• Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui. (Thi-thiên 135:3)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ THẬT VỀ BÓNG TỐI - RICK WARREN

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi Thiên 23:4).

Mất mát thường là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng. Chúng ta có thể mất công việc làm, mất sức khỏe, tiền bạc, danh tiếng, hoặc người thân yêu.

Khi người ta trải qua sự mất mát, thông thường có hai phản ứng. Một là sợ hãi, và  đau buồn. Đau buồn là điều tốt. Đau buồn là cách chúng giúp ta vượt qua những thay đổi của cuộc sống. Trong thực tế, nếu chúng ta không đau buồn, chúng ta sẽ bị vướng mắc! Đau khổ sẽ không giết chết chúng ta nếu chúng ta để nó ra ngoài.

Mặc khác, sợ hãi là một điều xấu. Không chổ nào trong Kinh Thánh nói: “Đừng buồn, “ “Đừng đau khổ”, “Đừng khóc”, hoặc “Đừng khóc nữa.” Nhưng kinh thánh  nói  “Đừng sợ.” đến  365 lần! Sự đau buồn không làm tê liệt, nhưng nổi sợ hãi thì có điều đó.

Trong Thi Thiên 23:4 Đa Vít nói, “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”

Những người chăn cừu luôn mang một cậy gậy và một người đồng hành để bảo vệ cừu của họ. Đa-vít nghĩ giống như vậy, Đức Chúa Trời có những công cụ để bảo vệ ông, và Đa-vít tin tưởng Đức Chúa Trời, ngay cả khi ông ở trong thung lũng đầy bóng tối.

Có lẽ bây giờ bạn đang đi qua thung lũng bóng tối – Có thể là thung lũng bóng tối của sự chết. Có thể  thung lũng bóng tối nợ nần. Có thể thung lũng bóng tối của cuộc xung đột. Có thể là thung lũng bóng tối của trầm cảm. Có thể là thung lũng bóng tối của sự nản lòng.

Bóng tối thật đáng sợ. Nhớ lại khi còn bé, sợ bóng tối khi nằm trên giường? Tôi đã học một vài điều về bóng tối.

-           Thứ nhất bóng tối không làm chúng ta đau đớn.

-           Thứ hai, bóng tối luôn lớn hơn nguyên nhân .

Và –đây là tin tốt lành - bất cứ nơi nào có bóng tối, sẽ có ánh sáng. Chúng ta không thể có bóng tối mà không có ánh sáng. Vì vậy, chìa khóa khi chúng ta đi qua bóng tối trong thung lũng là hãy quay lưng khỏi bóng tối để nhìn vào ánh sáng. Bởi vì, bao lâu ta chăm mắt vào ánh sáng ta, sẽ không sợ bóng tối – Chúa Giê-xu, ánh sáng của thế giới  .

Đó là cách chúng ta vượt qua thung lũng bóng tối của sự chết.  Cách chúng ta giảm sự căng thẳng. Chúng ta hãy tin cậy Chúa trong những thung lũng tối tăm, cũng giống như Đa-vít, đã cầu nguyện: “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi,.” (Thi-Thiên 142:3).

Rick Warren (Nhã Ca lược dịch )