• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TIN-LÀNH QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - ULF EKMAN

Tin Lành - quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Tin lành cũng là tin mừng về Chúa Jêsus đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta và chiến thắng ma quỉ để ban cho chúng ta một điều khác : sự sống dư dật, sự sống tâm linh, sự cứu rỗi, sự giải phóng, sự chữa lành bệnh và tâm trí sáng suốt trong mọi lĩnh vực mà trước đây ma quỉ đã từng cướp, giết và hủy diệt. Tin Lành tác động đến mọi mặt của đời sống chứ không chỉ ở một mặt nào đó. Một số người phản đối điều này “Đúng, nhưng sự tái sinh quan trọng hơn rất nhiều so với tất cả những điều còn lại.” Tất nhiên, điều đó là quan trọng nhất, không có điều gì quan trọng hơn là con người được cứu rỗi và tránh khỏi sự hư mất đời đời. Nhưng sao lại phân chia Tin Lành ra như vậy ? Nếu như Đức Chúa Trời đã đề xuất một sự cứu rỗi trọn vẹn đáp ứng mọi nhu cầu nảy sinh trong đời sống của bạn, thì chúng ta không được cố tình loại bỏ đi một phần nào đó. Không ! chúng ta không có quyền như vậy. Chúa Jêsus đã trả một giá vô cùng lớn để cứu rỗi tôi và bạn. Chúng ta không đủ lời để diễn tả hết được những gì mà Ngài đã phải chịu ở trên thập tự giá, Ngài đã phải đau đớn thế nào. Chính bởi vậy mà Ngài muốn chúng ta thực sự sử dụng những gì đã đạt được bởi một giá đắt như vậy. Trong Êsai có nói rằng “Ngươi sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thoả mãn” (Êsai 53:11). Chúng ta càng sử dụng tối đa những gì mà Chúa Jêsus đã giành được bao nhiêu thì Ngài sẽ càng vui mừng và thoả mãn bấy nhiêu.

Những sự ban cho của Đức Chúa Trời được ban cho để sử dụng.
Bạn hãy tưởng tượng, một người cha quyết định tặng cho con trai mình một chiếc xe máy. Chiếc xe đắt đến mức người cha phải làm việc thêm giờ, ngày này qua ngày khác, cuối cùng thì ông cũng có đủ số tiền cần thiết để mua món quà này. Người cha cảm thấy hạnh phúc khi mang món quà về nhà và tặng cho con trai mình. Chàng trai sau khi thấy chiếc xe thì cảm ơn, sau đó đem cất vào gara và không sử dụng nó. Thay cho điều đó, anh ta chê bai kiểu xe, cho rằng xe hoạt động không được như ý và tiếp tục đi trên chiếc xe cà tàng hay hỏng của mình. bạn thử nghĩ xem điều đó có làm người cha vui không ? – Không. Tất nhiên người cha sẽ cảm thấy buồn về điều này. Chúng ta cũng làm buồn Thánh Linh như vậy, nếu như chúng ta không đánh giá hết được những gì mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta, không bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng việc tiếp nhận và sử dụng tất cả những gì mà Ngài đã giành được vì chúng ta. Chúng ta càng sử dụng tối đa những gì mà Chúa Jêsus đã làm ở trên thập tự giá bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng làm Cha của chúng ta ở trên trời vui mừng bấy nhiêu. Chúa Jêsus đã làm những điều gì cho chúng ta ở trên thập tự giá ? Ở trong Tin mừng có chứa đựng điều gì ? Bạn có thể sử dụng tất cả những gì mà bạn nhận biết được. Nếu như chỉ biết rằng Tin Lành bao gồm sự tái sinh về tâm linh thì bạn sẽ chỉ tiếp nhận được điều đó thôi. Khi đó Tin Lành sẽ phát xuất ra quyền năng chỉ đủ đem lại sự cứu rỗi tâm linh. Nhưng nếu như bạn biết rằng những lời hứa bao trùm lên cả đời sống của bạn, thì Tin Lành sẽ bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của đời sống bạn. Kinh Thánh nói rằng Tin Lành là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” Hay nói một cách khác, nếu như bởi sự thiếu hiểu biết và không muốn mà bạn không tin rằng Tin Lành liên quan đến cuộc sống gia đình, tương lai và sức khoẻ của bạn thì quyền năng của Đức Chúa Trời trong những trường hợp này sẽ không phát huy được tác dụng. Trong thư Giăng có nói rằng “Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.” (IGiăng 5:4). Chúng ta xác định rằng đức tin đến bởi sự nghe lời Chúa. Khi đức tin được nuôi dưỡng bởi quyền năng chứa đựng trong Lời Chúa thì trong nó xuất hiện khả năng chiến thắng thế gian, chiến thắng sự hư nát, sự chống đối và tấn công của nó. “Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ” (Êphêsô 6:16). Đức tin thông qua Lời Chúa trở thành chiếc thuẫn dập tắt mọi tên lửa bắn vào cuộc sống của bạn từ bất cứ phía nào, bởi vì đức tin có khả năng siêu nhiên để chiến thắng thế gian. Halêlugia !

Tin Lành có quyền phép trong ngày hôm nay.
Đức tin đó là khả năng tin vào Tin Lành về Chúa Jêsus, về những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Khi chúng ta thấy điều mà Ngài đã làm bao trùm lên mọi nhu cầu của con người, thì khi đó Tin Lành sẽ trở nên là quyền phép của Đức Chúa Trời có hiệu lực trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta. Một điều hiển nhiên là ma quỉ luôn tìm mọi cách cướp đi thắng lợi của chúng ta ở bất cứ nơi nào mà nó có thể, khiến cho chúng ta không được giải phóng. Một trong những phương pháp của nó là nó thuyết phục chúng ta rằng Tin Lành không bao trùm một phần lĩnh vực nào đó. Nếu như không có những lời hứa, chúng ta sẽ không thể dâng nhu cầu của chúng ta lên cho Chúa và chờ đợi phép lạ đến từ Ngài. Chúng ta không thể cầu xin Đức Chúa Trời vượt quá những điều mà Ngài đã hứa, mà chỉ có thể cầu xin trong khuôn khổ những gì phù hợp với những lời hứa của Ngài. Song, ngợi khen Chúa của chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta “…trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Êphêsô 1:3). Điều này bao trùm lên toàn bộ đời sống chúng ta, trong mọi lĩnh vực. Một cách thức lừa dối nữa của ma quỉ là nó buộc cho chúng ta tin rằng các phép lạ dường như chỉ xảy ra trong thời Chúa Jêsus, hay là khi chúng ta trở về trời. Nó luôn luôn tìm mọi cách để cướp đi ở chúng ta hiệu lực của Tin Lành trong thời đại ngày nay. Nó đưa bạn đi xa khỏi những lời hứa bằng cách đẩy những lời hứa này vào thời quá khứ hay vào một tương lai xa. Song, “ngày hôm nay là ngày cứu rỗi” - sự cứu rỗi xảy ra ở đây, vào lúc này, và cho tất cả mọi người – có nghĩa là cho cả bạn nữa và Đức Chúa Trời là Đấng không tây vị một ai. Ngài đã làm tất cả mọi sự để cho “mọi kẻ tin” (Rôma 1:2) đều có thể nhận được sự cứu rỗi này “vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài” (Rôma 10:12), và “kẻ nào tin Ngài thì sẽ chẳng bị hỗ thẹn” (Rôma 10:11).

 

ULF EKMAN (Theo Đức Tin Chiến Thắng Thế Gian)