• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở trong lòng anh em! (Phi-líp 4:23)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Yêu Thương Bởi Đức Tin - Bill Bright

Chúa nói với chúng ta rằng tình yêu là điều răn lớn nhất. Tuy nhiên, từ lâu tôi phát hiện ra rằng tôi không thể yêu người với sức riêng của tôi được. Như tất cả mọi thứ khác cần thiết để sống cuộc đời Cơ đốc nhân, Thiên Chúa đã làm điều đó qua tôi. "Vì tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi (có nghĩa là, trong xác thịt tôi)" (Rô-ma 7:18a, bản KJV). Chúng ta phải phụ thuộc vào Chúa Thánh Linh ngự trong lòng để giữ các điều răn của Thiên Chúa. Tôi học cách yêu người ta "bởi đức tin." Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, tôi quyết định yêu thương họ, bất kể tình cảm và xúc động nào của mình. Khi tôi làm điều đó, Thiên Chúa sẽ gánh lấy, và yêu thương mọi người thông qua tôi. Tôi chỉ là một cái ống dẫn. Khi tôi bắt đầu thực hành yêu thương bởi đức tin, tôi thấy rằng các cuộc xung đột với các cá nhân dường như biến mất, thường là một cách kỳ diệu.
Trong một trường hợp, tôi đã có nan đề về yêu thương một nhân viên đồng nghiệp. Tôi muốn yêu thương ông ta, tuy thế, thật là khó khăn vì những mâu thuẫn hiển nhiên cùng các sự khác biệt cá tính, Một hôm, Chúa nhắc nhở tôi về mạng lệnh của Ngài trong 1 Phi-e-rơ 5:7 hãy trao mọi lo lắng cho Ngài và yêu người đàn ông này bởi đức tin. Khi tôi đã làm điều này, mối lo lắng của tôi được nhấc khỏi. Tôi biết vấn đề đã ở nơi bàn tay của Thiên Chúa. Một giờ sau, tôi tìm thấy dưới khe cửa nhà tôi một thư hòa giải từ người đàn ông đó. Ông ta không cách nào có thể biết được những gì tôi vừa trải qua. Trong thực tế, bức thư của ông đã được viết vào ngày hôm trước. Chúa đã nhìn thấy sự thay đổi trong tôi. Chúng tôi gặp nhau vào buổi chiều và có thời gian cầu nguyện và thông công tuyệt vời nhất mà chúng tôi chưa từng kinh nghiệm với nhau. Yêu thương với tình yêu Thiên Chúa nhờ đức tin đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi
Một thời gian trước đây tôi đã nói chuyện với một nhóm các mục sư về tầm quan trọng của tình yêu – tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa. Sau cuộc họp, một trong các vị mục sư đến gặp tôi và nói: "Sáu tháng trước đây, có một người đàn ông trong nhà thờ của tôi là người phản đối tất cả mọi thứ tôi muốn làm. Thành thật mà nói, tôi không thể chịu được con người này, và ông ta cũng không chịu nổi tôi. Chúng tôi đã lâm vào một sự bế tắc, và nhà thờ đã bị chia rẽ vì việc này. Tôi đã nghe ông nói về 'yêu thương bởi đức tin’, và tôi quyết định sẽ yêu thương người ấy. Tôi bắt đầu tuyên bố tình yêu của Thiên Chúa cho ông ta bởi đức tin. Sáu tháng đã trôi qua, và người đàn ông đó bây giờ là người bạn thân nhất của tôi. "Các bạn ơi, việc này thể hiện tốt. Hãy thử nó trên một người nào mà bạn đang gặp khó khăn để yêu thương.

Bill Bright (dch)