• Nguyền xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, ..và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! (1 Ti-mô-thê 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ KÍNH SỢ CHÚA - JOHN BEVERE

Thế nào là sự kính sợ Chúa? Có phải là sợ hãi Chúa không? Hoàn toàn không. Làm sao chúng ta có thể có sự thân mật với Chúa (cũng là ao ước tha thiết của Ngài) nếu chúng ta sợ hãi Ngài? Khi Ðức Chúa Trời đến để bày tỏ chính Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đến để có sự thông công với họ giống như Ngài có với Môi-se – nhưng tất cả họ đều lui lại và không chịu đến gần. Môi-se nói với dân sự, “Anh chị em đừng sợ. Ðức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Ðức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài.” (Xuất Hành 20:20) Những lời của Môi-se nghe dường như mâu thuẫn, nhưng không phải vậy. Ông phân biệt giữa việc sợ hãi Chúa và sự kính sợ Chúa, nên có một sự khác biệt. Người sợ hãi Chúa có điều gì đó cần giấu giếm. Hãy nhớ lại điều A-đam đã làm khi ông bất tuân Chúa tại vườn Ê-đen: ông lẩn trốn khỏi sự hiện diện Chúa. Mặt khác, người kính sợ Chúa thì sợ xa cách Ngài. Người đó chạy xa sự bất tuân. Nên định nghĩa đầu tiên của sự kính sợ Chúa là kinh khiếp khi phải xa rời Chúa. Chúng ta tiếp tục giải thích thêm ý nghĩa của nó. Kính sợ Chúa là tôn trọng, đánh giá cao, kính trọng và kính mến Ngài trên mọi thứ và mọi người khác. Kính sợ là yêu điều Ngài yêu và ghét điều Ngài ghét. Ðiều nào quan trọng đối với Ngài cũng quan trọng đối với chúng ta, điều nào không quan trọng với Ngài cũng không quan trọng đối với chúng ta. Khi chúng ta kính sợ Ngài, chúng ta sẽ run rẩy trước lời Ngài, nghĩa là chúng ta lập tức vâng lời Ngài, dù hoàn cảnh thật phi lý, khi có tổn thương, khi không thấy lợi lộc gì. Và chúng ta vâng lời cho đến cùng. Vâng, biểu hiện của sự kính sợ Chúa là sự vâng lời Ngài, đường lối Ngài và mạng lệnh Ngài.

Kinh Thánh cho biết sự kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Hay có thể nói như thế này: nó là nền tảng của sự khôn ngoan. Khôn ngoan, là điều chúng ta sẽ bàn sâu ở các chương tới, là tri thức và khả năng để đưa ra những chọn lựa đúng vào thời điểm thích hợp. Những ai đưa ra những chọn lựa sai lầm do chịu áp lực là thiếu khôn ngoan, và nguồn của sự khôn ngoan là kính sợ Chúa. Kinh Thánh cho biết đời sống chúng ta có thể được ví sánh với việc xây cất nhà. Trước hết là cái móng; tiếp theo là xây dựng kết cấu. Chúng ta đọc, “Nhờ khôn ngoan nhà được xây cất…” (Châm Ngôn 24:3). Nếu chúng ta xây dựng cuộc đời của mình bằng khả năng đưa ra những chọn lựa đúng, thì chúng ta sẽ xây dựng một đời sống lành mạnh, nhờ đó chúng ta mới đủ tự tin đứng trước ngai phán xét. Khởi đầu hay nền tảng của sự khôn ngoan này là sự kính sợ Chúa

Ðược Giữ Khỏi Bội Ðạo Cơ đốc nhân sẽ không sa ngã nếu sự kính sợ Chúa được trồng sâu trong lòng họ. Chúng ta sẽ không trượt ngã hay trôi lạc khỏi sự tận hiến trung kiên với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không xem nhẹ và lạnh nhạt đối với Lời Ngài. Chúng ta sẽ không chơi giởn với tội lỗi, là điều khiến lòng của tín hữu trở nên chai cứng và cuối cùng là họ sa ngã (xem Hê-bơ-rơ 3:12-13). Chúng ta luôn biết rằng những gì đã làm và nói nơi bí mật sẽ được công bố cách công khai tại Ngai Phán Xét. Hãy nghe điều Chúa nói với Giê-rê-mi về những người sống thời Tân Ước: Bấy giờ,chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ là Ðức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ ban cho chúng cùng một ý chí và một mục đích duy nhất, ấy là kính sợ Ta trọn đời,để chúng và con cháu chúng sau này được phước lành. Ta sẽ lập với chúng một giao ước đời đời, Ta sẽ không hề lìa bỏ chúng, hoặc ngưng ban phước cho chúng. Ta sẽ đặt vào lòng chúng niềm kính sợ Ta, để chúng không xây khỏi Ta. (Giê-rê-mi 32: 38-40) Ðể ý Chúa nói dân sự Ngài sẽ “kính sợ Ta trọn đời… để chúng không xây khỏi ta.”

Tôi nhớ một buổi nhóm tại Malaysia, ở đó Linh của sự kính sợ Chúa đã bày tỏ mạnh mẽ. Những người ở buổi nhóm đến từ khắp châu lục. Các sinh viên trường Kinh Thánh, các mục sư và nhiều người khác chật cứng khán phòng nơi tôi đang giảng. Lúc gần kết thúc buổi nhóm, nhiều người bậc khóc nức nở và nằm la liệt khắp sàn nhà gần bục giảng. Sự kinh hãi của Chúa rất oai nghi trong thính phòng đó, tôi tự nhủ, John Bevere, ngươi hành xử sai lầm hay nói lời nào sai lầm nữa là ngươi tiêu đời! Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không biết, nhưng tôi có thể nói có cặp nam và nữ đã hành xử sai trật trong bầu không khí thuộc linh tương tự như thế và đã bị đánh ngã chết ngay. Hậu quả nhãn tiền của việc họ bị phán xét là “Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ.” (Công Vụ 5:11). Sau buổi nhóm đó tại Malaysia, một cặp vợ chồng từ Ấn Ðộ đến với tôi và nói, “Ông John, bên trong chúng tôi cảm thấy rất trong sạch.” Tôi đáp lại, “Vâng, tôi cũng thế.” Sáng hôm sau tôi ở trong phòng khách sạn và tôi tìm thấy câu Kinh Thánh này: “Sự kính sợ CHÚA là trong sạch, hằng còn mãi mãi.” (Thi Thiên 19:9). Thánh Linh lập tức phán với lòng tôi và nói, “Lucifer từng là thiên sứ hướng dẫn thờ phượng trên thiên đàng. Hắn được xức dầu, xinh đẹp và được chúc phước. Nhưng hắn đã không kính sợ Ta; hắn chẳng còn đến mãi mãi.” Sự kính sợ Chúa ban cho chúng ta quyền năng để cứ ở trong Ngài. Nó giữ chúng ta liên tục vâng phục Lời Chúa. Các tín hữu được cảnh báo, “Vậy, chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực” (Hê-bơ-rơ 4:1). Thật lí thú khi tác giả của câu này nói sự kính sợ chứ không nói tình yêu thương. Chính sự kính sợ Chúa giữ chúng ta không quay trở lại tội lỗi.

 

John Bevere (Kính Sợ Chúa)