• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Tôi Không Làm Gì Được ! - JOYCE MEYER

Đang khi bạn biết rằng bạn có thể thay đổi những gì không kết quả và gây rắc rối trong đời sống bạn thì ma quỷ sẽ gieo rắc nhiều lời bào chữa để giữ bạn vẫn như cũ. Một điều mà bạn sẽ nghe trong đầu bạn như tôi đã chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của ý tưởng và lời nói đó là, “Tôi không làm gì được với những gì tôi suy nghĩ. Ý tưởng cứ đến dù tôi muốn hay không.” Đành rằng ý tưởng không mời mà đến là có thật, nhưng nói rằng bạn không thể làm gì được với ý tưởng đó thì không đúng. Lời Chúa dạy chúng ta hãy đạp đổ hay khước từ những ý tưởng (2Corinthians 10:5). Điều này có nghĩa là chúng ta không cho phép nó cứ ở trong đầu óc chúng ta. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ ý tưởng nào bạn không muốn bằng cách quyết định suy nghĩ thứ khác.

Hãy Thử Đi ! Chúa tỏ cho tôi sức mạnh của lời nói vào năm 1977. Lúc đó tôi chưa hề nghe bất kỳ sự giảng dạy nào như những gì tôi trình bày với bạn trong sách này, nhưng Chúa thuyết phục tôi rằng tôi là một người rất tiêu cực cần phải thay đổi nhiều. Ngài chỉ cho tôi thấy những lời nói của tôi rất tiêu cực và đời sống tôi sẽ không thay đổi gì cho đến khi những lời nói của tôi đổi thay. Tôi lên một danh sách những điều tôi muốn thấy xảy ra trong đời sống tôi và tìm các câu Kinh Thánh hỗ trợ cho những điều đó. Suốt 6 tháng, cứ hai lần một ngày, tôi nói lớn tiếng những lời này. Khi tôi bắt đầu kế hoạch này, không phải vài điều tôi công bố trở thành thực tế trong đời sống tôi mà ngày nay tất cả đều thành sự thật. Tôi xin nói thêm rằng tôi vẫn còn công bố những lời này và nhiều lời hứa quí báu khác của Chúa một cách liên tục. Tôi đề nghị bạn hãy thử làm đi. Tôi tin nếu bạn liên tục nghĩ và nói những lời tốt đẹp, tích cực, đầy đức tin thì bạn sẽ thấy những thay đổi trong chính bạn và trong đời sống bạn.
Mới đây tôi có nói chuyện với một phụ nữ tại một cuộc hẹn và tôi nói về việc hãy nói tích cực. Cô liền nói, “Tôi không tin những lời xác nhận tích cực đó đâu; tôi tin vào thực tại thôi !”. Tôi cảm thấy buồn cho cô vì rõ ràng cô không biết Lời Chúa và không ý thức rằng cô có thể thay đổi thực tại qua việc tin cậy, suy nghĩ và nói ra hợp với Chúa. Tôi rất vui là chúng ta không cần phải an phận với thực tế ! Ngày nay các kênh truyền hình thực tế rất phổ biến và ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhưng tôi thà có được một chút quyền năng làm thay đổi cuộc đời hơn là thực tế. Tôi muốn có hy vọng và đức tin để tin rằng với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra.
Hãy biến thói quen nghĩ và nói những gì bạn muốn thấy xảy ra trong cuộc đời bạn thành một thói quen tốt bạn muốn phát huy hay thói quen xấu bạn muốn bỏ đi. Chẳng hạn, nếu bạn hay do dự, đừng cứ nói, “Tôi thấy khó đưa ra quyết định.” Hãy bắt đầu nói, “Tôi có sự khôn ngoan của Chúa (1Corinthians 1:30) và có tâm trí của Chúa (1Corinthians 2:16) và tôi là một người có tính quyết định.” Hoặc nếu bạn có khuynh hướng ăn quá nhiều và cần cải thiện sức khoẻ và có lẽ muốn giảm cân thì đừng có nói lặp đi lặp lại, “Tôi không thể kiểm soát sự thèm ăn. Khi tôi đã ăn rồi thì không thể dừng lại được cho đến khi tôi no đùng ra. Tôi cần ăn ngọt mỗi ngày.” Nếu bạn cứ nói những gì bạn hiện có, bạn sẽ có nó luôn luôn. Nhưng nếu bạn thay đổi những gì bạn tin bằng cách suy gẫm Lời Chúa và nói hợp với Lời Chúa thì bạn sẽ có những gì Chúa nói bạn có. Lời Ngài nói rằng Ngài đã ban cho chúng ta tinh thần kỷ luật và tiết độ (2Timothy 1:7), và chúng ta có thể nói y như vậy.
Tôi đoan chắc rằng bạn hiểu những gì tôi nói, và tôi cầu nguyện để bạn được thuyết phục là bạn cần bắt đầu làm ngay. Như tôi đã nói, hãy làm thử đi ! Kinh nghiệm sẽ thuyết phục bạn, ngay cả tôi không thể thuyết phục bạn. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và thêm năng lực nếu bạn nói những lời mang lại sự sống cho bạn, và mọi người gần gũi bạn sẽ thích thú bạn hơn.
Xin hãy nhớ bạn không chỉ quyết định làm việc này là thành công ngay đâu. Không ai có thể kiềm hãm môi lưỡi. Bạn cần Chúa giúp đỡ ngay hôm nay và mỗi ngày và tôi cũng vậy. Môi miệng giống như con thú hoang, rất hung dữ và vô kỷ luật (James 3:7-8), nhưng Chúa có thể thay đổi mọi chuyện nếu chúng ta cam kết và gắn bó với tính kỷ luật cho đến khi chúng ta nhìn thấy thành công. Những gì chúng ta nghĩ và nói, đặc biệt nếu làm thường xuyên, sẽ được viết vào bia lòng chúng ta. Nó được ghi vào “ổ cứng” của chúng ta. Giống như chiếc máy tính chỉ hiện ra thông tin nào đã được cài đặt thì tấm lòng chúng ta cũng phát ra những gì được viết vào đó. Nếu chúng ta không thích kết quả chúng ta nhận từ máy tính của chúng ta, chúng ta tức tốc cài chương trình mới, và đó là điều tôi đề nghị bạn làm với đời sống bạn. Hãy bắt đầu viết lại những gì đã được cài đặt trong lòng bạn. Điều gì có trong chương trình vi tính sẽ quyết định thông tin hiện ra từ máy tính, và điều gì có ở trong lòng thì phát ra nơi miệng. Vì do những điều chất chứa trong lòng mà miệng nói ra.
Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng bạn có thể làm việc này với sự giúp đỡ của Chúa. Bạn có lẽ có những tật xấu liên quan đến lời nói và suy nghĩ, nhưng những tật này sẽ được thay đổi thành những thói quen tích cực, đầy dẫy sự sống. Đây là lúc đổi mới tâm trí và trở thành người mà Chúa muốn bạn thành trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Bạn Có Đầy Dẫy Tiềm Năng. Ý muốn tốt lành của Chúa dành cho chúng ta sẽ không xảy ra nếu không có nổ lực hay phần của chúng ta, nhưng nó có thể xảy ra nếu chúng ta lắng nghe, học hỏi và sẵn sàng thay đổi nhờ Chúa giúp đỡ. Thay đổi cần thời gian, nhưng đáng để bỏ thời gian vì nó sẽ mang lại phần thưởng lớn. Tất cả chúng ta đều bỏ ra thời gian để làm một việc gì đó nên tại sao không bỏ ra thời gian để làm một việc mang lại ích lợi cho chúng ta, gia đình và bạn hữu chúng ta ? Thay đổi là điều có thể xảy ra. Thật ra, bạn đầy dẫy tiềm năng !

 Vì là con cái Chúa nên Ngài ngự trong bạn và tất cả những gì Ngài có đều sẵn sàng cho bạn qua đức tin nơi Ngài và nơi lời hứa của Ngài. Bạn có thể biết Chúa và có mối thông công thân mật với Ngài. Bạn có thể sống một cuộc đời để lại di sản cho hậu thế. Chúa yêu bạn, và Ngài tạo dựng bạn một cách độc đáo và đặc biệt. Không ai có thể làm những việc bạn làm, làm giống như cách bạn làm. Chúa muốn bạn học để thích thú bản thân và hưởng từng giây phút trong đời, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trừ khi bạn hình thành những thói quen mang lại sự sống thay cho những thói quen làm cạn kiệt sự sống. Thói quen nói và nghĩ đúng là một thói quen quan trọng cần có, và thói quen này sẽ mở cửa cho nhiều thói quen tốt khác mà sẽ dẫn bạn đến một đời sống tốt đẹp nhất dành cho bạn.

JOYCE MEYER (Thói quen : Chọn Tốt, Bỏ Xấu)