• Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao! (Thi-thiên 18:46)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TIN VÀO CHÚA NHÌN TÍCH CỰC VÌ TƯƠNG LAI - JOYCE MEYER

Tôi xuất thân từ một bối cảnh bị lăng mạ, sỉ nhục. Tôi đã được trưởng dưỡng trong một gia đình rối loạn. Thời thơ ấu của tôi tràn đầy sự sợ hãi và dằn vặt đau khổ. Những nhà chuyên môn nói rằng cá tính của một đứa trẻ được hình thành trong vòng 5 năm đầu của cuộc đời đứa trẻ. Cá tính của tôi là một mớ bòng bong ! Tôi đã sống trong sự giả vờ đằng sau những bức tường bảo vệ mà tôi đã xây lên để giữ cho người ta không làm tổn thương tôi. Tôi đã khóa chặt để người khác ở ngoài, nhưng tôi cũng đã khóa chính mình ở trong. Tôi là một người quen kiểm soát, vì chất đầy sự sợ hãi đến nỗi cách duy nhất tôi có thể đối diện cuộc đời là cảm xúc được rằng tôi đang nắm quyền kiểm soát, và bấy giờ không ai có thể làm tổn thương tôi.

Với tư cách là người trẻ tuổi đã lớn cố gắng sống cho Đấng Christ và đi theo nếp sống Cơ đốc, tôi biết rõ mình đến từ đâu, nhưng tôi đã không biết mình đang đi về đâu. Tôi cảm thấy rằng tương lai của tôi sẽ luôn luôn bị làm hư bởi quá khứ của tôi. Tôi đã suy nghĩ “ làm sao một người có loại quá khứ như tôi đã có, có thể bao giờ thật sự tốt đẹp được ? Đó là điều không thể nào có được !” Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài đến để làm cho lành mạnh kẻ đau, kẻ bị tan vỡ lòng, kẻ bị thương tích và bầm giập, những người bị sụp đổ vì những tai họa.

Jêsus đã đến để mở toang cánh cửa ngục và thả những kẻ bị cầm tù ra tự do. Tôi đã không có một sự tiến bộ nào cho đến khi tôi bắt đầu tin rằng tôi có thể được thả tự do. Tôi đã phải có một cái nhìn tích cực cho cuộc đời tôi, tôi đã phải tin rằng tương lai của tôi không bị quyết định bởi quá khứ hay ngay cả hiện tại của tôi.

Bạn có thể đã có một quá khứ khốn khổ, bạn có thể đang ở trong những hoàn cảnh hiện nay rất tiêu cực, chán nản. Bạn có thể đang đối diện với những hoàn cảnh quá tệ đến nỗi hình như bạn chẳng còn lý do gì để hy vọng. Nhưng tôi nói với bạn một cách  mạnh mẽ rằng : tương lai của bạn không được quyết định bởi quá khứ hay bởi hiện tại của bạn !
Hãy có một tâm trí mạnh mẽ. Hãy tin rằng với Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể làm được (Luca 18:27), với loài người một số điều có thể không làm được, nhưng chúng ta đang phục vụ một Đức Chúa Trời - Đấng sáng tạo ra mọi sự chúng ta nhìn thấy từ không không (Hêb 11:3). Hãy trao cho Ngài sự không ra gì của bạn và ngắm nhìn Ngài hành động. Tất cả những gì Ngài cần là đức tin của bạn trong Ngài. Ngài cần bạn tin tưởng và Ngài sẽ làm phần còn lại.

Chúng ta không thể đoán xét mọi sự chính xác theo cái nhìn của đôi mắt thuộc thể chúng ta. Chúng ta phải có “đôi mắt thuộc linh để thấy” và “đôi tai thuộc linh để nghe”. Chúng ta cần phải nghe những gì Đức Thánh Linh phán, chứ không phải người thế gian nói. Hãy để cho Đức Chúa Trời phán với bạn về tương lai của bạn, chứ không phải mọi người khác. Dân Ysơraên đã tiếp tục nhìn sự việc và nói theo điều họ thấy. Đức Chúa Trời đã đem họ ra bởi tay của Môise, nói với họ qua ông về Đất Hứa. Ngài muốn họ giữ đôi mắt nhìn chăm vào nơi họ đi đến – và xa lìa khỏi những nơi họ đã từng ở trước đây. Chúng ta hãy xem một số câu Kinh Thánh mô tả rõ ràng thái độ sai trật của họ.

Tôi khích lệ bạn hãy xem qua đoạn này cẩn thận. Lưu ý những con người này tiêu cực biết bao – phàn nàn, sẵn sàng bỏ cuộc một cách dễ dàng, thích trở lại với xiềng xích nô lệ hơn là bươn qua đồng vắng để vào đến Đất Hứa. Thật ra, họ không có một nan đề, mà chính họ là nan đề !

TƯ TƯỞNG XẤU SẢN SINH RA THÁI ĐỘ XẤU: Sao người đem hội chúng của Đức Giêhôva vào trong đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật chúng tôi phải chết. (Dân 20:2,4)
Chúng ta rất dễ thấy từ những lời của họ rằng dân Ysơraên đã chẳng tin cậy Đức Chúa Trời chút nào. Họ có một thái độ tiêu cực, thất bại. Họ đã quyết định họ sẽ thất bại ngay cả trước khi họ bắt đầu, đơn giản chỉ vì mỗi hoàn cảnh không hoàn toàn như ý họ. Họ đã bày tỏ một thái độ đến từ một nếp nghĩ sai lầm. Những thái độ xấu là bông trái của những tư tưởng xấu.

THIẾU MỘT THÁI ĐỘ BIẾT ƠN: Cùng với tất cả những thái độ tệ bạc khác mà chúng ta nhìn thấy trong những đoạn Kinh Thánh trước, trong đoạn này chúng ta nhìn thấy bằng cớ trong dân Ysơraên một sự vô ơn kinh khủng. Con cái Ysơraên không thể ngừng suy nghĩ về nơi họ đã đi ra và nơi họ đã ở để đi đến nơi họ sắp đến. Nếu họ nhớ lại tổ phụ của họ là Ápraham có thể điều đó sẽ giúp ích cho họ hơn. Ông đã trải qua một số những kinh nghiệm thất vọng trong cuộc đời ông, nhưng ông đã không cho phép những điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai ông.

KHÔNG CÓ SỰ SỐNG VỚI SỰ CÃI CỌ: Trong khi dân Canaan và dân Phêrêsít ở trong xứ, có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên của Ápraham cùng bọn chăn chiên của Lót. Chúng ta phải nhớ rõ rằng Lót chẳng có gì cả cho đến lúc Ápraham ban phước cho ông. Hãy suy nghĩ thái độ mà Ápraham có thể có, nhưng ông đã chọn không làm như vậy ! Ông biết rõ rằng nếu ông hành động phải lẽ Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc ông.

HÃY NGƯỚC MẮT LÊN VÀ NHÌN XEM: Sau khi Lót lìa khỏi Ápraham rồi, Đức Giêhôva phán cùng Ápraham rằng : Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây. Vì hết cả xứ nào mà ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi. (Sáng 13:14,15) Đoạn văn này bày tỏ rõ ràng rằng mặc dù Ápraham tìm thấy mình đang ở trong những hoàn cảnh kém hơn sau khi ông đã phân rẽ với cháu mình, Đức Chúa Trời muốn ông “nhìn lên” từ chỗ ông ở đến chỗ mà Đức Chúa Trời dẫn ông đến.

Ápraham đã có một thái độ tốt đẹp về hoàn cảnh của ông, và kết quả là ma quỷ không thể cản những phước hạnh của Đức Chúa Trời khỏi ông được. Đức Chúa Trời đã ban cho ông nhiều của cải hơn cả những gì ông đã có trước khi phân rẽ, và chúc phước cách lớn lao cho ông trong mọi mặt.

Tôi khích lệ bạn hãy có một cái nhìn tích cực vào những gì có thể xảy ra trong tương lai và bắt đầu “gọi những sự không có như đã có rồi” Rô 4:17. Hãy suy nghĩ và nói về tương lai của bạn một cách tích cực, theo như những gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng bạn và không theo những gì bạn đã nhìn thấy trong qua quá khứ hay nhìn thấy bây giờ ngay trong hiện tại.

 

JOYCE MEYER (Theo Chiến Trường Của Tâm Trí)