• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA KHÔNG LÀM BẠN BỐI RỐI - RICH WARREN

 “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”. (Thi-thiên 77:19).

Chúa có thể dùng ấn tượng để nói chuyện với chúng ta. Ngài có thể sử dụng hoàn cảnh. Thậm chí Chúa có thể sử dụng nỗi đau khổ. Chúa cũng có thể dùng bất cứ thứ gì mà Ngài muốn sử dụng. Oswald Chambers cho biết. Chúa là một kỹ sư vĩ đại, tạo ra hoàn cảnh để mang lại những khoảnh khắc tuyệt diệu quan trọng cho cuộc sống chúng ta, dẫn chúng ta đến điểm hẹn thiêng liêng.

Kinh Thánh ghi rằng Chúa tích cực làm việc thông qua mọi hoàn cảnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể đánh gíá hoàn cảnh chúng ta ngoài sự khôn ngoan của Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải để việc đó cho Chúa giải thích hoàn cảnh chúng ta. Chỉ có Chúa có khả năng hiểu tất cả các sự kiện, và chỉ có Chúa thấy tầm quan trọng của từng chi tiết. Đó là lý do tại sao nó quan trọng đến nỗi chúng ta tra cứu tất cả bằng Lời của Chúa. 

Nếu chúng ta cảm thấy bị áp đảo hoặc bối rối về một quyết định, chúng ta có thể bị lôi cuốn vào chính mình, không phải tiếng phán của Chúa. Kinh Thánh ghi, “Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình.” (I Cô-rinh-tô 14:33). Chúa không là tác giả của sự hỗn độn. Thế nên chúng ta cảm thấy bối rối, hãy đoán xem đó là gì ? Nó không phải là tiếng nói của Chúa cho cuộc sống chúng ta.

Vì vậy, nhiều lần chúng ta gặp phải những rào cản lớn về tài chánh, về tinh thần hoặc thể chất. Đó là khi chúng ta cần xưng nhận.” Thưa Chúa,, có những ngọn núi ở hai bên con và một rào cản không thể vượt qua trước mặt con.” Sau đó, chúng ta chờ đợi Chúa đáp lại. “ta đã đưa ngươi đến nơi ta muốn. Xem nào, Chúa sẽ làm con đường tại nơi dường như không có lối đi”.

Thi-thiên 77:19 ghi: “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”.

Khi chúng ta không biết phải làm gì, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, Chúa đã không thiết kế cho chúng ta trải qua cuộc sống bằng chính sự khéo léo và năng lực riêng mình. Chúng ta không hy vọng mình có thể tìm ra mọi thứ. Chúa muốn dẫn đưa chúng ta đi trên con đường đúng đắn, và Ngài muốn chúng ta đầu hàng để Chúa hướng dẫn chúng ta.

 

Rick Warren (Nhã Ca lược dich )