• Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài! (Thi-thiên 67:5)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

TẠI SAO CHÚNG TA LÀM NHỮNG ĐIỀU MÌNH KHÔNG MUỐN - RICK WARREN

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi”. (Giăng 8:32).

Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta làm những gì chúng ta không muốn ? Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao rất khó để làm những việc mà chúng ta biết là những việc đúng cần phải làm không?

Bản chất tội lỗi khiến chúng ta thường lựa chọn sai. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đến sứ đồ Phao-lô khi ông nói. Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.  Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; (Rô-ma 7:15, 17-18).

Ngay cả sau khi chúng ta trở thành tín đồ của Chúa Giê-su, vẫn có sự căng thẳng bên trong chúng ta. Bản chất tốt mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng có bản chất tội lỗi cũ đang trì kéo chúng ta. Nhưng có một lối thoát ! Chúa Giê-su hứa trong Giăng 8:32, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.

Bí quyết để thay đổi cá nhân không phải là ý chí hay điều gì chúng ta làm hay nói. Nó không phải là viên thuốc, sự quyết tâm, hoặc lời thề hứa chúng ta thực hiện.

Bí quyết thay đổi cá nhân là điều chúng ta nhận biết.

Chúng ta biết lẽ thật. Khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ, nó sẽ thay đổi cách chúng ta cảm nhận. Và khi chúng ta thay đổi cách cảm nhận, nó sẽ thay đổi cách chúng ta hành động.

Đàng sau mỗi hành động tự cản trở, là những lời dối trá mà chúng ta tin. Nó có thể là một lời dối trá về bản thân, về quá khứ và tương lai chúng ta, về Chúa và những người khác.

Tại sao chúng ta làm điều đó mà chúng ta biết là xấu ? Bởi vì chúng ta nghĩ có một loại khoản lợi ích. Đó là lời dối trá ! Chúng ta chỉ có thể thay đổi và hoàn thành mục đích của Chúa cho cuộc sống chúng ta nếu chúng ta bắt đầu với lẽ thật của Chúa. Nếu chúng ta muốn thay đổi cách sống, chúng ta cần bắt đầu trong tâm trí. Chúng ta cần phải biết và tin vào chân lý của Chúa.

Khi chúng ta biết lẽ thật, lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)