• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Ga-la-ti 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TỔNG THỐNG VÀ ÔNG VUA - JOHN BEVERE

Là một công dân của nước Mỹ, tôi sẽ cảm thấy rất vinh dự khi nhận lời mời ăn tối với tổng thống. Tổng thống Mỹ là một trong số những người có quyền lực và được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Xem xét nhiều cơ quan dưới quyền của ông, thì ông gần như có mọi thông tin mà ông cần. Sự hiểu biết của tổng thống về những vấn đề của đất nước sẽ trỗi vượt hơn tôi nhiều: ông là tổng tư lệnh quân đội, tôi là một công dân không nắm chức vụ nào trong chính phủ. Chính vì vậy, khi nói về những vấn đề của đất nước, thì tổng thống nói chuyện với tôi theo mức độ hiểu biết của tôi. Nếu ông không làm vậy, tôi không thể nào liên hệ với ông, bởi vì sự đàm thoại thành công cần có một nền tảng chung. Tương tự, khi tôi nói chuyện với Vua của vũ trụ, tôi không thể nào nói chuyện với Ngài theo mức độ của Ngài. Tổng thống Mỹ có thể biết nhiều về những vấn đề của đất nước, nhưng Đức Chúa Trời biết mọi sự. Không có điều gì có thể giấu khỏi Ngài. Khi tôi cầu nguyện với Chúa theo sự hiểu biết riêng của mình, thì tôi bị giới hạn bởi những gì tôi thấy và biết. Chúa không thỏa lòng khi có mức độ thân mật giới hạn này với con cái của Ngài. Chính vì vậy Ngài đã tạo điều kiện để chúng ta thông công với Ngài ở mức độ của Ngài. Ngài đã thực hiện điều này qua ân tứ của Thánh Linh Ngài. Giống như Đức Chúa Trời phán rằng, “Ta không muốn nói chuyện với con cái của Ta ở mức độ thấp hơn sự tri thức, hiểu biết và khôn ngoan của Ta. Ta muốn chúng có khả năng bước vào sự giao hảo sâu nhiệm với Ta. Nên Ta sẽ ban cho con cái của Ta một Đấng Giúp Đỡ: Thần của Ta.” Sự hiện diện và thông công của Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm sự thân mật sâu nhiệm với Đấng Tạo Hóa. Đường lối và ý tưởng của Chúa trỗi vượt hơn sự hiểu biết hữu hạn của chúng ta – nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta không cầu nguyện theo sự hiểu biết riêng của chúng ta mà chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Thánh Linh Ngài. Bạn có hiểu được không? Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, thì chúng ta cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời!

Ngôn ngữ để chiến trận: Vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các tà linh trên trời. (Ê-phê-sô 6:12)

Đôi khi chúng ta rất dễ quên rằng Satan đã tuyên bố một chiến tranh tổng lực đối với con người. Chiến thuật của nó không thay đổi: chia cắt chúng ta khỏi Đấng Tạo Hóa, ấy là nguồn sự sống của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời biết mánh khóe của kẻ thù. Trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Chúa đã phát triển một chiến thuật để phá đổ những kế hoạch của Satan. Phao-lô miêu tả người thay đổi cục diện này trong 1Cô-rinh-tô 2:7-8: “Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là huyền nhiệm vốn được giữ kín, mà Đức Chúa Trời đã định trước từ muôn đời cho vinh hiển của chúng ta. Đó là điều không nhà lãnh đạo nào ở đời nầy biết được, vì nếu họ biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh hiển của chúng ta trên thập tự giá”. Phao-lô miêu tả quyền năng của thập tự giá, một sự mầu nhiệm “được giấu kín” nhưng đã được khải thị sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại. Sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá khiến chúng ta có thể bước vào một mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời, qua đó mà ngăn trở kế hoạch lâu đời của kẻ thù. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho thập tự giá không chỉ là sự mầu nhiệm đã được giấu kín khỏi những kẻ cai trị đời này. Có nhiều khía cạnh về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời (lời Ngài) đã được giấu kín và chỉ có thể được khám phá và phân biệt bởi Thánh Linh Ngài. Là tín hữu, chúng ta đã được ban cho cánh cửa để bước vào những sự mầu nhiệm qua sự thông công với Đức Thánh Linh. Như tôi đã nói trước đây trong sách này, Chúa không chỉ muốn “cứu chúng ta.” Ngài cũng ban cho chúng ta địa vị trong Đấng Christ và giao thẩm quyền và quyền năng cho chúng ta đối với chính kẻ thù trước đây từng làm thống khổ tâm hồn chúng ta. Bây giờ chúng ta là những người thừa kế và là chiến binh trong vương quốc Đức Chúa Trời, và mục đích của chúng ta là mở rộng chính nghĩa của Đấng Christ. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời đã mở rộng một con đường qua đó Ngài có thể bí mật truyền thông kế hoạch trọn vẹn của Ngài cho những ai chiến đấu vì chính nghĩa của Ngài. Trong lúc chiến sự, quân đội sẽ phát triển cả một hệ thống “ngôn ngữ” để truyền thông ngầm các kế hoạch và thông tin. Họ thường phát triển những mật mã phức tạp và truyền thông qua những tần số được bảo vệ. Tại sao họ thực hiện điều này? Sự bí mật là cấp thiết cho sự an toàn mạng sống và thành công của các chiến dịch. Nếu kẻ thù phát hiện ra các kế hoạch của họ, chúng có thể lên kế hoạch đưa ra một sự xác nhận giả mạo nhằm phản công lại. Là con cái Chúa, chúng ta được ban cho cách để bước vào những bí mật của thiên đàng, chủ yếu là qua Đức Thánh Linh – cho phép chúng ta khám phá những sự mầu nhiệm về các chiến thuật của Đức Chúa Trời mà không phải để lộ cho kẻ thù kế hoạch của Vị Tổng Tư Lệnh. Phao-lô nói tiếp: Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Thánh Linh. Với ý tưởng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. (Ê-phê-sô 6:18)

Có một lý do khi Chúa truyền bảo chúng ta hãy cầu nguyện. Là những chiến binh của Chúa ở trên đất, chúng ta là những người chiến trận với các thế lực của bóng tối. Một trong những vũ khí gây nguy hiểm nhất của chúng ta cho satan là cầu nguyện trong Thánh Linh. Nó khiến kẻ thù không biết những kế hoạch và mục đích phía sau những chiến lược của Đức Chúa Trời. Có lúc Đức Chúa Trời sẽ hành động trong tấm lòng của một người mẹ để bắt đầu cầu thay cho con trai của mình. Có thể bà không có biết chuyện gì đang xảy ra cho người con, nhưng bà biết bởi Thánh Linh thôi thúc nên bà bắt đầu cầu nguyện. Khi bà cầu thay trong tiếng lạ thì thật ra bà đang ra lệnh trong lĩnh vực thuộc linh và cầu nguyện theo ý muốn trọn vẹn của Chúa cho người con. Vì lý do này chúng ta được dạy, “Phải bàn luận trước, rồi mới lập lên kế hoạch, phải có mưu lược cao, rồi mới có thể tuyên chiến xuất quân” (Châm Ngôn 20:18). Ngôn ngữ thiên đàng trỗi vượt hơn sự hiểu biết của chúng ta và nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta không còn phụ thuộc vào sự hiểu biết riêng của mình và dựa vào sự khôn ngoan vô hạn lớn lao của Ngài.

Nầy Ta ban cho các ngươi quyền để giày đạp rắn độc, bọ cạp và mọi quyền lực của kẻ thù. (Lu-ca 10:19)

Chúng ta là tín hữu được trang bị để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất (xem Ma-thi-ơ 11:12). Hội thánh là Thân Thể của Đấng Christ trên đất. Như đã xác định trước đây, Chúa Giê-su không còn sống trong thân xác trên đất này. Chúng ta là những đại sứ và chiến binh của vương quốc Đức Chúa Trời – chúng ta là người đem lại và bày tỏ quyền năng biến đổi của Ngài cho những ai cần sự phục hồi, sự tự do và sự cứu chuộc. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thành hội thánh của Chúa cho thế giới hư mất nếu không mặt lấy quyền năng của Đức Thánh Linh. Satan và đồng bọn của nó không sợ bạn, nhưng chúng kinh khủng bạn khi bạn biết địa vị của mình trong Đấng Christ và khi bạn dùng tới quyền năng của con trai và con gái của Đấng Chí Cao.

 

John Bevere (Theo Đức Thánh Linh)