• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Ban Cho Niềm Hy Vong - Hội Thánh Thiên Ân - Trueliving Cùng Chung Vai Sát Cánh làm việc.


Chúng tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm việc và mang lại sự thành công khi lần đầu tiên chúng ta tổ chức Bữa Ăn Tối : Ban Cho Niềm Hy Vọng.

Từ khâu chuẩn bị cho đến việc thực hiện trong ngày của Hội Thánh Thiên Ân-TrueLiving Church đã bày tỏ được những gì chúng ta cần thực hiện : Một Hội Thánh, Một Thông Điệp để hoàn thành Một Sứ Mạng Chúa giao cho.

Khi cùng nhau chung sức làm việc, chúng ta thấy được điều gì đó đặc biệt giữa các thành viên của Hội Thánh Thiên Ân -TrueLiving Church. Từ những người lớn tuổi cùng với các bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi cùng nhau phục vụ cho một mục đích chung trong sự vui mừng và hăng say làm việc.

Những gì chúng ta làm lần này khi đem ra so sánh thì trái ngược hoàn toàn với cách thông thường mà Hội Thánh đã làm trong nhiều năm qua, nhưng đây là những gì chúng ta cần phải làm để hướng tới nếu chúng ta muốn tiếp cận với những người trong cộng đồng trong việc bày tỏ Đấng Christ.

Bữa Ăn Tối : Ban Cho Niềm Hy Vọng là mục vụ chung (DNA) của Hội Thánh Thiên Ân - TrueLiving Church trong phương châm yêu người lân cận như yêu chính bản thân mình.

Có những điều chúng ta đã học được ngay sau đó. Hãy bày tỏ những suy nghĩ của chúng ta qua sự kiện này cũng như chia sẽ suy nghĩ. Xin làm ơn nhấn chuột vào đường dẫn nối kết( English) để góp ý xây dựng. Xin chân thành cám ơn.

https://docs.google.com/forms/d/1j-4Y7eJ826ZxudU1OGMk8eCS-dp5HABq0y55AjhEkwk/viewform


Chúng tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm việc và mang lại sự thành công khi lần đầu tiên chúng ta tổ chức Bữa Ăn Tối :  Ban Cho Niềm Hy Vọng.

Từ khâu chuẩn bị cho đến việc thực hiện trong ngày của Hội Thánh Thiên Ân-TrueLiving Church đã bày tỏ được những gì chúng ta cần thực hiện : Một Hội Thánh, Một Thông Điệp để hoàn thành Một Sứ Mạng Chúa giao cho.

Khi cùng nhau chung sức làm việc, chúng ta thấy được điều gì đó đặc biệt giữa các thành viên của Hội Thánh Thiên Ân -TrueLiving Church.

Từ những người lớn tuổi cùng với các bạn thanh thiếu niên trẻ tuổi cùng nhau phục vụ cho một mục đích chung trong sự vui mừng và hăng say làm việc.

Những gì chúng ta làm lần này khi đem ra so sánh thì trái ngược hoàn toàn với cách thông thường mà Hội Thánh đã làm trong nhiều năm qua, nhưng đây là những gì chúng ta cần phải làm để hướng tới nếu chúng ta muốn tiếp cận với những người trong cộng đồng trong việc bày tỏ Đấng Christ.


Bữa Ăn Tối : Ban Cho Niềm Hy Vọng là mục vụ chung (DNA) của Hội Thánh Thiên Ân - TrueLiving Church trong phương châm yêu người lân cận như yêu chính bản thân mình.

Có những điều chúng ta đã học được ngay sau đó. Hãy bày tỏ những suy nghĩ của chúng ta qua sự kiện này cũng như chia sẽ suy nghĩ. Xin làm ơn nhấn chuột vào đường dẫn nối kết( English) để thẩm định. Xin chân thành cám ơn.

 

Give Hope Dinner

Thiên-Ân Trueliving Church Closes 2014 Together

Thank you all for making the first ever Give Hope Dinner a success.  From preparation to execution on the day of, our church, both Thiên-Ân and Trueliving, showed what it is to be One Church with One Message fulfilling One Mission.  There is something special seeing members from both Thiên-Ân and Trueliving  working together.  Both young and old alike served the same purpose with enthusiasm and joy.  What we did was unconventional compared to years past, but this is what we need to do moving forward if we want to reach our community for Christ.

The Give Hope Dinner is a part of Thiên-Ân Trueliving's DNA- loving our neighbors as we love ourselves. There are somethings we learned right away.  To read our thoughts on this event as well as give yours, please click the button below to go to the survey.  Thank you.
 
https://docs.google.com/forms/d/1j-4Y7eJ826ZxudU1OGMk8eCS-dp5HABq0y55AjhEkwk/viewform
 

 

Xin  bấm vào để xem thông  tin : Bữa Ăn Niềm Hy Vong :christmas_dinner_2014_zzz.pdf ; Please click to see the poster : Give Hope Dinner