• Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. (Giô-suê 1:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THANH THIẾU NIÊN TIẾNG ANH- English Speakers- Youth Group's Activities- The True-living’s Group

 

Service times:

  • Sunday:      09:45am-11:15am        Worship
  • Sunday:      11:30am-12:30am             Bible Study
  • Tuesday:     7:00pm-8:00pm                 Weekly Pray

 

In Charge 

  • Coordinator:          Vu Ho Pastor
  • Community:           Michael Truong  Pastor 
  • Worship Music:      Miss Trinh Le

Location : Thien An Baptist Church 2900 SW Myrtal Seattle 98126; Contact number 206-935-4944 (church office)