• Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. (Thi-thiên 135:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TỰ DO VỀ TÀI CHÁNH - BILL BRIGHT

“Ngày nay… bạn có thể được tự do hoàn toàn về tài chánh !”.
Bạn có bao giờ đáp ứng với một trong những quảng cáo báo chí nổi bật kia chưa ? Triển vọng ấy mới tuyệt vời làm sao !

Vào tháng Bảy năm 2003, một thanh niên dọn đến Chicago với ý định tạo lập một gia tài. Với chỉ một vài năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất các sản phẩm sữa, anh quyết định đưa lý thuyết làm phó-mát của mình vào hoạt động.
Bắt đầu doanh nghiệp của mình với sáu mươi lăm đô-la trong túi, một chiếc xe ngựa, và một con ngựa thuê tên là Paddy, anh ra sức làm việc bán phó-mát trực tiếp đến cho những người buôn bán lẻ tại Chicago. Vào cuối năm đầu tiên, anh có được $3.000 nợ. Chẳng bao lâu sau anh kiếm được tín dụng để mua thêm phó-mát và phải điều hành doanh nghiệp của mình từng ngày một theo mức anh có thể  trả bằng tiền mặt.

Anh làm việc cật lực hơn nữa. Tuy nhiên, sự thành công vẫn xa lánh anh. Cuối cùng, một ngày nọ anh chất đầy lên xe với ý định bán hết số phó-mát trị giá hơn $100. Tuy nhiên, khi anh đếm tiền bán được vào cuối ngày, anh chỉ thu được có $12,65. Anh dẫn Paddy về nhà, đi nhanh như tên bắn, bầm dập.  Anh hỏi con ngựa một cách thất vọng : “Chuyện gì xảy đến với chúng ta vậy hở Paddy ?”

Đôi tai của Paddy dựng đứng lên, và từ nơi không người thanh niên đường như nghe tiếng trả lời : “Anh đang làm việc mà không có Đức Chúa Trời !”. Anh dừng con ngựa lại và nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Khi anh ngồi đó ngạc nhiên, anh nhận thấy rằng mình đã để cho Chúa ra khỏi doanh nghiệp của mình. Ngay từ đó, anh quyết định xin Chúa làm người đồng công với mình.    
    
Người đàn ông có quyết định quan trọng nầy là J.L. Kraft, nhà sáng lập công ty phó-mát Kraft. Chúa ban phước cho sự cam kết của ông và trong vòng một vài năm công ty làm chủ hơn năm mươi công ty nhỏ hơn hoạt động tại Canada, Australia, Anh Quốc và Đức. Ngày nay, Kraft là một tiếng cửa miệng cho các sản phẩm sữa.

Tôi gặp ông Kraft, một người tin kính, khiêm nhường tại Hollywood vào những năm 1940 tại một cuộc họp các doanh nhân. Gương mẫu quản gia của ông là một khuôn mẫu cho hết thảy chúng ta. Ông bắt đầu dâng phần mười khi ông chỉ mới kiếm được có hai mươi đô-la một tuần và cứ tiếp tục đầu tư vào công việc Chúa suốt cả cuộc đời của mình. Đôi khi ông dâng nhiều hơn một phần ba thu nhập của mình cho sự nghiệp của Đấng Christ. Ông Kraft đạt được sự tự do tài chánh qua việc kinh doanh khôn ngoan và bởi áp dụng các nguyên tắc Thánh Kinh về chức vụ quản gia. Ông không chỉ yểm trợ hội thánh của mình mà còn giúp đẩy mạnh công tác giáo dục tôn giáo nữa. Ông cũng dâng hiến rộng rãi cho các giáo sĩ nội địa và hải ngoại. Mặc dầu Đức Chúa Trời đã ban cho nhiều con cái Ngài sự giàu có, sự độc lập tài chính chỉ là ước mơ cho hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, sự tự do tài chính được dành cho mọi quản gia Cơ Đốc trung tín vâng theo kế hoạch Đức Chúa Trời trong việc dâng hiến, để dành và tiêu xài.

Tự do tài chính có nghĩa là có đủ để chu cấp cho người nhà của chúng ta và để dâng hiến rộng rãi và vui mừng cho công việc Chúa. Từ ban đầu, đây vốn là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đã làm thịnh vượng những người đã bày tỏ chức vụ quản gia tốt, bày tỏ chính họ xứng đáng được tin cậy trong những điều thiêng liêng cũng như vật chất (Lu-ca 12:42,43; 16:10,11). Khi những người đàn ông và đàn bà đã chứng minh được là trung thành, Ngài biến họ thành những kênh dẫn của tình yêu và ơn phước.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do về mặt tài chính để chúng ta có thể đặt Ngài lên trên hết trong đời sống chúng ta và dâng hiến rộng rãi cho sự thăng tiến của vương quốc Ngài. Ngài muốn chúng ta nhạy bén với tiếng Ngài, sẵn sàng theo Ngài bất cứ khi nào – và bất cứ nơi nào – Ngài dẫn đi. Một nhiệm vụ khó khăn khi một người phải ở dưới áp lực liên tục về tài chính !

Tại Sao Cơ Đốc Nhân Chịu Khổ Về Mặt Tài Chính : Nếu đây không phải là kế hoạch của Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao nhiều Cơ Đốc Nhân phải sống dưới ách nô lệ tài chính ? Các lý do đều là căn bản. Không hiểu biết hoặc không vâng theo các nguyên tắc Kinh Thánh về chức vụ quản gia, họ chịu thua triết lý trần gian về tiền bạc. Họ tự trói buộc mình vào chủ nghĩa vật chất và ít hoặc không dấn thân cho công việc Chúa.

Malcolm Muggeridge, một trong những nhà trí thức hàng đầu của Anh quốc, đến với trụ sở Christian Embassy (Đại Sứ Cơ Đốc) của chúng tôi tại Washington, D.C., để ăn trưa một ngày nọ. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những điều của Đức Chúa Trời. Vào ngày đó, ông đưa ra rất ít hy vọng cho tương lai của thế giới phương tây.
Lòng yêu tiền bạc và lòng yêu vật chất đang phá hủy dần con người trung bình tại Mỹ và Tây Âu, ông giải thích như vậy. Con người tham lam, muốn nắm bắt nhiều hơn họ có. Khẩu vị của chúng ta không biết giới hạn; chúng ta đã trở nên không biết thoả mãn. Do đó, ông nói, có Cơ Đốc giáo sống động tại Đông Đức hơn là Tây Đức, tại Ba-lan hơn là tại Ý, tại Liên-xô hơn là tại Anh Quốc. Các Cơ Đốc Nhân sẵn sàng trả giá cho sự bắt bớ tại những nước nầy đã học biết trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài và được thỏa mãn với điều họ có. Với sự khiêm nhường của tấm lòng, họ cùng với sứ đồ Phao-lô nói rằng : “Tôi đã tập, hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11).

Chính là trong chức vụ quản gia trung tín về điều Đức Chúa Trời đã phó thác cho mình, chứ không phải trong chủ nghĩa vật chất, mà chúng ta mới tìm được sự thỏa lòng và ý nghĩa thật sự cho đời sống.
Thứ nhất và căn bản, vì hội thánh Đấng Christ giống như một thân thể, mọi thành viên phải đầu phục cái đầu. Đấng Christ phải là Chúa của mọi lãnh vực của con người chúng ta. Các thành viên có hiệu quả trong thân thể Đấng Christ đã cam kết hoàn toàn, không đảo ngược đời sống họ bao gồm cả tài chính của họ - cho Đức Chúa Giê-xu. Các thành viên thiếu hiệu quả sống như những nô lệ cho sự tham muốn của họ, các thái độ sai trật của họ, và những ưu tiên không đúng của họ. Thiếu sự cam kết đối với công việc Chúa, họ dâng hiến không kiên định, nếu có dâng chút ít gì đó.

Để tránh khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa vật chất họ phải giải quyết tội ích kỷ.
Là những quản gia trung thành, chúng ta sẽ trở nên những Cơ Đốc Nhân thế giới. Không có gì làm vui lòng Đức Chúa Trời hơn là nhìn thấy con cái Ngài quan tâm đến việc giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh bằng cách trung tín dâng hiến các nguồn tài chính của họ, lời cầu nguyện và dâng cả mạng sống của họ nữa.

BILL BRIGHT (Theo Hễ Bạn Gieo)