• Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. (Thi-thiên 111:10)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

QUYỀN PHÉP TRÊN SA-TAN - YONGGI CHO

                                              Kinh Thánh : Mác 16 : 17-20.

Trở thành người Cơ đốc không chỉ có nghĩa là gia nhập một nhà thờ, Hội Thánh, nhóm họp hằng tuần và chịu phép Báp-tem. Kinh Thánh dạy trở thành một Cơ Đốc nhân có nghĩa là tiếp nhận sự sống đời đời. Nhiều người có một quan niệm sai lầm về ý nghĩa của sự sống đời đời. Họ nghĩ rằng sống đời đời có nghĩa là họ sẽ sống đời đời vĩnh viễn trên thiên đàng. Thật ra mọi linh hồn đều không bao giờ chết và ngay cả tội nhân cũng sẽ sống đời đời nơi địa ngục. Vì thế các bạn nên thấy rằng tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ không chỉ có nghĩa là sống vĩnh cửu.

Từ ngữ Hylạp chỉ về sự sống đời đời là Zôên-aiônion có nghĩa là loại sự sống của Đức Chúa Trời. Bạn và tôi có sự sống. Nhân loại bị rủa sả bằng sự chết, nhưng khi chúng ta đến với Đấng Christ tội lỗi chúng ta đều được tẩy sạch và Đức Thánh Linh ngự đến đem vào linh hồn chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời. Khi Ngài đến trong linh hồn bạn thì bạn có sự sống đời đời tức là sự sống của chính Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng Cơ Đốc nhân thật không khác gì các tội nhân khác, nhưng đúng ra sự khác biệt rất lớn lao. Họ khác một trời một vực, bởi vì Cơ Đốc nhân thật có loại sự sống của Đức Chúa Trời ngự ở trong con người ấy, còn những người trong thế gian có sự sống hư hoại ngự trong họ. Khi bạn sở hữu sự sống của Đức Chúa Trời bạn sẽ lên thiên đàng sống với Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời đang ngự trị trong lòng bạn ngay bây giờ nếu bạn đã tiếp nhận Con Ngài làm cứu Chúa của bạn.

Chúa Giê-xu phán rằng nếu bạn có sự sống của Đức Chúa Trời thì có năm dấu hiệu sẽ đi theo bạn. trước khi Đấng Christ từ giã trần gian thăng thiên về thiên đàng, Ngài đã ban lời hứa lớn lao này cho các môn đồ của Ngài.

“vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy phép lạ cặp theo lời giảng làm cho vững đạo”( Mác16:17-20).

Đức Chúa Giê-xu cũng phán rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lờI Ngài phán không bao giờ qua đi. Lời Chúa vẫn phải cứ đứng vững vàng và Ngài xác nhận lời Ngài với những dấu lạ cặp theo. Cuốn Kinh Thánh của tôi cho tôi biết rằng Chúa Giê-xu hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chức vụ Ngài không bao giờ thay đổi, Ngài đang ở với chúng ta thì phải thấy những dấu hiệu này cặp theo những chức vụ của chúng ta. Chỉ có sự vô tín của Cơ đốc Nhân ngăn trở chúng ta không có các dấu hiệu lạ này, nhưng nếu chúng ta tin chúng ta sẽ có những dấu lạ này cặp theo.

Dấu lạ thứ nhất : là ngày nay chúng ta sẽ nhơn danh Chúa mà trừ quỷ, đuổi quỷ, người ta hỏi “ Quỷ ở đâu ra “ Kinh Thánh của tôi dạy rằng từ ban đầu ma quỷ đã đến lừa gạt Ađam và Êva, trong khi Chúa Giê-xu ở thế gian Ngài bị ma quỷ cám dỗ, sau khi kiêng ăn 40 ngày đêm thì Ngài đến nhà hội để giảng. Bất cứ Ngài đi đâu Satan cũng theo thách thức Ngài. bất cứ Đấng Christ đi đâu Ngài cũng đã đuổi quỷ. Một lần kia Đấng Christ thậm chí phải nói với Phierơ “ Hỡi quỷ Satan hãy lui ra đằng sau ra “. Ma quỷ đã len lỏi vào lòng Giuđa íchcariốt và gieo vào lòng ông tư tưởng phản bôị Chúa.

Người có tư tưởng thế tục không hiểu được những việc thuộc linh, nhưng khi chúng ta được soi sáng bởi đời sống của Chúa Giê-xu chúng ta có thể biết rằng có một kẻ thù được gọi là ma quỷ. Trong những ngày cuối cùng này, công việc của ma quỷ đang gia tăng, vì thế Đấng Christ đã ban cho chúng ta lời hứa là chúng ta có thể nhơn danh Ngài mà trừ quỷ. Kinh Thánh của tôi dạy rằng Đấng Christ là chân lý và lời Ngài là chân lý. Người thế gian nói rằng không có ma quỷ nhưng Đấng Christ phán với chúng ta rằng có ma quỷ cần phải trừ đuổi. Người thế gian nói rằng đó chỉ là bản tính nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng ma quỷ gây ra sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Chúng ta là những Cơ đốc nhân phải thách thức với quyền lực của Satan.

Một ngày kia tôi đang giảng trong nhà thờ của tôi, thì vợ của một bác sĩ đang tiến đến dự lễ. Bà bị bán thân bất toại và vừa đi vừa kéo lê bàn chân. Sau khi nghe giảng Tin Lành bà bắt đầu trung tín nhóm lại. Một sáng kia tôi nghe âm thanh của tiếng cười rất lạ phát ra từ trong nhà thờ, tôi cảm thấy lạnh xương sống.

Khi đến nhà thờ tôi thấy người đàn bà này đang cười và đang chơi nhạc. ngay khi tôi đến gần đặt tay trên đầu của bà, bà bắt đầu nguyền rủa tôi. Tôi bị xúc động bởi vì người đàn bà này vốn là người tao nhã lịch sự, một dược sĩ, được đào toạ tại một viẹn đại học ở Tokyo. Tôi không thể tin rằng bà có thể nói những lời tục tỉu dường như vậy. Khi thấy tôi khởi sự cầu nguyện cho bà thì một giọng nói lạ lùng khởi sự phát ra từ miệng bà. Giọng nói đó cho tôi biết rằng chúng không chịu đi ra. Thế là tôi hỏi : “ Mày là ai ? Ma quỷ bắt đầu lên tiếng : “ Chúng tôi đã từng sống với bà hơn 10 năm rồi, nhiều người đã cố gắng đuổi chúng tôi ra nhưng chúng tôi không ra đâu và ông không bao giờ đuổi chúng tôi được “. Tôi đã biết bà này bị quỷ ám và vì thế nhân danh Chúa Giê-xu Christ tôi bắt đầu đuổi quỷ ra. Nhưng ma quỷ vẫn tiếp tục thách thức tôi và chúng tôi đã chiến đấu với nhau hơn 7 tiếng đồng hồ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, tôi đã truyền lịnh cho ma quỷ ra, nhưng chúng tiếp tục kháng cự và tuyên bố rằng chúng không muốn ra. Tôi chưa ăn sáng và ăn trưa nên đến 5 giờ chiều tôi bắt đầu mệt mỏi đến nỗi nói không ra lời, nhưng lần nữa tôi truyên “ Nầy ma quỷ hãy ra nhơn danh Chúa Giê-xu Christ “. Người đàn bà này cũng rất mệt nhưng ma quỷ vẫn còn nói “ không, tôi không ra đâu “. Phần tôi không những mệt mỏi nhưng còn sợ nữa bởi vì chồng bà ta là một bác sĩ y khoa nổi tiếng đang làm việc ở bịnh viện Hồng thập tự ngay tại Seoul. Ông ta không tin Chúa và nếu ông ta đến nhà thờ thấy tình cảnh này, tôi biết ông ta sẽ đưa tôi ra toà. Tôi quá thất vọng và bắt đầu tha thiết cầu khẩn danh Chúa Giê-xu . Quyền năng của Đức Thánh Linh giáng trên tôi và chẳng bao lâu tôi đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy nhẹ nhàng giống như tôi đang đứng trên những ngón chân và lần nữa, với sự xức dầu mạnh mẽ, tôi truyền cho ma quỷ hãy ra. Bà lại lên cơn thình lình và bất đầu la hét, rồi bà xỉu đi như người chết. Những người xung quanh đã cố nói với tôi rằng bà ấy đã chết, nhưng khi tôi năm lấy tay bà và đỡ bà lên trong danh Chúa Giê-xu Christ thì bà đứng thẳng lên và hoàn toàn lành hẳn mọi bịnh bán thân bất toại. bà bắt đầu vừa nhảy vừa ngợi khen Chúa và đang khi bà vui mừng phấn khởi thì chông bà xuất hiện. Sau khi thấy vợ mình đã được lành binh, ông đã quỳ gối xuống ngay tại đó và dâng lòng cho Chúa.

Năm năm về trước ( tính từ năm 1977) tôi đang hưóng dẫn một hội đồng phục hưng kéo dài một tháng ở Anh Quốc. Chúng tôi tổ chức buổi nhóm ở một rạp hát mà dân chúng tỏ ra lạnh lùng, cứng nhắc. tôi xin họ nói “ Halêlugia – Halêlugia “. Nhưng không ai đáp ứng. Họ chỉ ngồi đó nhìn tôi như là họ không thích bài giảng của tôi, tuy nhiên, tôi đã tiếp tục rao giảng lời Chúa, và vào cuối buổi nhóm khi tôi kêu gọi người bệnh lên phía trước để cầu nguyện thì chỉ có một cô gái tiến tới. Cô ta rất ốm yếu, và đang bị đau bụng kịch liệt. Ngay khi cô ta tiến tới, cô bắt đầu khóc. Cô nói “ Thưa mục sư, tôi không ăn đựoc gì cả. tôi bị ung thư bao tử và đã đi rất nhiều bác sĩ nhưng không hết bệnh. Ông cầu nguyện cho tôi được không. Khi tôi đặt tay trên cô thì cô bắt đầu la hét. Tôi nói nhơn danh Chúa Giê-xu hãy lành bịnh. Nhưng thình lình cô ta bắt đầu nguyền rủa tôi “ Ông là tên Đại Hàn, hãy về nhà đi, tôi không ra đâu “. Tôi hỏi : “ Mày là ai “. Tiếng nói trả lời “ Ta là quỷ vì ta muốn phá hại cô gái này “. Dân chúng ở khắp chung quanh rạp nghe được điều này và thình lình cả hội chúng như bị điện giật, mọi người đều đứng lên. cô ta bắt đầu la hét bằng giọng rất cao và rồi sụp xuống. Tôi lấy tay nắm cô đỡ lên nhơn danh Chúa Giê-xu Christ và với gương mặt rạng rỡ cô nói “ Ngợi khen Chúa nó đã đi rồi “. Cô ta đã hoàn toàn bình phục và dân chúng đổ xô lên để cầu nguyện. Kể từ hôm đó buổi nhóm hôm sau rạp hát đó đông nghẹt người và quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện khi người ta tìm kiếm Chúa.

Những con quỷ ẩn dấu đang làm việc trong xã hội con người. Chúng ta đang lo âu về sự ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước, nhưng thế giới này đầy dẫy sự ô nhiễm thuộc linh, thế giới đẫy dẫy sự ô dơ. Chúng ta thấy đường phố đầy dẫy những hình ảnh khiêu dâm. Bạn có nghĩ đây là công việc của người lịch sự, tao nhã không. Không ! Đây là công việc của ma quỷ. Chúng ta phải tẩy sạch sự ô nhiễm trong đời sống thuộc linh chúng ta. Con cái chúng ta đang bị dẫn dụ sai lạc bởi ma quỷ. Chúng ta phải trói buộc ma quỷ và đuổi nó ra nhân danh Chúa Giê-xu Christ.

 

Bạn đang có sự sống đời đời ở trong bạn. Sự sống đời đời là loại sự sống của Đức Chúa Trời, sư sống cao cả nhất. Mực sống thấp nhất là thế giới khoáng vật, mực sống cao hơn thế giới đó là thế giới thực vật, mực sống tiếp theo là thế giới động vật và rồi đến con người, sau đó là các thứ bậc của thiên sứ và cuối cùng là Đức Chúa Trời, cội nguồn của mọi sự sống. Satan là một thiên sứ, vì vậy Satan kiểm soát con người. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, sự sống Đức Chúa Trời đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn các thiên sứ. Vì thế chúng ta có thể đuổi quỷ, trừ quỷ, bởi vì chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, làm cho sự sống của chúng ta có quyền năng hơn sự sống của Satan.

Luật lệ thiên nhiên tỏ ra cho ta thấy răng nếu một người lớn đá một người nhỏ hơn thì kẻ nhỏ hơn phải bỏ đi ngay. Là một Cơ đốc nhân bạn có sự sống mạnh mẽ hơn ở trong bạn, sự sống đó mạnh hơn của Satan. Vì thế khi bạn nhơn danh Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho Satan hãy đi thì nó buộc theo luật Đức Chúa Trời phải ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối, bạn không phải là giới không có quyền năng, nhưng bạn đang có quyền năng lớn lao vì sự sống đời đời ở trong bạn và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Hãy truyền lênh cho quyền lực của ma quỷ ra khỏi bạn. Hãy cầu nguyện cho con cái bạn để chúng không bị quyền lực Satan kiểm soát. Hãy cầu nguyện để ảnh hưởng của Satan sẽ được Chúa cất khỏi xã hội của bạn. Bạn đang có quyền năng Đấng Christ đã ban cho chúng ta lời hứa lớn trong Luca 10 :19

“ Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi đựơc. “

Trong lời hứa quý báu này. Đấng Christ đã ban cho chúng ta hai chữ kỳ diệu. Trong tiếng Hy Lạp Đấng Christ phán “ Ta ban cho các ngươi ‘ EXOUSIAN ‘ có nghĩa là ‘ uy quyền ‘, uy quyền trên quyền lực của Satan. Uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi đã qua đời năm 63 tuổi. Nói về quyên lực thì thân thể bà rất yếu không còn sức lực gì, nhưng bà rất có uy quyền. Với tuổi thanh niên tôi có nhiều sức lực hơn bà nhưng bà lại có uy quyền. Khi bà nói “ Con ơi ! Đến đây “, thì tôi chạy đến, nếu bà nói “ Đi đi “, tôi liền đi. Uy quyền cao hơn quyền lực. Đấng Christ phán : ta ban cho các ngươi ‘ EXOUSIAN ‘ ‘uy quyền ‘ để các ngươi có thể giày đạp trên ‘ Đunamis ‘ ‘quyền lực satan ‘. Hãy xử dụng uy quyền của Chúa ban cho bạn ngay đi. Dầu bạn cảm thấy mình mạnh mẽ hay không mạnh, dầu bạn cảm thấy được xức dầu, hay không được xức dâu, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không kỳ diệu, bạn đang có uy quyền ra lịnh cho Satan ra khỏi. Satan có quyền nhưng chúng ta có uy quyền cao hơn.

Một cảnh sát viên đứng ở góc đường phố và khi một chiếc xe hơi đầy năng lực chạy đến, mặc dầu chiếc xe có năng lực mạnh hơn người cảnh sát, nhưng người cảnh sát có thể dưng xe lại bằng cách giơ một tay lên. Ngay khi người cảnh sát hạ tay xuống thì chiếc xe đầy năng lực đó mới tiến lên. chiếc xe có năng lực nhưng người cảnh sát có uy quyền. Kinh Thánh của tôi nói rằng Đức Chúa Trời ban cho các bạn uy quyền, cho nên ngay cả khi ma quỷ có quyền lực đến với các bạn, nếu bạn biết lời của Đức Chúa Trời bạn có thể nói : “ Hãy đi ra khỏi nơi đây “. Satan buộc theo luật pháp Chúa vâng lời khi bạn có uy quyền.

Lời Chúa dạy rằng bạn đang là người chiến thắng, sự sống trong bạn là quyền năng hơn Satan vì thế đừng cho rằng bạn là người yếu kếm. Đừng nói rằng bạn không thể đuổi quỷ, nhưng hãy nói rằng bạn đang có quyền năng và uy quyền vì Kinh Thánh nói “ Các ngươi sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ “.

Một lần kia khi tôi ở Nam Hàn tôi có đến gặp một vị mục sư lúc đó đang van xin kêu khóc trong phòng ông. Khi mở cửa tôi thấy một người đàn bà bị quỷ ám đang ngồi trên nền nhà và vị mục sư đang nài xin quỷ ra “Xin làm ơn ra mà “. Ma quỷ cười nhạo ông và tôi nói với mục sư : nếu ông chỉ chọc cười ma quỷ nó sẽ không bao giờ ra đâu. Chúng ta phải đối xử với ma quỷ như đôí xử với kẻ yếu hơn vậy. Chúng ta có uy quyền. Vì thế, tôi nói với quỷ “ Ta đến với ngươi trong danh Chúa Giê-xu Christ “. Ma quỷ nói: “ Ta biết nhà ngươi không có quyền năng “ nhưng tôi trả lời “ Vâng ta biết ta không có quyền năng nhưng có uy quyền. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ ta trói buộc ngươi. Hãy ra ! chẳng bao lâu quỷ ra và người đàn bà đựơc giải cứu. Bạn đang có sự chiến thắng. Đừng sợ hãi Satan. Chúng ta có thể đuổi quỷ ra. Đây là “ dấu hiệu cặp theo “ đầu tiên Chúa hứa cho bạn.

 

Yonggi Cho – (Sống Thành Công)