• Nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em! (1 Phi-e-rơ 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẠI SAO SUY NGHĨ CHÚNG TA KHÔNG CÓ THÌ GIỜ? - RICK WARREN

“Đức Chúa Trời bình an, là Đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn là Đức Chúa Jêsus chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết, nguyền xin Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng! A-men”. (Hê-bơ-rơ 13: 20-21).

Nguyên tắc: “sử dụng hoặc đánh mất”. Nếu chúng ta không tập thể dục, cơ bắp của chúng ta sẽ nhỏ đi. Nếu tiền bạc của chúng ta không đầu tư, nó sẽ mất. Nếu chúng ta không học cách xử dụng tâm trí, nó sẽ trở nên buồn tẻ, buồn tẻ hơn và bạn sẽ già đi. Nếu chúng ta có một tài năng và từ chối thực hành, chúng ta sẽ mất tài năng đó.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu sử nó chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Vì vậy, khi chúng ta sử dụng cơ bắp của chúng ta, nó sẽ to lớn hơn. Nếu chúng ta đầu tư một ít tiền bạc một cách khôn ngoan, nó sẽ gia tăng hơn. Nó sẽ nhân lên gấp bội !.

Hê-bơ-rơ 13:20-21 ghi, “Đức Chúa Trời của sự bình an…làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta”

Trong cuộc sống chúng ta cần điều gì hơn? Năng lực thế nào? Thời gian như thế nào? Còn tiền bạc ? Tài năng không?

Đây là bí quyết: : Bất cứ điều gì bạn cần nhiều hơn, hãy lấy chút ít điều mà bạn đã có, và bắt đầu sử dụng nó để phục vụ người khác một cách không ích kỷ. Sau đó xem Chúa nhân nó lên bội phần. Chúng ta nói, tôi không có thì giờ phục vụ người khác. Tôi không có thì giờ để làm mục vụ. Tôi không có thời gian để hoàn tất những việc tôi cần làm. Làm thế nào tôi có thể làm thêm điều gì khác? Tại sao chúng ta nghĩ mình không có thì giờ? Bởi vì Chúa không bao giờ muốn chúng ta dành tất cả thì giờ cho bản thân mình! Tại sao Chúa lại cho chúng ta nhiều thời gian hơn nếu chúng ta chỉ dành cho mình mà thôi?

Nó giống như nguyên tắc thập phân, trong đó 10 phần trăm đầu tiên tất cả những gì chúng ta thực hiện trở lại với Chúa? Tại sao? Bởi khi chúng ta dâng lại 10 phần trăm cho Chúa. Chúa sẽ lấy 90 phần trăm còn lại và khiến nó gia tăng thêm hơn mức chúng ta giữ lại 100 phần trăm. Điều đó đúng với thời gian chúng ta. Điều đó đúng với tài năng chúng ta. Điều đó đúng với mọi thứ trong cuộc sống.

Nếu chúng ta không sử dụng nó. Chúng ta sẽ mất. Và cách chúng ta nhận được nhiều hơn bằng cách đầu tư bất cứ thứ gì mình có. Hãy chăm chú và xem Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần như thế nào và nhiều hơn nữa, để thực hiện ý muốn của Chúa khi chúng ta sử dụng thời gian, tiền bạc và tài năng chúng ta có cho Chúa.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)