• Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. (1 Cô-rinh-tô 1:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẠI SAO HY VỌNG KHÔNG GIỐNG NHƯ LẠC QUAN - RICK WARREN

Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. (Rô-ma 8:28).

 Cuộc sống thường đem đến cho chúng ta nhiều vấn đề khó nuốt, như bệnh tật, mất việc làm, hoặc cái chết của người bạn hoặc thành viên trong gia đình. Những viên thuốc đắng đó đi xuống, và chúng ta thường bị ngộp thở.

Hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời đang có một cái gì đó tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy nó. Chúa đang làm việc tích cực để mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Để giữ hy vọng giữa những thời điểm khó khăn, chúng ta cần phải nắm lấy sự thật nầy.

 Kinh Thánh nói theo cách nầy: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”. (Rô-ma 8:28).

Kinh Thánh không nói rằng mọi sự kiện trong cuộc sống chúng ta sẽ được tốt đẹp. Cả bạn và tôi đều biết điều đó không đúng. Nhưng kinh thánh nói rằng khi chúng ta đặt cả cuộc đời mình lại với nhau, mọi thứ của nó sẽ hoạt động tốt. Nó giống như làm bánh. Chúng ta có thể không thích mùi vị của mỗi thành phần, nhưng khi nó được kết hợp lại với nhau, chúng ta trộn chung lại với nhau. Chúa muốn nướng một cái bánh ngon tuyệt vời với cuộc sống chúng ta, và Ngài muốn sử dụng ngay cả những yếu tố không ưa thích và cay đắng để làm nên nó.

Chúa cũng không nói rằng mọi thứ hoạt động cùng nhau “giống như chúng ta muốn” hoặc mọi câu chuyện sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thực tế không phải là mỗi quyết định kinh doanh sẽ làm cho chúng ta có được một triệu đồng. Không phải những cặp vợ chồng cưới nhau sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Không phải mọi đứa trẻ sẽ trở thành đội trưởng của đội bóng đá

 Thay vào đó, câu nầy nhắc chúng ta rằng chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối nhà thiết kế chính của vũ trụ khiến mọi thứ cùng hợp tác vì lợi ích của những người yêu mến Chúa.(đây là lời hứa dành cho “những ai yêu mến Chúa”, không phải cho những người không biết Chúa).

 Hy vọng không giống như sự lạc quan. Nó không phải là niềm tin cho rằng một điều xấu sẽ thành ra tốt. Đó là lòng tin tuyệt đối rằng mọi phần của cuộc đời chúng ta có ý nghĩa bất kể nó thay đổi trong khía cạnh vĩnh hằng như thế nào.

 Từ điểm thuận lợi của chúng ta, cuộc sống giống như một đống hổn độn. Nhưng quan điểm của Đức Chúa Trời trên thiên đàng không giống như chúng ta có.

 Thậm chí chúng ta không thể tưởng tượng được điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời dành cho tương lai chúng ta. Trong Giê-rê-mi 29:11b Đức Chúa Trời phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.

Tương lai chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa – và không có chỗ nào tốt hơn thay thế được.

 

Rick Warren (Nhã Ca lươc dich)