• Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Cô-lô-se 3:17)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Tôi có thể tìm thấy hy vọng thật ở đâu?

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!”. (Rô-ma 15:13).

 Cuối thế chiến thứ hai, một tàu ngầm Mỹ trở lại hải cảng tại Newport News, Va. Khi tiến vào bến cảng, một điều khủng khiếp xảy ra, và tàu ngầm bắt đầu chìm. Tức khắc đội cảnh sát duyên hải đã gửi ngay lời kêu gọi để cứu thủy thủ đoàn, và thợ lặn bơi xuống tàu ngầm. Khi liên lạc được, họ nghe thấy một thủy thủ sử dụng một cái búa để gõ tín hiệu Morse vào thân tàu. Câu hỏi của anh là: “có hy vọng không?”.

Đây là câu hỏi căn bản trong cuộc sống, mà chúng ta thường hỏi: Liệu có hy vọng không?

Nó được hỏi hằng ngày bởi hàng ngàn người theo nhiều cách khác nhau:
     Khi một người đang ngồi trong văn phòng bác sĩ để chờ kết quả thử nghiệm.

     Khi một cặp vợ chồng nhận được lời vô bổ sau hằng tháng tư vấn.

     Khi nói chuyện với viên kế toán trước khi đến tòa án khai phá sản.

     Khi một gia đình nghe tin con của họ bị mất tích.

Bạn có thể đi 40 ngày mà không có thức ăn và ba ngày mà không có nước uống. Bạn có thể chịu tám phút mà không có không khí. Nhưng bạn không thể để một giây mà không có hy vọng. Đó là một phần thiết yếu trong cuộc sống. Khi hy vọng không còn, cuộc sống đã kết thúc.

Bởi hy vọng đang thiếu hụt trong xã hội hiện tại, mọi người rơi vào nhiều trò gian xảo. Họ tin tưởng vào những hy vọng giả tạo, như các đường dây nóng tâm linh, đọc các sách bói khoa, chiêm tinh học, những người chữa bịnh giả mạo và chữa bịnh quack sai trật. Chắc chắn là những hy vọng giả tạo thất vọng. Không có gì thất vọng hơn khi hy vọng về điều sai trật.

Vậy chúng ta tìm đâu để tìm thấy hy vọng thật sự? Kinh Thánh nói chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh trong Rô-ma 15:13, “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi anh chị em tin cậy Ngài, đến nỗi anh chị em đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh!”.

Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng duy nhất không bao giờ thất vọng. Khi chúng ta đặt đức tin vào Ngài, Chúa sẽ ban sự vui mừng, bình an và tràn đầy hy vọng.

Bạn cần loại hy vọng đó.

Trong sách Ê-x ê-chi- ên , Chúa nói, “ Ta là Đức Chúa Trời cận kề “ Trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là, “Ta là Đức Chúa Trời luôn ở đó”. Đức Chúa Trời luôn ở đó. Chúa trong quá khứ của bạn, trong hiện tại của bạn, và trong tương lai của bạn. Ngài ở bên bạn ở những nơi an lành. Ngài ở với bạn trong những nơi nguy hiểm.

Chúa ở khắp nơi và không bao giờ bạn bị cô đơn một mình. Nơi Đức Chúa Trời có hy vọng.

 
Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch)