮU
  Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, Mà chống địch Đức Giê-hô-va được. (Châm-ngôn 21:30) ------. Hãy nhìn Lời Chúa bất di. Là “GPS” dẫn đi về trời, Là nguồn sự sống cho người, Là ánh sáng tỏa muôn đời còn nguyên. Kinh thánh thiết bị thông minh. Hà hơi, tạo bởi Thánh Linh Chúa Trời. Giúp ta nhận biết Ngôi Lời. Sống trong phước hạnh đời đời vinh quang. Hãy dùng thiết bị thiên đàng, Dùng lời KinhThánh mở mang nước trời. Linh hồn quí lắm bạn ơi, Cứu người vinh hiển rạng ngời ngàn năm.
 • CHẲNG SỢ CHI - THANH-HỮU
  Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 56:11) -----. Thế giới có lắm đổi thay, Có khi hưng thịnh có ngày suy vong. Hãy xem đế quốc Ba-by-lôn, Một thời vĩ đại nay còn nữa đâu. Chúa khuyên ta chẳng sợ ai, Dù là vua chúa, kẻ cai trị mình. Dù họ quyền lực, phồn vinh, Cuối đời hư mất, ngục hình hồn thân. Riêng con, tin Chúa dự phần Vào vương quốc thánh thiên ân đời đời. Sống trên thế giới tạm thời, Quyết tin vào Chúa là nơi vững bền.
 • TÌNH CHÚA - THANH-HỮU
  Tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.(Rô-ma 8: 38-39 ) ----. Tình yêu của Chúa cho ta, Cao siêu mầu nhiệm, bao la tuyệt trần. Không ai có thể định phân, Không gì tả hết tình thương vời vời. Tình Chúa thánh nhạc em nghe, Hòa lòng em hát thơ vè em ngâm. Tình Chúa tuyệt diệu sâu thâm, Hồn linh mãn nguyện Phúc Âm đời đời
 • HÃY TRẢ LẠI - THANH-HỮU
  Vua Si-ru cũng trả lại những vật dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem (Êxơra 1:7) -----. Khi dân sự, biết ăn năn trở lại, Biết hạ mình, vâng phục Chúa toàn năng. Chúa khiến lòng kẻ thù nghịch băn khoăn, Phải trả lại những bạc vàng cướp mất..Trong Linh năng, em quyết lòng xua đuổi, Những đau buồn, những kiêu ngạo, vãn than. Những đam mê, những sợ hãi cơ hàn, Em công bố nhận bình an thịnh vượng.
 • ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM - THANH-HỮU
  Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4:4 ). ----- Em cứ tưởng, thân phận mình bé nhỏ, Mình chỉ là hạt bụi giữa không gian. Như hơi sương phơ phất dưới nắng vàng. Như hạt cát lãng quên vùng sa mạc. Không phải thế, trong tầm nhìn thiên hựu, Em vẫn là báu vật của thiên cung. Đấng đại năng, Vua chí thánh muôn trùng, Đã chịu chết mua chuộc em. Cứu rỗi.
 • XÂY LẠI TƯỜNG THÀNH - THANH-HỮU
  Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai. (Ê-xê-chi-ên 22:30) ----. Có những bức tường của đức tin, Trước đây vững chắc trước sóng gềnh.Trước bao thử thách như giông bão, Giờ ngã nghiêng rồi giữa lãng quên. Chúa đang tìm, những ai đang đồng cảm, Ai bằng lòng đứng giữa bức tường xiêu. Bằng lòng xây những ngã đổ tiêu điều, Đem hy vọng, đem bình an vui thỏa.
 • MẮT CHÚA - THANH-HỮU
  Con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài (2 Sử-ký 16:9) ------. Chúa thấy ta ở mọi nơi, Thấy ngoại hình cả mọi lời trong tâm. Thấy những tư tưởng sai lầm. Thấy các cảm nghĩ sâu thâm trong hồn. Chúa thấy ta lúc cô đơn, Hay khi mừng rỡ biết ơn danh Ngài. Khi ta thất bại, chê bai, Hay lúc thịnh vượng hát bài ngợi khen. Chúa là Núi Lớn người ơi.
 • TA SẼ CƯỚI NGƯƠI CHO TA ĐỜI ĐỜI - THANH-HỮU
  Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực, Nhân từ và thương xót. 20Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; Và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”(Ô-sê 2:19-20) -----. Chúa cưới con, từ con người tội lỗi, Tha lỗi lầm, biến đổi cả hồn thân. Nâng con lên, cho con được dự phần, Để cai quản, càn khôn Ngài sáng tạo. Chúa cưới con, trong công minh thiên đạo, Trong nhân từ, trong chính trực xót thương.Trong quyền năng, trong thành tín thiên đường. Trong vinh hiển, trong vinh quang, tôn ngợi.
 • CHÚA LÀ AI - THANH-HỮU
  Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng: “Theo lời người ta nói thì Con Người là ai?” ............Ngài phán rằng: “Còn các con thì nói Ta là ai?” 16Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” . Mathiơ 16: 16.Ngài là tuyệt đỉnh yêu thương, Là nguồn chân lý, là đường vĩnh sinh. Ngài được đầy dẫy Thánh Linh, Quyền năng, phép lạ, hóa hình tuyệt luân. Khôn ngoan, uy lực khôn cùng, Khuất phục bão tố mịt mùng biển khơi. Chiến thắng ma quỉ nơi nơi, Chữa lành bịnh tật, khiến đời an vui…