• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin - JOYCE MEYER

Bản năng tự nhiên của chúng ta là sợ và cố bảo vệ và lo cho bản thân, nhưng Chúa mời chúng ta đến một đời sống đức tin. Sợ hãi gây đau khổ. Buồn thay, đôi khi người ta sống trong sợ hãi quá lâu đến độ họ không nhận ra nó là bất thường. Chúng ta có thể phát triển phép ứng xử cho phép chúng ta cư xử đúng trong những lúc khó xử.
Tôi có nhiều nỗi sợ trong đời sống là do tôi lớn lên trong một gia đình lạm dụng và lộn xộn. Tôi đã học “sống chung” với nó, nhưng khi tôi học Lời Chúa, tôi cũng học được rằng tôi không cần phải “sống chung” với nó. Tôi nhận ra rằng có một cách tốt hơn – cách đức tin. Tuy nhiên, đi từ chỗ sợ hãi đến đức tin vẫn là một hành trình. Trước đây tôi sợ bị khước từ, sợ phật lòng người khác, và thật sự không thích bản thân. Tôi sợ người ta nghĩ gì về tôi. Đối với tôi tiếng tăm rất quan trọng. Tôi sợ thất bại, sợ chọn lựa sai, và sợ bị chỉ trích hay xét đoán về những quyết định và hành động của tôi. Tôi cũng sợ những lỗi lầm quá khứ, sợ tương lai mù mịt, không có đủ tiền để lo cho bản thân, và sợ cần phải lệ thuộc người khác.

            Tôi thành thật mà nói bây giờ tất cả những nỗi sợ này không còn bén mãng trong đời sống tôi. Có lúc nó muốn “chen chân” vào, nhưng tôi không còn bị nó kiểm soát nữa. Tôi đã phát triển thói quen đức tin, và bạn cũng có thể làm được việc này.
Việc học biết và đón nhận tình yêu vô điều kiện của Chúa cũng giải cứu chúng ta khỏi nỗi sợ. Không điều gì khác thay thế được ! Tình yêu trọn vẹn xua tan sợ hãi (1John 4:18). Chỉ có Chúa mới có tình yêu trọn vẹn, và chúng ta có tình yêu này bởi đức tin. Hãy tin xác quyết Lời Ngài và bắt đầu đón nhận tình yêu Ngài dành cho bạn và để Ngài giải cứu bạn khỏi mọi sợ hãi. Đức tin hành động bởi tình yêu thương (Galatians 5:6). Làm sao chúng ta tin tưởng nơi Chúa nếu chúng ta không được thuyết phục rằng Ngài yêu chúng ta mọi lúc mọi nơi ? Biết và tin tình yêu của Chúa là yếu tố quan trọng để có thể sống đời sống đức tin.

Kinh Thánh thường nói, “Đừng sợ, vì Ta ở với con.” Chúa ở với bạn và Ngài hứa không bao giờ lìa hay bỏ bạn. Bạn sẽ không tăng trưởng trong đức tin qua việc ước gì mình cảm thấy thế này, thế kia, nhưng bạn sẽ tăng trưởng bằng cách bước ra và tin cậy lời hứa của Chúa. Mỗi lần bạn làm vậy, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm nhằm giúp bạn tin cậy Chúa lần sau. Đừng nản lòng với bản thân nếu phải mất một thời gian nữa mới phát triển thói quen đức tin. Tôi tin không ai hoạt động trong đức tin trọn vẹn, nhưng tạ ơn Chúa chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng. Bạn há không vui là bạn không phải cảm thấy bị áp lực để chứng tỏ mình hoàn hảo trong mọi việc sao ? Chúa Giê-su, Đấng Toàn Hảo, đã dọn đường cho chúng ta, và chúng ta có thể theo Ngài từng bước một. Hãy nhớ điều này : Chúa đẹp lòng với bạn bao lâu bạn cứ tiến tới, và Ngài sẽ không thất vọng với bạn bởi bạn không toàn hảo. Sự thất tín của chúng ta sẽ không thay đổi sự thành tín của Chúa (2Timothy 2:13).

Vui Vẻ Chấp Nhận. Thói quen đức tin cho phép chúng ta vui vẻ chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh nào bởi vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ hóa giải mọi sự vì ích lợi cho chúng ta (Romans 8:28). Chúng ta có thể tin cậy Chúa dẫu sự việc trông thấy hay cảm thấy thế nào. Tác giả Charles E. Cowman đã viết cuốn Streams in the Desert, có nói, “Chúng ta phải tin xác quyết Lời Chúa. Kinh nghiệm cho thấy một đức tin như thế sẽ không làm cho mặt trời chiếu sớm hơn mà cũng không làm cho ban đêm ngắn hơn.”
Tin cậy chỉ đơn giản là xin Chúa điều bạn muốn, bạn cần hay ước ao và dâng cho Ngài niềm kính trọng và vinh dự bằng cách để Ngài làm thành vào thời điểm và cách thức Ngài thấy hợp. Chúa không nhất thiết muốn nghe chúng ta hỏi tại sao và khi nào, nhưng Ngài thích nghe chúng ta nói, “Con tin cậy Ngài.”
Chúa muốn chúng ta tin cậy Ngài trong nhiều việc, chứ không chỉ trong một số việc. Đường lối chúng ta không phải đường lối Ngài, nhưng đường lối Ngài là toàn hảo. Thời điểm của Ngài không phải là thời điểm của chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ trễ cả. Thói quen đức tin sẽ giúp ta duy trì thói quen hạnh phúc.
Vì thế, Ta bảo các con : Khi cầu nguyện, hãy tin đã được, tất các con xin gì được nấy. Câu Kinh Thánh này thật lý thú, nhưng chúng ta phải nhận biết rằng nó không cho chúng ta biết khi nào chúng ta nhận được điều chúng ta cầu xin. Chúng ta thừa hưởng các lời hứa của Chúa nhờ đức tin và kiên nhẫn (Hebrews 6:12). Tính thiếu kiên nhẫn của chúng ta không khiến cho Chúa vội vã, và chúng ta cũng nên quyết định vui vẻ chờ đợi. Vui vẻ chấp nhận là bằng cớ của đức tin. Thái độ của chúng ta lúc đó muốn nói lớn tiếng và rõ ràng là “Tôi tin Chúa trọn vẹn trong mọi đường lối Ngài và tôi biết tôi đang ở trong tay Ngài.”

Phó Mình Cho Chúa. Hãy chấm dứt cố gắng kiểm soát đời sống và hoàn cảnh của bạn và tin cậy Chúa trong mọi sự. Phó mình là hoàn toàn quên quá khứ, phó hoàn toàn tương lai vào tay Ngài, và bình an vô sự với hiện tại, biết rằng giây phút bạn ở trong tay Chúa là giây phút bạn ở trong ý muốn trọn vẹn của Ngài. Tác giả Watchman Nee, một Cơ đốc nhân đầy ơn người Trung Hoa đã hy sinh vì niềm tin của ông, chịu cho người ta cắt lưỡi vì đã rao giảng, đã chết với lời ghi chép trên gối ông nằm:
“Giê-su là Con Thượng Đế. Ngài chết để chuộc tội lỗi con người, và sau ba ngày Ngài đã sống lại. Đây là sự thật quan trọng nhất trong vũ trụ này. Tôi chết trong lúc tin nơi Chúa Giê-su”.Watchman Nee
Ông có thói quen đức tin nên không gì chặn đứng ông được, kể cả sự chịu khổ và sự chết. Nếu chúng ta học sống bằng loại đức tin như thế, toàn bộ cuộc đời sẽ trở thành một niềm vui bất tận và chúng ta yên nghỉ trọn vẹn khi chúng ta chờ đợi Chúa.

JOYCE MEYER (Theo Thói Quen : Chọn Tốt Bỏ Xấu)