• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THA THỨ VÌ BẠN ĐƯỢC THA THỨ - RICK WARREN

“Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô Lô Se 3:13).

Kinh Thánh nói có ba lý do chúng ta phải từ bỏ quá khứ mình và những người đã làm tổn thương chúng ta, và việc đó không liên quan đến người đó có xứng đáng với điều nầy hay không.

1.Phải tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta Côlôse 3:13 ghi; “Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” Nếu chúng ta muốn trở nên một người tha thứ, trước tiên chúng ta phải chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đến thế gian qua hình dạng con người trong Chúa Giê-xu để ban sự tha thứ cho mọi người đã từng phạm lỗi. Chúa đã trả giá tất cả sai lầm cho chúng ta, vì thế chúng ta không phải trả nó.  Đó là tin tốt lành.

2. Chúng ta phải tha thứ cho ngững người đã làm tổn thương mình bởi vì sự oán hờn sẽ kiểm soát chúng ta. Kinh Thánh trong Truyền Đạo 7: 9, “Chớ vội giận; vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội.”

 Sự oán giận làm cho chúng ta đau khổ, và nó giữ chúng ta bám víu vào quá khứ. Và khi chúng ta bám víu vào quá khứ, chúng ta bị quá khứ kiểm soát. Mỗi khi chúng ta oán giận điều gì đó, nó sẽ kiểm soát chúng ta. Có lẽ chúng ta đang cho phép những người làm tổn thương mình trong 5, 10, hoặc thậm chí đến 20 năm về trước họ đã làm tổn thương chúng ta cho đến bây giờ. Đừng để điều đó xảy ra. Họ không thể làm tổn thương chúng ta nữa. Quá khứ của chúng ta đã qua rồi. Chúng ta phải quên đi.

3.Chúng ta nên tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình bởi vì chúng ta cần sự tha thứ trong tương lai. Chúa Giê-xu đã phán trong Mathiơ 6:14-15, “nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi”. Tha thứ là con đường hai chiều. Chúng ta không thể nhận được những gì chúng ta đã ban cho.

Có người từng nói với John Wesley, nhà thần học trong thế kỷ 18 ở Anh quốc, “ Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người đó!” Weslay trả lời, “Tôi hy vọng anh không bao giờ phạm tội”. Chúng ta không muốn đốt cây cầu mà chúng ta phải bước qua để vào thiên đàng.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)