• Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. (Thi-thiên 100:4)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Tại sao chúng ta cần nhau - Rick Warren

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. (I Phi-e-rơ 4:10).

Khả năng của bạn đem ích lợi cho người khác. Kinh Thánh trong I Phi-e-rơ 4:10, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”.

Không ai tài giỏi ở mọi thứ. Bạn cần tôi, và tôi cần bạn. Không ai có đủ mọi tài năng. Không có người nào hoàn hảo, để họ có thể nói tôi không cần bất cứ người nào khác. Chúng ta đều cần có nhau. Chúng tôi đã thực hiện điều nầy bằng cách chia nhóm nhỏ! Đó là lý do tại sao bạn cần có một nhóm nhỏ và một gia đình hội thánh. Chúng ta hop chung với nhau sẽ tốt hơn.
Đây là chìa khóa thành công: Xây dựng trên thế mạnh của bạn khi những yếu điểm của bạn không thích hợp. Những người thành công đều thực hiện điều nầy. Chỉ cần chú tâm vào những gì bạn đang giỏi và làm cho tốt hơn.

Quy tắc thành công thứ hai: Hợp tác với những người tài giỏi tại lãnh vực mà bạn không giỏi như họ. Hợp tác với những người có thể bổ sung cho bạn. Mỗi người đều đóng góp nhau. Không ai có tất cả tài trí. Chúng ta cần có nhau.

Đây cũng là một trong những mục đích của hôn nhân. Trong hôn nhân, chúng ta được kết hợp để mỗi người bổ sung những thế mạnh cho nhau và bù đắp cho những yếu điểm của nhau. Điều gì xảy ra khi chúng ta không bù đắp cho yếu điểm của nhau? Chúng ta chỉ trích lẫn nhau. Đó không phải là hôn nhân. Hôn nhân đặt hai tội nhân với nhau. vì thế không thể có mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng trong một cuộc hôn nhân, bạn biết những điểm yếu của người khác, vì vậy bạn có thể giúp bù đắp cho họ.

Thí dụ việc trả hóa đơn và giữ tiền. Ai nên làm điều nầy? Ai làm tốt hơn, người đó sẽ thực hiện. Kinh thánh không cho chúng ta biết ai nên làm một việc qua người khác. Chỉ cần tìm ra ai là người làm tốt hơn và để họ làm, bạn sẽ bù đắp cho những điểm yếu của nhau.

Đó là lý do tại sao tôi luôn để Kay vợ tôi lái xe. Cô ấy là người lái xe cẩn thận hơn tôi nhiều.

Điều nầy cũng áp dụng cho công việc của bạn. Nếu bạn muốn thương vụ của bạn có hiệu quả, đây là chìa khóa. Nhân viên chương trình khám phá ân tứ (SHAPE). Giúp mọi người khám phá ân tứ của họ - tấm lòng, khả năng, nhân cách và kinh nghiệm của họ - và đặt chúng vào những vị trí để họ làm việc tốt nhất. Khi bạn thực hiện điều đó, bạn không cần phải quản lý và động viên họ. Tại sao? Bởi vì họ đang làm những gì mà họ thích làm, và họ đang làm tốt trong lĩnh vực đó.

Đức Chúa Trời muốn mọi người sử dụng khả năng của họ để giúp đỡ người khác. Chúng ta cần có nhau!

Rick Warren (Nhã Ca phỏng dịch )