• Nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu (Ê-phê-sô 2:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ TRUNG THỰC THỂ HIỆN LÒNG TRUNG TÍN - RICK WARREN

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn”. (Lu-ca 16:10).


Một câu phổ biến ngày hôm nay là “ điều bạn làm trong cuộc sống riêng tư không là thương mại của người khác”. Vâng, đó là sự thật. Những gì chúng ta làm trong cuộc sống riêng tư của mình - những gì chúng ta làm sau những cánh cửa đóng kín hoặc trong tầm nhìn của người khác – Điều đó xây dựng và tiết lộ chính con người thật của chúng ta. Và Đức Chúa Trời thấy điều đó rõ ràng như những điều chúng ta làm trước nơi công cộng..


Trên thực tế, những điều nhỏ bé mà chúng ta không nhìn thấy là những hạt giống hiện thật của Chúa ban cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta không thể chia cuộc sống của chúng ta và nói, “Tôi có sự trung thực trong cuộc sống cộng đồng, nhưng chỉ không có trung thực trong đời sống riêng tư cá nhân thôi.”

Ngay bây giờ tôi chắc chắn rằng bạn có thể lập danh sách các nhân vật công khai đã cố gắng sống theo cách nầy, điều duy nhất dành cho sự bê bối riêng tư của họ là biến thành vụ tai tiếng công cọng sụp đổ cá nhân.

Không quan tâm họ nói gì gì, bất kỳ nhà lãnh đạo nào không trung thực trong vấn đề nhỏ sẽ không trung thực trong những vấn đề lớn.

Chúa Giê-xu phán rằng: “Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình”. (Lu-ca 16:12).
Trong nhiều thế kỷ, mỗi người học nghề, học về thương mại, hoặc được huấn nghệ thông qua việc học nghề. Nếu anh muốn làm một thợ máy, anh học nghề với một thợ máy khác và phục vụ trong doanh nghiệp của ông ta,  trước khi anh bắt đầu doanh nghiệp cho chính riêng mình.Nguyên tắc tập sự áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Nó áp dụng cho cách bạn xử lý tiền bạc của người khác, làm thế nào bạn xử lý tài sản của người khác, và ngay cả cách bạn xử lý về các mục vụ của người khác trước khi Chúa đem nó lại cho riêng bạn.

Trước khi Đức Chúa Trời ban cho tôi mục vụ riêng, tôi đã phục vụ như một mục sư trẻ tuổi dưới quyền một người khác. Đức Chúa Trời đang quan sát tôi hành xử nó như thế nào, Chúa đã xem xét sự trung thực của tôi. Tôi cần phải chứng minh sự trung thành của tôi trong chức vụ đó trước khi Chúa cho phép tôi thành người lãnh đạo mục vụ tại Hội Thánh Saddleback.

Nếu ai đó cho chúng ta vay tiền để mua xe, chúng ta sẽ lưu ý điều gì? Nếu một gia đình cho phép chúng ta lưu trú trong nhà họ trong dịp nghỉ hè, chúng ta có xem nhà đó như là nhà của chúng ta không? Đức Chúa Trời đang theo dõi và thử nghiệm đức tính trung tín của chúng ta. Và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch)