• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ SỢ LOÀI NGƯỜI - ADRIAN CHUA

Một trong những điều kiện tiên quyết của một đời sống bay cao với Đức Chúa Trời mà không bị trở ngại gì đó là được tự do đối với nỗi sợ loài người. Một người sẽ không tìm được chính mình ở bất cứ một nơi xa nào cách chỗ khởi hành nếu nỗi sợ hãi về loài người cứ tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong đời sống của người đó.

Có hai lý do có thể có vì sao người ta cứ tiếp tục cho phép chính mình bị sự sợ loài người bắt lấy thay vì được hiểu biết Lời Đức Chúa Trời có liên quan đến điều này.
Điều đầu tiên đó là họ không chịu quấy rầy đủ hay nỗ lực đủ để đạt đến vị trí được an toàn trong Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa không phải là sự đầy đủ cho họ, thì chắc chắn sự chuẩn thuận của Ngài cũng không làm thoả mãn cho họ. Đây là lý do họ cần phải đạt được cái gật đầu ưng thuận từ nơi những người khác, và cũng là lý do họ xem trọng đáng giá của con người và sống trong sự rối động, bối rối khi một sự chấp thuận như vậy dường như không đến. Bạn có thể tưởng tượng họ giống như đám người hay chiều theo và rất dễ đồng ý với đám đông, họ những kẻ hầu hết mọi người đều muốn hiện diện xung quanh, vì có lẽ họ sẽ không bao giờ nêu lên một luận điểm nào và không bao giờ liều lĩnh để tranh luận hoặc trở thành kẻ không được quần chúng ưa thích, kể cả khi liên hệ đến vấn đề phục vụ Đức Chúa Trời. Sự chấp thuận của con người có thể trở thành mạnh mẽ hơn sự đòi hỏi thiên thượng đối với những ai sợ loài người hơn kính sợ Đức Chúa Trời. Hậu quả là những chương trình của Đức Chúa Trời có thể bị cản trở, bởi những người như vậy thất bại trong việc giảng dạy hoặc không làm được điều họ biết Đức Chúa Trời muốn họ làm, bởi vì họ đều sợ phải làm mích lòng ai. Và điều này sẽ cứ tồn tại cho đến chừng nào những ý kiến của con người đối với họ còn được xem là quan trọng hơn ý kiến của Đức Chúa Trời.

Nghiên cứu nhiều trường hợp đã cho thấy rằng hầu hết những em thiếu niên không chống nỗi với áp lực của những bạn bè cùng trang lứa là những em xuất thân từ gia đình thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Những em thiếu niên thường thiếu an ninh trong lãnh vực tình yêu này và hậu quả là chúng tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận đó từ những bạn bè cùng trang lứa. Chúng được trang bị một cách tự nhiên để đánh đổi bất cứ điều gì cần thiết nhằm đảm bảo nhu cầu của chúng về tình yêu thương và sự chấp nhận. Điều này lần hồi trở nên một nan đề tâm lý trong chúng, và về sau có thể cũng dẫn đến hậu quả trong những nan đề thuộc linh nữa.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn biết về một người nào đó, hoặc đúng ra biết chính bạn, là người xuất thân từ một bối cảnh được mô tả như trên, thì đừng tuyệt vọng. Đức Chúa Trời không để cho chúng ta mồ côi, nhưng trong cương vị là Cha yêu thương, Ngài có đầy đủ hơn mọi điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào có thể đem lại cho một đứa trẻ. Chỉ hãy bước đi với Ngài hầu cho tình yêu của Chúa trở nên một thực thể trong đời sống của bạn và bạn sẽ thấy chính mình dần dần được giải cứu khỏi sự sợ loài người.

Một lý do khác khiến người ta sợ là vì có một sự sợ hãi chung về sự thiếu bảo đảm tài chánh. Nhiều người vẫn tin cậy nơi loài người và nơi sự tạo ra thành quả của con người (về mặt kinh tế) để chu cấp cho họ. Trong Mathiơ 6:24, chúng ta được nhắc nhỡ rằng không bao giờ có thể làm tôi tớ cho hai chủ. Chúng ta cần phải thực hiện một sự chọn lựa giữa Đức Chúa Trời và mamôn. Rồi thì trong câu tiếp theo nói rằng : “Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng : Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn.” Bạn có nắm bắt được mối liên quan giữa hai câu Kinh Thánh này không ? Nói một cách khác Đức Chúa Trời đang phán bảo với chúng ta rằng nếu chúng ta lo lắng và bối rối về những nhu cầu vật chất của mình, chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ của sự phục vụ cho những điều giàu có trong tấm lòng mình hơn là phục vụ Đức Chúa Trời, là Đấng có dư khả năng để chu cấp cho chúng ta mọi điều chúng ta cần dùng cho sự sống. Và trong sự phục vụ cho cái giàu của chúng ta, cuối cùng chúng ta vô tình bị dẫn đến chỗ buộc phải làm vui lòng người.

Lòng kính sợ Đức Chúa Trời là điều được đòi hỏi nơi chúng ta. Và đó là khởi đầu cho sự khôn ngoan, Lời Đức Chúa Trời nói lên điều đó. Nhưng nhiều người vẫn còn như những kẻ ngu dại, không kính sợ Đức Chúa Trời chỉ vì họ không bao giờ có thể tống khứ sợ hãi con người ra khỏi lòng họ. Trừ phi chúng ta được tự do khỏi những sự sợ hãi tai hại như vậy, thì chúng ta sẽ không được tự do để kính sợ Đức Chúa Trời. Chắc chắn đó không phải dễ sống mà không chú ý gì đến những cảm nghĩ, ấn tượng mà những người khác, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta, có thể có về chúng ta. Điều đó đòi hỏi một sức mạnh thuộc linh và sự kiên quyết lớn lao để bước theo đường lối và ý chí của Đức Chúa Trời. Y như những con cá hồi bơi ngược dòng nước trong một cuộc hành trình thật dài và mệt nhọc với mục tiêu để đẻ trứng, chúng ta cũng cần phải đi ngược lại những đợt thủy triều về sự chấp thuận của con người để có kết quả. Trong khi Kinh Thánh bảo ta phải gắng hết sức sống trong hòa bình với những người anh em mình, thì cũng có một số thời điểm nhất định chúng ta cần phải tập trung sự công chính và đức tin để chống lại những điều không đúng mà người khác cố buộc chúng ta phải chấp nhận. Nếu Giôsuê và Calép đã không can đảm công bố khả năng của Đức Chúa Trời trong việc đem Đất Hứa đến với người Ysơraên, thì họ hẳn cũng đã hư mất trong đồng vắng và không còn được sống để bước vào Đất Hứa. Noê và gia đình của ông cũng đã được cứu tương tự như vậy giữa trận lụt, bởi vì ông đã kiên định khi phải đối diện với sự chế giễu mà cứ thực hiện một con tàu trong những ngày chưa hề có một giọt nước mưa nào từng rơi xuống trên mặt đất.

ADRIAN CHUA (Theo Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời)