• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Tin Cậy Đức Chúa Trời Cho Nền Tài Chánh - BILL BRIGHT

Những đợt suy thoái kinh tế vào những năm 1970 và 1980 đã khiến cho những cá nhân thành công nộp đơn tuyên bố phá sản.
Những tình huống nầy đại diện cho tính không ổn định của các nền tài chính trên thế giới. Dầu vậy hầu hết người ta đều tin cậy vào những cuộc đầu tư của họ, tiền tiết kiệm và những kế hoạch hưu trí nhằm bảo đảm sự an ninh và hạnh phúc - chỉ để tìm thấy hy vọng tiêu biến khi những sự đảo ngược làm mất hết tài sản của họ. Những người khác tích lũy được một tên tuổi đầu tư tầm cỡ để rồi lo lắng về sự giàu có của họ. Nhiều người thâm nợ nặng nề bởi đầu tư không khôn khéo và tiêu pha không kiềm chế. Tất cả đều đang phung phí cuộc đời mình cố gắng đạt được sự an ninh trong một thế giới chẳng ổn định chút nào.

Cha thiên thượng của chúng ta, ngược lại, muốn chúng ta vui hưởng một cuộc sống đầy trọn, dư dật, thoát khỏi mọi nỗi bận tâm và căng thẳng mà lòng tin nơi tiền bạc mang lại. Thay vì tin cậy vào một hệ thống thế giới không thể bảo đảm cho phúc lợi của mình, hoặc dựa vào khả năng yếu đuối của riêng mình để cung cấp cho các nhu cầu của mình, Ngài kêu gọi chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Ngài.
Tôi đề nghị năm bước căn bản để bạn bước theo nhằm phát triển lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời cho nền tài chính của bạn:

1. Nhận Biết Rằng Đức Chúa Trời Xứng Đáng Với Lòng Tin Cậy Của Chúng Ta.:Bước đầu tiên trong tiến trình học tin cậy Đức Chúa Trời là nhận biết rằng Ngài xứng đáng với lòng tin cậy của bạn. Chúng ta không thể tách Đức Chúa Trời ra khỏi thuộc tính của  Ngài. Ngài hoàn hảo trong lẽ thật. Tác giả Thi Thiên viết : “Các lời Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi dót bằng gốm; luyện đến bảy lần” Thi Thiên 12:6). Tiên tri Ê-sai công bố : “Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại” (Ê-sai 26:4). Tác giả Thi Thiên viết : “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va.”

2. Nhận Biết Đức Chúa Trời Muốn Bạn Sống Một Đời Sống Dư Dật. Những người tin cậy nơi Ngài sẽ nở hoa “như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết… vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình” (Thi Thiên 1:3,6).
Chúa chúng ta hứa ban cho mọi Cơ Đốc Nhân vâng phục một cuộc sống vui mừng tràn ngập bất chấp tình hình tài chính của người đó, Đức Giê-hô-va bảo các môn đệ : “Ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Sự bảo đảm rộng lượng nầy bao gồm cả sự tự do tài chính.

3. Giữ Tấm Lòng và Các Động Cơ của Bạn Trong Sạch. Tuy nhiên, việc tin cậy Đức Chúa Trời tự nó sẽ không giúp chúng ta sống dư dật. Chúng ta cũng phải giữ cho tấm lòng và các động cơ của chúng ta được trong sạch. Giống như một hạt giống được gieo trong đất khô, nén chặt, đức tin của chúng ta không thể kết quả nếu không có những điều kiện tăng trưởng phù hợp.

Trong Lời Thánh, được linh cảm của Ngài, Đức Chúa Trời hứa ban phước cho những người ngay thẳng (Thi Thiên 112:2). Ngài vui thích nơi những người bước đi không tì vít (Châm Ngôn 11:20). Lời khôn ngoan của Châm Ngôn tuyên bố : “Người công bình sẽ không thiếu của tốt gì” (Châm Ngôn 28:10). Vì Cha thiên thượng đã hứa dẫn dắt chúng ta trong sự khôn ngoan và sự ngay thẳng (Châm Ngôn 4:11), chúng ta chỉ cần cầu xin Ngài giúp đỡ. Trước đây chúng ta khám phá rằng các động cơ của chúng ta có thể lừa dối chúng ta dầu trong việc dâng hiến hoặc trong việc tin cậy Chúa về nền tài chính của mình. Bất kỳ con số các động cơ bất khuất nào cũng đều có thể làm lệch mất mục tiêu của chúng ta là đặt Đức Chúa Trời lên trên hết trong chức vụ quản gia của mình. Tôi khích lệ bạn hô hấp thuộc linh khi các động cơ không làm đẹp lòng Chúa bò vào trong lòng bạn. Hãy xưng ra những thái độ sai trật, rồi nắm lấy Đức Chúa Trời để giúp bạn nương dựa vào Ngài cung cấp mọi nhu cầu của bạn.

4. Lấy Đức Tin Thay Thế Sợ Hãi : Một xúc cảm có thể làm mất đức tin của chúng ta và ném chúng ta ngược trở lại ách nô lệ tài chính là sự sợ hãi. Khi sự lo âu về tương lai nắm lấy chúng ta, chúng ta mất khả năng tin cậy Đức Chúa Trời cho các nhu cầu của mình.
Sự sợ hãi là một trong những vũ khí hùng hậu của Satan. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Đấng ban ân điển dư dật nhất của mọi điều tốt lành đã đặt bản năng nầy vào trong bản chất con người để bảo vệ chúng ta. Không có nó, chúng ta sẽ chạy đâm đầu vào nguy hiểm, dại dột lâm nguy. Sự sợ hãi thiêng liêng như thế cũng khiến chúng ta sợ làm buồn lòng Chúa, ao ước được Ngài ưu đãi, đầu phục ý chí ngài, và có ý thức vâng theo các mạng lệnh Ngài. Nỗi sợ đạo hạnh nầy nâng đỡ đức tin. Tuy nhiên, nhờ vâng theo ý chí của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, chúng ta lấy đức tin thay thế cho nỗi sợ hãi của mình.
Khi chúng ta tích cực vâng theo mạng lệnh Ngài, chúng ta thiết lập đức tin của mình một cách vững chắc và mở cửa đời sống chúng ta nhận những phước hạnh dư dật của Ngài. Chúa chúng ta hứa trong Giăng 14:21 : “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta.”
Tôi khích lệ bạn giữ sức khoẻ tài chính qua “Sự Hô Hấp Tài Chính.” Hãy thở ra bằng cách giao nỗi sợ hãi của bạn và đặt tương lai bạn vào trong đôi tay quyền năng của Ngài. Hãy hít vào bằng đưa các nguyên tắc của Lời Chúa về tự do tài chính vào hành động.

5. Cầu Xin Chúa Cung Ứng Các Nhu Cầu Của Bạn: Sứ đồ Gia-cơ nhận xét : “Anh em chẳng được chỉ vì không cầu xin” (Gia-cơ 4:2). Chúa chúng ta phán : “Hãy xin, sẽ được…” (Ma-thi-ơ 7:7). Đức tin đòi hỏi hành động. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời, như một hành động của ý chí, cung ứng cho các nhu cầu của bạn. Đừng để cảm xúc hoặc hoàn cảnh ngăn trở các yêu cầu của bạn.
Đức Chúa Trời không tự động cung ứng các nhu cầu của chúng ta. Ngài muốn chúng ta cầu xin để chúng ta có thể dự phần trong tiến trình đó và làm vinh hiển Ngài về sự cung ứng. bất cứ chúng ta xin điều chi, theo đức tin và hoà hợp với ý muốn Ngài, Ngài hứa cung ứng (1Giăng 5:14,15).
Có năng lực vô hạn trong danh Đức Chúa Giê-xu là Đấng Đức Chúa Trời đã ban mọi quyền bính trên trời dưới đất. Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu xin Ngài về mọi điều, trong danh Đức Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ viết : “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin VIỆC GÌ BẤT KỲ, thảy đều được cả” (Ma-thi-ơ 21:22). Đức Chúa Giê-xu phán : “Mọi điều các ngươi sẽ nhơn danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (Giăng 15:16). Thật là một lời hứa tuyệt vời và kỳ diệu làm sao ! Tôi khích lệ bạn tin cậy Cha thiên thượng như là Nguồn của mọi sự, và yên nghỉ trong sự chắc chắn rằng Ngài sẽ làm thành các lời hứa của Ngài.

Tôi xin khích lệ bạn thoả lòng với điều Ngài cung ứng. Một thái độ như thế ít khi tìm được đường đi vào trong xã hội vật chất của chúng ta. Ngay cả giữa vòng các Cơ Đốc Nhân, sự thỏa lòng cũng thường không rõ ràng. Nhiều tín đồ hiểu nhầm ý nghĩa của điều đó. Sự thỏa lòng không chỉ là sự hài lòng với địa vị của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, đó là hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời và sống bình an trong đó. Sự thỏa lòng trong ý nghĩa tài chính có nghĩa là sống bên trong các nguồn tài nguyên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, trong khi cố gắng tận dụng tài sản của chúng ta cho sự vinh hiển Chúa.

BILL BRIGHT (Theo Hễ Bạn Gieo)