• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CƠ NGHIỆP - THANH-HỮU
  Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em (1 Phi-e-rơ 1:4) ------.Cuộc đời ta lắm lo âu, Mãi lo tích trữ góp thâu của tiền. Bao nhiêu năng lực ưu tiên, Chú vào cơ nghiệp dành riêng cho mình. Đừng nên đánh đổi linh hồn, Đừng đổi cơ nghiệp hằng còn Chúa ban. Bằng những ham thích trần gian, Bằng những giá trị chóng tan trong đời. Chăm nhìn muc đích bước đi, Chờ ngày gặp Chúa quang huy rạng ngời.
 • LÒNG CHA - THANH HỮU
  Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. (Châm-ngôn 4:1 -------- Nhưng con là hạt giống cha mong đợi, Cha gieo mầm, vun xới con lớn lên. Con, tinh hoa cha kỳ vọng hằng đêm, Là kế tự, là niềm vui hạnh phúc. Thời gian sống như là một quà tặng, Cha vẫn biết, bao khó khăn giăng bủa, Bao thử rèn, bao cám dỗ chờ con. Hãy khiêm nhu, tin cậy Chúa hết lòng,Ngài sẽ giúp ban niềm vui đắc thắng. sẵn dành trao đặt vào tay con. Hãy khôn ngoan xử dụng cách hết lòng, Theo ý Chúa, để đời con mãn nguyện.
 • TRONG NGÔI LỜI CHÚA ĐÃ CÓ THƠ - THANH-HỮU
  Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. .. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. (Giăng 1: 1,3) Trong Ngôi Lời Chúa đã có thơ, Từ thuở khai nguyên tự bao giờ. Thơ đã bao trùm toàn vũ trụ, Vận hành, sáng tạo ý thiên cơ. Lời thơ uy lực đầy quyền năng,Thơ trải mênh mông cõi vĩnh hằng. Thơ là Cứu Chúa, Ngôi Lời sống. Tể trị muôn loài, em biết chăng?
 • CẨN THẬN GIỮ LẤY ĐỨC TIN - THANH-HỮU
  Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế.(Cô-lô-se 2:8 -------. Dù cho thế giới rối ren, Dù cho kinh tế khó khăn suy trầm. Vững lòng rao giảng phúc âm, Vì là quyền phép trọng tâm nước trời. Dù cho vật đổi sao dời, Vững tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên. Chờ ngày ta sẽ đoàn viên, Bên ngôi vinh hiển thượng thiên vui mừng.
 • CHÚA TÁI LÂM - THANH-HỮU
  Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:3 ) ------. Em tin chắc lời Thánh Kinh bày tỏ, Về thời kỳ, dấu hiệu Chúa hồi lai. Lời tiên tri ứng nghiệm chẳng hề sai, Em phấn khởi trông mong ngày Chúa đến. Thánh Linh hỡi, cho lòng em yêu mến, Luôn khiêm nhường, trung tín với Thần Nhân. Dù gian nguy, thử thách đến ngàn lần, Xin nắm chặt nguồn cứu ân vinh hiển.
 • VĂN HÓA NGƯỜI & VĂN HÓA TRỜI - THANH-HỮU
  Văn hóa người, chú tâm vào vật chất, Vào cuôc đời, vào triết lý trần gian. Rồi trải qua bao năm tháng suy tàn, Thay đổi mãi theo tiến trình xã hội. Văn hóa Chúa, không bao giờ thay đổi, Không bao giờ biến cải không-thời-gian. Được tạo nên, xác chứng ở thiên đàng, Đang chi phối cõi trần hoàn vũ trụ. Văn hóa Chúa là tình yêu hội tụ, Trong “Con Trời” ban cứu rỗi thiên ân. Nâng hồn linh đạt phước hạnh thiên tầng, Sống vinh hiển cõi đời đời viên mãn.
 • CHẠY - THANH-HỮU
  Tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí. (1 Cô-rinh-tô 9:25-26) ------. Cuộc đua Chúa đã dành cho, Sao ta “chạy lạc” quanh co bao ngày? Đến khi nhắm mắt xuôi tay, Ta đành bỏ cuộc tiếc thay tuổi đời ! Lời Chúa khuyên dạy ai ơi, ̣ Hãy nắm mục đích nước trời sẵn ban. Trường đua thế giới, trần gian, Đích đến là chốn thiên đàng vĩnh sinh.
 • NHÌN LÊN - THANH-HỮU
  Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi; đó là một tảng đá rất lớn. (Mác 16:4 ) -----. Chúa khuyên ta có tầm nhìn tích cực, Tin cậy vào Đấng cứu rỗi quyền năng. Ngài đổi thay hoàn cảnh không ai bằng,Từ tuyệt vọng buồn đau ra hy vọng. Chúa có thể, biến tang thương buồn bã, Ra vui mừng, ra cảm tạ ngợi khen. Biến khổ đau, sợ hãi của màn đen, Thành rạng rỡ giữa bình minh đắc thắng.
 • CHÚA VĨ ĐẠI HƠN ..... - THANH-HỮU
  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha (Giăng 10:29) --------. Bạn từng thất bại chua cay, Nghĩ rằng tội lỗi mạnh thay trong đời. Nhưng ơn cứu rỗi tuyệt vời, Giê-xu tha thứ phục hồi mạnh hơn. Lòng thương xót Chúa khuyên mời, Bạn tôi hãy đến tìm nơi an bình. Để được tha thứ tội tình, Để nhận sự sống quang vinh đời đời. Quyết tâm nắm chặt Ngôi Lời,Quyết không sợ hãi bồi hồi khiếp kinh. Quyền năng trong Chúa Thánh Linh, Vượt trên, đắc thắng, hiển vinh Danh Ngài.
 • ĐIỀU THẤY ĐƯỢC VÀ ĐIỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU
  Chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. (II Cô-rinh-tô 4: 18) ------. Mắt ta chỉ thấy hữu hình, Chỉ thấy vật thể quanh mình gần xa.Thấy trong ánh sáng trời hoa, Thấy được màu sắc quanh ta rạng ngời. Điều thấy được, chỉ tạm thời Điều không thấy được muôn đời còn nguyên. Chúa là núi lớn vững yên, Mặt trời công nghĩa vô biên sáng ngời.
 • TRỤ MÂY & TRỤ LỬA - THANH-HỮU
  Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. ̣(Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21) ------. Dân sự Chúa đi qua vùng sa mạc, Không lối mòn, giữa vùng đất hoang vu. Ngày nắng thiêu, đêm lạnh cóng sa mù, Chúa gởi đến một trụ mây trụ lửa. Một trụ lửa, sáng soi trong đêm tối, “Máy điều hòa” vĩ đại ở trên không. Vừa tỏa soi, vừa sưởi ấm muôn lòng, Đem yên ủi, bình an con dân Chúa.
 • KHÔNG BAO GIỜ BỊ XIỀNG XÍCH - THANH-HỮU
  Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích (II Ti-mô-thê 2:9) -----Uy quyền Chúa mạnh hơn ngàn núi lửa, Hơn sóng thần, hơn bão tố triều dâng .Thắng Sa-tan, thắng sự chết mộ phần, Sống vinh hiển cầm toàn quyền vũ trụ. Đạo cứu rỗi có quyền uy cao cả, Bẻ xích xiềng, đánh ngã các đế vương. Rẽ biển sâu thành xa lộ dẫn đường Đem dân Chúa trở về vùng đất hứa.
 • KHAI TRÌNH - THANH-HỮU
  Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.(Rôma 14:12) ------. Là công dân nước Trời cao, Khai trình mọi việc Chúa giao trong đời. Bởi tình yêu Chúa phục hồi, Cho ta quốc tịch vào nơi thiên đàng. Đang khi còn sống trần gian, Chúa trao cơ hội mở mang nước Ngài.Cho ta năng lực triển khai, Cho ta ân tứ, tiền tài, thời gian. Sống theo mục đích Ngài ban, Tín trung giữa cảnh gian nan nhọc nhằn. Vững lòng đối diện khó khăn, Quyết tâm tin cậy không than trách gì.