• Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. (Thi-thiên 75:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • Phục Sinh 2015 - Sinh Hoạt Vui với Trò Chơi Tìm Trứng -Trueliving Community Easter Egg Hunt 2015
  Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. 6Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. 7Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi.”
 • Ban Cho Niềm Hy Vong - Hội Thánh Thiên Ân - Trueliving Cùng Chung Vai Sát Cánh làm việc.
  2014 - Hội Thánh Thiên Ân - Trueliving Cùng Chung Vai Sát Cánh làm việc. Chúng tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm việc và mang lại sự thành công khi lần đầu tiên chúng ta tổ chức Bữa Ăn Tối : Ban Cho Niềm Hy Vọng. Từ khâu chuẩn bị cho đến việc thực hiện trong ngày của Hội Thánh Thiên Ân-TrueLiving Church đã bày tỏ được những gì chúng ta cần thực hiện : Một Hội Thánh, Một Thông Điệp để hoàn thành Một Sứ Mạng Chúa giao cho. Khi cùng nhau chung sức làm việc, chúng ta thấy được điều gì đó đặc biệt giữa các thành viên của Hội Thánh Thiên Ân -TrueLiving Church.
 • SINH HOẠT HỘI THÁNH- CẦU THAY-Church's Activities - Prayers
  Sunday : ◾09:45am-11:15am Thờ Phượng Tiếng Anh- English Worship. Đặc trách Mục sư Michael Trương Công Đạt. Youth English Speakers worship at church. Coordinator: Pastor Michael Đạt Trương. ◾11:30am-01:00pm Thờ Phượng Tiếng Việt- Vietnamese Worship. ◾10:30AM -11:30AM Học Kinh Thánh Tiếng Việt - Bible Studies. ◾ Tuesday : ◾ 7:00pm -8:00pm Cầu nguyện Tiếng Anh English Pray 7:30pm -8:30pm Nhóm cầu nguyện tiếng Việt hàng tuần tại Hội Thánh - Weekly Pray.
 • SINH HOẠT CÁC NHÓM NHỎ - Small Group's activities
  Monday: 7:30 tối Nhóm Doanh Nhân - Nhóm tại gia tuần cuối tháng. The Bussiness Group's Bible Study ( the last week of every month) Tuesday : 7:30 tối Nhóm cầu nguyện tiếng Việt- Pray 7:30 tối Nhóm cầu nguyện tiếng Anh - English Speaker's pray
 • THANH THIẾU NIÊN TIẾNG ANH- English Speakers- Youth Group's Activities- The True-living’s Group
  Service times: ◾ Sunday: 09:45am-11:15am Worship ◾ Sunday: 11:30-12:30am Bible Study ◾Tuesday: 7:00-8:00pm Weekly Pray
 • CÁC MỤC VỤ TRUYỀN GIÁO- Church's Ministry Missions
  Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât. Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.Thông Tin sẽ được cập nhât.