• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CÔNG NGHỆ HAY LINH ÂN - THANH-HỮU
  Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.(Xa-cha-ri 4:6) ------. Anh đang sống trong kỷ nguyên công nghệ, Nhiều ngành nghề, nhiều máy móc phát minh. Nhiều “robot”, nhiều hỏa tiển, vệ tinh, Nhiều ứng dụng, mạng viễn liên trực tuyến. Công nghệ chỉ, thêm tiện nghi thuộc thể, Trong khoảng đời ngắn ngủi ở trần gian. Không giúp ta nối kết với thiên đàng, Với nguồn sống, với linh ân muôn thuở.
 • VƯỜN XUÂN MỚI - THANH-HỮU
  Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi,. (Khải huyền 21:1) -------.Vườn Ê-đen, là vườn xuân nguyên thủy, Linh xuân tràn, bao phủ cả không gian. Dòng sông xuân, hương thơm tỏa ngút ngàn, Nơi Thiên Chúa trồng cây xuân sự sống. Vườn xuân mới, đầy phước ân năng động, Đầy vui mừng, thương xót trái xanh tươi. Đầy hương thơm, của tha thứ tuyệt vời, Đầy uy lực, của quyền năng chói sáng…
 • DÒNG THÁC NGƯỜI … ĐANG CHẢY ĐẾN HƯ VÔ - THANH-HỮU
  Tôi tưởng tượng, dòng thác người đông đúc, Đang tụ về, đang chảy đến hư vô. Ngày mai đây, họ sẽ đến nơi nào? Khi thác đổ, hồn trôi về hỏa ngục. Hơn trăm năm, quê hương con có được. Một Tin Lành cứu rỗi thật quyền oai. Nhưng lòng người vẫn xa lánh lạc loài, Vẫn vô tín, vẫn thờ ơ chối Chúa. Ôi hỡi Chúa, nài xin ơn thiên hựu, Xin tỏ lòng thương xót đến quê hương. Xin cất đi bao tảng đá cản đường, Bao rào cản, bao cách ngăn cứu rỗi.
 • SA MẠC CUỘC ĐỜI - THANH-HỮU
  Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài.(Mac 1:13) ------. Sa mạc dạy biết ngửa trông. Chỉ vào Thiên Chúa, chớ không cậy người. Cứu Chúa dù đã Con Trời. Cũng vào sa mạc là nơi thử rèn. Sa mạc, thử thách quanh mình, Sa mạc khốn khó linh trình gian nan.Sa mạc, chống đối vu oan, Sa mạc thất bại buồn than bao ngày. Biết chắc Chúa vẫn cầm tay. Dìu ta đắc thắng đọa đày khổ đau Nhìn lên tay Chúa nhiệm mầu. Chúc tạ ân điển cao sâu của Ngài.
 • AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI - THANH-HỮU
  Có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. (Khải-huyền 11:15) -----. Chúa Cứu Thế, lòng em luôn mong đợi, Đang cầm quyền tể trị cõi càn khôn. Từ khởi nguyên đến vĩnh cữu trường tồn, Luôn đắc thắng với quyền uy thiên định. Chúa cứu thế vào đời theo thiên lịnh, Rao tin mừng đem cứu rỗi nhân sinh. Thắng Satan, thắng sự chết hoành hành, Ban sự sống cõi đất trời muôn thuở.
 • ĐẤNG VĨ ĐẠI Ở TRONG EM - THANH HỮU
  Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. (1 Giăng 4: 4 BHD) ------. Đừng nên so sánh gì thêm, Vì Đấng vĩ đại trong em đủ rồi. Giàu sang tạm bợ mà thôi, Quyền thế, danh tiếng mây trôi cuối trời. Mừng vui em có Ngôi Lời, Cho em đắc thắng, cuộc đời vững an. Nầy nhé, em có thiên đàng, Em có thịnh vượng, vinh quang nước trời.
 • TÌM LẠI LƯỠI RÌU - THANH HỮU
  Một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người của Đức Chúa Trời … chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. ..Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.(II Các Vua 6:5-7) ------. Học trò của Ê-li-sê, Dùng rìu đốn gỗ sơn khê làm nhà, Lưỡi rìu sút cán rớt ra, Chìm vào đáy nước. Kêu la cùng thầy. Khả năng, ân tứ Chúa cho, Là chiếc rìu quí Chúa trao cho mình.Trong quyền năng Chúa Thánh Linh, Cố giữ nhạy bén thuộc linh mỗi ngày.
 • MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN - THANH-HỮU
  Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Phi-líp 3:14) -------. Ngày xưa Chúa đã đi thuyền. Phương tiện đi lại thường xuyên bấy giờ. Ngày nay dùng phản lực cơ. Đều là phương tiện, thời cơ người dùng. Phương tiện khác ở thời nay. Mục đích cố định, không thay đổi gì. Phương tiện có thể chuyển di. Chân lý còn mãi không khi nào tàn. Chúa cho ta sống trần gian. Hãy dùng phương tiện Chúa ban cho mình. Vững tin lời Chúa: Thánh Kinh. Bước theo hướng dẫn Thánh Linh mỗi ngày.
 • ĐẤT HỨA VÀ LỜI HỨA. - THANH-HỮU
  Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? (Thi-thiên 77:8 ).Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. (Công-vụ các Sứ-đồ 2:39)------. Bao lần em đã cầu xin, Chúa cho đất hứa để mình định cư. Đến nơi sữa mật thừa dư, Em quên lời hứa, tựa như mộng vàng ! Em ơi xin nhớ điều nầy,“Đất hứa” vật chất như mây chóng tàn. “Lời hứa” vầng đá vững an, Hồn thân cứu rỗi, thiên đàng vĩnh sinh.
 • MƯA – MƯA - THANH-HỮU
  Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3) -----. Mưa.. có lúc, Chúa phô bày phép lạ, Để thử rèn, hoặc cảnh báo nhân gian. Để gia ân, bày tỏ phước thiêng đàng, Cho ta thấy lòng khoan nhân vĩ đại. Ngày sau rốt, mưa Linh năng thánh đức, Sẽ tuôn tràn trên các Cơ-đốc nhân, Như dòng sông, đem phước hạnh muôn phần, Đem sung mãn bao hồn linh cứu rỗi.
 • XIN CHO TÔI HÒN NÚI NẦY - THANH-HỮU
  Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; … Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.(Giô-suê 14: 12) ------. Ta từng mặc cảm sức hèn, Cho mình yếu đuối, không bằng người ta. Lo sợ, nhút nhát tránh xa, Không mơ ước lớn, cho ta tầm nhìn. Trong quyền năng Chúa Thánh linh, Hãy nhận khải tượng, mô hình núi cao. Núi, việc vĩ đại Chúa trao, Núi, những công tác lớn lao nước Ngài.
 • SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN - THANH-HỮU
  Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. (1 Cô-rinh-tô 9:22) ------. Qua mạng trực tuyến không gian, Chỉ trong tích tắc trăm ngàn thông tin. Văn minh chỉ biết ngoại hình, Không biết ý tưởng, tâm linh con người. Sử dụng năm tháng Chúa trao, Sống theo mục đích, truyền rao Tin lành. Dùng mạng trực tuyến chạy nhanh, Cùng “share” ân sủng Chúa dành cho ta. Đếm những hạnh phước đã qua, Để thêm ý chí xông pha linh trình. Nhận lấy sức mới Thánh Linh, Bước trên sóng gió hiển vinh Danh Ngài.
 • HAI CHIẾC ÁO CHOÀNG - THANH-HỮU
  Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức ChúaTrời của Ê-li ở đâu? …thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua (2 Các Vua 2: 13-14) --- Êlisê, thật tín trung, Nhận hai chiếc áo của cùng Ê-li. Đầu tiên mạnh dạn bước đi, Nhận lời kêu gọi thực thi giúp thầy. Ông nhận chiếc áo đầu tay, Ở bên bờ ruộng là ngày nhập môn. Theo thầy, phục vụ học khôn, Nhận bao kiến thức bảo tồn hồn thân. Bạn, tôi muốn chiếc áo nào?Chiếc áo kiến thức người trao cho mình? Hay là chiếc áo Thánh Linh? Quyền năng, uy lực hiển vinh nước Trời?