• Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào. (2 Cô-rinh-tô 9:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

SỰ CHỮA LÀNH NGÀY NAY - ULF EKMAN

Trong lịch sử Hội Thánh từng có thời kỳ các trường phái triết học Hy lạp Platon và Gnosticism (thuyết ngộ đạo) có ảnh hưởng mạnh. Các dấu kỳ phép lạ gần như chấm dứt. Từ lúc nào không rõ, con người bắt đầu coi khinh thân thể mình và tất cả những gì thuộc về tự nhiên. Hình thức sống trong tu viện và khổ hạnh được xem là cách thức để đến gần với Đức Chúa Trời và có thể “xứng đáng” với sự cứu rỗi. Chân lý cứu chuộc bị xuyên tạc và những gì được làm ở trên thập tự giá không được nhắc tới. Người ta coi việc từ bỏ mọi giá trị về vật chất và đày đọa xác thịt mình là sự giải phóng tâm linh và sống trong tâm linh.

Nhưng đó không phải là đức tin Cơ đốc, đó là triết học Hy lạp Gnosticism. Đức Chúa Trời không bao giờ khinh rẻ những gì mà chính Ngài đã tạo ra. Tất cả những gì được tạo ra đều tốt lành, không có điều xấu. Chính Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng tất cả những gì Ngài tạo nên “thật là tốt lành” (Sáng thế ký 1:31). Bởi vậy, sự cứu chuộc được hoàn thành trên thập tự giá là sự cứu chuộc con người một cách trọn vẹn cả về tâm linh, tâm hồn và thân thể. Thân thể của con người là quý giá. Đó là đền thờ của Thánh Linh Đức Chúa Trời, chiếu sáng sự vinh hiển của Ngài. Đối với phần này của con người, Đức Chúa Trời cũng đặt ra chức năng nhất định cũng như đối với tâm linh (I Côrinhtô 6:19-20). Như tội lỗi không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì bệnh tật cũng vậy, ý muốn của Ngài là tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật. Bệnh tật không đến từ Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của bệnh tật là từ ma quỉ. Trước khi con người bị sa vào tội lỗi, thế gian không biết đến bệnh tật. Bệnh tật chỉ xuất hiện khi ma quỉ khiến cho con người phạm tội. Bệnh tật là biểu hiện của thế gian này, ở trên Thiên đàng không có bệnh tật, khi bạn tới đó bạn sẽ thấy rõ điều này. Khi Chúa Jêsus nói về bệnh tật, Ngài không bao giờ dẫn rằng bệnh tật đến từ Đức Chúa Trời. Trái lại, trong Công vụ các sứ đồ nói rằng Chúa Jêsus đi khắp nơi “làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp (Công vụ 10:38). Bệnh tật đó là sự tấn công của Satan đối với xác thịt của con người. Chúa Jêsus nói: “con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc mười tám năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sabát sao ?” (Luca 13:16). Ở đây, Chúa Jêsus gọi bệnh tật là bị cầm tù chứ không phải là phước hạnh, còn sứ mạng của Ngài là “rao cho kẻ bị cầm được tha” (Luca 4:18). Chúa Jêsus nói rằng không phải Đức Chúa Trởi mà là Satan đã trói buộc người đàn bà này, ý muốn của Đức Chúa Trời là chữa lành cho bà.

 Khi Chúa Jêsus nói rằng bệnh tật đến từ ma quỉ, Ngài biết mình ngụ ý nói điều gì. Điều đó không có nghĩa là mọi bệnh tật đều là bị ma quỉ ám hay là bị phục hoàn toàn dưới quyền lực của sự ác, hoặc như một số người suy xét không đúng rằng người tái sinh bị bệnh, ở vào tình trạng của người chưa được tái sinh mà Kinh Thánh nói. Nhưng nguyên nhân của tình trạng này hoàn toàn không phải ở bệnh tật mà là lòng người. Cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời là con yêu dấu của Ngài, và Đức Chúa Trời tiếp nhận người một cách trọn vẹn. Bị bệnh tật hay khoẻ mạnh không phải là tiêu chuẩn để đánh giá con người có phải là con cái Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có yêu mến và tiếp nhận người hay không. Kinh Thánh nói về sự chữa bệnh không phải để hạ thấp con người, nhưng vì Chúa Jêsus muốn ban sự sống và sức mạnh của Ngài cho hết thảy mọi người, cho bất cứ một nhu cầu nào của chúng ta. Một số người nói rằng Tin Lành về sự chữa bệnh là ý muốn của Đức Chúa Trời “coi khinh bệnh tật.” Thật là sai lầm biết bao. Trong trường hợp như thế, Chúa Jêsus đã không thường xuyên tìm kiếm cơ hội để hạ nhục những người bệnh. Nhưng trái lại, Ngài luôn luôn sẵn sàng chữa cho họ. Ngài luôn luôn đến với những người bị đau yếu và bệnh tật trong quyền năng của Đức Chúa Trời để chữa lành và giải phóng họ. Ngày hôm nay, Ngài vẫn đang làm công việc đó, Học thuyết về sự chữa bệnh cho thấy Đức Chúa Trời yêu thương con người và quan tâm đến họ. Nó phản ánh sự thương xót của Chúa Jêsus đối với con người và điều Ngài sẵn sàng chữa cho họ. Một người nào đó phản đối,  “Đúng rồi, nhưng đó là Chúa Jêsus” - “bây giờ chẳng có điều gì xảy ra cả. Trong buổi nhóm của chúng tôi không thấy ai được chữa lành.” Nhưng có ai chờ đợi sự chữa bệnh không? Người ta có cầu nguyện cho người bệnh với sự tin tưởng rằng Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho họ không ? hay là ở đó người ta chỉ cố gắng giải thích Tin Lành theo cách mà họ nghĩ và hổ thẹn về nó ?

                         Hãy rao giảng sự chữa lành, thì sẽ có sự chữa lành.

Ngay cả Chúa Jêsus cũng không thể chữa lành người bệnh trong trường hợp họ không tin Ngài. Tin Lành cần phải được nghe và tiếp nhận bởi đức tin, khi đó quyền năng của Đức Chúa Trời mới được giải phóng. Khi Chúa Jêsus trở về quê hương mình ở Naxarét “ở đó, Ngài không thể làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin…” (Mác 6:5-6). Điều này cũng xảy ra trong ngày hôm nay. Trong nhiều trường hợp, Đức Chúa Trời làm được rất ít. Ngài muốn bày tỏ quyền năng của mình, nhưng Ngài không làm được điều đó. Hãy chú ý rằng “Ngài không thể làm được” ở Naxarét. Ngài rất muốn nhưng không thể chữa bệnh được. Vì sao lại không thể ? – Vì sự vô tín của họ. Mặc dù Chúa Jêsus thực sự là con Đức Chúa Trời và có sự xức dầu của Đức Thánh Linh, Ngài vẫn không thể làm gì được. Sự vô tín của con người đã cản trở Ngài. Đặc biệt, điều này vẫn đang xảy ra trong ngày hôm nay. Sự thiếu mong muốn, lòng dạ cứng cỏi, sự nghi ngờ và sự vô tín đã ngăn trở quyền năng của Đức Chúa Trời thực thi những phép lạ. Vì sao bạn có thể dễ dàng tiếp nhận sự tha tội đối với bạn như vậy ? – Vì bạn đã nghe nhiều từ Lời Chúa nói về sự tha tội. Khi bạn cũng nghe đủ những khía cạnh khác của sự cứu chuộc, về điều “bởi lằn đòn Ngài chịu mà chúng ta đã được lành bệnh”, thì sự chữa bệnh và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc làm những phép lạ dấu kỳ và chữa lành những người bệnh. Bạn tiếp nhận sự chữa lành bệnh bằng cách nào ? – Cũng như mọi điều khác đến từ Đức Chúa Trời, bạn chỉ có thể tiếp nhận thông qua đức tin. Điều đó có nghĩa là bạn tiếp nhận bởi đức tin tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho bạn ở trên thập tự giá. Bạn nhận được sự chữa lành bệnh bởi những lằn đòn mà Chúa Jêsus đã chịu. Bạn thấy Ngài đã mang bệnh tật của bạn lên thập tự giá, và bạn được khoẻ mạnh. Quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời có thể hành động theo những cách khác nhau : qua sự cầu nguyện bởi đức tin, qua sự đặt tay, qua sự xức dầu thánh, qua sự tham dự vào lễ tiệc thánh, qua sự biểu hiện của các ân tứ Đức Thánh Linh, qua Lời Chúa đem đến sự chữa bệnh. Đức Chúa Trời truyền quyền năng của Ngài đến cho bạn theo những cách khác nhau. Nhưng dù bạn ở bất cứ đâu, bao giờ bạn cũng có thể tiếp nhận sự chữa lành bởi đức tin, trên cơ sở của sự cứu chuộc và những lời hứa. Điều này được nói đến ở trong Tin Lành theo Mác 11:23-24. Nếu bạn tin vào điều mà bạn nói, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Sự chữa lành không phải bao giờ cũng biểu hiện ngay lập tức. Thân thể của bạn có thể còn phải chịu những sự tấn công trong một thời gian dài, nhưng bạn thấy bạn đã được Chúa Jêsus chữa lành, bạn biết rằng trên cơ sở của Lời Đức Chúa Trời điều đó sẽ xảy ra. Bạn có thể yên tâm tin tưởng vào điều này, cho phép Lời Chúa và Đức Thánh Linh hành động ở trong bạn cho đến khi bạn được khỏi hoàn toàn. Bạn không cần phải chứng tỏ đức tin của mình bằng cách vứt bỏ mọi thuốc thang và không cần đến bác sĩ nữa, cũng không cần phải đi những bước liều lĩnh để tỏ ra mình là một “Anh hùng đức tin”. Đức Chúa Trời không chống lại thuốc thang và các bác sĩ. Thuốc thang và các bác sĩ cũng tham gia vào cuộc chiến để chống lại đồng một kẻ thù. Nhưng khi sự chữa bệnh được biểu hiện, bạn không cần phải đến các bác sĩ và uống thuốc nữa. Đến lúc này, đừng đề cho một ai gây áp lực đối với bạn. bạn không cần phải chứng minh gì cho ai hết. Bạn chỉ cần đơn giản bước đi bởi đức tin, tin rằng Chúa Jêsus muốn chữa lành cho bạn và Ngài đã làm điều đó cho bạn ở trên thập tự giá rồi, tin rằng bạn đã nhận được sự chữa lành khi tự bạn cầu nguyện cho điều đó hay những người khác đặt tay, xức dầu thánh cầu nguyện cho bạn…Bạn bước đi với sự trông cậy chắc chắn rằng quyền năng của Đức Chúa Trời trước sau cũng sẽ chữa lành hoàn toàn thân thể bạn, và bởi danh của Chúa Jêsus bệnh tật sẽ phải lui xa khỏi bạn. Lời của Đức Chúa Trởi sẽ dẫn dắt bạn, Đức Thánh Linh sẽ an ủi và hướng dẫn, còn Chúa Jêsus là cội rễ và cuối cùng của đức tin bạn. Ngài là sức khoẻ của bạn. Ngài là “Đức Giêhôva – là Đấng chữa bệnh” của bạn (Xuất Êdiptô 15:26). Bạn càng nhìn lên Ngài bao nhiêu, thì Ngài sẽ càng dễ dàng làm những phép lạ trong đời sống của bạn bấy nhiêu.

 

ULF EKMAN (Theo Đức Tin Chiến Thắng Thế Gian)