• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

THA THỨ CHO NGƯỜI CHỐNG ĐỐI CHÚNG TA - RICK WARREN

 “Dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó”. (2 Timôthê 2: 25-26).

Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin, chúng ta cần nhận ra nguồn gốc của sự chống đối,

Nó không phải người khác. Nó không phải đồng nghiệp của mình. Nó không phải là một đảng chính trị. Nó không phải các quốc gia khác hay khác tôn giáo. Nó không phải là đối thủ cạnh tranh. Trưóc áp lực chúng ta cảm thây phải chui vào một xó hoặc là ngồi xuống thay vì đứng lên, nó không phải đến từ người khác. Thật ra nó đến từ Satan.

Trong Khải Huyền 12:10. Satan được gọi là người kiện cáo các Cơ-đốc-nhân . Công việc ưu tiên của nó là đánh gục chúng ta.

Có một trận chiến tâm linh vô hình đang diễn ra xung quanh chúng ta. Áp lực để cản ngăn chúng ta làm điều đúng, nó không thực sự đến từ người khác. Họ chỉ là vũ khí. Hầu hết thời gian họ không nhận biết mình đang bị sử dụng. Vấn đề thật sự là chiến tranh tâm linh.

Ê-phê-sô 6:12 ghi, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”

Satan biêt điều đó là vô nghĩa khi tấn công trực tiếp vào Chúa Giê-su, vì thế thay vào đó nó tấn công những người tin theo Chúa Giê-su. Nó sử dụng tất cả những phuơng tiện truyền thông, âm nhạc và văn hóa đại chúng cùng bất cứ điều gì họ có thể chế giểu những người đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-su. Nó đứng phía sau những tiếng nói, cho rằng “những Cơ-đốc-nhân đã hết thời. Họ đi trái chiều lịch sử. Họ không biết những gì họ nói. Họ là những người mù quáng”.

Nơi đây Kinh Thánh nói những gì chúng ta nên làm: “Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý, và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó. (2 Timôthê 2: 23-26).

Nếu chúng ta không có Thánh Linh của Chúa ở trong cuộc sống, thì chúng ta không có sức mạnh bảo vệ để chống lại Satan. Nó có thể làm chủ tâm trạng chúng ta. Nó có thể đưa chúng ta đến trầm cảm. Nó có thể khiến chúng ta tức giận.

Chúng ta nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng chúng ta không đủ mạnh để tự mình chống lại các cuộc tấn công của satan. Điều chúng ta cần làm là tìm ra căn nguyên là của quỉ dữ, chứ không phải người tấn công chúng ta, và đối xử với phe đối lập như cách Chúa Giêsu đã làm.

Chúa Giêsu đối xử với những người chống đối Ngài như thế nào? Ngay cả trên thập tự giá, Chúa nói lạy Cha xin hãy tha thứ cho họ, họ không biết những gì họ làm.

Người chống đối chúng ta không biết họ làm điều gì. Những người kéo Chúa Giêsu, Cơ đốc nhân và Hội Thánh xuống, họ không biết mình đang làm điều gì.

Chúng ta cần cầu nguyện, “Lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ”, để có thể thể hiện tình yêu trong khi bị tấn công và do đó, chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để chiến đấu với kẻ thù thật sự.

 

Rick Warren ( Nhã Ca lược dịch )