• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

Sức Mạnh Trong Đấng Christ

Lúc còn trẻ học ở Trường Cao Đẳng và khi ra đời làm việc, tôi thường rất tự mãn - tự kiêu về những gì chính mình có thể làm được. Tôi tin rằng một người có thể làm được bất cứ điều gì mình muốn nếu người đó sẵn sàng trả giá bằng sự làm việc vất vả cũng như hy sinh. Và tôi đã đạt thành công trong một mức độ nào đó. Rồi khi trở thành một Cơ Đốc Nhân, tôi đã được giới thiệu về một triết lý sống hoàn toàn mới mẻ - Một đời sống tin cậy thay thế cho một đời sống cố công ra sức của tôi.
Bây giờ thì tôi nhận biết mình hoàn toàn bất năng để sống đời sống Cơ Đốc Nhân. Tôi biết với sức riêng tôi yếu đuối biết bao, nhưng trong Đấng Christ, tôi mạnh mẽ làm sao. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng (Christ) ban thêm sức cho tôi.” (Phi-líp 4:13). “Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.” (IITi-mô-thê 1:7). “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (IGiăng 4:4).
Trong Giăng 15:4,5, Chúa chúng ta đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chúng ta nhận lấy sức mạnh từ nơi Ngài : “Các con cứ sống trong ta, ta sẽ sống trong các con luôn. Cành nho không thể ra trái khi lìa thân cây, cũng vậy các con không thể tự kết quả một khi lìa khỏi ta. Ta là cây nho, các con là cành. Người nào sống trong ta và được ta sống trong lòng sẽ kết quả dồi dào, vì ngoài ta các con chẳng làm chi được” (Bản Diễn Ý).
Với sức riêng, chúng ta vốn bất năng, bất lực, không kết quả, chúng ta giống như nhánh nho bị cắt khỏi gốc nếu chúng ta cố sống đời sống Cơ Đốc Nhân bằng sức riêng. Nhưng nếu chúng ta ở trong Đấng Christ và Ngài ở trong chúng ta, thì chính quyền năng ban sự sống của Ngài sẽ được biểu lộ qua chúng ta và giúp chúng ta năng lực để sống và làm chứng nhân cho Ngài.
Đánh Lưới Người: Chúa Jêsus đã giải thích tầm quan trọng của việc làm một chứng nhân có kết quả trong Giăng 15:8, “ Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” Trong Ma-thi-ơ 4:19, Ngài phán, “Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở thành những tay đánh lưới người. Biết được rằng trách nhiệm có kết quả vốn là của Chúa, chúng ta sẽ được nhẹ nhõm biết bao !
Tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta là chúng ta phải sẵn sàng tin cậy và vâng lời. Chúng ta phải sống những đời sống thánh khiết và tìm mọi cơ hội để nói về Đấng Christ – nhưng sự đáp ứng của họ tùy thuộc vào sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống họ. Thành công trong công tác chứng đạo chỉ đơn giản là chia sẻ Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh, còn kết quả thì giao cho Đức Chúa Trời lo liệu.
Công Việc Của Đức Thánh Linh: Tôi chưa bao giờ dẫn dắt được bất cứ người nào đến cùng Đấng Christ và tôi sẽ không bao giờ làm được như vậy, mặc dầu tôi đã được đặc ân cùng cầu nguyện với hàng ngàn người tiếp nhận Chúa như là kết quả của sự làm chứng đạo của tôi. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Vì thế tôi không thể khoe khoang về việc có kết quả nhiều hay ngã lòng thối chí vì kết quả quá ít. Trách nhiệm về kết quả là của Đức Thánh Linh, Đấng vận hành trong tôi và qua tôi, tạo ra kết quả và thay đổi đời sống của những người khác.
Quyền năng của Đấng Christ được dành sẵn cho tất cả những ai tin cậy Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết, “ Cầu xin Thượng Đế cho anh em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy, Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Thượng Đế trên trời. Địa vị Chúa Cứu Thế cao cả hơn địa vị mọi vua chúa hay lãnh tụ, mọi Chủ Tịch hay Tổng Thống.”
“Uy danh Ngài lừng lẫy hơn tất cả các uy danh trong thế giới hiện tại và tương lai. Thượng Đế đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài làm Thủ Lãnh tối cao của Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể Ngài. Hội Thánh đầy dẫy Chúa Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế đầy dẫy khắp vạn vật” (Ê-phê-sô 1:19-23, Bản Diễn Ý).
Mọi Nhu Cầu Đã Được Cung Ứng. Nếu chúng ta có Đấng Christ là chúng ta có đủ mọi sự chúng ta có cần, vì như Phao-lô đã viết cho Hội Thánh Cô-lô-se, chúng ta được  nên trọn vẹn trong Ngài. Bạn còn sống bao lâu, sức lực sẽ được ban cho bạn bấy lâu. Bạn cần tình thương chăng ? Chúa Jêsus Christ của chúng ta là tình thương nhập thể. Bạn cần niềm vui chăng ? Ngài chính là niềm vui. Bạn cần sự bình an chăng ? Đấng Christ là sự bình an. Bạn cần sự kiên nhẫn chăng ? Đấng Christ là sự kiên nhẫn. Bạn cần sự khôn ngoan chăng ? Đấng Christ là sự khôn ngoan. Bạn đang cần những của cải vật chất để có thể phục vụ Chúa cách tốt hơn chăng ? Những điều đó đều có sẵn trong Ngài. Ngài là sở hữu chủ của những bầy súc vật trên hàng ngàn đồi núi, và tôi xin nhắc cho bạn nhớ rằng Ngài đã hứa cung cấp mọi nhu cầu cho tất cả những ai tin cậy Ngài. Cơ Đốc Giáo là Đấng Christ và bạn được nên trọn vẹn trong Ngài. Ngài là tất cả cho mọi nhu cầu của bạn.
Chúng Ta Không Trở Thành Những Con Bù Nhìn:
Một sinh viên đã hỏi, “Nếu tôi dâng đời sống tôi cho Đấng Christ, thì tôi có thể trở thành bù nhìn không ?” Không. Chúng ta không bao giờ trở thành bù nhìn. Chúng ta có quyền chọn lựa – Chúng ta là những con người được tự do về phương diện đạo đức. Đức Chúa Trời hướng dẫn và khích lệ chúng ta, nhưng chúng ta phải hành động. Ngài không ép buộc chúng ta. Nhưng càng biết rõ tình thương yêu của Đức Chúa Trời, sự thành tín và quyền năng Ngài, chúng ta sẽ càng muốn tin cậy Ngài hơn trong từng chi tiết của đời sống chúng ta. Bí quyết của một đời sống Cơ Đốc Nhân thành công, là giữ mãi Đấng Christ trên ngai lòng của đời sống chúng ta. Trong sinh hoạt Cơ Đốc Nhân, chúng ta chỉ thất bại khi nào chúng ta cố ý tự chọn lấy một hành động không vâng lời.
Có lần tôi với vợ tôi, Vonette và hai con trai chúng tôi lội xuống một dòng suối cạn trong công viên Yosemite. Vì những tảng đá ngầm rất trơn, tôi phải nắm thật chặt bàn tay của đứa con trai năm tuổi, Bradley, để nó khỏi trợt chân. Thình lình nó bị trợt thật sự và té sụm xuống. Nếu không có tôi nắm thật chặt tay nó cho đến khi nó lấy lại được thăng bằng, chắc nó đã bị té đau và bị thương. Khi chúng tôi tiếp tục chuyến đi, con trai tôi, Bradley, đã nhìn lên mặt tôi lộ vẻ biết ơn và nói, “ Ba ơi, con rất vui vì ba đã cứu con khỏi té ngã.”
Đức Chúa Trời Nắm Giữ Chúng Ta.
Trong phút chốc, dường như Đức Chúa Trời đã phán với lòng tôi, nên tôi đã ngước nhìn lên Ngài và thưa rằng : “Lạy Cha, con rất vui vì Ngài đã nắm chặt lấy tay con. Biết bao lần Ngài đã giữ cho con khỏi sa ngã.” Ôi, nếp sống Cơ Đốc Nhân nầy quả là kỳ diệu ! Thật là phấn khởi ! Những ai để cho Đức Chúa Trời cai trị đời sống - bằng lòng cùng đi với Ngài từng giây, từng phút, từng ngày, để cho Ngài nắm chặt tay họ - thì đời sống họ sẽ đầy dẫy sự bất ngờ và thích thú biết bao.
Sự bước đi thân mật một cách riêng tư với Đấng Christ, là Cứu Chúa và là thiết hữu của chúng ta, đó chính là Cơ Đốc Giáo - chứ không phải là sự chiến đấu, căng thẳng, lao khổ, ép xác, thường thường là đặc điểm của những tín đồ trung bình, thiếu hiểu biết. Nếu bạn muốn bước đi trong Thánh Linh, bạn phải biết chắc những quyền hạn của bạn với tư cách một con cái của Đức Chúa Trời, nhờ đó bạn có thể đồng thanh với sứ đồ Phao-lô mà nói rằng : “Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).

BILL BRIGHT (Theo Chỉ Nam Về Các Quan Niệm Sống)